هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
ردیففایل رشته تحصیلی موضوع قیمت به هزار تومان عملیات
1 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تکمیل پروژه نیمه تمام تشخیص پلاک خودرو در شرایط نامساعد جوی 80 مشاهده جزئیات و خرید
2 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص کلاه برداری در کارت اعتباری توسط الگوریتم ژنتیک و جست و جوی پراکنده 360 مشاهده جزئیات و خرید
3 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل غیرارتجاعی سازه ها 234 مشاهده جزئیات و خرید
4 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
انتقال حرارت 130 مشاهده جزئیات و خرید
5 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
استفاده از ode45 برای حل دستگاه معادلات pde و ode 195 مشاهده جزئیات و خرید
6 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی چند هدفه یک سیستم خورشیدی برای تولید هیدروژن 240 مشاهده جزئیات و خرید
7 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی با لژاندر 80 مشاهده جزئیات و خرید
8 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
آب شیرین کن HD 80 مشاهده جزئیات و خرید
9 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی ترانسفورماتور 80 مشاهده جزئیات و خرید
10 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حذف نویز تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
11 فایل توضیحات عمران
زلزله
انتگرال 50 مشاهده جزئیات و خرید
12 الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
13 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی 60 مشاهده جزئیات و خرید
14 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 300 مشاهده جزئیات و خرید
15 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین کلاسی 143 مشاهده جزئیات و خرید
16 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
qft 240 مشاهده جزئیات و خرید
17 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
SPEECH ENHANCEMENT 300 مشاهده جزئیات و خرید
18 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Software Defined Network 130 مشاهده جزئیات و خرید
19 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال صوتی 50 مشاهده جزئیات و خرید
20 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیدا کردن متغیر های و وزن ها 195 مشاهده جزئیات و خرید
21 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم کشتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
22 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
شناسایی سیستم 195 مشاهده جزئیات و خرید
23 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کد متلب 208 مشاهده جزئیات و خرید
24 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
جدول ها را به عنوان خروجی متلب میخواهم 480 مشاهده جزئیات و خرید
25 مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
کوره شکست اتان و تولید اتیلن 195 مشاهده جزئیات و خرید
26 ریاضی
ریاضی محض
کومپایل کردن کدهای C در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
27 فایل توضیحات قدرت
سیستم
نمایش سری فوریه در متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
28 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
برنامه نویسی در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
29 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نویز گوسی 90 مشاهده جزئیات و خرید
30 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نویز فلفل نمکی 90 مشاهده جزئیات و خرید
31 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور سنکرون مجازی 360 مشاهده جزئیات و خرید
32 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
متلب چیدمان تسهیلات در کاگاه های عمرانی با الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
33 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
========= 247 مشاهده جزئیات و خرید
34 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
ترجمه تخصصی 195 مشاهده جزئیات و خرید
35 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
ترجمه تخصصی 90 مشاهده جزئیات و خرید
36 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ایجاد چند جمله‌ای 300 مشاهده جزئیات و خرید
37 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
توابع مثلثاتی 60 مشاهده جزئیات و خرید
38 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
گفتار پردازی رقمی 70 مشاهده جزئیات و خرید
39 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ایجاد چند جمله‌ای 60 مشاهده جزئیات و خرید
40 مکانیک
ساخت و تولید
کنترل کوادروتور 156 مشاهده جزئیات و خرید
41 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تابع سازی 60 مشاهده جزئیات و خرید
42 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
الگوریتم 195 مشاهده جزئیات و خرید
43 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رفع خطار شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
44 فایل توضیحات مکانیک
شناسایی سیستم غیر خطی با استفاده از روش تخمین حداکثر احتمال وقوع 360 مشاهده جزئیات و خرید
45 ریاضی
ریاضی کاربردی
درونیابی یک تابع با نقاط چبیشف 182 مشاهده جزئیات و خرید
46 فایل توضیحات مکانیک
مکانیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
47 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
یافتن نقاط min , max 70 مشاهده جزئیات و خرید
48 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
برنامه نویسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
49 فایل توضیحات عمران
زلزله
ترسیم اشکال هندسی در متلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
50 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
DSP 240 مشاهده جزئیات و خرید
51 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری 100 مشاهده جزئیات و خرید
52 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
درون یابی Nevanlina-pick 221 مشاهده جزئیات و خرید
53 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی خودرو هیبریدی 600 مشاهده جزئیات و خرید
54 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حذف نویز 80 مشاهده جزئیات و خرید
55 کامپیوتر
نرم افزار
پیش بینی به روش سری زمانی 264 مشاهده جزئیات و خرید
56 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
فیلتر کالمن 195 مشاهده جزئیات و خرید
57 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
58 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی 360 مشاهده جزئیات و خرید
59 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
60 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیرخطی 100 مشاهده جزئیات و خرید
61 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
فراصوت 264 مشاهده جزئیات و خرید
62 مکانیک
تبدیل انرژی
شبیه سازی در محیط PDE 90 مشاهده جزئیات و خرید
63 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل کننده فرکانس 90 مشاهده جزئیات و خرید
64 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی مثال های مقاله 420 مشاهده جزئیات و خرید
65 مخابرات
سیستم
پردازش گفتار 50 مشاهده جزئیات و خرید
66 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی مقاله درباره یک سیمولاتور 6 درجه ازادی 195 مشاهده جزئیات و خرید
67 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترلگر دیجیتال و LQR 90 مشاهده جزئیات و خرید
68 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
روش تفاضلی جدید برای قیمت گذاری اختیار کوانتو 90 مشاهده جزئیات و خرید
69 الکترونیک
آنالوگ
سیستم پیشنهاد دهنده مقصد گردشگری با شبکه عصبی. 60 مشاهده جزئیات و خرید
70 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادلات پارشال 360 مشاهده جزئیات و خرید
71 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پروژه کنترل خطی 156 مشاهده جزئیات و خرید
72 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
چیز زیادی نمیدونم ازش 130 مشاهده جزئیات و خرید
73 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل معادله دیفرانسیل 60 مشاهده جزئیات و خرید
74 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پردازش تصویر 182 مشاهده جزئیات و خرید
75 کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی تصویر 234 مشاهده جزئیات و خرید
76 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقایسه پهنای باند مدولاسیون های BPSK,BFSK,MSK 195 مشاهده جزئیات و خرید
77 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ماشین BLDC و القایی (تئوری جامع) 600 مشاهده جزئیات و خرید
78 کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی بازسازی تصویر 234 مشاهده جزئیات و خرید
79 کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندي و خوشه بندي 70 مشاهده جزئیات و خرید
80 کنترل
نظریه کنترل
adaptive nonlinear control 480 مشاهده جزئیات و خرید
81 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
استخراج سریع مرز اشیا در تصاویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
82 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
متغییر های تصادفی 80 مشاهده جزئیات و خرید
83 مکانیک
طراحی کاربردی
المان محدود 300 مشاهده جزئیات و خرید
84 فایل توضیحات کنترل
کنترل تطبیقی 480 مشاهده جزئیات و خرید
85 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبه خیز تیر اویلر برنو لی وتیموشنکو تحت بار گذاری های مختلفروی تکیه گاه های ساده و گیردار 70 مشاهده جزئیات و خرید
86 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو 300 مشاهده جزئیات و خرید
87 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
پردازش منحنی 169 مشاهده جزئیات و خرید
88 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
اعمال پدیده ی طنین طبیعی به یک سیگنال قلبی با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
89 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حذف نویز 336 مشاهده جزئیات و خرید
90 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی جبرانساز خط انتقال 360 مشاهده جزئیات و خرید
91 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
همگرایی اعداد مختلط 100 مشاهده جزئیات و خرید
92 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل دستگاه معادلات دیفرانسیل 70 مشاهده جزئیات و خرید
93 کنترل
نظریه کنترل
کنترل کیفی 80 مشاهده جزئیات و خرید
94 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه متلب و فرترن 221 مشاهده جزئیات و خرید
95 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پروژه محاسبات عددي 300 مشاهده جزئیات و خرید
96 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل کامل 19 تمرین ریاضی مهندسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
97 مکانیک
طراحی کاربردی
اجزای محدود FEM 264 مشاهده جزئیات و خرید
98 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
genometric image correction 70 مشاهده جزئیات و خرید
99 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Estimation of load capacitance and stray inductance in lightningimpulse voltage test circuits 420 مشاهده جزئیات و خرید
100 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
101 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پروژه درس مخابرات2 208 مشاهده جزئیات و خرید
102 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی و گزارش کار 480 مشاهده جزئیات و خرید
103 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل معادله مرتبه 2 60 مشاهده جزئیات و خرید
104 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
نوشتن برنامه 264 مشاهده جزئیات و خرید
105 فایل توضیحات کامپیوتر
تشخیص سرطان سینه با fknn,svm 100 مشاهده جزئیات و خرید
106 فایل توضیحات قدرت
تیوری جامع ماشین های اکتریکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
107 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طبقه بندی svm 60 مشاهده جزئیات و خرید
108 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ریاضی(معادله دیفرانسیلی) 221 مشاهده جزئیات و خرید
109 کامپیوتر
نرم افزار متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
110 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
OCR 120 مشاهده جزئیات و خرید
111 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
استخراج محل پلاک خودرو )پلاک ایران( از تصویر 120 مشاهده جزئیات و خرید
112 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه مطلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
113 فایل توضیحات مهندسی شیمی
آنالوگ
مدلسازی برج خشک کن پاششی 208 مشاهده جزئیات و خرید
114 فایل توضیحات مخابرات
دیجیتال
پردازش صوت 130 مشاهده جزئیات و خرید
115 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
داده گرافیکی متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
116 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
معادلات حرکت 70 مشاهده جزئیات و خرید
117 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله دیفرانسیل مقدار مرزی 120 مشاهده جزئیات و خرید
118 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی یک طبقه بند 80 مشاهده جزئیات و خرید
119 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی فیلتر دیجیتال 130 مشاهده جزئیات و خرید
120 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
انتقال حرارت 100 مشاهده جزئیات و خرید
121 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
خرپا 70 مشاهده جزئیات و خرید
122 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
روش اجرا محدود 130 مشاهده جزئیات و خرید
123 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس ریاضی مهندسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
124 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس ریاضی مهندسی 70 مشاهده جزئیات و خرید
125 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس ریاضی مهندسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
126 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس ریاضی مهندسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
127 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
هزینه و زمانش رو بگید 156 مشاهده جزئیات و خرید
128 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شناسایی خودرو با پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
129 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
شبیه سازی کنترلر pid 80 مشاهده جزئیات و خرید
130 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اصلاح ضریب توان (PFC) 264 مشاهده جزئیات و خرید
131 عمران
مدیریت منابع آب
لینک نرم افزار hec-hms با matlab 247 مشاهده جزئیات و خرید
132 کامپیوتر
نرم افزار
SVM ماشین بردار پشتیبان 360 مشاهده جزئیات و خرید
133 ریاضی
ریاضی کاربردی
درونیابی 60 مشاهده جزئیات و خرید
134 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 120 مشاهده جزئیات و خرید
135 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
انتقال جرم 420 مشاهده جزئیات و خرید
136 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
پروژه دانشگاهی 130 مشاهده جزئیات و خرید
137 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 120 مشاهده جزئیات و خرید
138 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیمولینک 100 مشاهده جزئیات و خرید
139 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حل مسائل کامپیوتری ریاضی مهندسی متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
140 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Color-Guided Depth Recovery From RGB-D Data Using an Adaptive Autoregressive Model 100 مشاهده جزئیات و خرید
141 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تکلیف درس سیگنال 80 مشاهده جزئیات و خرید
142 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس 130 مشاهده جزئیات و خرید
143 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
هماهنگی بین رله ها در شبکه توزیع 540 مشاهده جزئیات و خرید
144 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
نوشتن کد و رسم 1 تا 7 جمله اول ان در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
145 مخابرات
سیستم
تخمین تعداد منابع در تصاویر ابرطیفی 50 مشاهده جزئیات و خرید
146 مخابرات
سیستم
پایان نامه ارشد ابرطیفی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
147 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پياده سازي تمرينهاي فايل پيوست در نرم افزار متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
148 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
حل تمرین با استفاده از متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
149 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
بهینه سازی با الگوریتم تکاملی 300 مشاهده جزئیات و خرید
150 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل یک مساله با دو الگوریتم حل شود و مقایسه انها حتما با گزارش 240 مشاهده جزئیات و خرید
151 کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندی ترافیک شبکه 1200 مشاهده جزئیات و خرید
152 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تفاضل محدود در انتقال حرارت 80 مشاهده جزئیات و خرید
153 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبات عددی با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
154 کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی iris و kfold 70 مشاهده جزئیات و خرید
155 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مقاله درس ارزیابی 50 مشاهده جزئیات و خرید
156 فایل توضیحات عمران
زلزله
تمرین کلاسی 70 مشاهده جزئیات و خرید
157 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی فرمول پیش پردازش داده 40 مشاهده جزئیات و خرید
158 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
159 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
Customer acquisition methods for poster 960 مشاهده جزئیات و خرید
160 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
Finite volume 420 مشاهده جزئیات و خرید
161 فایل توضیحات قدرت
سیستم
A Combination of Shunt Hybrid Power Filter and Thyristor-Controlled Reactor for Power Quality 600 مشاهده جزئیات و خرید
162 کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترلر برای سیستم آونگ معکوس با منطق فازی(FLC) 360 مشاهده جزئیات و خرید
163 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
بوستینگ و مپ ردیوس 1200 مشاهده جزئیات و خرید
164 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
شبیه سازی سیستم جرم وفنر 50 مشاهده جزئیات و خرید
165 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدولاسیون دامنه 70 مشاهده جزئیات و خرید
166 فایل توضیحات صنایع
صنایع
دسته بندی 360 مشاهده جزئیات و خرید
167 کامپیوتر
نرم افزار
زاویه دادن یکی از اشیا تصویر 80 مشاهده جزئیات و خرید
168 کامپیوتر
نرم افزار
زاویه دادن یکی از اشیا تصویر 70 مشاهده جزئیات و خرید
169 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل تطبیقی نزدیک به بهینه برای یک کلاس از سیستم غیر خطی غیر آفین زمان پیوسته با محدودیت های نا برابر 480 مشاهده جزئیات و خرید
170 فایل توضیحات هوافضا
مهندسی فضایی
کد طراحی سیستمی 130 مشاهده جزئیات و خرید
171 کنترل
اتوماسیون صنعتی
بهينه سازي و مدلسازي مخازن نفت 720 مشاهده جزئیات و خرید
172 فایل توضیحات صنایع
صنایع
برنامه نویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
173 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
snake segmentation 195 مشاهده جزئیات و خرید
174 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
امضای کور 360 مشاهده جزئیات و خرید
175 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 100 مشاهده جزئیات و خرید
176 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
Pso 221 مشاهده جزئیات و خرید
177 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
finite element 40 مشاهده جزئیات و خرید
178 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پارامتریک اکتیو کانتور 300 مشاهده جزئیات و خرید
179 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
معادله 60 مشاهده جزئیات و خرید
180 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدلسازی عددی و آنالیزی 130 مشاهده جزئیات و خرید
181 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
انجام برنامه نویسی متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
182 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه شبیه سازی مکانیزم داده شده 195 مشاهده جزئیات و خرید
183 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
NSGA-II 110 مشاهده جزئیات و خرید
184 کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی الگوریتم kmeans با مدل برنامه نویسی mapreduce 195 مشاهده جزئیات و خرید
185 فایل توضیحات قدرت
سیستم
آز کنترل 60 مشاهده جزئیات و خرید
186 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سوال با نرم افزار متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
187 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
.حل یک دستگاه دو در دو معادلات دیفرانسیل غیرخطی 80 مشاهده جزئیات و خرید
188 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
درخواست همکاری 240 مشاهده جزئیات و خرید
189 ریاضی
ریاضی محض
toolbox شبکه عصبی در MATLAB‎ 50 مشاهده جزئیات و خرید
190 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تئوری صف 90 مشاهده جزئیات و خرید
191 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تحلیل تصویر با متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
192 کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی مقاله رشته کنترل با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
193 عمران
مدیریت ساخت
محاسبه زاویه پنل خورشیدی 70 مشاهده جزئیات و خرید
194 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بهره برداري از سيستم هاي قدرت 85 مشاهده جزئیات و خرید
195 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
محاسبات فشار اشباع جز خالص آب 182 مشاهده جزئیات و خرید
196 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
197 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه محاسبات عددی 80 مشاهده جزئیات و خرید
198 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
SLIDING MODE 420 مشاهده جزئیات و خرید
199 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حذف دیجیتالی سیگنال خود تراخلی 156 مشاهده جزئیات و خرید
200 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
201 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی 70 مشاهده جزئیات و خرید
202 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه مطلب براي محاسبات عددي 80 مشاهده جزئیات و خرید
203 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
بررسی و شبیه سازی در متن کاوی الگوریتم k_mans 50 مشاهده جزئیات و خرید
204 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
اونگ 120 مشاهده جزئیات و خرید
205 فایل توضیحات عمران
زلزله
ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی‎ 240 مشاهده جزئیات و خرید
206 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
مقاله.تحلیل ارتعاشات پوسته مخروطی با استفاده از روشGDQ 195 مشاهده جزئیات و خرید
207 کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی svm 90 مشاهده جزئیات و خرید
208 مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی سیکل جذبی/ تراکمی با الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
209 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 240 مشاهده جزئیات و خرید
210 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حرکت دو صفحه در سیال با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
211 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
رویتگر تطبیقی 240 مشاهده جزئیات و خرید
212 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص ارقام 50 مشاهده جزئیات و خرید
213 کامپیوتر
نرم افزار
تار کردن ایمیج از طریق دو نرم افزار Matlab و ISE Design 80 مشاهده جزئیات و خرید
214 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی با متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
215 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پردازش منحنی 70 مشاهده جزئیات و خرید
216 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترجمه مقاله 50 300 مشاهده جزئیات و خرید
217 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
matlab 60 مشاهده جزئیات و خرید
218 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
برنامه نویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
219 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل معادله دیفرانسیل کوپل شده 120 مشاهده جزئیات و خرید
220 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی دما در یک صفحه مدار الکترونیکی 169 مشاهده جزئیات و خرید
221 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بدست آوردن threshold 50 مشاهده جزئیات و خرید
222 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
در بخش توضيحات 130 مشاهده جزئیات و خرید
223 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
آونگ در حال گردش 50 مشاهده جزئیات و خرید
224 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص حالات چهره با استفاده از الگوی باینری محلی تغییریافته 195 مشاهده جزئیات و خرید
225 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
کنترل 40 مشاهده جزئیات و خرید
226 مخابرات
سیستم
پروژه درس سویچینگ 120 مشاهده جزئیات و خرید
227 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
حل تمرین کنترل 100 مشاهده جزئیات و خرید
228 مکانیک
ساخت و تولید
مود طبیعی و لاگرانژ 100 مشاهده جزئیات و خرید
229 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
استانه گیری و.... 50 مشاهده جزئیات و خرید
230 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل گراف 247 مشاهده جزئیات و خرید
231 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
اجزا محدود 130 مشاهده جزئیات و خرید
232 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
aaa 90 مشاهده جزئیات و خرید
233 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهبود هیستوگرام تصویر با استفاده از روش فازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
234 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رسم نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
235 قدرت
الکترونیک قدرت
پخش بار 60 مشاهده جزئیات و خرید
236 کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترل کننده 60 مشاهده جزئیات و خرید
237 کنترل
اتوماسیون صنعتی
حل مسئله 40 مشاهده جزئیات و خرید
238 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
4 تا پروژه محاسبات عددی 130 مشاهده جزئیات و خرید
239 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
تعیین سرعت سطحی آب با پردازش تصویز 169 مشاهده جزئیات و خرید
240 کنترل
آنالوگ
حل شیش سوال محاسبات با برنامه متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
241 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
SEMI-SUPERVISED CLUSTERING FOR HIGH-DIMENSIONAL 360 مشاهده جزئیات و خرید
242 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
موتور pmsm 360 مشاهده جزئیات و خرید
243 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام تمرین شبکه عصبی با متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
244 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
برنامه با کد نویسی با متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
245 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی معادله حالت 80 مشاهده جزئیات و خرید
246 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
باینری 420 مشاهده جزئیات و خرید
247 فایل توضیحات عمران
زلزله
ریاضی مهندسی 195 مشاهده جزئیات و خرید
248 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تمرین ریاضی مهندسی 90 مشاهده جزئیات و خرید
249 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
روش dqm 300 مشاهده جزئیات و خرید
250 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کد متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
251 صنایع
صنایع
تعيين قيمت اپارتمان 40 مشاهده جزئیات و خرید
252 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کد نویسی مقاله به روش الگوریتم ژنتیک 40 مشاهده جزئیات و خرید
253 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی و شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
254 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بازنویسی کد 50 مشاهده جزئیات و خرید
255 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی با الگوریتم رقابت استعماری 70 مشاهده جزئیات و خرید
256 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
نهان نگاری تصاویر پزشکی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
257 فایل توضیحات صنایع
صنایع
كدنويسي الگوريتمهاي TS، GA، PSO، ACO 40 مشاهده جزئیات و خرید
258 عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
الگوریتم ژنتیک چند هدفه 80 مشاهده جزئیات و خرید
259 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
لوله پیتو استاتیک 70 مشاهده جزئیات و خرید
260 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین 60 مشاهده جزئیات و خرید
261 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی با استفاده از تبدیل والش دامارد 80 مشاهده جزئیات و خرید
262 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص بیماری بر پایه منطق فازی و بهینه سازی آن با الگوریتم های PSO و غذایابی باکتریایی و کرم شب تاب 900 مشاهده جزئیات و خرید
263 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص توده در بافت 240 مشاهده جزئیات و خرید
264 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تحلیل تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
265 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه اى بنويسيد كه دو روش نيوتون را اجرا كند.سپس هر دو مثال را در هريك جايگذارى كرده نتايج را بررسی كند. 40 مشاهده جزئیات و خرید
266 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
برخورد یک جریان یکنواخت با تعداد 10 عدد دابلت 100 مشاهده جزئیات و خرید
267 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
معادله پارشال با شرایط مرزی 130 مشاهده جزئیات و خرید
268 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
اعمال چند عمل روی سیگنال 50 مشاهده جزئیات و خرید
269 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدل سازی6 156 مشاهده جزئیات و خرید
270 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تخمین غیر پارامتریک تابع چگالی 60 مشاهده جزئیات و خرید
271 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
محاسبه بارش سالانه 480 مشاهده جزئیات و خرید
272 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
انجام پروژه مکانیک مطابق با توضیحات ارسالی 600 مشاهده جزئیات و خرید
273 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 130 مشاهده جزئیات و خرید
274 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل عددی معادله PDE به روش تفاضل محدود 90 مشاهده جزئیات و خرید
275 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی معادله دیفرانسیل استوانه سه بعدی 60 مشاهده جزئیات و خرید
276 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی جهت حل مسئله پخش بار نیروگاه‌ها با الگوریتم زنبور عسل 420 مشاهده جزئیات و خرید
277 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام تمرينات ساده پرداش سيگنال با متلب‎‎ 80 مشاهده جزئیات و خرید
278 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
Detecting Leg Bone Fracture In X-Ray Images 130 مشاهده جزئیات و خرید
279 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
بررسی و شبیه سازی در متن کاوی الگوریتم k_mans 120 مشاهده جزئیات و خرید
280 فایل توضیحات هوافضا
سازهای هوایی
پروژه سيمولينك 50 مشاهده جزئیات و خرید
281 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم فرا ابتکاری 130 مشاهده جزئیات و خرید
282 قدرت
سیستم
گراف 182 مشاهده جزئیات و خرید
283 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Two New Control Signal Approaches for Obtaining the MRAS-CDM and a Real-time Application 360 مشاهده جزئیات و خرید
284 قدرت
سیستم
سیمولینک مدار تحریک مستقل 50 مشاهده جزئیات و خرید
285 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
wavelet neural network 120 مشاهده جزئیات و خرید
286 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی تولباکس 50 مشاهده جزئیات و خرید
287 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
tamrin 80 مشاهده جزئیات و خرید
288 قدرت
الکترونیک قدرت
پیاده سازی شبکه 220/400kvدر طول 100km ترسیم ولتاژ و جریان ابتدا و انتهای خط با اعمال بارهای خازنی سلفی مقاومتی و محاسبهTHDخط 60 مشاهده جزئیات و خرید
289 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
بهینه سازی سبد با الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
290 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Hybrid Modeling ofBoost Inverter Using Minimum Ripple Control 300 مشاهده جزئیات و خرید
291 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
محاسبات ابتدایی ریاضی 60 مشاهده جزئیات و خرید
292 الکترونیک
دیجیتال
پردازش چند سیگنال 60 مشاهده جزئیات و خرید
293 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حداقل مربعات n*p 110 مشاهده جزئیات و خرید
294 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
گسسته سازی عددی 264 مشاهده جزئیات و خرید
295 صنایع
صنایع
الگوريتم ژنتيك 110 مشاهده جزئیات و خرید
296 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
MATLAB coding 120 مشاهده جزئیات و خرید
297 فایل توضیحات صنایع
صنایع
matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
298 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
299 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کانالهای مخابراتی 195 مشاهده جزئیات و خرید
300 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
توضیح حل مسله 156 مشاهده جزئیات و خرید
301 مخابرات
سیستم
تشخیص مدولاسیونQAM در مانال فیدینگ چندمسیره 40 مشاهده جزئیات و خرید
302 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل دستگاه معادله خطی 70 مشاهده جزئیات و خرید
303 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تخمین غیر پارامتریک تابع چگالی 80 مشاهده جزئیات و خرید
304 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
معادله ریاضی 90 مشاهده جزئیات و خرید
305 فایل توضیحات هوافضا
سازهای هوایی
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
306 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
برنامه نویسی متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
307 قدرت
سیستم
تمرین کلاسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
308 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پیزوالکتریک 540 مشاهده جزئیات و خرید
309 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه درس بهره برداری 70 مشاهده جزئیات و خرید
310 عمران
زلزله
بهینه سازی مبتنی بر قابلیت اعتماد 40 مشاهده جزئیات و خرید
311 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی کانال 120 مشاهده جزئیات و خرید
312 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش گفتار 70 مشاهده جزئیات و خرید
313 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
پروژه متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
314 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سنسورهای صوتی زیرآبی 300 مشاهده جزئیات و خرید
315 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 80 مشاهده جزئیات و خرید
316 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه درس تئوری جامع 169 مشاهده جزئیات و خرید
317 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
DSP 60 مشاهده جزئیات و خرید
318 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات بی سیم 360 مشاهده جزئیات و خرید
319 شیمی
شیمی فیزیک
matlab 50 مشاهده جزئیات و خرید
320 مکانیک
تبدیل انرژی
حاصل جمع نمرات دانش آموزان و نمايش آنها بر اساس شاگرد اول 50 مشاهده جزئیات و خرید
321 صنایع
صنایع
فلوچارت 221 مشاهده جزئیات و خرید
322 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ناحیه پایداری 360 مشاهده جزئیات و خرید
323 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
برنامه نویسی متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
324 الکترونیک
آنالوگ
اپل 50 مشاهده جزئیات و خرید
325 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
Single Phase Boost Inverter Using Hybrid Modelling Approache 360 مشاهده جزئیات و خرید
326 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تخمین داده های پنل به صورت غیر خطی 234 مشاهده جزئیات و خرید
327 کامپیوتر
ریشه یابی معادله با استفاده از دنباله خاص 50 مشاهده جزئیات و خرید
328 فایل توضیحات عمران
زلزله
پیش بینی شاخص های دوام بتن 90 مشاهده جزئیات و خرید
329 قدرت
سیستم
محاسبه ماتریس 70 مشاهده جزئیات و خرید
330 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل مدرن 130 مشاهده جزئیات و خرید
331 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
معادلات حرکت 90 مشاهده جزئیات و خرید
332 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
سفارش شبیه سازی 540 مشاهده جزئیات و خرید
333 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل مسله 90 مشاهده جزئیات و خرید
334 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
سری فوریه 80 مشاهده جزئیات و خرید
335 عمران
مدیریت ساخت
پروژه متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
336 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
نوشتن برنامه و گرفتن نمودار 60 مشاهده جزئیات و خرید
337 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
مکانیک و کنترل در روباتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
338 فایل توضیحات شیمی
شیمی تجزیه
رسم نمودار grand plot 80 مشاهده جزئیات و خرید
339 فایل توضیحات قدرت
سیستم
گزارش کار شبیه سازی 169 مشاهده جزئیات و خرید
340 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
رسم نمودار در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
341 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین شناسایی سیستم 300 مشاهده جزئیات و خرید
342 الکترونیک
آنالوگ
معادله فیزیکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
343 کامپیوتر
نرم افزار
تمرین در محیط متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
344 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه تخصصي برق 70 مشاهده جزئیات و خرید
345 فایل توضیحات قدرت
سیستم
متلب-مثال 3-3 80 مشاهده جزئیات و خرید
346 فایل توضیحات هوافضا
دینامیک پرواز
معادلات حرکت 300 مشاهده جزئیات و خرید
347 فایل توضیحات عمران
زلزله
جدول را به عنوان خروجی متلب میخواهم 90 مشاهده جزئیات و خرید
348 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
شبیه سازی شبکه توزیع آب 195 مشاهده جزئیات و خرید
349 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طراحی gui ساده برای کد مطلب ارسال شده 60 مشاهده جزئیات و خرید
350 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
برنامه به زبان مطلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
351 ریاضی
ریاضی کاربردی
حل مسئله بهینه سازی چند معیاره به کمک الگوریتم تکاملی تعاملی 360 مشاهده جزئیات و خرید
352 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاشات 300 مشاهده جزئیات و خرید
353 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین 80 مشاهده جزئیات و خرید
354 فایل توضیحات قدرت
سیستم
فتوولتاییک 70 مشاهده جزئیات و خرید
355 مکانیک
تبدیل انرژی
نرم افزار متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
356 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبيه سازي مقاله برق قدرت با متلب 336 مشاهده جزئیات و خرید
357 فایل توضیحات مهندسی شیمی
کاتالیست
پیدا کردن ویسکوزیته و.. 240 مشاهده جزئیات و خرید
358 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
حل مجموعه معادلات غیرخطی بروش نیوتن رافسون 90 مشاهده جزئیات و خرید
359 مهندسی شیمی
صنایع غذایی
شناسایی و جداسازی سه گونه پیاز الوده به لهیدگی باکتریایی از پیاز سالم با استفاده از سیستم پردازش تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
360 مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبات 40 مشاهده جزئیات و خرید
361 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
حل مجموعه معادلات غیرخطی بروش نیوتن رافسون 70 مشاهده جزئیات و خرید
362 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حل تمرین 60 مشاهده جزئیات و خرید
363 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی پروژه 240 مشاهده جزئیات و خرید
364 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پیش‌بینی نرخ ارز در ایران بر مبنای مدل پولی ترکیبی (HM) با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مبتنی بر الگوریتم ژنتیک(GA) و الگوریتم ذرات انبوه (PSO) 182 مشاهده جزئیات و خرید
365 فایل توضیحات مکانیک
مدل سازی و بهینه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
366 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تعیین ترک های نوشابه - پردازش تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
367 فایل توضیحات عمران
زلزله
پردازش سری فوریه رکورد زلزله 40 مشاهده جزئیات و خرید
368 فایل توضیحات عمران
زلزله
رسم سری فوریه 50 مشاهده جزئیات و خرید
369 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
استخراج ویژگی حالت تصویر با استفاده از PCA و LBP ترکیبی 130 مشاهده جزئیات و خرید
370 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مدلسازی یک برج تقطیر صنعتی 300 مشاهده جزئیات و خرید
371 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خواندن اشیا با پردازش تصویر 182 مشاهده جزئیات و خرید
372 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام تمرین ساده شبکه عصبی با متلب‎‎ 70 مشاهده جزئیات و خرید
373 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام دو پروژه ساده پردازش تصویر‎ 90 مشاهده جزئیات و خرید
374 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
برنامه نویسی متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
375 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
رباتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
376 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
مواد مرکب 156 مشاهده جزئیات و خرید
377 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 221 مشاهده جزئیات و خرید
378 فایل توضیحات عمران
زلزله
رسم تابع سری فوریه به ازای مقدار مشخص t و رسم منحنی آن 50 مشاهده جزئیات و خرید
379 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
ترجمه 40 مشاهده جزئیات و خرید
380 ریاضی
ریاضی محض
انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات ارسالی 195 مشاهده جزئیات و خرید
381 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار 100 مشاهده جزئیات و خرید
382 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
نوشتن برنامه در متلب براي بدست آوردن زمان ظهر خورشيدي و طلوع و غروب خورشيد با دادن روز سال و طول و عرض جغرافيايي 80 مشاهده جزئیات و خرید
383 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه ی محاسبات عددی با متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
384 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تخمین موقعیت 360 مشاهده جزئیات و خرید
385 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
الگوردتم ژنتیک و تولباکس 208 مشاهده جزئیات و خرید
386 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم تبرید 420 مشاهده جزئیات و خرید
387 مکانیک
ساخت و تولید
حرکت يک PIG در داخل لوله 156 مشاهده جزئیات و خرید
388 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل سوال ضمیمه شده 90 مشاهده جزئیات و خرید
389 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
390 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
انتقال حرارت 130 مشاهده جزئیات و خرید
391 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدسازی با مطلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
392 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری 195 مشاهده جزئیات و خرید
393 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
کنترل تطبیقی 264 مشاهده جزئیات و خرید
394 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش سیگنال 156 مشاهده جزئیات و خرید
395 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی 420 مشاهده جزئیات و خرید
396 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی 420 مشاهده جزئیات و خرید
397 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
پروپوزال( نوآوری به همراه شبیه سازی) 900 مشاهده جزئیات و خرید
398 عمران
زلزله
تحلیل یک قاب با نرم افزار متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
399 الکترونیک
آنالوگ
محاسبات عددی 70 مشاهده جزئیات و خرید
400 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
حل تمرين درس آمار به وسيله متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
401 فایل توضیحات مخابرات
میدان
حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول و رسم جواب 80 مشاهده جزئیات و خرید
402 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن -بوکی در کنترل موقعیت کوادروتور 240 مشاهده جزئیات و خرید
403 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
طبقه بندی سلول ها 156 مشاهده جزئیات و خرید
404 مکانیک
ساخت و تولید
شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک 90 مشاهده جزئیات و خرید
405 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی تمرین درس کنترل تطبیقی 110 مشاهده جزئیات و خرید
406 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مدلسازی گوش 110 مشاهده جزئیات و خرید
407 فایل توضیحات مکانیک
مدل سازی و بهینه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
408 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
رسم نمودار 110 مشاهده جزئیات و خرید
409 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
محاسبه جذر عدد C 60 مشاهده جزئیات و خرید
410 فایل توضیحات مکانیک
انتقال حرارت یک بعدی 130 مشاهده جزئیات و خرید
411 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
فالت 720 مشاهده جزئیات و خرید
412 الکترونیک
میکروالکترونیک
تشخيص تومور مغزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون 40 مشاهده جزئیات و خرید
413 صنایع
صنایع
ُسفارش 840 مشاهده جزئیات و خرید
414 صنایع
صنایع
کد نویسی با متلب برای مقاله از ژورنالی معتبر 600 مشاهده جزئیات و خرید
415 ریاضی
ریاضی کاربردی
تعیین الگوی قیمت محصول 780 مشاهده جزئیات و خرید
416 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
مکانیک - کمانش 840 مشاهده جزئیات و خرید
417 مخابرات
سیستم
طبقه بندی تصاویر 143 مشاهده جزئیات و خرید
418 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین پیل سوختی 780 مشاهده جزئیات و خرید
419 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تعیین نرخ خرابی کابل 720 مشاهده جزئیات و خرید
420 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل عددی معادله غیر خطی با متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
421 مخابرات
سیستم
مدل سازی و شبیه سازی روش های طراحی اشکال نامنظم واقع در زیر آب جهت برهم زدن الگوی سوناری آن ها 1080 مشاهده جزئیات و خرید
422 کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی تابع تبدیل موتور 195 مشاهده جزئیات و خرید
423 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین 130 مشاهده جزئیات و خرید
424 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
شبیه سازی دینامیکی ربات چهارپا و ارتقاء عملکرد آن در مواجهه با موانع صعب العبور 840 مشاهده جزئیات و خرید
425 فایل توضیحات صنایع
صنایع
طبقه بندی ABC موجودی 360 مشاهده جزئیات و خرید
426 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقاله 3 کنترل درایو موتور BLDC 600 مشاهده جزئیات و خرید
427 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقاله ۱ کنترل درایو موتور BLDC 600 مشاهده جزئیات و خرید
428 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تخصص طیف در شبکه های رادیوشناختی 40 مشاهده جزئیات و خرید
429 الکترونیک
آنالوگ
محاسبات عددی 40 مشاهده جزئیات و خرید
430 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تقطیع تصویر با الگوریتم فراابتکاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
431 کامپیوتر
نرم افزار
مشاوره پایان نامه 80 مشاهده جزئیات و خرید
432 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
یک سوال ریاضی 60 مشاهده جزئیات و خرید
433 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
یادگیری شبکه عصبی پرسپترون با استفاده از الگوریتم انتشار به عقب 60 مشاهده جزئیات و خرید
434 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
الگوریتم رمزنگاری تصویر با دنباله آشوب و DNA و الگوریتم ژنتیک 240 مشاهده جزئیات و خرید
435 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
جدا سازی rbg 60 مشاهده جزئیات و خرید
436 پزشکی
بیوالکتریک
آنالیز الگوهای مورفولوژی عروق برای تشخیص بیماری آلزایمر 195 مشاهده جزئیات و خرید
437 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
رزمنگاری تصاویر دیجیتال 234 مشاهده جزئیات و خرید
438 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات تار پیوسته 110 مشاهده جزئیات و خرید
439 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم ژنتیک 40 مشاهده جزئیات و خرید
440 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی مقاله با مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
441 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
خشک کن خورشیدی 80 مشاهده جزئیات و خرید
442 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Comparison of RF power sensor calibration using a vector network analyzer and a direct transfer system 720 مشاهده جزئیات و خرید
443 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان مناسب ریکلوزرها در شبکه های فشار متوسط 480 مشاهده جزئیات و خرید
444 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بررسي بيماري تيروييد در يك جامعه آماري به وسيله منطق فازي 60 مشاهده جزئیات و خرید
445 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی فیلترهای کاربردی در متلب 960 مشاهده جزئیات و خرید
446 قدرت
پیل سوختی اکسید جامد 264 مشاهده جزئیات و خرید
447 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدسازی جدایش کاتدی 130 مشاهده جزئیات و خرید
448 فایل توضیحات هوافضا
دینامیک پرواز
سیستم جرم فنر دمپر 80 مشاهده جزئیات و خرید
449 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
آنالیز تفاضلات متناهی برای مساله قابلیت ارتجاعی-حرارتی خطی و تحلیل عددی روشهای چند شبکه‌ای 840 مشاهده جزئیات و خرید
450 مخابرات
سیستم
تشخیص صدا،بیماری،پردازش تصویر 90 مشاهده جزئیات و خرید
451 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
cfd 360 مشاهده جزئیات و خرید
452 مخابرات
سیستم
مدولاسیون 156 مشاهده جزئیات و خرید
453 مخابرات
سیستم
کانالهای مخابراتی 360 مشاهده جزئیات و خرید
454 مخابرات
سیستم
استفاده از تبدیل موجک برای طیف سنجی در باند وسیع 40 مشاهده جزئیات و خرید
455 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
یادگیری ماشین 300 مشاهده جزئیات و خرید
456 هوافضا
دینامیک پرواز
نسبت ارتفاع 80 مشاهده جزئیات و خرید
457 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
ترجمه 264 مشاهده جزئیات و خرید
458 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
459 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهینه سازی تکاملی 360 مشاهده جزئیات و خرید
460 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی متون فارسی با شبکه های عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
461 قدرت
بررسی پایداری 195 مشاهده جزئیات و خرید
462 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بازی دوز و دسته بندی اقتصادی 1080 مشاهده جزئیات و خرید
463 مخابرات
سیستم
تخمین کور مشخصه های اینترلیور 40 مشاهده جزئیات و خرید
464 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم تشخیص نوع درخت از روی برگ 264 مشاهده جزئیات و خرید
465 کامپیوتر
نرم افزار
حل مساله تخصیص درجه دوم با الگوریتم جهش قورباغه 100 مشاهده جزئیات و خرید
466 ریاضی
ریاضی محض
ریاضیات 40 مشاهده جزئیات و خرید
467 مخابرات
سیستم
zoming/shrinking/bilinear/ 60 مشاهده جزئیات و خرید
468 مخابرات
سیستم
connect component extraction 156 مشاهده جزئیات و خرید
469 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
Mode of transport 70 مشاهده جزئیات و خرید
470 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Dip 264 مشاهده جزئیات و خرید
471 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
;کنترل روبات دو بازو با شبکه موجک فازی عصبی و الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
472 کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 480 مشاهده جزئیات و خرید
473 مکانیک
طراحی کاربردی
تبدیل موجک 195 مشاهده جزئیات و خرید
474 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص نواحی پلاک 360 مشاهده جزئیات و خرید
475 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
انجام پروژه شبکه عصبی‎‎‎‎‎‎‎ 480 مشاهده جزئیات و خرید
476 مخابرات
شبکه
ترکیب دو الگوریتم 195 مشاهده جزئیات و خرید
477 الکترونیک
آنالوگ
تبیل موجک و تشخیص لبه 120 مشاهده جزئیات و خرید
478 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
mppt سیستم فوتوولتاییک 420 مشاهده جزئیات و خرید
479 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
پیش بینی با افق بیشتر از یک مرحله بر اساس شبکه های عصبی چند ورودی - چند خروجی 360 مشاهده جزئیات و خرید
480 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
ترکیب سرویس با آگاهی از کیفیت سرویس در محاسبات ابری با استفاده از روش مبتنی بر کلونی زنبورعسل 360 مشاهده جزئیات و خرید
481 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مکانیابی سلسله مراتبی 264 مشاهده جزئیات و خرید
482 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
رسم نمودار 90 مشاهده جزئیات و خرید
483 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
watermarking 240 مشاهده جزئیات و خرید
484 کامپیوتر
نرم افزار
ترکیب سرویس 480 مشاهده جزئیات و خرید
485 قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار کنترل سرعت و موقعیت 100 مشاهده جزئیات و خرید
486 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام پروژه 130 مشاهده جزئیات و خرید
487 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار مقاله 195 مشاهده جزئیات و خرید
488 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص نواحی متن 420 مشاهده جزئیات و خرید
489 قدرت
سیستم
شبیه سازی نیروگاه بادی با توان 5 KWA 90 مشاهده جزئیات و خرید
490 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل عددی پتانسیل الکتریکی و جریان الکتروسموتیک در میکرو کانال موئین 120 مشاهده جزئیات و خرید
491 فایل توضیحات مکانیک
پنجه رباتیک 40 مشاهده جزئیات و خرید
492 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مختصات نقاط 80 مشاهده جزئیات و خرید
493 الکترونیک
آنالوگ
جواب مینیمم مساله غیرخطی 360 مشاهده جزئیات و خرید
494 پزشکی
بیوالکتریک
تصحیح تضعیف تصویر اسپکت 130 مشاهده جزئیات و خرید
495 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انجام کد متلب الگوریتم کرم شب تاب برای مسئله زمان بندی پروژه 1200 مشاهده جزئیات و خرید
496 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
استخراج منحنی سرعت - زمان 60 مشاهده جزئیات و خرید
497 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
تبدیل فوریه 60 مشاهده جزئیات و خرید
498 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
pca ,kpca 110 مشاهده جزئیات و خرید
499 کامپیوتر
نرم افزار
تبدیل تصویر به متن (متون انگلیسی) 143 مشاهده جزئیات و خرید
500 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
حل مساله ی خرپا با جزای محدود 80 مشاهده جزئیات و خرید
501 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
انجام پروژه متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
502 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
503 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله به روش رانگ کوتا 80 مشاهده جزئیات و خرید
504 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل ععدی دو معادله دیفرانسیل مرتبه 4 70 مشاهده جزئیات و خرید
505 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
GUI 156 مشاهده جزئیات و خرید
506 مکانیک
طراحی کاربردی
بارگذاري نانو لوله تحت بارگذاري هاي مختلف 264 مشاهده جزئیات و خرید
507 فایل توضیحات صنایع
صنایع
نوشتن یک الگوریتم برای پیدا کردن یک عدد 70 مشاهده جزئیات و خرید
508 قدرت
سیستم
شبیه ساری یک مزرعه خورشیدی 100 مشاهده جزئیات و خرید
509 ریاضی
ریاضی کاربردی
فیزیک 60 مشاهده جزئیات و خرید
510 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
كاهش مصرف انرژي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از شبكه‌هاي عصبي 960 مشاهده جزئیات و خرید
511 قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت با متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
512 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درخواست شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
513 قدرت
سیستم
پخش بار شبکه شعاعی به روش پسرو پیش رو به روش جمع توانی درحضور منابع تولید پراکنده. 90 مشاهده جزئیات و خرید
514 قدرت
سیستم
کنترلر مد لغزش برای مبدل dc/dc 360 مشاهده جزئیات و خرید
515 الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر در ماموگرافی 600 مشاهده جزئیات و خرید
516 فایل توضیحات مکانیک
انتگرال گیری ذوزنقه ای 70 مشاهده جزئیات و خرید
517 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل نامعادله 130 مشاهده جزئیات و خرید
518 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کوادروتور(پهباد) 900 مشاهده جزئیات و خرید
519 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
ترجمه مقاله 70 مشاهده جزئیات و خرید
520 فایل توضیحات مهندسی شیمی
DATA FITTING 40 مشاهده جزئیات و خرید
521 فایل توضیحات پزشکی
هوش محاسباتی 40 مشاهده جزئیات و خرید
522 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
انتخاب بهترین تابع برای حل مسئله موج 360 مشاهده جزئیات و خرید
523 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
نوشتن کد متلب مقاله 240 مشاهده جزئیات و خرید
524 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پیاده سازی یک الگوریتم بهینه سازی غیر خطی با متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
525 الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی با استفاده از الگوریتم mopso 600 مشاهده جزئیات و خرید
526 فایل توضیحات قدرت
سیستم
DFIG 240 مشاهده جزئیات و خرید
527 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهینه سازی کلاس بندی شبکه عصبی با الگوریتم ازدهام ذرات. 240 مشاهده جزئیات و خرید
528 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
بهینه سازی فیلتر گابور با الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
529 مخابرات
تشخیص نفوذ با کلاس بندی شبکه عصبی و بهینه ساز pso 240 مشاهده جزئیات و خرید
530 فایل توضیحات قدرت
سیستم
دینامیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
531 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم تشخیص خطای اتصال حلقه به حلقه در موتور dc 360 مشاهده جزئیات و خرید
532 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کمانش ورق کامپوزیتی 540 مشاهده جزئیات و خرید
533 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدل سازی توربین بادی 480 مشاهده جزئیات و خرید
534 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
توربین بادی 420 مشاهده جزئیات و خرید
535 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
بهینه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
536 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی و شبیه سازی کنترل فازی و pid کربنات کلسیم و سیلیکا در سیستم های زمین گرمایی 195 مشاهده جزئیات و خرید
537 عمران
زلزله
پروزه اجزا محدود 420 مشاهده جزئیات و خرید
538 مکانیک
ساخت و تولید
پردازش حرکت روغن در لوله آزمایشگاهی 130 مشاهده جزئیات و خرید
539 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدلسازی پایداری میکروگرید با ذخیره سازی انرژی 480 مشاهده جزئیات و خرید
540 مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
کدنویسی متلب یه داده 40 مشاهده جزئیات و خرید
541 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه چندهدفه با محدودیت منابع چند حالته و قابلیت انقطاع فعالیت ها 1020 مشاهده جزئیات و خرید
542 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Stability of the Kalman filter for continuous time output error systems 90 مشاهده جزئیات و خرید
543 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
حل مسایل در متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
544 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
545 الکترونیک
دیجیتال
convert فایل جاوا به matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
546 فایل توضیحات قدرت
سیستم
میکروگرید 70 مشاهده جزئیات و خرید
547 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی معادلات انتگرال ولترا با موجک هار 240 مشاهده جزئیات و خرید
548 صنایع
صنایع
پیش بینی 300 مشاهده جزئیات و خرید
549 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پردازش تصویر 960 مشاهده جزئیات و خرید
550 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تبدیل یک نمودار ساده حوزه زمانی به حوزه فرکانسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
551 فایل توضیحات قدرت
سیستم
فیلتر کالمن 40 مشاهده جزئیات و خرید
552 الکترونیک
آنالوگ
عمومی 195 مشاهده جزئیات و خرید
553 کنترل
نظریه کنترل
تلفیق و ترکیب UKF و Particle Filter 600 مشاهده جزئیات و خرید
554 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهینه سازی چند هدفه با الگوریتم ژنتیک 80 مشاهده جزئیات و خرید
555 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مدلغزشی 300 مشاهده جزئیات و خرید
556 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان مرف آب شهر تهران 80 مشاهده جزئیات و خرید
557 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
استفاده از دستور k-fold 60 مشاهده جزئیات و خرید
558 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه پردازش سیگنال در متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
559 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه چندهدفه با محدودیت منابع چند حالته و قابلیت انقطاع فعالیت ها 1200 مشاهده جزئیات و خرید
560 فایل توضیحات صنایع
صنایع
توزیع آماری 90 مشاهده جزئیات و خرید
561 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی باgui متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
562 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Robust Adaptive Dynamic Programming and Feedback Stabilization of Nonlinear Systems 420 مشاهده جزئیات و خرید
563 مخابرات
میدان
car_detection 480 مشاهده جزئیات و خرید
564 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems 360 مشاهده جزئیات و خرید
565 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پیش بینی 195 مشاهده جزئیات و خرید
566 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم کولونی مورچه ها 80 مشاهده جزئیات و خرید
567 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سلول های فتوولتاییک 234 مشاهده جزئیات و خرید
568 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
pdepe 156 مشاهده جزئیات و خرید
569 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پباده سازی مقاله با متلب 600 مشاهده جزئیات و خرید
570 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پردازش تصویر 221 مشاهده جزئیات و خرید
571 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تخصیص ذخیره ساز در سیستم قدرت 540 مشاهده جزئیات و خرید
572 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
Optimal boundary control for water hammer 780 مشاهده جزئیات و خرید
573 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
توسعه سیستم هوشمند ترکیبی برای تشخیص تومور مغزی 600 مشاهده جزئیات و خرید
574 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه تخصصی 60 مشاهده جزئیات و خرید
575 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تعیین آپنه خواب با استفاده از سیگنال EEG 1200 مشاهده جزئیات و خرید
576 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems✩ 420 مشاهده جزئیات و خرید
577 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
مقاوم 240 مشاهده جزئیات و خرید
578 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل بهینه مبحث فیلتر کالمن 156 مشاهده جزئیات و خرید
579 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن درس کنترل بهینه 40 مشاهده جزئیات و خرید
580 کنترل
نظریه کنترل
کنترل ترافیک یک چهار راه با استفاده از منطق فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
581 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
تشریح کامل مقاله و شبیه سازی آن 300 مشاهده جزئیات و خرید
582 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
3 عدد پروژه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
583 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Network Sensor 247 مشاهده جزئیات و خرید
584 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی اینورتر CHB چندسطحی 130 مشاهده جزئیات و خرید
585 الکترونیک
آنالوگ
اسیلاتور HOPF 195 مشاهده جزئیات و خرید
586 مکانیک
ساخت و تولید
model reference PID controller 80 مشاهده جزئیات و خرید
587 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
588 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
سیمولینک و شبیه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
589 کامپیوتر
نرم افزار
ترکیب الگوریتم 360 مشاهده جزئیات و خرید
590 قدرت
سیستم
کلاس بندی فازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
591 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
پردازش فیلم 120 مشاهده جزئیات و خرید
592 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
رنگ بندی تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
593 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
دینامیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
594 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
steady-state RGA 360 مشاهده جزئیات و خرید
595 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ژنراتور 300 مشاهده جزئیات و خرید
596 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تبدیل شبیه سازی دیگسایلنت به متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
597 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
گزارش 80 مشاهده جزئیات و خرید
598 فایل توضیحات کنترل
کنترل یک ربات بصورت گسسته 80 مشاهده جزئیات و خرید
599 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مدلغزشی 156 مشاهده جزئیات و خرید
600 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرين DSP 156 مشاهده جزئیات و خرید
601 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
محاسبه انتگرال 40 مشاهده جزئیات و خرید
602 مخابرات
رمز
پردازش گفتار 156 مشاهده جزئیات و خرید
603 مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق خودرو(فت درجه آزادی)با کنترلر بهینه شده 208 مشاهده جزئیات و خرید
604 قدرت
سیستم
جایابی بهینه منابع تولید پراکنده 90 مشاهده جزئیات و خرید
605 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تطبیقی 240 مشاهده جزئیات و خرید
606 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص ترک تخم مرغ با استفاذه از PCA و SVM 195 مشاهده جزئیات و خرید
607 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
برنامه ریزی مسیر و کنترل بهینه انطباقی برای گروهی از مدل های وسایل نقلیه چرخ دار با آونگ برگشته 336 مشاهده جزئیات و خرید
608 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدلاسیون و فیلتر 110 مشاهده جزئیات و خرید
609 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
کنترل سرعت موتور سوئیچ رلوکتانسی 195 مشاهده جزئیات و خرید
610 کنترل
اتوماسیون صنعتی
matlab function 60 مشاهده جزئیات و خرید
611 کامپیوتر
نرم افزار
بازشناس الگو 195 مشاهده جزئیات و خرید
612 مکانیک
تبدیل انرژی
حل معادله پی دی ای غیرخطی 70 مشاهده جزئیات و خرید
613 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Online optimalcontrolofunknowndiscrete-timenonlinearsystems byusingtime-basedadaptivedynamicprogramming 300 مشاهده جزئیات و خرید
614 عمران
ژوتکنیک
بهینه یابی 90 مشاهده جزئیات و خرید
615 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Robust Adaptive Dynamic Programming and Feedback Stabilization of Nonlinear Systems 336 مشاهده جزئیات و خرید
616 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مدولاتور و دمدولاتور 130 مشاهده جزئیات و خرید
617 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems✩ 336 مشاهده جزئیات و خرید
618 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی معادله به روش اورتوگونال 360 مشاهده جزئیات و خرید
619 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل دیجیتال 240 مشاهده جزئیات و خرید
620 قدرت
سیستم
Smart grids 120 مشاهده جزئیات و خرید
621 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
control digital 156 مشاهده جزئیات و خرید
622 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
رانگ کوتای مرتبه 4 60 مشاهده جزئیات و خرید
623 کنترل
کنترلر قند خون pid 130 مشاهده جزئیات و خرید
624 کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل قند خون pid 240 مشاهده جزئیات و خرید
625 قدرت
سیستم
جایابی بهینه منابع تولید پراکنده 100 مشاهده جزئیات و خرید
626 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
مالی 90 مشاهده جزئیات و خرید
627 فایل توضیحات صنایع
صنایع
قابلیت اطمینان 195 مشاهده جزئیات و خرید
628 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی توابع 130 مشاهده جزئیات و خرید
629 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
واترمارکینگ با استفاده از تبدیل موجک گسسته و توزیع t-student 300 مشاهده جزئیات و خرید
630 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
تفاضلات محدود غیر صریح 100 مشاهده جزئیات و خرید
631 عمران
ژوتکنیک
بهینه یابی ارایش ژئوگرید ها در شیروانی های خاکی با استفاده از بهترین مدل بهینه یابی 120 مشاهده جزئیات و خرید
632 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل حدی معادله انتگرال- دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
633 قدرت
سیستم
پخش بار و جایابی استتکام 336 مشاهده جزئیات و خرید
634 الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
635 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل معادلات دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
636 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حل تمرین در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
637 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل غیر خطی پاندول معکوس 360 مشاهده جزئیات و خرید
638 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین کلاسی 156 مشاهده جزئیات و خرید
639 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه های عصبی(پروژه درس یادگیری ماشین) 195 مشاهده جزئیات و خرید
640 مکانیک
تبدیل انرژی
حل دسته معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 40 مشاهده جزئیات و خرید
641 مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل یک پاندول معکوس با ورودی موقعیت 60 مشاهده جزئیات و خرید
642 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
حل معادله با روش رانگ کاتا 110 مشاهده جزئیات و خرید
643 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
سیستم های توصیه گر 156 مشاهده جزئیات و خرید
644 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
خانه های هوشمند 40 مشاهده جزئیات و خرید
645 فایل توضیحات قدرت
سیستم
گزارش mfile متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
646 فایل توضیحات عمران
زلزله
الاستیسیته 182 مشاهده جزئیات و خرید
647 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل ماتریسی قاب دوبعدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
648 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مقاله (طراحی موتور القایی تکفاز با خازن دائم بکمک الگوریتم اجتماع ذرات بهبود یافته) 600 مشاهده جزئیات و خرید
649 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات دیجیتال 195 مشاهده جزئیات و خرید
650 فایل توضیحات صنایع
صنایع
لجستیک معکوس 480 مشاهده جزئیات و خرید
651 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
رسم نمودار 100 مشاهده جزئیات و خرید
652 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
درس المان محدود 720 مشاهده جزئیات و خرید
653 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
رفع خطا 40 مشاهده جزئیات و خرید
654 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems✩ 336 مشاهده جزئیات و خرید
655 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
طراحی فیلتر 90 مشاهده جزئیات و خرید
656 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
موتورهای جریان مستقیم dc 40 مشاهده جزئیات و خرید
657 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه نویسی متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
658 قدرت
سیستم
مدلسازی و شبیه سازی نیروگاه بادی 110 مشاهده جزئیات و خرید
659 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ديناميك ربات 300 مشاهده جزئیات و خرید
660 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 720 مشاهده جزئیات و خرید
661 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
کلاس بندی 110 مشاهده جزئیات و خرید
662 فایل توضیحات ریاضی
تمرین دانشجویی در حد مقدماتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
663 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
کشف عیوب سنگ 70 مشاهده جزئیات و خرید
664 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل معادله موج 60 مشاهده جزئیات و خرید
665 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
متلب ساده و مقدماتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
666 ریاضی
ریاضی کاربردی
روش انتگرال گیری عددی با استفاده از روش گاوس چبی شف 40 مشاهده جزئیات و خرید
667 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
سینماتیک معکوس روبات 100 مشاهده جزئیات و خرید
668 قدرت
الکترونیک قدرت
قیمت دهی برای انجام دو پروژه 660 مشاهده جزئیات و خرید
669 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام پروژه طبقه بندي 80 مشاهده جزئیات و خرید
670 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
Developing a Robot Control Scheme Robust to Uncertain Model Parameters and Unmodeled Dynamics 264 مشاهده جزئیات و خرید
671 فایل توضیحات مخابرات
میدان
به دست آوردن مودار انرژی بر حسب k 80 مشاهده جزئیات و خرید
672 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
7معادله 7 مجهول 70 مشاهده جزئیات و خرید
673 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل کننده pid 143 مشاهده جزئیات و خرید
674 پزشکی
بیوالکتریک
تجزیه و تحلیل مدار های الکتریکی 90 مشاهده جزئیات و خرید
675 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
به دست آوردن معادله 70 مشاهده جزئیات و خرید
676 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تابــع 70 مشاهده جزئیات و خرید
677 قدرت
سیستم
شبیه سازی و مدلسازی نیروگاه بادی یا استفاده از نرم افزار مطلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
678 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل تمرین با متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
679 هوافضا
دینامیک پرواز
مدلسازی یک هواپیمای ساده در سیمولینک و استخراج مشتقات پایداری آن 156 مشاهده جزئیات و خرید
680 عمران
زلزله
مقاله پردازش تصویر 143 مشاهده جزئیات و خرید
681 مکانیک
ساخت و تولید
ربات استورات 40 مشاهده جزئیات و خرید
682 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین شبیه سازی 110 مشاهده جزئیات و خرید
683 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
سیستم های تشخیص نفوذ 360 مشاهده جزئیات و خرید
684 عمران
زلزله
ارزیابی پاسخ سیستم یک درجه ازاد 130 مشاهده جزئیات و خرید
685 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو 80 مشاهده جزئیات و خرید
686 الکترونیک
آنالوگ
حل معادله گرما 110 مشاهده جزئیات و خرید
687 کنترل
نظریه کنترل
نمودار رویه ها 50 مشاهده جزئیات و خرید
688 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل کننده PI برای سیستم توربین بادی 240 مشاهده جزئیات و خرید
689 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
انتقال حرارت دو بعدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
690 ریاضی
ریاضی کاربردی
محاسبه 60 مشاهده جزئیات و خرید
691 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی درایو موتور Ac 130 مشاهده جزئیات و خرید
692 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی مدار الکتریکی در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
693 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه عصبی 70 مشاهده جزئیات و خرید
694 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه 110 مشاهده جزئیات و خرید
695 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تحلیل حرارتی صفحه 2بعدی به کمک نرم افزار متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
696 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
DOA estimation for attitude determination on communication satellites 264 مشاهده جزئیات و خرید
697 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی مقاله ارسالی 208 مشاهده جزئیات و خرید
698 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل مسله 50 مشاهده جزئیات و خرید
699 مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
بهینه سازی پارامترهای موثر بر افزایش تولید هیدروژن با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری 90 مشاهده جزئیات و خرید
700 فایل توضیحات عمران
زلزله
الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
701 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی متلب برای مسئله ترمو الاستیسیته که روابطش موجوده 130 مشاهده جزئیات و خرید
702 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تمرین 195 مشاهده جزئیات و خرید
703 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
کد نویسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
704 کامپیوتر
شناسایی نخود و لوبیا 130 مشاهده جزئیات و خرید
705 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
انجام 4 معادله در برنامه متلب و رسم نمودار و جواب آن 80 مشاهده جزئیات و خرید
706 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کنترل اتوماتیک 156 مشاهده جزئیات و خرید
707 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل اتوماتیک 156 مشاهده جزئیات و خرید
708 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
توابع تبدیل مربوط به پروژه درس کنترل پیشرفته )مدرن( 60 مشاهده جزئیات و خرید
709 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم تشخیص نفوذ با منطق فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
710 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
خطی سازی فیدبک 90 مشاهده جزئیات و خرید
711 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل مود لغزشی مرتبه دوم دیجیتال برای سیستم‌های غیرخطی نامعین 300 مشاهده جزئیات و خرید
712 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
معادلات دیفرانسیل جزیی 120 مشاهده جزئیات و خرید
713 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل موشک هنگام برگشت به زمین 480 مشاهده جزئیات و خرید
714 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تئوری جامع ماشین 130 مشاهده جزئیات و خرید
715 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
power harvesting 780 مشاهده جزئیات و خرید
716 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترلر PID 60 مشاهده جزئیات و خرید
717 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
Comparison of Wide- and High-Frequency Duty-Ratio-to-Inductor-Current Transfer Functions of DC–DC PWM Buck Converter in CCM 169 مشاهده جزئیات و خرید
718 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
پروژه برنامه نویسی متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
719 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی مقالهMm 720 مشاهده جزئیات و خرید
720 مکانیک
تبدیل انرژی
معادله ديفرانسيل جزيى 40 مشاهده جزئیات و خرید
721 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
برنامه نویسی متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
722 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل مسایل باروش متلب و الگورتیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
723 قدرت
سیستم
درونیابی دوبعدی 50 مشاهده جزئیات و خرید
724 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی مقاله 169 مشاهده جزئیات و خرید
725 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
متلب-المان محدود‎ 110 مشاهده جزئیات و خرید
726 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
المان محدود-مبحث زمانی 40 مشاهده جزئیات و خرید
727 فایل توضیحات مکانیک
آنالوگ
تحلیل حرارتی به کمک نرم افزار متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
728 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
729 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
پردازش تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
730 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
یک مدل خطی برای موتور های پله ای مغناطیس دائم 100 مشاهده جزئیات و خرید
731 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی کنترل سرعت موتور القایی با خود تنظیم ترکیبی pi و منطق فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
732 مخابرات
میدان
نويز زدايي تصاوير ديجيتال 60 مشاهده جزئیات و خرید
733 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
سنکرون سازی مدارات آشوبگون chua 420 مشاهده جزئیات و خرید
734 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه نویسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
735 ریاضی
ریاضی کاربردی
الگوریتم اویلر 70 مشاهده جزئیات و خرید
736 قدرت
الکترونیک قدرت
قیمت دهی برای انجام دو پروژه 40 مشاهده جزئیات و خرید
737 کنترل
آنالوگ
طراحی کنترل pid 40 مشاهده جزئیات و خرید
738 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقایسه دو فیلتر 100 مشاهده جزئیات و خرید
739 پزشکی
بیومواد
رسم نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
740 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل تطبیقی 360 مشاهده جزئیات و خرید
741 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
شبیه سازی مقاله شیرین سازی آب‎ 40 مشاهده جزئیات و خرید
742 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مجتمع سازی سیستم فتوولتائیک با DVR 480 مشاهده جزئیات و خرید
743 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ارائه جدول زمانی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک 480 مشاهده جزئیات و خرید
744 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور شنت-ماشین کمپوند 110 مشاهده جزئیات و خرید
745 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
خطی سازی ماشین سنکرون 300 مشاهده جزئیات و خرید
746 قدرت
سیستم
طراحی سیستم کنترل ابشاری با کنترلهای PI(انتگرال گیر) 80 مشاهده جزئیات و خرید
747 کنترل
نظریه کنترل
توربین بادی 40 مشاهده جزئیات و خرید
748 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پروژه نهایی درس کنترل اتوماتیک 100 مشاهده جزئیات و خرید
749 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
برج خنک کننده 360 مشاهده جزئیات و خرید
750 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی پروژه قدرت با سیمولینک متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
751 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تخمین تاخیر حالت به وسیله روش های بهینه سازی 336 مشاهده جزئیات و خرید
752 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
شرایط مرزی نویمان 60 مشاهده جزئیات و خرید
753 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
ارتقا کنتراست 70 مشاهده جزئیات و خرید
754 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
سيستم کنترل خطی 50 مشاهده جزئیات و خرید
755 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Community Detection in online social Networks Using PSO 720 مشاهده جزئیات و خرید
756 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیستم کنترل 60 مشاهده جزئیات و خرید
757 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله برق قدرت با نرم های متلب و گمز 720 مشاهده جزئیات و خرید
758 فایل توضیحات قدرت
Intelligent Distributed Generation and Storage Units for DC Microgrids—A New Concept on Cooperative Control Without Communications Beyond Droop Control 720 مشاهده جزئیات و خرید
759 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
ضربه قوچ 70 مشاهده جزئیات و خرید
760 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان یابی تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک 70 مشاهده جزئیات و خرید
761 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه درس محاسبات پیشرفته 80 مشاهده جزئیات و خرید
762 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
نوشتن دستورات پروژه 50 مشاهده جزئیات و خرید
763 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
یک برنامه متلب بنویسید 80 مشاهده جزئیات و خرید
764 قدرت
سیستم
درس الکترومغناطیس مقطع کارشناسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
765 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
شبکه عصبی فازی تطبیقی 156 مشاهده جزئیات و خرید
766 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
Gui و پدازش سیگنال 90 مشاهده جزئیات و خرید
767 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه درس ارتعاشات اتفاقی 80 مشاهده جزئیات و خرید
768 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
fault و delay 660 مشاهده جزئیات و خرید
769 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی سلول خورشیدی 195 مشاهده جزئیات و خرید
770 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص مدل هواپیما بااستفاده از پردازش تصویر 40 مشاهده جزئیات و خرید
771 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
سیستم تحریک 195 مشاهده جزئیات و خرید
772 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
matlab 60 مشاهده جزئیات و خرید
773 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ترجمه وتهیه پاور پوینت 130 مشاهده جزئیات و خرید
774 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
matlab 60 مشاهده جزئیات و خرید
775 عمران
زلزله
سری و انتگرال فوریه 70 مشاهده جزئیات و خرید
776 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین درسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
777 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین درسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
778 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین درسی 100 مشاهده جزئیات و خرید
779 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین درسی 182 مشاهده جزئیات و خرید
780 صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
شبیه سازی انتقال بین بخشی در زنچیره تامین 40 مشاهده جزئیات و خرید
781 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کد نویسی در متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
782 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل معادله و ترسیم نمودار در برنامه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
783 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام پروژه شبکه عصبی‎ 90 مشاهده جزئیات و خرید
784 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تابع تبدیل مخزن 50 مشاهده جزئیات و خرید
785 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل فرایند 480 مشاهده جزئیات و خرید
786 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شناسایی و طبقه بندی تصاویر چهره 80 مشاهده جزئیات و خرید
787 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
استفاده از واترمارکینگ برای تصاویر دیجیتال با شبکه عصبی 360 مشاهده جزئیات و خرید
788 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاشات 40 مشاهده جزئیات و خرید
789 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
محاسبه کار مجازی وروش نیوتن سپس شبیه سازی با متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
790 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 90 مشاهده جزئیات و خرید
791 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
محاسبات عددی 80 مشاهده جزئیات و خرید
792 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
793 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 90 مشاهده جزئیات و خرید
794 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
CFD-انتقال حرارت یک بعدی از دیوار 90 مشاهده جزئیات و خرید
795 فایل توضیحات کنترل
کنترل متغیرهای تصادفی. فیلتر کالمن 40 مشاهده جزئیات و خرید
796 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تخصیص اسکله 540 مشاهده جزئیات و خرید
797 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیستم فتو ولتاییک 360 مشاهده جزئیات و خرید
798 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ژنتیک و PSO 40 مشاهده جزئیات و خرید
799 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شرح 130 مشاهده جزئیات و خرید
800 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کانوولوشن 40 مشاهده جزئیات و خرید
801 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
کدنویسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
802 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
sound and vibration 780 مشاهده جزئیات و خرید
803 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس تئوری جامع ماشین 120 مشاهده جزئیات و خرید
804 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل کدنویسی محاسبات عددی 169 مشاهده جزئیات و خرید
805 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
رسم نمودار با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
806 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
libsvm for MATLAB 40 مشاهده جزئیات و خرید
807 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
808 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
تخمین 40 مشاهده جزئیات و خرید
809 کامپیوتر
نرم افزار
کلونی حشرات 70 مشاهده جزئیات و خرید
810 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
استخراج ویژگی 360 مشاهده جزئیات و خرید
811 عمران
مدیریت منابع آب
افزایش تفکیک مکانی 40 مشاهده جزئیات و خرید
812 مخابرات
سیستم
ردیابی شی 130 مشاهده جزئیات و خرید
813 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن 480 مشاهده جزئیات و خرید
814 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
طراحی و پیاده سازی 720 مشاهده جزئیات و خرید
815 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
سیستم چند متغیره نمونه 420 مشاهده جزئیات و خرید
816 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
فیلتر باترورث 110 مشاهده جزئیات و خرید
817 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
نوشتن معادلات جابجایی بازو به شکل ماتریسی در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
818 قدرت
سیستم
شبیه سازی ماشین سنکرون 5فاز قطب دائم 110 مشاهده جزئیات و خرید
819 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص چهره سه بعدی براساس تبدیل هیلبرت 40 مشاهده جزئیات و خرید
820 مهندسی شیمی
بیشینه ساختن بازده تولید هیدروژن با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری 130 مشاهده جزئیات و خرید
821 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کد نویسی معادلات پایان نامه 360 مشاهده جزئیات و خرید
822 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
روش اجزا محدود-مش بندی 600 مشاهده جزئیات و خرید
823 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم دودویی 70 مشاهده جزئیات و خرید
824 مکانیک
طراحی کاربردی
حل عدد مسئله انتقال حرارت به همراه داکیومنت-مکانیک - طراحی کاربردی 60 مشاهده جزئیات و خرید
825 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبکه های عصبی 360 مشاهده جزئیات و خرید
826 مکانیک
ساخت و تولید
توربین بادی 156 مشاهده جزئیات و خرید
827 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
EEG 120 مشاهده جزئیات و خرید
828 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص چهره افراد با svm 40 مشاهده جزئیات و خرید
829 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تشخیص الگو 100 مشاهده جزئیات و خرید
830 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طبقه بندي 90 مشاهده جزئیات و خرید
831 کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
832 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
جايابي بهينه ريكلوزر در شبكه هاي توزيع 264 مشاهده جزئیات و خرید
833 فایل توضیحات مخابرات
میدان
شبیه سازی مقاله مخابرات زیر در محیط سیمولینک متلب 600 مشاهده جزئیات و خرید
834 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
احراز هویت در تصاویر سیاه سفید با Svm و random forest 360 مشاهده جزئیات و خرید
835 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر های منبع امپدانس 360 مشاهده جزئیات و خرید
836 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Simplex 70 مشاهده جزئیات و خرید
837 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طبقه بند 40 مشاهده جزئیات و خرید
838 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
روش میان مرکز فازی Fuzzy C-means 80 مشاهده جزئیات و خرید
839 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
روش های انتگرال گیری عددی 240 مشاهده جزئیات و خرید
840 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهبود کیفیت توان با استفاده اینورتر تولید پراکنده با کنترل توا اکتیو 130 مشاهده جزئیات و خرید
841 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
محاسبه بر اساس کد آماده 50 مشاهده جزئیات و خرید
842 عمران
راه ترابری
پیش بینی شدت تصادفات با استفاده از anfis 100 مشاهده جزئیات و خرید
843 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
کنترل پیش مدل 234 مشاهده جزئیات و خرید
844 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
توربین بادی 660 مشاهده جزئیات و خرید
845 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انجام تمرین رشته برق-کنترل 143 مشاهده جزئیات و خرید
846 قدرت
سیستم
پخش بار 169 مشاهده جزئیات و خرید
847 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
المان بندی 80 مشاهده جزئیات و خرید
848 فایل توضیحات مخابرات
میدان
شبیه سازی مدار 13 باسIEEE 90 مشاهده جزئیات و خرید
849 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انجام پروژه رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید-الگوریتم FA 169 مشاهده جزئیات و خرید
850 قدرت
سیستم
تغییر فرکانس سه فاز با کمک A/D و D/A 110 مشاهده جزئیات و خرید
851 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تمرین درس شناسایی آمار 80 مشاهده جزئیات و خرید
852 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله رشته برق قدرت-کد نویسی الکوریتم بهینه سازی‎ 156 مشاهده جزئیات و خرید
853 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل فقط معادله پروژه زیر با مش و لمس‎--فوری فوری 80 مشاهده جزئیات و خرید
854 الکترونیک
آنالوگ
شبکه عصبی با تبدیل موجک 120 مشاهده جزئیات و خرید
855 الکترونیک
آنالوگ
میکرو 195 مشاهده جزئیات و خرید
856 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل PID یک سیستم ربات صنعتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
857 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حل و اجرا تمرین 60 مشاهده جزئیات و خرید
858 الکترونیک
آنالوگ
تتت 40 مشاهده جزئیات و خرید
859 صنایع
صنایع
مکانیابی تسهیلات-طراحی شبکه 240 مشاهده جزئیات و خرید
860 فایل توضیحات مکانیک
بهینه سازی پاسخ ارتعاشی یک قاب سه بعدی 300 مشاهده جزئیات و خرید
861 مکانیک
طراحی کاربردی
Gui و پدازش سیگنال 120 مشاهده جزئیات و خرید
862 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی معادلات دینامیکی قطار با متلب 660 مشاهده جزئیات و خرید
863 فایل توضیحات قدرت
سیستم
System Operation and Energy Management of a Renewable Energy-Based DC Micro-Grid for High Penetration Depth Application 240 مشاهده جزئیات و خرید
864 قدرت
سیستم
انتخاب یک سیم نمونه10شینه محاسبه پخش بار 50 مشاهده جزئیات و خرید
865 قدرت
سیستم
مدل سازی و شبیه سازی یک سیستم کنترل خطی 70 مشاهده جزئیات و خرید
866 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی PSS 110 مشاهده جزئیات و خرید
867 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص داده پرت 90 مشاهده جزئیات و خرید
868 مخابرات
سیستم
پروژه آماده 40 مشاهده جزئیات و خرید
869 قدرت
سیستم
شبیه سازی و گزارش 300 مشاهده جزئیات و خرید
870 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی فازی در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
871 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص حالت تعجب 480 مشاهده جزئیات و خرید
872 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تشخیص خطا و کنترل تحمل پذیر خطا برای سیستم های با تاخیر زمانی 336 مشاهده جزئیات و خرید
873 فایل توضیحات قدرت
سیستم
optimal switch placement 234 مشاهده جزئیات و خرید
874 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تمرین کلاسی 70 مشاهده جزئیات و خرید
875 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی در متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
876 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
روش میان مرکز فازی Fuzzy C-means 50 مشاهده جزئیات و خرید
877 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ترجمه مقالات و تهیه RIVIEWو شبیه سازی(البته شبیه سازی بطور کامل نباشد هم مشکلی نیست) 264 مشاهده جزئیات و خرید
878 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بخش سیستم و خوشه بندی فازی ( پروژه سریع ) 143 مشاهده جزئیات و خرید
879 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین پرسپترون 80 مشاهده جزئیات و خرید
880 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تاثیر موسیقی بر روی EEG 221 مشاهده جزئیات و خرید
881 مکانیک
طراحی کاربردی
شبیه سازی مقاله 300 مشاهده جزئیات و خرید
882 فایل توضیحات قدرت
سیستم
chaotic optimization algorithm 264 مشاهده جزئیات و خرید
883 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
هیدروگراف خروجی زیرسطح 60 مشاهده جزئیات و خرید
884 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل تطبیقی روی کوادروتور 120 مشاهده جزئیات و خرید
885 قدرت
سیستم
پايداري سيگنال كوچك 100 مشاهده جزئیات و خرید
886 کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیر خطی 240 مشاهده جزئیات و خرید
887 قدرت
سیستم
طراحی کنترل مقاوم برای statcomدر جبرانسازی فلیکر ناشی از کوره قوس الکتریکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
888 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
برنامه نویسه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
889 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پیش بینی عملکرد هسته فرومغناطیس ترانس با روش هوش محاسباتی 360 مشاهده جزئیات و خرید
890 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدلسازی جریان هجومی بر اساس شبکه عصبی 360 مشاهده جزئیات و خرید
891 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم رقابت استعماری 240 مشاهده جزئیات و خرید
892 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
هیدروگراف خروجی 50 مشاهده جزئیات و خرید
893 فایل توضیحات قدرت
سیستم
روش کنترلی برای بهبود کیفیت توان در هیبرید 195 مشاهده جزئیات و خرید
894 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
آزمایش 4 195 مشاهده جزئیات و خرید
895 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل عددل كانال با متلب با استفاده از 3 روش ذكر شده در صورت مسئلهي انتقال حرارت سيال داخ 70 مشاهده جزئیات و خرید
896 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور با استفاده از روشهای عددی مبتنی برBDF 240 مشاهده جزئیات و خرید
897 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
فایل با پسوند nc 240 مشاهده جزئیات و خرید
898 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ماشین لرنینگ 130 مشاهده جزئیات و خرید
899 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
color spaces 90 مشاهده جزئیات و خرید
900 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
الگوریتم بهینه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
901 فایل توضیحات قدرت
سیستم
هماهنگی رله اضافه جریان با الگوریتم pso 480 مشاهده جزئیات و خرید
902 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Aircraft Control System Using LQG and LQR Controller with Optimal Estimation-Kalman Filter Design 130 مشاهده جزئیات و خرید
903 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
904 فایل توضیحات قدرت
سیستم
رسم تصاویر و جدول 600 مشاهده جزئیات و خرید
905 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
بررسی حرکت قفسه سینه 195 مشاهده جزئیات و خرید
906 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاشات عرضی اجباری تیر تیموشنکو 480 مشاهده جزئیات و خرید
907 فایل توضیحات صنایع
صنایع
برنامه نويسي 195 مشاهده جزئیات و خرید
908 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل عددي انتقال حرارت در فين با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
909 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی 90 مشاهده جزئیات و خرید
910 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کدنویسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
911 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
آشوب در مدل هاجکین-هاکسلی 264 مشاهده جزئیات و خرید
912 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی 70 مشاهده جزئیات و خرید
913 مکانیک
ساخت و تولید
حل معادله موج یکبعدی به روش مک کورمک 110 مشاهده جزئیات و خرید
914 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
ارتقا کد نوشته شده با متلب با GUI 360 مشاهده جزئیات و خرید
915 هوافضا
جلوبرندگی
رسم سری فوریه با متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
916 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
compressed sensing 80 مشاهده جزئیات و خرید
917 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی فایل لیچ با استفاده از متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
918 قدرت
سیستم
جایابی و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق 90 مشاهده جزئیات و خرید
919 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
در قمست توضیحات شرح داده شده است 80 مشاهده جزئیات و خرید
920 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه های حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
921 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برنامه نویسی یک شبکه عصبی 110 مشاهده جزئیات و خرید
922 ریاضی
ریاضی محض
برنامه اي كه هر عدد اعشاري و صحيح را از مبناي دلخواه به مبناي دلخواه ببرد 40 مشاهده جزئیات و خرید
923 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
توزیع حرارت در یک میله یک بعدی 240 مشاهده جزئیات و خرید
924 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
توزیع حرارت در یک میله 110 مشاهده جزئیات و خرید
925 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرين درس شبكه هاي عصبي با نرم افزار متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
926 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کدنویسی 234 مشاهده جزئیات و خرید
927 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
یهینه سازی تابع 80 مشاهده جزئیات و خرید
928 عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
ایجاد الگوریتم 50 مشاهده جزئیات و خرید
929 فایل توضیحات عمران
زلزله
مکانیک محاسباتی 360 مشاهده جزئیات و خرید
930 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
931 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
LFM canceling by group delay 156 مشاهده جزئیات و خرید
932 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 360 مشاهده جزئیات و خرید
933 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
group delay 120 مشاهده جزئیات و خرید
934 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی معادلات PDE 143 مشاهده جزئیات و خرید
935 الکترونیک
الکترونیک نوری
کنترل سطح آب مخزن با منطق فازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
936 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
تحلیل هارمونیکی موج 90 مشاهده جزئیات و خرید
937 فایل توضیحات قدرت
سیستم
میکروگرید 420 مشاهده جزئیات و خرید
938 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
کدنویسی مقاله دو سه صفحه ای 420 مشاهده جزئیات و خرید
939 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهنیه سازی 90 مشاهده جزئیات و خرید
940 مکانیک
طراحی کاربردی
شبیه سازی معادلات دینامیکی در نرم افزار متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
941 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
Develop a function to analyse weather report 960 مشاهده جزئیات و خرید
942 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اجرای تمرین با مطلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
943 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مدل سازی وکنترل یک عمود پرواز بدون سرنشین با ساختارجدید 264 مشاهده جزئیات و خرید
944 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بدست آوردن هارمونیک های موج نامنظم 60 مشاهده جزئیات و خرید
945 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
ode45 70 مشاهده جزئیات و خرید
946 فایل توضیحات عمران
زلزله
FEM 1200 مشاهده جزئیات و خرید
947 پزشکی
بیوالکتریک
طراحی سیستم تشخیص بیماری وسواس 80 مشاهده جزئیات و خرید
948 مکانیک
تبدیل انرژی
کد نویسی تعدادی رابطه به صورت جی یو آی 960 مشاهده جزئیات و خرید
949 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی تمرین درسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
950 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی سیستم PSS بر اساس مقاله پیوست 110 مشاهده جزئیات و خرید
951 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
مدل سازی وکنترل یک عمود پرواز بدون سرنشین با ساختارجدید 40 مشاهده جزئیات و خرید
952 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
پیاده سازی مقاله ساده پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
953 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
بهينه سازي خطي 300 مشاهده جزئیات و خرید
954 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کاهش فلیکر ولتاژ 110 مشاهده جزئیات و خرید
955 الکترونیک
آنالوگ
جبران سازی توان راکتیوبا تجهیز dststcom در کاهش تلفات شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم گرانشی GSA ر محیط نرم افزاری MATLAB بمنظور تعیین مکان بهینه جبران سازها 264 مشاهده جزئیات و خرید
956 کامپیوتر
نرم افزار
پردازش اشیا در تصویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
957 هوافضا
سازهای هوایی
طراحی سازه بال پهپاد با حداقل وزن 110 مشاهده جزئیات و خرید
958 فایل توضیحات قدرت
سیستم
آزمایش شماره 2 70 مشاهده جزئیات و خرید
959 الکترونیک
آنالوگ
تبدیل فوریه 50 مشاهده جزئیات و خرید
960 کنترل
آنالوگ
کنترل گشتاور موتور القایی با فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
961 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل فایل ضمیمه به روش GDQ 156 مشاهده جزئیات و خرید
962 کنترل
کنترل گشتاور موتور الکتریکی با فازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
963 هوافضا
دینامیک پرواز
شبیه سازی دینامیک عرضی هواپبما 1200 مشاهده جزئیات و خرید
964 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی یک مفاله 1080 مشاهده جزئیات و خرید
965 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
پیاده سازی مقاله 480 مشاهده جزئیات و خرید
966 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص حالت های چهره 234 مشاهده جزئیات و خرید
967 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
روش کرانک نیکلسون دو بعدی 156 مشاهده جزئیات و خرید
968 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه‌سازی مقاله 360 مشاهده جزئیات و خرید
969 فایل توضیحات قدرت
سیستم
آز سیستم قدرت 50 مشاهده جزئیات و خرید
970 هوافضا
مهندسی فضایی
طراحی کنترلر هواپیما 90 مشاهده جزئیات و خرید
971 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 110 مشاهده جزئیات و خرید
972 صنایع
صنایع
ارایه مدل ریاضی برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک 195 مشاهده جزئیات و خرید
973 فایل توضیحات صنایع
صنایع
coding 40 مشاهده جزئیات و خرید
974 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی روابط داده شده با سیمولینک 40 مشاهده جزئیات و خرید
975 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
اصلاح و بهبود یک مدل خاکی 120 مشاهده جزئیات و خرید
976 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تبدیل سه فاز به 5 فاز 130 مشاهده جزئیات و خرید
977 الکترونیک
آنالوگ
نرم افزار متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
978 فایل توضیحات عمران
زلزله
تخمین میزان استفاده از مواد کاهنده آب 40 مشاهده جزئیات و خرید
979 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تمرين درسي بازشناسي الگو 80 مشاهده جزئیات و خرید
980 فایل توضیحات صنایع
صنایع
درخواست حل 960 مشاهده جزئیات و خرید
981 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رفع خطا در سیمولینک 80 مشاهده جزئیات و خرید
982 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار اقتصادی 156 مشاهده جزئیات و خرید
983 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله ارتعاش یک تیر تیموشنکو روی بستر الاستیک با سختی و مقطع متغیر 182 مشاهده جزئیات و خرید
984 الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
985 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
جایابی ماشین مجازی با الگوریتم کلونی مورچه 480 مشاهده جزئیات و خرید
986 قدرت
تخمین پارامتر توسط روش pso 480 مشاهده جزئیات و خرید
987 قدرت
سیستم
پروزه اماده درس انرزی نو 110 مشاهده جزئیات و خرید
988 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل تمرین 60 مشاهده جزئیات و خرید
989 قدرت
سیستم
جایابیdgوdstatcomباالگوریتم بهینه جستجوی باکتری بهمراه ترجمه ورد 130 مشاهده جزئیات و خرید
990 صنایع
صنایع
پیش بینی قیمت برق 110 مشاهده جزئیات و خرید
991 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترلر pid با کنترل فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
992 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
مدلسازی 247 مشاهده جزئیات و خرید
993 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
مدلسازی دینامیک توربین بادی 420 مشاهده جزئیات و خرید
994 کامپیوتر
نرم افزار
زنبور عسل 130 مشاهده جزئیات و خرید
995 فایل توضیحات مهندسی شیمی
حل 5 معادله pde بصورت وابسته به یکدیگر 120 مشاهده جزئیات و خرید
996 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص موضوع در وسط یک تصویر با پس زمینه طیف دار 120 مشاهده جزئیات و خرید
997 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی الگویتم ژنتیک با فیلترهای بالاگذر 300 مشاهده جزئیات و خرید
998 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
شبیه سازی سیستم محرکه کشتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
999 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مدل سازی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1000 مکانیک
تبدیل انرژی
انتگرال گیری 50 مشاهده جزئیات و خرید
1001 الکترونیک
دیجیتال
ردیابی شی متحرک و تشخیص سرعت آن با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر 420 مشاهده جزئیات و خرید
1002 پزشکی
بیوالکتریک
طراجی فیلتر و مقایسه فرکانس 240 مشاهده جزئیات و خرید
1003 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
active queue management 360 مشاهده جزئیات و خرید
1004 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
A novel fractional order fuzzy PID controller and its optimal time domain tuning based on integral performance indices 600 مشاهده جزئیات و خرید
1005 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
استخراج نقاط ماکزیمم و مینیمم زیگزاگی بر اساس مقادیر کمینه و بیشینه قیمت در هر روز 70 مشاهده جزئیات و خرید
1006 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فازی عصبی - Hierarchical T–S fuzzy-neural control of anti-lock braking system and active suspension in a vehicle✩ 360 مشاهده جزئیات و خرید
1007 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شناسایی لبه با الگوریتم مورچگان و ژنتیک و سپس بجای ژنتیک یه الگوریتمه دفراابتکاری دیگر 540 مشاهده جزئیات و خرید
1008 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه عصبی FEED-FORWARD 100 مشاهده جزئیات و خرید
1009 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل غیر خطی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1010 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاش آزاد ورق به روش GDQ 130 مشاهده جزئیات و خرید
1011 مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
مدل ریاضی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1012 فایل توضیحات مکانیک
روش تفاضل محدود-معادلات به r وابسته است 40 مشاهده جزئیات و خرید
1013 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تحلیل و شبیه سازی متغیرهای تصادفی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1014 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ابررسانا 110 مشاهده جزئیات و خرید
1015 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی تصاویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
1016 مکانیک
طراحی کاربردی
هر موضوعی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1017 قدرت
سیستم
شبیه سازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1018 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
active queue management 208 مشاهده جزئیات و خرید
1019 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بهينه سازي يك تابع با linprog 156 مشاهده جزئیات و خرید
1020 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
active queue management 80 مشاهده جزئیات و خرید
1021 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه برنامه نویسی به زبان متلب‎‎‎ 234 مشاهده جزئیات و خرید
1022 فایل توضیحات مکانیک
پیش بینی اثر دما،رطوبت بر افزایش سم آفلاتوکسین با شبکه عصبی هاپفیلد 130 مشاهده جزئیات و خرید
1023 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1024 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
مدلسازی ریاضی فرایند جذب ناخالصی اتیل استات در دی اکسید کربن فوق بحرانی توسط کربن فعال 80 مشاهده جزئیات و خرید
1025 الکترونیک
آنالوگ
شمارش افراد 360 مشاهده جزئیات و خرید
1026 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
a power consumption balancing algorithm based on evolved bat algorithm for wireless sensor network 300 مشاهده جزئیات و خرید
1027 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
3حاسبات عددی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1028 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک روش جدید برای باتری خودروهای برقی: یک سیستم توسعه دهنده محدوده مبتنی بر سلول سوختی هیدروژن 240 مشاهده جزئیات و خرید
1029 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Project 1: Random Variables Simulation and Analysis (By MATLAB) In 80 مشاهده جزئیات و خرید
1030 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حس گر بی سیم با استفاده از الگوریتم خفاش 300 مشاهده جزئیات و خرید
1031 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
ریز شبکه 90 مشاهده جزئیات و خرید
1032 کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی توربین بادی در سیمبولینک متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1033 قدرت
سیستم
جایابی و اندازه بهینه تولید پراکنده در شبکه توزیع با در نظر گرفتن خرده فروش و قابلیت اطمینان 169 مشاهده جزئیات و خرید
1034 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تعیین مکان دقیق خطا در شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1035 قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور القایی دو سو تغذیه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1036 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل بهینه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1037 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
بهره برداری بهینه ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت انرِژی خورشید وباد وقیمت با زاربرق 195 مشاهده جزئیات و خرید
1038 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
Mathematical modelling and experimental investigation of tropical fruits drying 336 مشاهده جزئیات و خرید
1039 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
Novel current sensing photovoltaic maximum power point tracking based on sliding mode control strategy 300 مشاهده جزئیات و خرید
1040 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
الگوریتم ژنتیک باینری 60 مشاهده جزئیات و خرید
1041 کنترل
نظریه کنترل
برنامه نویسی کنترل چند متغیره 80 مشاهده جزئیات و خرید
1042 الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی تصویر 221 مشاهده جزئیات و خرید
1043 ریاضی
الکترونیک نوری
کد مطلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1044 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
تمرین 80 مشاهده جزئیات و خرید
1045 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم زمانبدی شاخه و حد با هدف کاهش تاخیر lmax 240 مشاهده جزئیات و خرید
1046 مکانیک
تبدیل انرژی
Cubic spilin 50 مشاهده جزئیات و خرید
1047 فایل توضیحات عمران
زلزله
محاسبه ماکزیمم ومینیمم تنش از فایل متنی پیوست 70 مشاهده جزئیات و خرید
1048 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1049 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
رسم نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
1050 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک با متلب - پروژه زمانبندی 840 مشاهده جزئیات و خرید
1051 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
حل مسئله 60 مشاهده جزئیات و خرید
1052 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی مقاله کنترل فازی دیابت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1053 صنایع
صنایع
پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1054 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Cdfوpdf 80 مشاهده جزئیات و خرید
1055 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حزف نویز تصویر با موجک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1056 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ساختن دست بند برای مشخص کردن امتیاز عددی نوشته های کاربران وب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1057 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برآورد كليدزني حداكثر اضافه ولتاژ گذرا در خط انتقال انرژي دار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي 360 مشاهده جزئیات و خرید
1058 الکترونیک
آنالوگ
معدلات شبکه ماتریس ادمیتانس با معادلات گوس سایدل 80 مشاهده جزئیات و خرید
1059 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ارزیابی نت ترانس با شبکه عصبی rbf 80 مشاهده جزئیات و خرید
1060 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی مقاله 480 مشاهده جزئیات و خرید
1061 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص سن با استفاده از تصاویر چهره 195 مشاهده جزئیات و خرید
1062 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات بی سیم سلولی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1063 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Guidance Law to Control Impact Time and Angle 336 مشاهده جزئیات و خرید
1064 مکانیک
طراحی کاربردی
سودوکو درمتلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1065 فایل توضیحات قدرت
کنترل مدرن 40 مشاهده جزئیات و خرید
1066 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
انجام پروژه 480 مشاهده جزئیات و خرید
1067 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
proje matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
1068 قدرت
سیستم
شبیه سازی پدیده فروروزنانس 360 مشاهده جزئیات و خرید
1069 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترجمه مقاله 70 مشاهده جزئیات و خرید
1070 الکترونیک
آنالوگ
بارکد 60 مشاهده جزئیات و خرید
1071 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم بهینه سازی مورچگان 130 مشاهده جزئیات و خرید
1072 کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی مقاله 40 مشاهده جزئیات و خرید
1073 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کدنویسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1074 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه مربوط به درس دینامیک سیستم قدرت 100 مشاهده جزئیات و خرید
1075 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مقاله طراحی pss 70 مشاهده جزئیات و خرید
1076 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
چهره 90 مشاهده جزئیات و خرید
1077 کامپیوتر
نرم افزار
تبدیل موجک گسسته در فشرده سازی تصاویر دیجیتال 80 مشاهده جزئیات و خرید
1078 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
کدنویسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1079 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Neural Network Ensembles 100 مشاهده جزئیات و خرید
1080 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
یافتن آستانه تصویر از روش آتسو بر پایه الگوریتم کرم شب تاب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1081 الکترونیک
آنالوگ
بارکد 80 مشاهده جزئیات و خرید
1082 فایل توضیحات صنایع
صنایع
کد نویسی معادله با مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1083 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی موتور DC 70 مشاهده جزئیات و خرید
1084 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
کدنویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1085 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی و گرفتن شک موج در زمان اتصال کوتاه 100 مشاهده جزئیات و خرید
1086 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمیرنات محاسبات عددی پیشرفته 40 مشاهده جزئیات و خرید
1087 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل المان cst با متلب و توضیح کامل کدها و مدل کردن در برنامه آباکوس 208 مشاهده جزئیات و خرید
1088 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
لبخند 360 مشاهده جزئیات و خرید
1089 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر بارکد بومی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1090 مهندسی شیمی
فرایند جداساز
رياضيات پيشرفته 120 مشاهده جزئیات و خرید
1091 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبی سازی مبدل بوست با استفاده از سیمولینک متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1092 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1093 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص الگو 156 مشاهده جزئیات و خرید
1094 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
مقایسه تخمین تابع sinc با استفاده از روشهای مختلف رگرسیون. 110 مشاهده جزئیات و خرید
1095 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 480 مشاهده جزئیات و خرید
1096 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 480 مشاهده جزئیات و خرید
1097 کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی تصویر و واترمارکینگ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1098 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حذف نویز تصویر با الگوریتم ژنتیک ترکیبی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1099 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم 70 مشاهده جزئیات و خرید
1100 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
درخواست کد متلب حل معادله مشتقات جزیی دو بعدی به روش ضمنی (ایمپیلیسیت) با کمک روش ADI 169 مشاهده جزئیات و خرید
1101 فایل توضیحات قدرت
سیستم
الگوریتم ژنتیک 143 مشاهده جزئیات و خرید
1102 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی با شبکه های عصبی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1103 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
حل معادله موج گرما 195 مشاهده جزئیات و خرید
1104 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
dsp 40 مشاهده جزئیات و خرید
1105 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی قسمتی از مقاله 80 مشاهده جزئیات و خرید
1106 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
image denosing 600 مشاهده جزئیات و خرید
1107 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
riyazi 40 مشاهده جزئیات و خرید
1108 کامپیوتر
نرم افزار
ادغام دو الگوریتم ژنتیک و فرهنگی برای بهینه سازی انرژی و تاخیر و توان عملیاتی در مسیریابی شبکه حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1109 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
محاسبات 60 مشاهده جزئیات و خرید
1110 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتمهای تکاملی و علوم شناختی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1111 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تبدیل به کد مطلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1112 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی مقاله 90 مشاهده جزئیات و خرید
1113 پزشکی
میکروالکترونیک
طراحی جبران کننده فازlead و lag 60 مشاهده جزئیات و خرید
1114 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
بهینه سازی مسیر ربات متحرک چرخ دار بوسیله کنترل بهینه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1115 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تبدیل به کد مطلب و ترسیم نمودارهای آن وزدن دو مثال 60 مشاهده جزئیات و خرید
1116 قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی DTC 130 مشاهده جزئیات و خرید
1117 صنایع
صنایع
صف و سرویس 70 مشاهده جزئیات و خرید
1118 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم mlp 130 مشاهده جزئیات و خرید
1119 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ماشین بردار پشتیبان 130 مشاهده جزئیات و خرید
1120 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مدل HIV 130 مشاهده جزئیات و خرید
1121 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی فیلتر 195 مشاهده جزئیات و خرید
1122 قدرت
سیستم
پروژه بررسي حالات گذرا 40 مشاهده جزئیات و خرید
1123 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادلات دیفرانسیل انتگرال با مشتقات جزیی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1124 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
ریاضیات عددی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1125 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1126 مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
محاسبه حجم مخلوط های گازی مختلف 70 مشاهده جزئیات و خرید
1127 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترلر فازی پنل خورشیدی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1128 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
method of line solution pde 100 مشاهده جزئیات و خرید
1129 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پاندول معکوس از طریق فازی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1130 عمران
زلزله
حل یک المان LCT ‌( بدست آوردن ماتریس سختی و انتقال بار)روش اجزا محدود 195 مشاهده جزئیات و خرید
1131 عمران
زلزله
رسم طیف پاسخ 130 مشاهده جزئیات و خرید
1132 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
1133 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش سیگنال 195 مشاهده جزئیات و خرید
1134 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
بهینه سازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1135 عمران
ژوتکنیک
درون یابی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1136 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
STUDY OF INDUCTION MOTOR DRIVE WITH DIRECT TORQUE CONTROL SCHEME AND INDIRECT FIELD ORIENTED CONTROL SCHEME USING SPACE VECTOR MODULATION 240 مشاهده جزئیات و خرید
1137 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
کنترل پاندول معکوس از طریق فازی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1138 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروزه شبیه سازی مقاله IEEE با سیمولینگ متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1139 فایل توضیحات ریاضی
روش گوس سایدل و ژاکوبی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1140 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل ارتعاشات 300 مشاهده جزئیات و خرید
1141 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
معادلات PDE 156 مشاهده جزئیات و خرید
1142 فایل توضیحات قدرت
سیستم
دینامیک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1143 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی در نرم افزار مطلب و حل دو مساله وترسیم نمودارهای مربوط به آن 70 مشاهده جزئیات و خرید
1144 مخابرات
میدان
نمونه برداری و دیجیتال کردن تابع سینک 50 مشاهده جزئیات و خرید
1145 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین کنترل بهینه 195 مشاهده جزئیات و خرید
1146 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین متلب درس PATTERN 110 مشاهده جزئیات و خرید
1147 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین کنترل بهینه 60 مشاهده جزئیات و خرید
1148 مخابرات
میدان
محاسبه ی خودهمبستگی سیگنال صوتی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1149 مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی یک قاب در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1150 فایل توضیحات قدرت
سیستم
z trans 100 مشاهده جزئیات و خرید
1151 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
کد حل معادله یک معادله PDE به دو روش 100 مشاهده جزئیات و خرید
1152 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاش تیر 60 مشاهده جزئیات و خرید
1153 فایل توضیحات قدرت
ماشین القایی دو سو تغذیه بدون جاروبک 221 مشاهده جزئیات و خرید
1154 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
فیلتر وفقی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1155 کنترل
اتوماسیون صنعتی
سیمولینک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1156 قدرت
سیستم
سیستم پایدار 60 مشاهده جزئیات و خرید
1157 عمران
زلزله
الاسیسیته 80 مشاهده جزئیات و خرید
1158 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تمرین درسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1159 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش سیگنال دیجیتال dsp 130 مشاهده جزئیات و خرید
1160 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1161 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1162 صنایع
صنایع
برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک با نرم افزار متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1163 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل دیجیتال 50 مشاهده جزئیات و خرید
1164 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
پروژه متلب برای درس کنترل بهینه- برنامه ریزی پویا-فوری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1165 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص چهره 80 مشاهده جزئیات و خرید
1166 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص چهره 130 مشاهده جزئیات و خرید
1167 قدرت
سیستم
اتصال استتکام به سیستم قدرت وبرسی تاثیر ان در پایداری ولتاژو بهبود توان راکتیو 360 مشاهده جزئیات و خرید
1168 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی کنترل غیرخطی یک توربین بادی با سرعت متغییر با استفاده از مدل دو توده 420 مشاهده جزئیات و خرید
1169 الکترونیک
آنالوگ
پياده سازى بلوك دياگرامى مخابرات 90 مشاهده جزئیات و خرید
1170 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
زمان انتظار سرویس بیمار 130 مشاهده جزئیات و خرید
1171 مکانیک
ساخت و تولید
محاسبات عددی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1172 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی یکی از روش های مدوله سازی در متلب 840 مشاهده جزئیات و خرید
1173 الکترونیک
آنالوگ
مدوله و دمدوله سازی AMدر سیمولینک متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1174 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مﻄالعه تاثير نيروگاه هاي بادي بر پايداري ديناميكي وگذرا سيستم هاي قدرت 960 مشاهده جزئیات و خرید
1175 هوافضا
جلوبرندگی
حل معادله دیفرانسیل با روش مونت کارلو 110 مشاهده جزئیات و خرید
1176 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل مدرن 90 مشاهده جزئیات و خرید
1177 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
دو گزارش از دو موضوع فازی- عصبی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1178 کامپیوتر
نرم افزار
پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1179 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
فرستنده و گيرنده B-PSK همراه نويز 80 مشاهده جزئیات و خرید
1180 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم کاهش هزینه pso 90 مشاهده جزئیات و خرید
1181 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
نمرات کلاس مهندسی برق 60 مشاهده جزئیات و خرید
1182 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
روش المان مرزی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1183 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
محاسبات عددی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1184 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
خوشه بندی در شبکه های بیسیم متحرک 40 مشاهده جزئیات و خرید
1185 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش سیگنال های دیجیتال(dsp) 100 مشاهده جزئیات و خرید
1186 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
معادلات حاکم بر ارتعاشات عرضی یک میکروتیر 70 مشاهده جزئیات و خرید
1187 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فرکانس بار 336 مشاهده جزئیات و خرید
1188 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
رگولاتور خود تنطیم فرکشنال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1189 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
رسم نمودار 50 مشاهده جزئیات و خرید
1190 قدرت
سیستم
بررسی انواع ژنراتورهای نیروگاه بادی وشبیه سازی عملکرد دو نمونه از آنها 195 مشاهده جزئیات و خرید
1191 ریاضی
ریاضی محض
دو تا مسئله 70 مشاهده جزئیات و خرید
1192 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبات عددی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1193 قدرت
سیستم
مبدل کاهنده ccm بار مقاومتی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1194 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
کنترل پیش بین 336 مشاهده جزئیات و خرید
1195 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی پروژه در متلب با موضوع دسته بندی تصاویر با بخشی ازدادههای مجموعه ی Corel 420 مشاهده جزئیات و خرید
1196 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تشخیص خطا در پنل های فتوولتاییک 240 مشاهده جزئیات و خرید
1197 مکانیک
ساخت و تولید
تحلیل سینماتیک ربات موازی استوارت 6 درجه ازادی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1198 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مکان یابی دستگاههای خودپرداز بانکها 300 مشاهده جزئیات و خرید
1199 فایل توضیحات عمران
زلزله
خرپا 80 مشاهده جزئیات و خرید
1200 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1201 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
طراحی پیانو توسط نرم افزار متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1202 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم بهینه سازی ترکیبی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1203 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه کلاسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1204 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 264 مشاهده جزئیات و خرید
1205 کامپیوتر
آنالوگ
معادلات دیفرانسیل 50 مشاهده جزئیات و خرید
1206 کامپیوتر
نرم افزار
معادلات دیفرانسیل 50 مشاهده جزئیات و خرید
1207 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام تمرینات کامپیوتری فصل ۱۱ کتاب ضمیمه شده 156 مشاهده جزئیات و خرید
1208 مهندسی شیمی
حل معادله ديفرانسيل 100 مشاهده جزئیات و خرید
1209 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
مربوط به درس انتقال حرارت 2 600 مشاهده جزئیات و خرید
1210 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پياده سازي به زبان متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
1211 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
کدنویسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1212 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم رقابت های استعماری 130 مشاهده جزئیات و خرید
1213 شیمی
Implict 156 مشاهده جزئیات و خرید
1214 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
طراحی چند مدار 420 مشاهده جزئیات و خرید
1215 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تغییر رنگ پس زمینه و رنگ متن 60 مشاهده جزئیات و خرید
1216 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1217 الکترونیک
آنالوگ
حل معادله پخش بار به روش نیوتون رافسون 60 مشاهده جزئیات و خرید
1218 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
رسم نمودار سریه فوریه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1219 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
تعریف معادلات ترمودینامیکی موجود در متلب و بدست آوردن نتایج با کمک متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1220 مکانیک
ساخت و تولید
تحلیل سینماتیک ربات موازی استوارت 6 درجه ازادی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1221 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Pca-lda 130 مشاهده جزئیات و خرید
1222 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین درس سیگنال و سبستم ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
1223 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
درس پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1224 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برنامه متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1225 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله ضمیمه شده 50 مشاهده جزئیات و خرید
1226 مکانیک
تبدیل انرژی
سری فوریه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1227 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Discrete time robust control of robot manipulators in the task space using adaptive fuzzy estimator 336 مشاهده جزئیات و خرید
1228 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی مدار فوق در سیمولینگ متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1229 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
الگوریتم پیشنهادی کنترل مقاوم غیر خطی توزیع شده در ریزشبکه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1230 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برازش منحنی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1231 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پرو›ه متلب همگرایی سیگنال 70 مشاهده جزئیات و خرید
1232 پزشکی
بیوالکتریک
سری فوریه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1233 صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 90 مشاهده جزئیات و خرید
1234 کنترل
اتوماسیون صنعتی
مدل سازی کنترلی و تابع انتقال فرایندهای NGL 300 مشاهده جزئیات و خرید
1235 صنایع
صنایع
حل دستگاه معدلات غیر خطی بوسیله الگوریتم ابتکاریMathematica 240 مشاهده جزئیات و خرید
1236 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
کد دهی توابع 60 مشاهده جزئیات و خرید
1237 قدرت
سیستم
پخش بار 90 مشاهده جزئیات و خرید
1238 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1239 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله با نرم افزار متلب 247 مشاهده جزئیات و خرید
1240 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو نیروگاه بادی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1241 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
shabihsazi 169 مشاهده جزئیات و خرید
1242 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین درس سیگنال و سبستم ها 90 مشاهده جزئیات و خرید
1243 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مسیریابی شبکه های کامپیوتری با الگورتم PSO 360 مشاهده جزئیات و خرید
1244 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه محاسبات عددی با متلب 169 مشاهده جزئیات و خرید
1245 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
کد متلب 182 مشاهده جزئیات و خرید
1246 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
خوشه بندی با k-means,FCM,SOM 143 مشاهده جزئیات و خرید
1247 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جبرانساز pid 100 مشاهده جزئیات و خرید
1248 فایل توضیحات عمران
زلزله
تابو سرچ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1249 پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر برنامه کنتراست و..... 195 مشاهده جزئیات و خرید
1250 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
ردیابی شی در ویدئو 80 مشاهده جزئیات و خرید
1251 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
salam 80 مشاهده جزئیات و خرید
1252 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
noise map 50 مشاهده جزئیات و خرید
1253 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
2 پروژه 90 مشاهده جزئیات و خرید
1254 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فیلتر اکتیو قدرت با متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
1255 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تکمیل و بهینه سازی و 240 مشاهده جزئیات و خرید
1256 فایل توضیحات قدرت
سیستم
موتور شنت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1257 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
فرآیند تصادفی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1258 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1259 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی یک مودم (فرستنده و گیرنده دیجیتال) QAMیاPSK 100 مشاهده جزئیات و خرید
1260 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی فیلتر 80 مشاهده جزئیات و خرید
1261 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص و تفکیک قطره و مه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1262 پزشکی
بیوالکتریک
مدلسازی بیولوژیکی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1263 صنایع
صنایع
simple hub problem 110 مشاهده جزئیات و خرید
1264 فایل توضیحات مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
حل معادله حرارت با روش کرانک نیکلسون دو بعدی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1265 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترل کننده ترکیبی fuzzy-pid 100 مشاهده جزئیات و خرید
1266 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
زمان بندی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1267 مکانیک
ساخت و تولید
مقاومت مصالح 60 مشاهده جزئیات و خرید
1268 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طبقه بندی با svm 80 مشاهده جزئیات و خرید
1269 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کدنویسی و شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1270 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
نهانگاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
1271 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهره برداری از سیستم های قدرت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1272 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فایل ضمیمه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1273 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شناسایی آماری الگو 110 مشاهده جزئیات و خرید
1274 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
فرم کانونیک معادله 40 مشاهده جزئیات و خرید
1275 کامپیوتر
ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1276 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پارکینسون 195 مشاهده جزئیات و خرید
1277 فایل توضیحات مهندسی شیمی
نانومواد
استخراج رابطه ریاضی از اطلاعات تجربی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1278 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
سیستم کنترل خطی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1279 الکترونیک
دیجیتال
: ردیابی شی متحرک و تشخیص سرعت آن با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر 480 مشاهده جزئیات و خرید
1280 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
نرم افزار در کنترل 90 مشاهده جزئیات و خرید
1281 قدرت
سیستم
پخش بار توسط روش نیوتن- رافسون 60 مشاهده جزئیات و خرید
1282 مکانیک
ساخت و تولید
محاسبه حجم مایع درون مخزن استوانه ای شکل 50 مشاهده جزئیات و خرید
1283 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل مسئله درس ریاضی مهندسی پیشرفته 50 مشاهده جزئیات و خرید
1284 الکترونیک
دیجیتال
شناسايي نوع خودرو در تصاوير 300 مشاهده جزئیات و خرید
1285 مخابرات
سیستم
کلیات MIMO-OFDM و تخمین کانال آن 110 مشاهده جزئیات و خرید
1286 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دیتا ست تشخیص قارچ های سمی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1287 قدرت
سیستم
سیمولینک یکسوساز نیم موج سه فاز کنترل شده با بار موتوری 70 مشاهده جزئیات و خرید
1288 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم 110 مشاهده جزئیات و خرید
1289 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
توده پرندگان موازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1290 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
سیگنال گسسته 70 مشاهده جزئیات و خرید
1291 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل دستگاهAX=b با روشهای ذکرشده 50 مشاهده جزئیات و خرید
1292 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس بهره برداری 234 مشاهده جزئیات و خرید
1293 فایل توضیحات قدرت
آنالوگ
بازآرایی شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1294 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
جذب سطحی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1295 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1296 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
Path Following of Underactuated Marine Vessels in the Presence of Ocean Currents 480 مشاهده جزئیات و خرید
1297 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل کننده ی بهینه برای ژنراتور القای تغذیه کننده مضاعف (DFIG) با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیل (DE) 336 مشاهده جزئیات و خرید
1298 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شبیه سازی با متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1299 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کراکینگ کاتالیست 40 مشاهده جزئیات و خرید
1300 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم به روشRLS 110 مشاهده جزئیات و خرید
1301 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین محاسبات 100 مشاهده جزئیات و خرید
1302 الکترونیک
آنالوگ
انجام فایل متلب فایل ضمیمه 182 مشاهده جزئیات و خرید
1303 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
هارمونیک 90 مشاهده جزئیات و خرید
1304 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله 40 مشاهده جزئیات و خرید
1305 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله 70 مشاهده جزئیات و خرید
1306 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله 60 مشاهده جزئیات و خرید
1307 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رگولاتور باک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1308 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم رقابت های استعماری 156 مشاهده جزئیات و خرید
1309 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر 600 مشاهده جزئیات و خرید
1310 فایل توضیحات مکانیک
مهندسی جوش
محاسبات 50 مشاهده جزئیات و خرید
1311 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک موتور القایی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1312 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل دترمینان ماتریس 70 مشاهده جزئیات و خرید
1313 پزشکی
بیوالکتریک
کنترل عصبی عضلانی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1314 فایل توضیحات قدرت
سیستم
نوشتن چند الگوریتم در متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1315 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل جند مسله با نرم افزار مطلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1316 صنایع
صنایع
درخواست کدمتلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1317 کنترل
نظریه کنترل
مدلسازی سیستم کنترل NC 40 مشاهده جزئیات و خرید
1318 کامپیوتر
نرم افزار
معمای پازل 8 با الگوریتم ژنتیک در متلب. 110 مشاهده جزئیات و خرید
1319 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
robast adaptive path following of underactuated ships 360 مشاهده جزئیات و خرید
1320 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش تصویر 360 مشاهده جزئیات و خرید
1321 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
ازمايش نمونه برداري سيگنال 40 مشاهده جزئیات و خرید
1322 قدرت
الکترونیک قدرت
پخش بار کلی با کمک نیوتون رافسون 60 مشاهده جزئیات و خرید
1323 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
برق قدرت 540 مشاهده جزئیات و خرید
1324 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک روش جامع جهت محاسبه تلفات انتقال برای هر یک از مصرف کننده ها 360 مشاهده جزئیات و خرید
1325 الکترونیک
نیمه هادیها
یک ایکس ان رابگیرد 60 مشاهده جزئیات و خرید
1326 کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترل کننده فازی-بهینه برای نوسانات جرثقیل های سقفی 600 مشاهده جزئیات و خرید
1327 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
مسائل انتقال حرارت 420 مشاهده جزئیات و خرید
1328 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1329 فایل توضیحات عمران
زلزله
الگوریتم ژنتیک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1330 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
سیالاتی وانتقال حرارت 100 مشاهده جزئیات و خرید
1331 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
optimal robust control... 420 مشاهده جزئیات و خرید
1332 کنترل
اتوماسیون صنعتی
مقاله فازی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1333 کامپیوتر
نرم افزار
محاسبات ابری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1334 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
درس کنترل بهینه ارشد 540 مشاهده جزئیات و خرید
1335 کنترل
دیجیتال
look up table 90 مشاهده جزئیات و خرید
1336 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مقاله تئوری تخمین 208 مشاهده جزئیات و خرید
1337 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
درونیابی هرمیت 50 مشاهده جزئیات و خرید
1338 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار و آنالیز حساسیت بمنظور خازنگذاری در شبکه 69 باسه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1339 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 360 مشاهده جزئیات و خرید
1340 الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 100 مشاهده جزئیات و خرید
1341 قدرت
عایق فشار قوی
m.fileهای یک شبکه عصبی هاپفیلدرابنویسید بطوری که الگو های زیر را ذخیره کند 80 مشاهده جزئیات و خرید
1342 فایل توضیحات صنایع
صنایع
نویز و استانداردسازی داده ها 110 مشاهده جزئیات و خرید
1343 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
متعادل سازی هیستوگرام تصاویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
1344 مکانیک
تبدیل انرژی
درونیابی هرمیت 50 مشاهده جزئیات و خرید
1345 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیگنال ecg و emg 300 مشاهده جزئیات و خرید
1346 فایل توضیحات قدرت
آنالوگ
ماژول پخش بار با در نظر گرفتن اتوبوستر 100 مشاهده جزئیات و خرید
1347 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
انجام دو تمرین یررسی سیستم قدرت 80 مشاهده جزئیات و خرید
1348 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 70 مشاهده جزئیات و خرید
1349 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
gui در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1350 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 182 مشاهده جزئیات و خرید
1351 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار 80 مشاهده جزئیات و خرید
1352 عمران
مدیریت ساخت
حل مسئله با استفاده از روش درونیابی لاگرانژ 120 مشاهده جزئیات و خرید
1353 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
پردازش تصاویر ماهواره ای 480 مشاهده جزئیات و خرید
1354 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ادغام یک خازن فوق العاده و بازیاب دینامیکی ولتاژ، برای طراحی و بهبود کیفیت توان (power quality ) شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1355 قدرت
سیستم
بهبود پايداري شبکه ميکرو با استفاده ادوات ذخيره ساز انرژي 600 مشاهده جزئیات و خرید
1356 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل مسله ترمودینامیک نفتی با مطلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
1357 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل توان راکتیو هماهنگ برای رسیدن به حداقل هزینه های بهره برداری با استفاده از dg 195 مشاهده جزئیات و خرید
1358 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کد گذاری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1359 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
موجک هار 240 مشاهده جزئیات و خرید
1360 قدرت
حفاظت
هوشمند سازی رله دیجیتال 130 مشاهده جزئیات و خرید
1361 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
حل معادله کوپل 120 مشاهده جزئیات و خرید
1362 صنایع
صنایع
ماشین بردار پشتیبان+الگوریتم کلونی مورچگان 130 مشاهده جزئیات و خرید
1363 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
شبیه سازی راکتور کوره ای Claus در واحد بازیافت گوگرد 120 مشاهده جزئیات و خرید
1364 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
mpc & fmpc 264 مشاهده جزئیات و خرید
1365 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
فیلترینگ 60 مشاهده جزئیات و خرید
1366 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه عصبی فازی جهت تقریب تابع 130 مشاهده جزئیات و خرید
1367 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مبدل DC-DC 300 مشاهده جزئیات و خرید
1368 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل دستگاه غیر خطی و یرخی محاسبات 360 مشاهده جزئیات و خرید
1369 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین 182 مشاهده جزئیات و خرید
1370 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین 247 مشاهده جزئیات و خرید
1371 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شبکه عصبی در متلب 540 مشاهده جزئیات و خرید
1372 قدرت
سیستم
پخش بار اقتصادی در شبکه ای متشکل از منابع تولید پراکنده و منابع پاسخگویی بار 840 مشاهده جزئیات و خرید
1373 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
چند پروژه محاسبات عددی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1374 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی مقاله سوپر زولوشن تصویر با استفاده از مومنت شبه زرنیک 720 مشاهده جزئیات و خرید
1375 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص پلاک خودرو با شبکه عصبی هاپفیلد 240 مشاهده جزئیات و خرید
1376 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
واترمارکینگ و استگانوگرافی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1377 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Steganography و Watermarking 240 مشاهده جزئیات و خرید
1378 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترمیم تصاویر دیجیتال به روش الگوریتم ایمنی مصنوعی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1379 الکترونیک
دیجیتال
حذف نویز سیگنال ECG با روش DWT 130 مشاهده جزئیات و خرید
1380 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
شبیه سازی راکتور پیوسته.سیستم کنترلی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1381 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
معادلات دیفرانسیل 60 مشاهده جزئیات و خرید
1382 صنایع
صنایع
مدل سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1383 مکانیک
طراحی کاربردی
multiclassification 156 مشاهده جزئیات و خرید
1384 فایل توضیحات پزشکی
بیومواد
محاسبه مقدار رسانش در بافت 60 مشاهده جزئیات و خرید
1385 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
سیستم تحریک ماشین سنکرون 195 مشاهده جزئیات و خرید
1386 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه نویسی متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
1387 مکانیک
ساخت و تولید
حل معادله غیر خطی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1388 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص ویژگی هیای محلی متقارن 420 مشاهده جزئیات و خرید
1389 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی buck-boost-buck boost 80 مشاهده جزئیات و خرید
1390 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
واتر مارکینگ 360 مشاهده جزئیات و خرید
1391 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
salam 50 مشاهده جزئیات و خرید
1392 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
عیب یابی بروش مود لغزشی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1393 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار 70 مشاهده جزئیات و خرید
1394 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ofSplit Phase Type Single Phase Induction Motor 300 مشاهده جزئیات و خرید
1395 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
Sampling Theory 110 مشاهده جزئیات و خرید
1396 مخابرات
رمز
پروژه dsp 80 مشاهده جزئیات و خرید
1397 فایل توضیحات قدرت
سیستم
TPWRS.2012.2207972-Implementing-Virtual-Inertia-in-DFIG-Based-Wind-Power-Generation 300 مشاهده جزئیات و خرید
1398 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل مدرن 80 مشاهده جزئیات و خرید
1399 کنترل
اتوماسیون صنعتی
مقایسه rbf,mlp,svm با uci با داده ی بالای 500 195 مشاهده جزئیات و خرید
1400 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
کدنویسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1401 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
An Experimental Comparison of Min-Cut/Max-Flow Algorithms for Energy Minimization in Vision 840 مشاهده جزئیات و خرید
1402 کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیرخطی 143 مشاهده جزئیات و خرید
1403 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی بهینه کلید در شبکه توزیع 420 مشاهده جزئیات و خرید
1404 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بازنویسی برنامه 90 مشاهده جزئیات و خرید
1405 مکانیک
تبدیل انرژی
درون یابی هرمیت 60 مشاهده جزئیات و خرید
1406 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1407 مکانیک
تبدیل انرژی
انتگرال گیری 50 مشاهده جزئیات و خرید
1408 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
On-demand source routing with reduced packets protocol in mobilead-hoc networks 780 مشاهده جزئیات و خرید
1409 قدرت
سیستم
ترکیب تولباکس کنترل فازی کار شده در سیمولینک کاری شده توربین بادی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1410 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تشخیص بیماری ms با شبکه عصبی cnn 840 مشاهده جزئیات و خرید
1411 کنترل
نظریه کنترل
بهینه سازی ضرایب PID 90 مشاهده جزئیات و خرید
1412 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پردازش تصویر 480 مشاهده جزئیات و خرید
1413 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین محاسبات 90 مشاهده جزئیات و خرید
1414 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1415 فایل توضیحات عمران
زلزله
پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی زئولیت با استفاده از روش منطق فازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1416 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
مسائل محاسبات عددی پروژه 90 مشاهده جزئیات و خرید
1417 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1418 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
مدل سازی کوره پخت سیمان 336 مشاهده جزئیات و خرید
1419 کنترل
نظریه کنترل
کنترل سیستمهای HVAC 300 مشاهده جزئیات و خرید
1420 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهره برداری بهینه از یک ریز شبکه نمونه با توجه به عدم قطعیت وبا استفاده از الگوریتم pso 540 مشاهده جزئیات و خرید
1421 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدیریت بهینه سازی تجهیزات خانه هوشمند 240 مشاهده جزئیات و خرید
1422 کامپیوتر
نرم افزار
تخمین هزینه پروژه های نرم افزاری با روش pso 80 مشاهده جزئیات و خرید
1423 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تنظیم ضرایب pid توسط الگوریتم SOGA 234 مشاهده جزئیات و خرید
1424 فایل توضیحات عمران
زلزله
رگرسیون گرفتن از فرمول با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1425 مخابرات
سیستم
KNN 60 مشاهده جزئیات و خرید
1426 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه عصبی فازی جهت تقریب تابع 130 مشاهده جزئیات و خرید
1427 فایل توضیحات مخابرات
میدان
Audio Spectrum and Sampling 90 مشاهده جزئیات و خرید
1428 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
فلوچارت حل تمرین 50 مشاهده جزئیات و خرید
1429 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
سیستم معکوس 156 مشاهده جزئیات و خرید
1430 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بدست آوردن توزیع دما 182 مشاهده جزئیات و خرید
1431 عمران
ژوتکنیک
تعیین ضریب نفوذ پذیری خاک 110 مشاهده جزئیات و خرید
1432 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مدل توربین های بادی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1433 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی بهینه pmu با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان با الگوریتم زنبور عسل 240 مشاهده جزئیات و خرید
1434 پزشکی
بیوالکتریک
تخمین پارامتربا استفاده از pso 130 مشاهده جزئیات و خرید
1435 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل pid بویلر 110 مشاهده جزئیات و خرید
1436 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1437 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بدست آوردن توزیع دما 130 مشاهده جزئیات و خرید
1438 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی مقاله 195 مشاهده جزئیات و خرید
1439 قدرت
سیستم
A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems 336 مشاهده جزئیات و خرید
1440 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار هارمونیکی در شبکه توریع 240 مشاهده جزئیات و خرید
1441 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین 100 مشاهده جزئیات و خرید
1442 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی شبکه عصبی پس انتشار 90 مشاهده جزئیات و خرید
1443 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
تكنولوژي عايق و فشارقوي 480 مشاهده جزئیات و خرید
1444 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بدست آوردن توزیع دما 90 مشاهده جزئیات و خرید
1445 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
ربات جراح 40 مشاهده جزئیات و خرید
1446 الکترونیک
آنالوگ
طراحی alu 130 مشاهده جزئیات و خرید
1447 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبيه سازي 360 مشاهده جزئیات و خرید
1448 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
به دست آوردن فشار بخار 90 مشاهده جزئیات و خرید
1449 کامپیوتر
نرم افزار
معیار های فازی + رولهای تصمیم گیری 80 مشاهده جزئیات و خرید
1450 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی با سیمولینک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1451 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی با سیمولینک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1452 صنایع
صنایع
الگوریتم PSO 195 مشاهده جزئیات و خرید
1453 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله 50 مشاهده جزئیات و خرید
1454 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
CHANNEL ESTIMATION IN OFDM SYSTEMS 156 مشاهده جزئیات و خرید
1455 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پردازش تصویر---- 90 مشاهده جزئیات و خرید
1456 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شناسایی مرز تصمیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
1457 مکانیک
تبدیل انرژی
با کمک متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1458 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تلفیق سیستم ins و gps با استفاده از کنترل فازی 840 مشاهده جزئیات و خرید
1459 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تشخیص پسته خندان 130 مشاهده جزئیات و خرید
1460 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدلسازی با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1461 فایل توضیحات قدرت
سیستم
رفتار دینامیکی DFIG تحت شرایط خطای لینک DC 300 مشاهده جزئیات و خرید
1462 مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبه تنش در ورق اورتوتروپیک 70 مشاهده جزئیات و خرید
1463 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تئوری تخمین 240 مشاهده جزئیات و خرید
1464 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص پلاک خودروهای ایرانی با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1465 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
هیستوگرام 240 مشاهده جزئیات و خرید
1466 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
زمانبندی در محیط ابر 182 مشاهده جزئیات و خرید
1467 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبکه عصبی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1468 الکترونیک
آنالوگ
تطبیق چهره درتصاویر گرفته شده در نور مرئی و مادون قرمز بااستفاده از ویژگی های دوتصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
1469 قدرت
سیستم
pss 130 مشاهده جزئیات و خرید
1470 قدرت
ماشین درایو
محاسبه پارامترهاي مدار معادل 130 مشاهده جزئیات و خرید
1471 قدرت
سیستم
شبیه سازی در زمینه machine lerning 240 مشاهده جزئیات و خرید
1472 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی DG با الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1473 مکانیک
ساخت و تولید
پروژه ریاضی مهندسی پیشرفته 70 مشاهده جزئیات و خرید
1474 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار به روش جاروب رفت و برگشت برای مدل های مختلف بار 70 مشاهده جزئیات و خرید
1475 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مدل دینامیکی و کنترل نیروگاه بادی با سیستم ذخیره ساز انرژی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1476 فایل توضیحات عمران
آنالوگ
پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی زئولیت با استفاده از روش منطق فازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1477 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
شبیه سازی انتقال آلودگی در خاک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1478 مخابرات
طراحی سیستم مخابراتی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1479 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Power Quality Impact of Grid-Connected Photovoltaic Generation System in Distribution Networks 420 مشاهده جزئیات و خرید
1480 فایل توضیحات قدرت
سیستم
MATLAB/Simulink Based Modeling and Simulation of Power Quality Disturbances 420 مشاهده جزئیات و خرید
1481 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 4تانک 420 مشاهده جزئیات و خرید
1482 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 4 تانک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1483 کنترل
اتوماسیون صنعتی
پروژه درس منطق فازی و شبکه عصبی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1484 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
unsteady state two-dimensional mass transfer 110 مشاهده جزئیات و خرید
1485 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
کانولشون و عکس تبدیل فوریه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1486 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین های کلاسی کنترل 300 مشاهده جزئیات و خرید
1487 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حد اقل مربعات 40 مشاهده جزئیات و خرید
1488 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Sliding mode control of a class of underactuated systems 240 مشاهده جزئیات و خرید
1489 فایل توضیحات هوافضا
مهندسی فضایی
حرکت ارابه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1490 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 4 تانک 720 مشاهده جزئیات و خرید
1491 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 4 تانک 480 مشاهده جزئیات و خرید
1492 کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 4تانک 120 مشاهده جزئیات و خرید
1493 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل معادله PDE 247 مشاهده جزئیات و خرید
1494 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه عصبی و سیستم های فازی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1495 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله IEEE 300 مشاهده جزئیات و خرید
1496 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
کنترل خط اضطرار اتوبانها ( تشخیص پلاک خودرو) با استفاده از پردازش تصویر 300 مشاهده جزئیات و خرید
1497 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
َشبیه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1498 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
دستگاه ماتریس معین مثبت تجزیه چولسکی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1499 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
حل یک مثال عملیات دو با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1500 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل گشتاور مستقیم موتور القائی سه فاز بر پایه کنترل منطق فازی جهت بهبود عملکرد دینامیکی به کمک کنترل کننده PID 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1501 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین شبکه عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1502 مکانیک
ساخت و تولید
یافتن فرکانس طبیعی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1503 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1504 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تولید پراکنده 336 مشاهده جزئیات و خرید
1505 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Modeling and Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor 195 مشاهده جزئیات و خرید
1506 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
روش های تحلیل سیستم کنترل 90 مشاهده جزئیات و خرید
1507 الکترونیک
آنالوگ
تطبیق چهره درتصاویر گرفته شده در نور مرئی و مادون قرمز بااستفاده از ویژگی های دوتصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1508 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل عددی 3معادله دیفرانسیل3مجهول به روش تفاضل محدودFDM 130 مشاهده جزئیات و خرید
1509 فایل توضیحات قدرت
سیستم
MATLAB/Simulink Based Modeling and Simulation of Power Quality Disturbances 130 مشاهده جزئیات و خرید
1510 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
محاسبه پارامترهای دما و فشار 300 مشاهده جزئیات و خرید
1511 فایل توضیحات عمران
روشهای عددی حل معادله حرکت دینامیکی سازه 60 مشاهده جزئیات و خرید
1512 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
optimal control 480 مشاهده جزئیات و خرید
1513 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان یابی ایستگاه های شارژ خودروهای برقی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1514 فایل توضیحات صنایع
صنایع
بهینه سازی با pso 60 مشاهده جزئیات و خرید
1515 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی و شبیه سازی کنترل سرعت موتور تک فاز 40 مشاهده جزئیات و خرید
1516 الکترونیک
الکترونیک نوری
اندازه گیری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1517 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص اعداد 156 مشاهده جزئیات و خرید
1518 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
دیتا هایدینگ 660 مشاهده جزئیات و خرید
1519 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل دستگاه معادلات غیرخطی به روش نیوتن ن 110 مشاهده جزئیات و خرید
1520 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی دو مقاله 336 مشاهده جزئیات و خرید
1521 فایل توضیحات قدرت
سیستم
محاسبه میدان الکتریکی و مغناطیسی در اطراف خطوط فشار قوی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1522 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین محاسبات 80 مشاهده جزئیات و خرید
1523 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بهینه کردن مساحت حیاط ذوزنقه ای با GA 50 مشاهده جزئیات و خرید
1524 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی شبکه تهویه معدن 195 مشاهده جزئیات و خرید
1525 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرینات پردازش سیگنال به متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1526 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم چکه آب های هوشمند 264 مشاهده جزئیات و خرید
1527 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی چندهدفه پروژه با محدودیت منابع در مدل زنجیره بحرانی با الگوریتم PSO 600 مشاهده جزئیات و خرید
1528 کامپیوتر
آنالوگ
الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1529 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم موازی pso 195 مشاهده جزئیات و خرید
1530 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
نمودار سه بعدی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1531 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی پیل سوختی پلیمری مرتبه 5 با معادلات غیر خطی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1532 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
واترمارکینگ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1533 فایل توضیحات کامپیوتر
آنالوگ
انجام پروژه برنامه نویسی در متلب و پیاده سازی آن 156 مشاهده جزئیات و خرید
1534 مخابرات
شبکه
شبیه سازی فیلتر FIR 40 مشاهده جزئیات و خرید
1535 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل مسئله دینامیک سیالات محاسباتی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1536 صنایع
مشتق گیری توسط نرم افزار 50 مشاهده جزئیات و خرید
1537 مخابرات
سیستم
eeg 40 مشاهده جزئیات و خرید
1538 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بهینه سازی چنذ هدفه با NSGA-II 221 مشاهده جزئیات و خرید
1539 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام شبیه سازی پروژه ارسالی با الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
1540 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش تصویر با فازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1541 ریاضی
ریاضی کاربردی
برازش 60 مشاهده جزئیات و خرید
1542 الکترونیک
آنالوگ
تخمین هزینه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1543 الکترونیک
آنالوگ
ارائه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1544 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1545 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین درس پردازش سیگنال بیولوژیکی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1546 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله 300 مشاهده جزئیات و خرید
1547 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
کد متلب و گزارش کامل تحلیلی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1548 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سوال 40 مشاهده جزئیات و خرید
1549 مکانیک
طراحی کاربردی
میان یابی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1550 قدرت
عایق فشار قوی
پروژه براي درس فناوري عايق و فشارقوي 240 مشاهده جزئیات و خرید
1551 کامپیوتر
نرم افزار
انجام پروزه ریاضی مهندسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1552 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
رسم نمودار با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1553 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بدست آوردن طيف خروجي ومشخصه محدوده ديناميكي كوانتايزر 110 مشاهده جزئیات و خرید
1554 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حاشیه نویسی بازی های تنیس 600 مشاهده جزئیات و خرید
1555 مکانیک
طراحی کاربردی
مهم نیست 120 مشاهده جزئیات و خرید
1556 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پردازش تصویر 120 مشاهده جزئیات و خرید
1557 کنترل
نظریه کنترل
کنترل موتور dc از طریق شبکه عصبی narx 130 مشاهده جزئیات و خرید
1558 الکترونیک
الکترونیک نوری
یک GUi برای تولید هارمونیک دوم لیزر 80 مشاهده جزئیات و خرید
1559 مخابرات
آنالوگ
کنترل پارکینگ هوشمند با پردازش نصویر 360 مشاهده جزئیات و خرید
1560 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ارزیابی قابلیت اطمینان منابع نیروگاه بادی بزرگ 300 مشاهده جزئیات و خرید
1561 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1562 قدرت
عایق فشار قوی
بهره برداری-توزیع 182 مشاهده جزئیات و خرید
1563 مخابرات
سیستم
کدبندی شانون 80 مشاهده جزئیات و خرید
1564 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پروژه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1565 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه مدل سازی ماشین های سنکرون در مدل dq 130 مشاهده جزئیات و خرید
1566 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1567 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
sssc 195 مشاهده جزئیات و خرید
1568 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
DFIG 40 مشاهده جزئیات و خرید
1569 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی شبکه تهویه معدن 110 مشاهده جزئیات و خرید
1570 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل به روش عددي 80 مشاهده جزئیات و خرید
1571 کامپیوتر
نرم افزار
پردازش تصوير 130 مشاهده جزئیات و خرید
1572 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1573 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بزرگنمایی تصویر 336 مشاهده جزئیات و خرید
1574 کامپیوتر
نرم افزار
شناسایی ندول های ریوی در تصاویر CT 120 مشاهده جزئیات و خرید
1575 ریاضی
آنالوگ
حل مستقیم دستگاه های خطی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1576 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
بررسی پروژه های قبلی ثبت شده 336 مشاهده جزئیات و خرید
1577 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
crqa 182 مشاهده جزئیات و خرید
1578 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادله انتگرال دیفرانسیل با مشتقات جزیی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1579 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
بهینه سازی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1580 کامپیوتر
نرم افزار
نودهای موثر در بازاریابی در شبکه اجتماعی 540 مشاهده جزئیات و خرید
1581 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی یک سری فرمول در متلب 540 مشاهده جزئیات و خرید
1582 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی یک سری فرمول در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1583 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص خواب آلودگی راننده 900 مشاهده جزئیات و خرید
1584 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
اعمال تکنیک حسگری فشرده بر روی دو الگوریتم خوشه بندی leach و k-means 240 مشاهده جزئیات و خرید
1585 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
کدنویسی روابط طراحی مخزن 130 مشاهده جزئیات و خرید
1586 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
بهینه سازی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1587 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
برنامه نویسی متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1588 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تعیین فرکانس گام سیگنال گفتار یا تشخیص احساس از روی گفتار 240 مشاهده جزئیات و خرید
1589 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیدا کردن مقدار جابجایی یک نقطه 195 مشاهده جزئیات و خرید
1590 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تخصیص منبع 40 مشاهده جزئیات و خرید
1591 فایل توضیحات مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
محاسبه خواص بحرانی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1592 عمران
محیط زیست
آلودگی هوا 130 مشاهده جزئیات و خرید
1593 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب خوشه بندی و طبقه بندی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1594 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین محاسبات 100 مشاهده جزئیات و خرید
1595 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی 182 مشاهده جزئیات و خرید
1596 عمران
زلزله
حل ماتریسی 4 معادله 4 مجهول 70 مشاهده جزئیات و خرید
1597 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقالات 240 مشاهده جزئیات و خرید
1598 مکانیک
طراحی کاربردی
مدلسازی و طراحی نرم افزار نیروی وارد بر گهواره لوله تانک توسط نرم افزار متلب 960 مشاهده جزئیات و خرید
1599 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
Impact of Interference on Secrecy Capacity in a Cognitive Radio Network 336 مشاهده جزئیات و خرید
1600 الکترونیک
میکروالکترونیک
طراحی برنامه برای نشان دادن رفتار بارهای الکتریکی نسبت به یکدیگر 60 مشاهده جزئیات و خرید
1601 عمران
زلزله
پیش بینی داده ها 780 مشاهده جزئیات و خرید
1602 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
load frequency control 360 مشاهده جزئیات و خرید
1603 کنترل
نظریه کنترل
شناسایی سیستم 195 مشاهده جزئیات و خرید
1604 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
پخش بار به روش گوس_سایدل 70 مشاهده جزئیات و خرید
1605 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
impacts of high penetration of dfig .... 720 مشاهده جزئیات و خرید
1606 پزشکی
بیوالکتریک
تمرین شبکه عصبی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1607 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
ناحیه بندی تصاویر MRI با استفاده از الگوریتم ANFIC برای تشخیص تومورمغزی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1608 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
ناحیه بندی تصاویر MRI با استفاده از الگوریتم ANFIC برای تشخیص تومورمغزی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1609 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
ناحیه بندی تصاویر MRI با استفاده از الگوریتم ANFIC برای تشخیص تومورمغزی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1610 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Chaotic Image Encryption Based On Discrete Wavelet 300 مشاهده جزئیات و خرید
1611 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
شبکه بندی و حل معادله به روش تفاضل محدود 100 مشاهده جزئیات و خرید
1612 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
پیش بینی ظرفیت باربری شمع بوسیله تعداد ضربات چکش 300 مشاهده جزئیات و خرید
1613 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه 182 مشاهده جزئیات و خرید
1614 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Small signal stability analysis of Grid connected Photo Voltaic Distributed Generator system 840 مشاهده جزئیات و خرید
1615 فایل توضیحات مخابرات
میدان
روشی برای تشخیص الگو غیر طبیعی آنلاین حرکات چشم 480 مشاهده جزئیات و خرید
1616 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ریشه یابی به روش نصف کردن 60 مشاهده جزئیات و خرید
1617 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی یهینه 156 مشاهده جزئیات و خرید
1618 مخابرات
میدان
تشخیص yesوnoباشبکه عصبی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1619 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهبود ولتاژ خروجی مبدل بوست اینترلیود dc-dc pwm-zvs 600 مشاهده جزئیات و خرید
1620 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه ی بهبود یافته 130 مشاهده جزئیات و خرید
1621 فایل توضیحات مخابرات
میدان
تشخیص سرطان سینه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1622 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه ( کد نویسی)مدلسازی ماشین سنکرون در مدلdqo 240 مشاهده جزئیات و خرید
1623 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی و تخصیص ظرفیت بهینه سیستم های CHP در شبکه توزیع 130 مشاهده جزئیات و خرید
1624 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
New fault tolerant matrix converter 300 مشاهده جزئیات و خرید
1625 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی داده های iris بااستفاده از خوشه بندهای سلسله مراتبی و مقایسه آنها 110 مشاهده جزئیات و خرید
1626 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل 360 مشاهده جزئیات و خرید
1627 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کراکینگ کاتالیست 130 مشاهده جزئیات و خرید
1628 ریاضی
ریاضی کاربردی
پایداری 80 مشاهده جزئیات و خرید
1629 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
درخواست 100 مشاهده جزئیات و خرید
1630 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تبدیل کد مطلبه به VHDL 600 مشاهده جزئیات و خرید
1631 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی الگوریتم ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
1632 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی کنترل سیستم های سوئیچینگ با مبدل dc به dc 240 مشاهده جزئیات و خرید
1633 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پروژه متلب پایان نامه ارشد 960 مشاهده جزئیات و خرید
1634 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی مقاله ارسال شده 240 مشاهده جزئیات و خرید
1635 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل مد تحریک ژیروسکوپ ارتعاشی با مد لغزشی و فازی نوع 2 360 مشاهده جزئیات و خرید
1636 مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی راندمان 840 مشاهده جزئیات و خرید
1637 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
نگارش بایان نامه 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1638 فایل توضیحات مخابرات
میدان
face detection 156 مشاهده جزئیات و خرید
1639 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله ارسالی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1640 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
رسم نمودار 50 مشاهده جزئیات و خرید
1641 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
محاسبه انتگرال به روش تکرار متغیر (VIM) 80 مشاهده جزئیات و خرید
1642 قدرت
سیستم
شبیه سازی دیزل ژنراتوربانرم افزارمتلب 221 مشاهده جزئیات و خرید
1643 کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی کنترل مد لغزشی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1644 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی مقاله 336 مشاهده جزئیات و خرید
1645 کامپیوتر
نرم افزار
تخمین قابلیت اطمینان سیستم با استفاده از شبکه پتری 480 مشاهده جزئیات و خرید
1646 کامپیوتر
نرم افزار
میزان رضایتمندی مشتریان نسبت به مارک سامسونگ 480 مشاهده جزئیات و خرید
1647 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
using CDF and TDF and Guassian capula 300 مشاهده جزئیات و خرید
1648 کامپیوتر
نرم افزار
تخمین هزینه پروژه های نرم افزاری با روش pso 240 مشاهده جزئیات و خرید
1649 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
رسم نمودارها در matlab 80 مشاهده جزئیات و خرید
1650 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل یک pde غیر خطی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1651 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شناسایی تومور مغز با استفاده از Anfis 240 مشاهده جزئیات و خرید
1652 مکانیک
طراحی کاربردی
مدلسازی و طراحی نرم افزار نیروی وارد بر گهواره لوله تانک توسط نرم افزار متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1653 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رسم ناحیه اطمینان با آزمون احتمال تجربی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1654 پزشکی
پردازش سیگنال 80 مشاهده جزئیات و خرید
1655 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مدولاسیون 80 مشاهده جزئیات و خرید
1656 الکترونیک
آنالوگ
الگوریتم زنبور عسل 120 مشاهده جزئیات و خرید
1657 قدرت
سیستم
طبقه بندی عکس ترمو گرافی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1658 مهندسی شیمی
آنالوگ
مدل adm1 برای هضم بی هوازی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1659 فایل توضیحات صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
حل یک مدل برنامه ریزی خطی با الگوریتم ژنتیک 720 مشاهده جزئیات و خرید
1660 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
bci 300 مشاهده جزئیات و خرید
1661 قدرت
سیستم
الگوریتم قطره های آب هوشمند IWD 264 مشاهده جزئیات و خرید
1662 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
DPC 240 مشاهده جزئیات و خرید
1663 قدرت
پست فشار قوی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1664 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
مدلسازی محیط های غیر متمرکز 336 مشاهده جزئیات و خرید
1665 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل ولتاژ در شبکه هوشمند با استفاده از سیستم فازی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1666 کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترلر توربین بادی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1667 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تخمین فرکانس در سیستم های قدرت 360 مشاهده جزئیات و خرید
1668 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تخمین فرکانس در سیستم های قدرت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1669 کنترل
نظریه کنترل
کنترل سرعت موتور BLDC با ANFIS 80 مشاهده جزئیات و خرید
1670 فایل توضیحات کامپیوتر
An improved evolutionary method with fuzzy logic for combining Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms 480 مشاهده جزئیات و خرید
1671 صنایع
صنایع
سمینار 195 مشاهده جزئیات و خرید
1672 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
کراپ کردن تصویر و اندازه گیری مساحت 90 مشاهده جزئیات و خرید
1673 صنایع
صنایع
آموزش 60 مشاهده جزئیات و خرید
1674 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
New fault tolerant matrix converter 480 مشاهده جزئیات و خرید
1675 صنایع
صنایع
طبقه بندی و یافتن طبقه بهینه عملکرد 80 مشاهده جزئیات و خرید
1676 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
سیستم خبره مبتنی بر دانش پردازش تصویر برای تشخیص و شمارش خودرو 360 مشاهده جزئیات و خرید
1677 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
افزایش کنتراست تصاویر مه آلود(رفع مه تصاویر) 420 مشاهده جزئیات و خرید
1678 مکانیک
تبدیل انرژی
ایجاد پروفیل های پره های ایرفویل کمپرسور موتور جت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1679 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
Distributed Scheduling in MIMO Empowered Cognitive Radio Ad Hoc Networks 360 مشاهده جزئیات و خرید
1680 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ایجاد یک منو و چند نمودار 130 مشاهده جزئیات و خرید
1681 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ایجاد یک منو و چند نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
1682 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
Algal Research 195 مشاهده جزئیات و خرید
1683 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
شبیه سازی الگوریتم K-MEANS در شبکه حسگر بی سیم در محیط مطلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
1684 مکانیک
طراحی کاربردی
حل و پیدا کردن معادله دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
1685 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیاده سازی 2 مقاله با متلب 600 مشاهده جزئیات و خرید
1686 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
سرطان سینه 130 مشاهده جزئیات و خرید
1687 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی در متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1688 فایل توضیحات صنایع
صنایع
بهینه سازی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1689 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پیدا کردن فرکانس طبیعی و مود شکل 80 مشاهده جزئیات و خرید
1690 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
Curve Fitting 80 مشاهده جزئیات و خرید
1691 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
nonlinear control 195 مشاهده جزئیات و خرید
1692 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
توضیع بار اقتصلدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند مجهولی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1693 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل ولتاژ در شبکه هوشمند برق با استفاده از سیستم فازی 143 مشاهده جزئیات و خرید
1694 صنایع
صنایع
سیستم صف و NAGA 2 600 مشاهده جزئیات و خرید
1695 مکانیک
سیستم محرکه خودرو
مدل موتور احتراق داخلی بنزینی در سیمولینک 247 مشاهده جزئیات و خرید
1696 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر 80 مشاهده جزئیات و خرید
1697 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام مقاله_برق قدرت 360 مشاهده جزئیات و خرید
1698 فایل توضیحات قدرت
سیستم
الگوریتم اصلاح شده هدایت افزایشی برای سیستم های فتوولتاییک در شرایط سایه های مقطعی و تنوع بار 336 مشاهده جزئیات و خرید
1699 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حل تحلیلی و رسم نمودار مدل انتشار بدافزار 240 مشاهده جزئیات و خرید
1700 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم pso 600 مشاهده جزئیات و خرید
1701 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی مقاله عفونت پای دیابتی در متلب 660 مشاهده جزئیات و خرید
1702 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1703 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ارایه روشی برای یافتن نخبگان در شبکه های اجتماعی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1704 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی کنترل کننده فازی برای تقاطع با چراغ راهنمایی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1705 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تبدیل صدای مرد به زن و بالعکس با DSP در نرم افزار متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1706 کامپیوتر
نرم افزار
استخراج خط مرکزی از تصاویر پزشکی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1707 مخابرات
PLP 130 مشاهده جزئیات و خرید
1708 فایل توضیحات قدرت
Dynamic stability enhancement of power system using STATCOM 40 مشاهده جزئیات و خرید
1709 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک 50 مشاهده جزئیات و خرید
1710 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 221 مشاهده جزئیات و خرید
1711 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مقاله با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1712 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Soft-Switched CCM Boost Converters With High Voltage Gain for High-Power Applications 221 مشاهده جزئیات و خرید
1713 الکترونیک
دیجیتال
پیدا کردن فرکانس طبیعی و مود شکل 100 مشاهده جزئیات و خرید
1714 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
سیمولینک 120 مشاهده جزئیات و خرید
1715 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان یابی خطا در خطوط انتقال توزیع 360 مشاهده جزئیات و خرید
1716 قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1717 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
باز اجرای مقاله 60 مشاهده جزئیات و خرید
1718 صنایع
صنایع
دو مقاله در زمینه های هوش مصنوعی و مالیات 300 مشاهده جزئیات و خرید
1719 فایل توضیحات قدرت
سیستم
نیروگاه دودکش خورشیدی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1720 قدرت
سیستم
کنترل کننده های خطی و غیر خطی در محیط سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1721 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
درس cfd مکانیک 50 مشاهده جزئیات و خرید
1722 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل کامل خرپای سه بعدی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1723 ریاضی
ریاضی کاربردی
الگوریتم مورچگان پیوسته 70 مشاهده جزئیات و خرید
1724 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1725 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کاهش نویز در سیستم های RFid 130 مشاهده جزئیات و خرید
1726 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم قدرت 300 مشاهده جزئیات و خرید
1727 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 60 مشاهده جزئیات و خرید
1728 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص اتوماتیک مرکز fovea و optic disc در تصاویر شبکیه چشم 130 مشاهده جزئیات و خرید
1729 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی موتور القایی خطی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1730 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
الگوریتم مورچگان پیوسته 300 مشاهده جزئیات و خرید
1731 مکانیک
سیستم محرکه خودرو
بهینه سازی سیستم تعلیق خودرو 195 مشاهده جزئیات و خرید
1732 کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی اینورتر پنج سطحی با استفاده از کنترل پیش بین(mpc) 420 مشاهده جزئیات و خرید
1733 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
تهیه کد متلب براساس دستگاه معادلات ارایه شده در مقاله ضمیمه 156 مشاهده جزئیات و خرید
1734 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پیدا کردن ماتریس میرایی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1735 فایل توضیحات عمران
زلزله
بهینه سازی مهاربند با استفاده از الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1736 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
کد مونت کارلو 240 مشاهده جزئیات و خرید
1737 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی یک طرح اجتناب از ازدحام مبتنی بر اتوماتای یادگیر در شبکه حسگر بی سیم 264 مشاهده جزئیات و خرید
1738 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کشیدن مدل 40 مشاهده جزئیات و خرید
1739 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
هیدرولیک محاسباتی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1740 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله با نرم افزار متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1741 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بدست آوردن لاپلاس معکوس تابع و رسم آن 960 مشاهده جزئیات و خرید
1742 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مسئله زمان بندی امتحانات 264 مشاهده جزئیات و خرید
1743 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بدست آوردن لاپلاس معکوس تابع و رسم آن 50 مشاهده جزئیات و خرید
1744 کامپیوتر
نرم افزار
فازی کردن یک الکوریتم 80 مشاهده جزئیات و خرید
1745 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
بهینه سازی غیرخطی مقید 120 مشاهده جزئیات و خرید
1746 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سيمولينك 247 مشاهده جزئیات و خرید
1747 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص خواب آلودگی راننده توسط سیستم نظارت چهره(تشخیص چهره)با ایجاد آلارم. 600 مشاهده جزئیات و خرید
1748 کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی الگوریتم رمزنگاری RSA 80 مشاهده جزئیات و خرید
1749 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
بدست اوردن خروجی های لازم از الگوریتم مسیریابی شبیه سازی شده LEACH 300 مشاهده جزئیات و خرید
1750 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
مقدار ویژه ماتریس و نیوتن رافسان 110 مشاهده جزئیات و خرید
1751 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پروژه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1752 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص خواب آلودگی راننده توسط سیستم نظارت چهره(تشخیص چهره)با ایجاد آلارم. 360 مشاهده جزئیات و خرید
1753 مهندسی شیمی
فرایند جداساز
حل تمرین های چندجمله ای،میان یابی،روش ژاکوبی و روش تکراری 80 مشاهده جزئیات و خرید
1754 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
شبیه سازی نویز آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز با استفاده از مدار معادل 420 مشاهده جزئیات و خرید
1755 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی مدل مخفی مارکوف 100 مشاهده جزئیات و خرید
1756 قدرت
ماشین درایو
ارزیابی کنترل کیفیت در منابع تولید پراکنده 40 مشاهده جزئیات و خرید
1757 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Gbest based Artificial Bee Colony Optimization for Unit Commitment Problem 600 مشاهده جزئیات و خرید
1758 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با هدف کمینه سازی امید ریاضی تعداد کارهای دارای دیرکرد 1020 مشاهده جزئیات و خرید
1759 فایل توضیحات مخابرات
میدان
حل معدله به رانگ کوتای مرتبه 4 80 مشاهده جزئیات و خرید
1760 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
image retrieval 360 مشاهده جزئیات و خرید
1761 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برای درس امنیت هستش در متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1762 کامپیوتر
نرم افزار
خوشه بندي متن فارسي با استفاده از دو الگوريتم stream&resolver 240 مشاهده جزئیات و خرید
1763 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
آنالیز ارتعاشات توربوکمپرسورهای گازی با الگوریتم SVM 240 مشاهده جزئیات و خرید
1764 قدرت
سیستم
مدولاسیون 130 مشاهده جزئیات و خرید
1765 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تعیین نرخ برش وجهش تابع اکلی باسسیستم فازی 720 مشاهده جزئیات و خرید
1766 کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی الگوریتم HEED 360 مشاهده جزئیات و خرید
1767 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تصمیم به سرمایه گذاری درشبکه های توزیع تحت شرایط نا مشخص با تولید پراکنده شده 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1768 فایل توضیحات عمران
زلزله
ضرایب لاگرانژ 264 مشاهده جزئیات و خرید
1769 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مقایسه روشهای mppt 600 مشاهده جزئیات و خرید
1770 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
feature selection 240 مشاهده جزئیات و خرید
1771 فایل توضیحات قدرت
سیستم
رگرسيون با آپديت توسط الگوريتم كلوني مورچه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1772 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی سکسیونر و نقاط مانوردر شبکه های توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک 900 مشاهده جزئیات و خرید
1773 عمران
ژوتکنیک
برنامه اجزا محدود 156 مشاهده جزئیات و خرید
1774 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
MPPT سلول سوختی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1775 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیستم هوشمند فازی نوع 2 برای تشخیص پزشکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1776 قدرت
سیستم
دانلود پروژه شناسایی الگو یا شناسایی تغییر حالت چهره pattern recognition با نرم افزار متلب بهمراه کد وتوضیحات 240 مشاهده جزئیات و خرید
1777 فایل توضیحات قدرت
سیستم
موتور 110 مشاهده جزئیات و خرید
1778 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش سیگنال های مغزی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1779 مخابرات
شبکه
شبیه سازی الگوریتم K-MEANS در مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1780 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
هدایت موشک با کنترل مد لغزشی مرتبه 2 221 مشاهده جزئیات و خرید
1781 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
هدایت موشک با کنترل مد لغزشی مرتبه 2 240 مشاهده جزئیات و خرید
1782 کامپیوتر
نرم افزار
استانوگرافي (واترماركينگ تصوير با استفاده از الگوريتم LSB ) 156 مشاهده جزئیات و خرید
1783 فایل توضیحات عمران
زلزله
بهینه سازی گسسته 110 مشاهده جزئیات و خرید
1784 فایل توضیحات مخابرات
میدان
تشخیص چهره با متلب با روش LBP 100 مشاهده جزئیات و خرید
1785 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله 240 مشاهده جزئیات و خرید
1786 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی قسمت فازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1787 قدرت
الکترونیک قدرت
Matlab Simulink 240 مشاهده جزئیات و خرید
1788 عمران
رشد افقي شهر 156 مشاهده جزئیات و خرید
1789 الکترونیک
آنالوگ
تعیین کمپلیانس لحظه ای بطن قلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1790 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی میدان الکتریکی اطراف یک مقره فشار قوی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1791 کامپیوتر
خوشه بندي داده ي جرياني 130 مشاهده جزئیات و خرید
1792 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
مدلسازی طول بهینه دایوره آب بند سد کرخه با استفاده از شبکه عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1793 صنایع
صنایع
الگوریتم هارمونی چند هدفه ترکیبی یا بهبود یافته 336 مشاهده جزئیات و خرید
1794 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی و پياده سازی ماشين بينايی تشخيصگر اسکناسهای ايرانی و تفکيک کننده 300 مشاهده جزئیات و خرید
1795 قدرت
الکترونیک قدرت
طراحی وشبیه سازی فیلتر درشبکه های قدرت برای هرمونیکها در قسمت سیمولینک متلب(برای تمامی هارمونیک ها) 156 مشاهده جزئیات و خرید
1796 فایل توضیحات کامپیوتر
آنالوگ
الگوریتم نهان نگاری مبتنی بر هیستوگرام 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1797 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
استخراج خط ساحلی از تصاویر پل سارpolsar با استفاده از کانتور فعال فازی شده 300 مشاهده جزئیات و خرید
1798 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله تحت متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1799 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبيه سازي در محيط سيمولينك 195 مشاهده جزئیات و خرید
1800 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
نوشتن الگوریتم های ریاضی مهندسی با متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
1801 قدرت
سیستم
جایابی DG 264 مشاهده جزئیات و خرید
1802 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
محاسبه مساحت زیره نمودار 90 مشاهده جزئیات و خرید
1803 کامپیوتر
آنالوگ
کد الگوریتم جستجوی هارمونی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1804 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
قطعه بندی با استفاده از مدل کانتور فعال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1805 الکترونیک
آنالوگ
سیستم نروفازی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1806 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کدینگ تصاویر تک رنگ به روش برازش منحنی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1807 قدرت
سیستم
طراحی یک راکتور متغیر برای متعادل سازی بار و حذف هارمونیک ها 195 مشاهده جزئیات و خرید
1808 مخابرات
سیستم
بررسی وشبیه سازی روش های فشرده سازی صحبت بر مینای تبدیل ویولت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1809 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
بررس پایداری سیستم های چندعامله 264 مشاهده جزئیات و خرید
1810 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
pv wind system 360 مشاهده جزئیات و خرید
1811 مکانیک
فیلتر کردن نمودار پاسخ زمانی و رسم صحیح نمودار fft 300 مشاهده جزئیات و خرید
1812 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
گشتاورهای اینرسی سطح 130 مشاهده جزئیات و خرید
1813 فایل توضیحات مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
مدل سازی رسوبات واکس در خطوط لوله انتقال نفت خام 420 مشاهده جزئیات و خرید
1814 فایل توضیحات مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
شیبه سازی معادله CPA 300 مشاهده جزئیات و خرید
1815 الکترونیک
دیجیتال
پیدا کردن مشکل یک مدار چاپی از روی database 240 مشاهده جزئیات و خرید
1816 قدرت
الکترونیک قدرت
MPPT 195 مشاهده جزئیات و خرید
1817 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
نامعادلات ماتریسی خطی (LMI) 360 مشاهده جزئیات و خرید
1818 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
برنامه نویسی متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1819 مخابرات
میدان
تشخیص تابلوهای راهنمایی و رانندگی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1820 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
استفاده از آلگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان 40 مشاهده جزئیات و خرید
1821 کامپیوتر
نرم افزار
sift algorithm 240 مشاهده جزئیات و خرید
1822 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
برنامه نویسی متلب 900 مشاهده جزئیات و خرید
1823 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
fuse saving 300 مشاهده جزئیات و خرید
1824 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تغییر کد پروژه 156 مشاهده جزئیات و خرید
1825 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
قطعه بندی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1826 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تپ چنجر ultc 130 مشاهده جزئیات و خرید
1827 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
بهینه سازی چیدمان مبدلهای حرارتی به کمک الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1828 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
pardazesh tasvir 480 مشاهده جزئیات و خرید
1829 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1830 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1831 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بررسی ومقایسه تکنیکهای مختلف حدداکثر توان فتوولتاییک در محیط سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1832 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل انتگرال عددی و تعیین مقدار تابع W طیق توضیحات ضمیمه 110 مشاهده جزئیات و خرید
1833 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مربع روبیک و 8 وزیر 324 مشاهده جزئیات و خرید
1834 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
رسم نمودار 60 مشاهده جزئیات و خرید
1835 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل معادله دیفرانسیل به صورت پارامتری 54 مشاهده جزئیات و خرید
1836 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
هدایت موشک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1837 فایل توضیحات