هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
ردیففایل رشته تحصیلی موضوع قیمت به هزار تومان عملیات
1 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
بدست آوردن 3 ضریب به طوری که نمودار خطی شود 80 مشاهده جزئیات و خرید
2 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
یافتن معادله کانتور 720 مشاهده جزئیات و خرید
3 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Simulation of Interwire Short Circuits in Transformer Windings by Means of Simulink MATLABSimulation of Interwire Short Circuits in Transformer Windings by Means of Simulink MATLAB 480 مشاهده جزئیات و خرید
4 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
کد متلب با خروجی mex و ++C به M-file تبدیل بشود 480 مشاهده جزئیات و خرید
5 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ردیابی نقطه توان ماکزیمم با استفاده از یک مبدل بوست دوگانه در سیستم های فتوولتائیک 540 مشاهده جزئیات و خرید
6 فایل توضیحات قدرت
سیستم
اغتشاشات کیفیت توان و تبدیل موجک 80 مشاهده جزئیات و خرید
7 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
shabih sazi magale 360 مشاهده جزئیات و خرید
8 الکترونیک
آنالوگ
تست 40 مشاهده جزئیات و خرید
9 صنایع
صنایع
فورکست 195 مشاهده جزئیات و خرید
10 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل یک معادله 80 مشاهده جزئیات و خرید
11 فایل توضیحات مهندسي برق الکترونيک
ديجيتال
پردازش سیگنال 420 مشاهده جزئیات و خرید
12 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رانگ کوتا 80 مشاهده جزئیات و خرید
13 مخابرات
سیستم
فشرده سازی تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
14 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Improved State Estimation in Quadrotor MAVs 420 مشاهده جزئیات و خرید
15 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Improved State Estimation in Quadrotor MAVs 480 مشاهده جزئیات و خرید
16 مخابرات
شبکه
شبیه سازی فرستنده و گیرنده دیجیتال 480 مشاهده جزئیات و خرید
17 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
حل تمرین 1200 مشاهده جزئیات و خرید
18 مکانیک
آنالوگ
متلب پایه 130 مشاهده جزئیات و خرید
19 مهندسي شيمي
مهندسي فرآيند
tamrin daneshjoyi 360 مشاهده جزئیات و خرید
20 فایل توضیحات مهندسی شیمی
آنالوگ
تمرین دانشجویی 360 مشاهده جزئیات و خرید
21 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
تمرین دانشجویی 360 مشاهده جزئیات و خرید
22 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
Skin detection 240 مشاهده جزئیات و خرید
23 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
نوه بدست اوردن چند سطح 234 مشاهده جزئیات و خرید
24 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
تمرین دانشجویی 130 مشاهده جزئیات و خرید
25 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
شبیه سازی متغیر تصادفی 80 مشاهده جزئیات و خرید
26 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی دستگاه معادلات PDE با روش Finite Element و برنامه نویسی آن در متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
27 رياضي
رياضي کاربردي
یافتن اعداد 120 مشاهده جزئیات و خرید
28 ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه کاربردی 120 مشاهده جزئیات و خرید
29 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مقاله دسته بندی خواب با سیگنال eeg 540 مشاهده جزئیات و خرید
30 فایل توضیحات مهندسي شيمي
شيمي پيشرفته
معادله euler 100 مشاهده جزئیات و خرید
31 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کاهش تاخیر با کمک کدینگ 480 مشاهده جزئیات و خرید
32 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پس گام در متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
33 فایل توضیحات مهندسي صنايع
صنايع
استخراج ويژگي با موجك 80 مشاهده جزئیات و خرید
34 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
تعیین زاویه بین نقاط با مختصات مشخص 40 مشاهده جزئیات و خرید
35 پزشکی
آنالوگ
تشخیص صدای کراکل ریه 540 مشاهده جزئیات و خرید
36 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
برنامه نویسی یک دیسکیریت درس cfd 156 مشاهده جزئیات و خرید
37 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل کشتی هوایی با کنترلر lqr 480 مشاهده جزئیات و خرید
38 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم با الگوریتمlsوrls 360 مشاهده جزئیات و خرید
39 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
آشکارسازی در زمینه سونار 90 مشاهده جزئیات و خرید
40 فایل توضیحات مهندسي برق مخابرات
سيستم
Independent Component Analysis for Optimal Passive Sonar Signal Detection 480 مشاهده جزئیات و خرید
41 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رسم نمودار با استفاده از روش رانگ کوتا 90 مشاهده جزئیات و خرید
42 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
sliding mode 600 مشاهده جزئیات و خرید
43 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
استوانه توخالیfgm یک بعدی با منبع حرارتی متحرک 420 مشاهده جزئیات و خرید
44 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
sliding mode 360 مشاهده جزئیات و خرید
45 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص حجم 208 مشاهده جزئیات و خرید
46 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
کد نویسی معادله 120 مشاهده جزئیات و خرید
47 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی و مقایسه ی NOMA و OMA بر اساس مقاله ی موجود 336 مشاهده جزئیات و خرید
48 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
انجام شبیه سازی یک مقاله موجود برای پروژه ی پایانی درس کنترل بهینه 600 مشاهده جزئیات و خرید
49 فایل توضیحات مخابرات
میدان
رسم نمودار سه بعدی 100 مشاهده جزئیات و خرید
50 مهندسي عمران
راه ترابري
پردازش تصویر عکسهای SEM و آب جوشان 130 مشاهده جزئیات و خرید
51 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
هوش مصنوعي و رباتيک
تبدیل موجک(wavelet) 300 مشاهده جزئیات و خرید
52 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی مدارات آنالوگ به دیجیتا با متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
53 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حذف تداخل با کمک decimator 300 مشاهده جزئیات و خرید
54 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل معادله انتقال و انتشار در حالت دو بعدی و ماندگار با متلب به روش TDMA 90 مشاهده جزئیات و خرید
55 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله چهار مجهولي 90 مشاهده جزئیات و خرید
56 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
تبديل انرژي
کنترل اتوماتیک با متلب انجام بگیرد 195 مشاهده جزئیات و خرید
57 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم انبوه ذرات 720 مشاهده جزئیات و خرید
58 مکانیک
تبدیل انرژی
روش تابو سرچ در متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
59 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین 360 مشاهده جزئیات و خرید
60 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص جنسیت از روی تصویر چهره بوسیله فیلتر cosfire 420 مشاهده جزئیات و خرید
61 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
برنامه نویسی در مطلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
62 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
برنامه نویسی در مطلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
63 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم رمزنگاری RC4و RC5 360 مشاهده جزئیات و خرید
64 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ورق یکسرگیرداربه طول L وضخامتTرابه روش finite differenceشکل مودهاوفرکانس های طبیعی رورسم واستخراج کنید 169 مشاهده جزئیات و خرید
65 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
سنجش از دور - Change Detection 1200 مشاهده جزئیات و خرید
66 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
طراحی بازی مار وسیب 100 مشاهده جزئیات و خرید
67 مهندسي پزشکي
بيوالکتريک
طبقه بندي داده هاي سيگنال eeg براي تشخيص باندهاي فركانس خواب در بيماران نرمال و غيرنرمال 156 مشاهده جزئیات و خرید
68 فایل توضیحات مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
درس سيگنالها و سيستم 80 مشاهده جزئیات و خرید
69 قدرت
سیستم
شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
70 الکترونیک
آنالوگ
انکدر و دیکدر صوت 100 مشاهده جزئیات و خرید
71 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
72 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پروژه متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
73 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه درسی 80 مشاهده جزئیات و خرید
74 کامپیوتر
نرم افزار
داده کاوی با 4 الگوریتم 80 مشاهده جزئیات و خرید
75 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 234 مشاهده جزئیات و خرید
76 صنایع
صنایع
شبکه عصبی فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
77 مهندسي پزشکي
بيوالکتريک
طبقه بندي داده هاي سيگنال eeg براي تشخيص باندهاي فركانس در بيماران نرمال و غيرنرمال 240 مشاهده جزئیات و خرید
78 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار سیستم قدرت به روش گوس سایدل 156 مشاهده جزئیات و خرید
79 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
جداسازی سیگنالهای همزمان(ADSP) 240 مشاهده جزئیات و خرید
80 قدرت
آنالوگ
خرد کردن سکه 40 مشاهده جزئیات و خرید
81 مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
طراحی کنترل کننده بک استپینگ مقاوم 240 مشاهده جزئیات و خرید
82 فایل توضیحات مهندسي برق الکترونيک
ديجيتال
سه پروژه مربوط به درس سیگنال سیستم 100 مشاهده جزئیات و خرید
83 فایل توضیحات مهندسي صنايع
صنايع
شبیه سازی شبکه حمل و نقل 70 مشاهده جزئیات و خرید
84 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
فرمول نویسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
85 مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
Mixed direct and indirect algorithm 195 مشاهده جزئیات و خرید
86 پزشکی
بیوالکتریک
تفکیک سیگنال ECG جنین و مادر 420 مشاهده جزئیات و خرید
87 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
کد های متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
88 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
خوشه بندی و طبقه بندی 240 مشاهده جزئیات و خرید
89 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
وزن دهی به مشخصه ها 360 مشاهده جزئیات و خرید
90 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
جایابی dg و خازن 540 مشاهده جزئیات و خرید
91 فایل توضیحات مهندسي عمران
آب و سازهاي هيدروليکي
کدنویسی مثال دینامیک سیالات با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
92 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
هوش مصنوعي و رباتيک
09122845320بازیه رشته اعداد 600 مشاهده جزئیات و خرید
93 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
پردازش تصویر 60 مشاهده جزئیات و خرید
94 عمران
زلزله
اسموتینگ نمودار 60 مشاهده جزئیات و خرید
95 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی یک کنترلر فازی برای ردیابی نقطه توان ماکزیمم با استفاده از یک مبدل بوست دو گانه DC-DC در سیستم های فتوولتائیک 540 مشاهده جزئیات و خرید
96 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ﻫﺪاﻳﺖﮔﺬراي دو بعدی 420 مشاهده جزئیات و خرید
97 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
انجام تمرین کلاسی پردازش تصویر با استفاده از متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
98 مکانیک
طراحی کاربردی
هدایت دایمی دو بعدی 60 مشاهده جزئیات و خرید
99 مکانیک
طراحی کاربردی
هدایت دایمی دو بعدی 50 مشاهده جزئیات و خرید
100 مکانیک
طراحی کاربردی
هدایت دایمی دو بعدی 40 مشاهده جزئیات و خرید
101 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
طراحي کاربردي
پروژه کنترل 480 مشاهده جزئیات و خرید
102 فایل توضیحات صنایع
صنایع
فروشنده دوره گرد 100 مشاهده جزئیات و خرید
103 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
طراحي کاربردي
رسم نمودار تابع فوریه سینوسی با برنامه متلب، برای درس ریاضی مهندسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
104 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی فازی با متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
105 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Graceful labeling 360 مشاهده جزئیات و خرید
106 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
استخراج ویژگی از تصاویر بند انگشتان 40 مشاهده جزئیات و خرید
107 قدرت
سیستم
دستورات متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
108 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل کننده SDRE 169 مشاهده جزئیات و خرید
109 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
الکترونيک قدرت
ژنراتور سنکرون 80 مشاهده جزئیات و خرید
110 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
الکترونيک قدرت
طراحی ترانسفورماتور در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
111 فایل توضیحات مهندسي عمران
زلزله
ماکزیمم گیری 80 مشاهده جزئیات و خرید
112 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کدنویسی مقاله پیوست در متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
113 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
improved narrowband low-pass IIR filters in fix-point systems 240 مشاهده جزئیات و خرید
114 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
اکسل به متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
115 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبيه سازي مقاله حوزه پردازش سيگنال 600 مشاهده جزئیات و خرید
116 فایل توضیحات مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
کنترل مقاوم کروز قطار پر سرعت 1200 مشاهده جزئیات و خرید
117 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهینه سازی و ماتریس تنک 240 مشاهده جزئیات و خرید
118 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
inpainting 300 مشاهده جزئیات و خرید
119 قدرت
الکترونیک قدرت
مقایسه ی دو صدای ضبط شده توسط نرم افزار متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
120 فایل توضیحات مهندسي برق الکترونيک
نيمه هاديها
کنترل مقاوم کروز قطار پر سرعت 1200 مشاهده جزئیات و خرید
121 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله 540 مشاهده جزئیات و خرید
122 فایل توضیحات مهندسي برق مخابرات
سيستم
شبیه سازی مقاله 240 مشاهده جزئیات و خرید
123 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی صدای قلب 540 مشاهده جزئیات و خرید
124 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص روبات های وب با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر درخت تصمیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
125 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
نرم افزار
تشخیص روبات های وب با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر درخت تصمیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
126 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
مدلسازی ریاضی معادله براون استوکس 130 مشاهده جزئیات و خرید
127 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی الگوریتم pnlms 300 مشاهده جزئیات و خرید
128 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
نهان نگاری با روش DCT 480 مشاهده جزئیات و خرید
129 فایل توضیحات مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
محاسبه تراوایی سنگ 40 مشاهده جزئیات و خرید
130 فایل توضیحات مهندسي عمران
ژوتکنيک
ظرفيت باربري پي مجاور شيب به روش تحليل حد پايين با استفاده از اجزا محدود و برنامه ريزي خطي 60 مشاهده جزئیات و خرید
131 مکانیک
ساخت و تولید
کد متلب سینماتیک مستقیم و معکوس و ژاکوبین ربات rpp 90 مشاهده جزئیات و خرید
132 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
روش تفاضل محدود برای حل عددی معادلات دیفرانسیل 50 مشاهده جزئیات و خرید
133 مهندسي برق الکترونيک
ديجيتال
تابع چگالی احتمال ریلی و نمایی 70 مشاهده جزئیات و خرید
134 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
نرم افزار
برنامه نویسی کامپیوتر(درس عمومی رشته مکانیک) 110 مشاهده جزئیات و خرید
135 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله لاپلاس برای مخزن 360 مشاهده جزئیات و خرید
136 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
یافتن ریشه های معادله 50 مشاهده جزئیات و خرید
137 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پردازش تصویر 420 مشاهده جزئیات و خرید
138 مهندسي مکانيک
طراحي کاربردي
یک ورق مستطیل که وسط ورق سوراخ دارد واز عرض تحت کشش و تحت انتقال حرارت است که با کد نویسی متلب باید خروجی کانتور رنگی تنش را بدهد این پروژه مربوط به درس اجزا محدود کار شناسی ارشد است 540 مشاهده جزئیات و خرید
139 کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی محاسبه دترمینان 70 مشاهده جزئیات و خرید
140 مهندسي عمران
مديريت ساخت
حل مسئله سيمپلكس ساده با استفاده از نرم افزار اكسل 90 مشاهده جزئیات و خرید
141 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوريتم طبقه بندي بيزين ساده 480 مشاهده جزئیات و خرید
142 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبیه سازی آماری 420 مشاهده جزئیات و خرید
143 فایل توضیحات مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
تمرین کلاسی. مربوط به درس شناسایی سیستم ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
144 مهندسي کامپيوتر
معماري کامپيوتر
signal 80 مشاهده جزئیات و خرید
145 فایل توضیحات مخابرات
تمرین درس فرایند های تصادفی 110 مشاهده جزئیات و خرید
146 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل مساله با متلب درس کنترل سازه 130 مشاهده جزئیات و خرید
147 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
سیگنال ورودی 60 مشاهده جزئیات و خرید
148 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام 4 تمرین به همراه شبیه سازی آنها 60 مشاهده جزئیات و خرید
149 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
حل تمرین کتاب ANMUM_Applied Numerical Methods Using MATLAB_Very Good_INDEXED 195 مشاهده جزئیات و خرید
150 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
ساخت و توليد
Saeed Sheni: Saeed Sheni: سلام یک پروژه با نرم افزار متلب طراحی شود به اینصورت که ما سه نوع تخمه داریم با رنگ ها و اندازه های مختلف بعد از این تخمه ها عکس میگیریم میخوایم نرم افزار‌ اینها رو با میزان اندازه و میزان درجه رنگشون از هم جدا کنه 110 مشاهده جزئیات و خرید
151 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرین درسی متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
152 عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
حل ماترس n*n 60 مشاهده جزئیات و خرید
153 مکانیک
طراحی کاربردی
بهینه سازی تابع goldstein 90 مشاهده جزئیات و خرید
154 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مخابرات 156 مشاهده جزئیات و خرید
155 مخابرات
میدان
تمرین محاسبات عددی 70 مشاهده جزئیات و خرید
156 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
روش های حل بهینه سازی تصادفی 240 مشاهده جزئیات و خرید
157 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
حل معادله ی دیفرانسیل غیر خطی مرتبه دوم دو بعدی در PDE SOLVER 100 مشاهده جزئیات و خرید
158 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
عايق فشار قوي
مخابرات 110 مشاهده جزئیات و خرید
159 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
لبه یابی و برش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
160 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبيه سازي مقاله پردازش سيگنال 1200 مشاهده جزئیات و خرید
161 فایل توضیحات مکانیک
مواد مرکب
شبیه سازی معادلات کامپوزیت در متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
162 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
الکترومغناطیس 40 مشاهده جزئیات و خرید
163 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
تمرین درسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
164 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
LDA 130 مشاهده جزئیات و خرید
165 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
درس المان محدود finite element 90 مشاهده جزئیات و خرید
166 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه طبقه بندی صفحات به روش بیزی‎ 600 مشاهده جزئیات و خرید
167 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص کارکتر با شبکه عصبی‎ 480 مشاهده جزئیات و خرید
168 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
نرم افزار
JPEG 480 مشاهده جزئیات و خرید
169 فایل توضیحات مهندسي عمران
زلزله
نوشتن 4تمرین محاسبات عددی در متلب و ارائه خروجی متلب ثبت شده به ایمیل استاد 195 مشاهده جزئیات و خرید
170 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
ساخت و توليد
برنامه نویسی انتخاب واحد ترم های دانشگاه 130 مشاهده جزئیات و خرید
171 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
برنامه نویسی انتخاب واحد ترم های دانشگاه 100 مشاهده جزئیات و خرید
172 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
نرم افزار متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
173 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
نرم افزاز متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
174 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
175 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پیداکردنerrorدرمعادله غیرخطی 300 مشاهده جزئیات و خرید
176 فایل توضیحات عمران
زلزله
بهینه سازی با نرم افزار مطلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
177 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی گراف با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی 480 مشاهده جزئیات و خرید
178 مهندسي عمران
مديريت ساخت
حل مسئله سيمپلكس ساده 360 مشاهده جزئیات و خرید
179 فایل توضیحات مهندسی شیمی
بیوتکنواوژی
محیط زیست 80 مشاهده جزئیات و خرید
180 فایل توضیحات قدرت
سیستم
حل مدار rlc 80 مشاهده جزئیات و خرید
181 قدرت
سیستم
پروژه متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
182 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
پردازش دسته ای 70 مشاهده جزئیات و خرید
183 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
تبدیل ماتریس مولد به یک ماتریس بررسی توازن 247 مشاهده جزئیات و خرید
184 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص میوه و تخمین وزن آن 60 مشاهده جزئیات و خرید
185 فایل توضیحات مهندسي عمران
محيط زيست
تعدادی تمرین در حدود 100 تا که به عنوان پروژه داده شده است 100 مشاهده جزئیات و خرید
186 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تعیین دما در نقاط مختلف شبکه 240 مشاهده جزئیات و خرید
187 فایل توضیحات پزشکی
بیومواد
نوشتن الگو 50 مشاهده جزئیات و خرید
188 فایل توضیحات مهندسي برق مخابرات
مايکرووي نور
کنترل سرعت هواپیما 360 مشاهده جزئیات و خرید
189 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی سافت درایو 70 مشاهده جزئیات و خرید
190 الکترونیک
آنالوگ
حذف نویز با فیلتر 60 مشاهده جزئیات و خرید
191 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مزرعه بادی 40 مشاهده جزئیات و خرید
192 فایل توضیحات مهندسي عمران
زلزله
پروژه درسی 300 مشاهده جزئیات و خرید
193 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ساختن hat function 70 مشاهده جزئیات و خرید
194 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل تطبیقی 264 مشاهده جزئیات و خرید
195 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام شبیه سازی و بدست آوردن نتایج 480 مشاهده جزئیات و خرید
196 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله 540 مشاهده جزئیات و خرید
197 رياضي
رياضي کاربردي
برنشتاین 60 مشاهده جزئیات و خرید
198 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
تبديل انرژي
کار کلاسی و ترجمه‌‌ی دانشجویی 110 مشاهده جزئیات و خرید
199 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان 900 مشاهده جزئیات و خرید
200 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
کد متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
201 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تنش صفحه ای 90 مشاهده جزئیات و خرید
202 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات تیر غیر خطی 195 مشاهده جزئیات و خرید
203 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
ترجمه تخصصی برق 110 مشاهده جزئیات و خرید
204 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
ترجمه تخصصی برق 120 مشاهده جزئیات و خرید
205 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شخیص انواع گونه ها ی گیاهی 156 مشاهده جزئیات و خرید
206 مهندسي صنايع
مديريت نو وفناوري
خوشه بندی داده های مشتریان 100 مشاهده جزئیات و خرید
207 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
تبديل انرژي
بررسي ياتاقان هاي کشويي پله اي رايلي روغن کاري شده با سيال غيرنيوتوني رابينوويچ 110 مشاهده جزئیات و خرید
208 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل معادله دیفرانسیل مرتبه دوم غیرخطی 60 مشاهده جزئیات و خرید
209 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 100 مشاهده جزئیات و خرید
210 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
211 عمران
مدیریت ساخت
برنامه نويسى 50 مشاهده جزئیات و خرید
212 فایل توضیحات مخابرات
میدان
مدولاسیون fm 100 مشاهده جزئیات و خرید
213 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
درونیابی به روش لاگرانژ و اسپلاین 130 مشاهده جزئیات و خرید
214 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
سیالات 100 مشاهده جزئیات و خرید
215 قدرت
سیستم
شیمی 100 مشاهده جزئیات و خرید
216 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
Optimal-power-flow solution by Newton’s method applied to an augmented Lagrangian function 360 مشاهده جزئیات و خرید
217 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طیف توان eeg 600 مشاهده جزئیات و خرید
218 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
ترجمه تخصصی 90 مشاهده جزئیات و خرید
219 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
ترجمه تخصصی 208 مشاهده جزئیات و خرید
220 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
ترجمه تخصصی 195 مشاهده جزئیات و خرید
221 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
BQADBAADhwMAAvTf2FN-CjeJpXGPQQI 221 مشاهده جزئیات و خرید
222 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
223 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
هیدرولیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
224 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تئوری تیموشنکو 156 مشاهده جزئیات و خرید
225 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
انتگرال با هسته جدایی پذیر 90 مشاهده جزئیات و خرید
226 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طراحی کنترلر و شناساگر فازی عصبی 600 مشاهده جزئیات و خرید
227 فایل توضیحات مهندسي صنايع
مهندسي لجستيک وزنجيره تامين
شبیه سازی زنجیره تامین با الگوریتم تبرید 840 مشاهده جزئیات و خرید
228 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پروژه کارشناسی 420 مشاهده جزئیات و خرید
229 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله ریاضی با استفاده از زنجیره مارکوف_الگوریتم NVE مونت کارلو 240 مشاهده جزئیات و خرید
230 فایل توضیحات مهندسي عمران
مديريت ساخت
توسعه مدلی جهت تخصیص بهینه منابع مالی پروژه های ساختمانی 360 مشاهده جزئیات و خرید
231 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
توسعه مدلی جهت تخصیص بهینه منابع 480 مشاهده جزئیات و خرید
232 مهندسي مکانيک
تبديل انرژي
بهینه‌سازی سازی نتایج حاصل از خنک کاری هوای ورودی توربین گاز در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
233 فایل توضیحات مهندسي صنايع
صنايع
برنامه ریزی توزیع برای زنجیره تامین (زنجیره سرد ) 600 مشاهده جزئیات و خرید
234 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم co training 195 مشاهده جزئیات و خرید
235 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
بهینه سازی شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل 360 مشاهده جزئیات و خرید
236 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
هوش مصنوعي و رباتيک
بهینه سازی مدل ریاضی از طریق گمز یا متلب 840 مشاهده جزئیات و خرید
237 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پیدا کردن درایه های صفر مجاور هم در یک آرایه سع بعدی 90 مشاهده جزئیات و خرید
238 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 100 مشاهده جزئیات و خرید
239 پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی مقاله 720 مشاهده جزئیات و خرید
240 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد برای رسم منحنی 100 مشاهده جزئیات و خرید
241 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
نرم افزار
انجام 2 تا برنامه با تابع در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
242 الکترونیک
آنالوگ
کنترل دور موتور ac با روش فرکانسی 300 مشاهده جزئیات و خرید
243 الکترونیک
آنالوگ
کنترل دور موتور ac با روش فرکانسی 420 مشاهده جزئیات و خرید
244 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
Particle swarm optimisation in efficiency improvement of vector controlled surface mounted permanent magnet synchronous motor drive 240 مشاهده جزئیات و خرید
245 فایل توضیحات مهندسي هوا فضا
سازهاي هوايي
بهینه سازی به روش subset simulation با استفاده از تابع جریمه 660 مشاهده جزئیات و خرید
246 فایل توضیحات هوافضا
سازهای هوایی
بهینه سازی با روش subset simulation با استفاده از تابع جریمه 660 مشاهده جزئیات و خرید
247 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
8 وزیر 264 مشاهده جزئیات و خرید
248 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ریشه یابی ب روش نیوتن و سایر روشها 120 مشاهده جزئیات و خرید
249 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فرکانس بار در میکروگرید مستقل در حضور خودروهای الکتریکی با استفاده از کنترل تطبیقی و الگوریتم pso 1200 مشاهده جزئیات و خرید
250 مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
كنترل موتور دي سي با فيلتر كالمن 221 مشاهده جزئیات و خرید
251 کنترل
نظریه کنترل
كنرل موتور دي سي با استفاده از فيلتر كالمن 240 مشاهده جزئیات و خرید
252 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترجمه کدهای ارسال شده 240 مشاهده جزئیات و خرید
253 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل معادله و رسم نمودار 90 مشاهده جزئیات و خرید
254 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی و کنترل سیستمهای کنترل غیرخطی با روش SOS توسط سیستمهای فازی چندجمله ایی 420 مشاهده جزئیات و خرید
255 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه کلاسی 420 مشاهده جزئیات و خرید
256 مهندسي شيمي
ترموديناميک وسنتيک
GUI of a reactor model 80 مشاهده جزئیات و خرید
257 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ردیابی شیء متحرک در دنباله ی تصاویر با استفاده از کمینه کردن انرژی حرکتی 660 مشاهده جزئیات و خرید
258 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین مبتنی بر شبکه عصبی برای مخزن تانک همزن پیوسته 480 مشاهده جزئیات و خرید
259 مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
GUI with MATLAB 110 مشاهده جزئیات و خرید
260 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
واترمارکیگ تصاویر رنگی 960 مشاهده جزئیات و خرید
261 مخابرات
میدان
معادل سازی سیگنال حیاتی با MATLAB 40 مشاهده جزئیات و خرید
262 فایل توضیحات مهندسي برق الکترونيک
ديجيتال
کنترل محدود کننده های جریان خطا با استفاده از تبدیل موجک 360 مشاهده جزئیات و خرید
263 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل محدودکننده های جریان خطا با استفاده از تبدیل موجک 360 مشاهده جزئیات و خرید
264 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهينه سازي با الگوريتم pso 40 مشاهده جزئیات و خرید
265 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهبود تشخیص سرطان پوست با ترکیب الگوریتم ژنتیک رتبه وغلبه وشبکه عصبی پس انتشار خطا 600 مشاهده جزئیات و خرید
266 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تحلیل آماری 360 مشاهده جزئیات و خرید
267 مکانیک
ساخت و تولید
نرم افزار متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
268 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص جعل کپی انتقال 720 مشاهده جزئیات و خرید
269 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی مقاله 600 مشاهده جزئیات و خرید
270 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
انرژی 40 مشاهده جزئیات و خرید
271 مکانیک
طراحی کاربردی
انالیز یک پوسته fgp مخروطی 240 مشاهده جزئیات و خرید
272 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
خوشه بندی 600 مشاهده جزئیات و خرید
273 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل مساله ی کنترل موجودی با الگوریتم ترکیبی SAو GA 1200 مشاهده جزئیات و خرید
274 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
به دست آوردن نمودارهای حرکت خودرو 90 مشاهده جزئیات و خرید
275 پزشکی
بیوالکتریک
تصویر فاز 80 مشاهده جزئیات و خرید
276 مهندسي عمران
مديريت منابع آب
مقایسه دبی ماهانه رودخانه سیاهرود از با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
277 فایل توضیحات مهندسي شيمي
طراحي فرايندها
حل مثال کتاب 130 مشاهده جزئیات و خرید
278 مهندسي برق الکترونيک
آنالوگ
از طریق وب کم از صورت فرد عکس گرفته شده و ذخیره شود سپس عکس به چهار قسمت مساوی تقسیم شده و بصورت یک پازل بهم ریخته نمایش داده شود( با استفاده از matlab ) 60 مشاهده جزئیات و خرید
279 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
واترمارکینگ 240 مشاهده جزئیات و خرید
280 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
نرم افزار
بازشناسی اثر انگشت - مبتنی بر استخراج مینیوتیا: 1- پیش پردازش 2-استخراج مینیوتیا 3- پس پردازش 1-پیش پردازش...بهبود تصویر...1- یکسانسازی هیستوگرام 2- تبدیل فوریه 3- باینری کردن 4- استخراج ناحیه مطلوب با عملگرهای مورفواوژی 2-استخراج مینوتیا :1-نازک سازی برآمدگی های اثر انگشت 2-نشانه گذاری مینیوتیا 3-پس پردازش: 1- حذف مینیوتیا نادرست 2- یکی ساختن نقطه انتها و انشعاب 3- تصبیق مینیوتیا 540 مشاهده جزئیات و خرید
281 فایل توضیحات مهندسي عمران
مديريت منابع آب
مدلسازی بار معلق رسوب رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی (ANFIS) 156 مشاهده جزئیات و خرید
282 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل کننده برای سیستم های DC فتوولتیک 264 مشاهده جزئیات و خرید
283 فایل توضیحات مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
کنترل فرکانس شبکه مستقل شامل باد و دیزل با کنترلر فازی 156 مشاهده جزئیات و خرید
284 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
285 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
بخش بندی تصاویر mri 300 مشاهده جزئیات و خرید
286 فایل توضیحات مکانیک
کنترل اتوماتیک 80 مشاهده جزئیات و خرید
287 کامپیوتر
نرم افزار
استنتاج فازی به روش سوگنو 195 مشاهده جزئیات و خرید
288 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
هوش مصنوعي و رباتيک
شبکه های عصبی نرون فازی 420 مشاهده جزئیات و خرید
289 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تابع هدف محدب - تک لایه 240 مشاهده جزئیات و خرید
290 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
291 مهندسي برق قدرت
الکترونيک قدرت
تست 110 مشاهده جزئیات و خرید
292 فایل توضیحات مهندسي برق مخابرات
سيستم
test 70 مشاهده جزئیات و خرید
293 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تهیه گراف شبیه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
294 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
رسم نمودار جدید همراه با توضیحات 60 مشاهده جزئیات و خرید
295 کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی تثبیت تصاویر به کمک الگوریتم تکاملی انجماد تدریجی 40 مشاهده جزئیات و خرید
296 فایل توضیحات مهندسي پزشکي
بيومواد
/ProjectSubject_17 480 مشاهده جزئیات و خرید
297 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
بررسی آماری فاصله اطمینان ورسم نمودار 90 مشاهده جزئیات و خرید
298 الکترونیک
آنالوگ
انتخابی 195 مشاهده جزئیات و خرید
299 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تثبيت تصاوير 130 مشاهده جزئیات و خرید
300 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
مش بندی 80 مشاهده جزئیات و خرید
301 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
بهینه سازی هزینه-کیفیت-زمان با استفاده از الگوریتم PSO 264 مشاهده جزئیات و خرید
302 فایل توضیحات عمران
زلزله
روش ذوزنقه ای 60 مشاهده جزئیات و خرید
303 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی 156 مشاهده جزئیات و خرید
304 فایل توضیحات صنایع
صنایع
توالی عملیات همراه با تعمیرات 1080 مشاهده جزئیات و خرید
305 فایل توضیحات عمران
زلزله
GUI دریافت و باز کردن تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
306 فایل توضیحات قدرت
سیستم
IEEE34-Bus 195 مشاهده جزئیات و خرید
307 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل تمرینات متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
308 پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصاویر شبیکه چشم بیماران دیابتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
309 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مدار نیم مبدل 90 مشاهده جزئیات و خرید
310 کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترل کننده pid-lqr&lead lag 240 مشاهده جزئیات و خرید
311 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
تمرين 80 مشاهده جزئیات و خرید
312 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله مثلثاتی 60 مشاهده جزئیات و خرید
313 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
درس اجزا محدود 80 مشاهده جزئیات و خرید
314 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرینات درس پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
315 فایل توضیحات عمران
زلزله
دینامیک سازه و زلزله 90 مشاهده جزئیات و خرید
316 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بهینه سازی با استفاده از PSO 195 مشاهده جزئیات و خرید
317 پزشکی
بیوالکتریک
شناسایی الگو 195 مشاهده جزئیات و خرید
318 کنترل
نظریه کنترل
طراحی سیستم کنترل فعال ارتعاشات سازه های ساختمانی دارای تأخیر زمانی به روش کنترل ترکیبی H_2/H_∞ با استفاده از تکنیک نامساوی ماتریس خطی 130 مشاهده جزئیات و خرید
319 فایل توضیحات شیمی
نانوشیمی
تشخیص بهترین مسیر حرکت در بین چند شهر 156 مشاهده جزئیات و خرید
320 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
سه تمرین با متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
321 قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
322 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
انجام پروژه 100 مشاهده جزئیات و خرید
323 مخابرات
رمز
ماتریس پریتی چک کد ldpc 80 مشاهده جزئیات و خرید
324 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مدولاسیون 60 مشاهده جزئیات و خرید
325 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
یادگیری در شبکه بیز 100 مشاهده جزئیات و خرید
326 شیمی
نانوشیمی
تبدیل اطلاعات جی پی اس به مسافت و دسته بندی 120 مشاهده جزئیات و خرید
327 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پروژه درسی 70 مشاهده جزئیات و خرید
328 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل یک دستگاه معادله ماتریسی غیر خطی که از تبدیل معادله کسری غیر خطی جزیی این دستگاه حاصل شده است. 195 مشاهده جزئیات و خرید
329 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
طراحی بند گابیونی 110 مشاهده جزئیات و خرید
330 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
مدلسازی ریاضی. معادلاتPDE 300 مشاهده جزئیات و خرید
331 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادلات انتگرال فردهلم 90 مشاهده جزئیات و خرید
332 فایل توضیحات مکانیک
مواد مرکب
کامپوزیت 130 مشاهده جزئیات و خرید
333 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
جستجوی تصاویر مشابه بر اساس خوشه بندی 80 مشاهده جزئیات و خرید
334 فایل توضیحات شیمی
شیمی کاربردی
رسم نمودار و ارائه كد متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
335 کامپیوتر
شبیه سازی کامینز 80 مشاهده جزئیات و خرید
336 کنترل
نظریه کنترل
پروژه درسی کنترل غیرخطی 130 مشاهده جزئیات و خرید
337 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل معادله ي pde 80 مشاهده جزئیات و خرید
338 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
پیش بینی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان وشبکه های عصبی -فازی و برنامه ریزی بیان ژن 195 مشاهده جزئیات و خرید
339 کامپیوتر
نرم افزار
سیاه و سفید کردن 120 مشاهده جزئیات و خرید
340 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
برنامه متلب تفکیک دو عکس - ایجاد اعداد تصادفی و کلاسه بندی و محاسبه خطا 240 مشاهده جزئیات و خرید
341 کامپیوتر
نرم افزار
متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
342 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
دقیقا موضوعشو نمیدونم ولی خیلی سادس 80 مشاهده جزئیات و خرید
343 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پردازش تصویر دیجیتال 264 مشاهده جزئیات و خرید
344 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه پایان ترم 234 مشاهده جزئیات و خرید
345 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
خطی سازی با فیدبک 80 مشاهده جزئیات و خرید
346 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل مستقیم گشتاور موتور BLDC بدو ن سنسور و با استفاده از SMO 360 مشاهده جزئیات و خرید
347 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
optimization 195 مشاهده جزئیات و خرید
348 قدرت
سیستم
ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم خورشیدی به روش ترکیبی SAو P&O 234 مشاهده جزئیات و خرید
349 کامپیوتر
نرم افزار
پروژه درسی 90 مشاهده جزئیات و خرید
350 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ریزشبکه ترکیبی با مبدل پشت به پشت 540 مشاهده جزئیات و خرید
351 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
پروژه محاسبات عددي 80 مشاهده جزئیات و خرید
352 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مورچگان 420 مشاهده جزئیات و خرید
353 فایل توضیحات مهندسی شیمی
شبیه سازی کارکرد باتریهای لیتیومی 120 مشاهده جزئیات و خرید
354 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
پروژه پردازش سیگنال 120 مشاهده جزئیات و خرید
355 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل خطی 100 مشاهده جزئیات و خرید
356 فایل توضیحات مکانیک
آنالوگ
برنامه روش گوس جردن با متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
357 قدرت
سیستم
پروژه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
358 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
یکسوساز 18 پالسه سری 120 مشاهده جزئیات و خرید
359 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کد گذاری کانال 80 مشاهده جزئیات و خرید
360 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
ارائه یک الگوریتم ترکیبی جهت بازسازی نمایش لبه های افقی و عمودی در تصاویر با ساختار 208 مشاهده جزئیات و خرید
361 کامپیوتر
آنالوگ
شبیه سازی سیستم تخلیه و بارگیری بندر 420 مشاهده جزئیات و خرید
362 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی مبدا انالوگ به دیجیتال تقریب متوالی با matlab 264 مشاهده جزئیات و خرید
363 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
کلاس بندی 80 مشاهده جزئیات و خرید
364 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شناسایی کور کد های کانال 720 مشاهده جزئیات و خرید
365 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
MOPSO 420 مشاهده جزئیات و خرید
366 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص امضای ایرانی 300 مشاهده جزئیات و خرید
367 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مقاله 660 مشاهده جزئیات و خرید
368 فایل توضیحات عمران
زلزله
متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
369 فایل توضیحات قدرت
سیستم
احتمال مهندسي 100 مشاهده جزئیات و خرید
370 عمران
ژوتکنیک
اعداد متحابه 70 مشاهده جزئیات و خرید
371 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
نوشتن برنامه نرم افزاری جهت پیاده سازی پاسخ مسائل 4 - 10 و 4 - 53 کتاب سیگنالها و سیستمها (اپنهایم) 120 مشاهده جزئیات و خرید
372 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی مسئله با کد نویسی متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
373 ریاضی
ریاضی کاربردی
کار با GUI 130 مشاهده جزئیات و خرید
374 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
کدنویسی مقاله ریاضی کاربردی 600 مشاهده جزئیات و خرید
375 فایل توضیحات مخابرات
میدان
تمرینات matlab درس کنترل خطی 80 مشاهده جزئیات و خرید
376 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی دو تمرین کلاسی درس مخابرات پیشرفته با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
377 صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
مدیریت سیستمها 130 مشاهده جزئیات و خرید
378 الکترونیک
آنالوگ
رسم تابع 90 مشاهده جزئیات و خرید
379 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
درسی 100 مشاهده جزئیات و خرید
380 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
محاسبه ک.م.م و ب.م.م 40 مشاهده جزئیات و خرید
381 الکترونیک
آنالوگ
ضرائب lpc 130 مشاهده جزئیات و خرید
382 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 120 مشاهده جزئیات و خرید
383 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
کلاس بندی با بیز 100 مشاهده جزئیات و خرید
384 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
سیگنال صدا 100 مشاهده جزئیات و خرید
385 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برنامه ویسی 90 مشاهده جزئیات و خرید
386 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
روش صریح و روش کرنک نیکسون 264 مشاهده جزئیات و خرید
387 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهبود لبه یابی افقی وعمودی در لبه یابی کنی با ساختار شش ضلعی 195 مشاهده جزئیات و خرید
388 الکترونیک
میکروالکترونیک
تشخيص پلاك خودرو 169 مشاهده جزئیات و خرید
389 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
سوال مهندسي عمران 80 مشاهده جزئیات و خرید
390 مکانیک
تبدیل انرژی
نرم افزار مطلب 169 مشاهده جزئیات و خرید
391 عمران
ژوتکنیک
محاسبه سختی 110 مشاهده جزئیات و خرید
392 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تکلیف درسی - پردازش تصویر و توموگرافی 60 مشاهده جزئیات و خرید
393 فایل توضیحات قدرت
سیستم
homework 143 مشاهده جزئیات و خرید
394 پزشکی
بیوالکتریک
تمارین شبکه عصبی 60 مشاهده جزئیات و خرید
395 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROR 60 مشاهده جزئیات و خرید
396 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
آنالیز سیستم دو درجه آزادی 90 مشاهده جزئیات و خرید
397 الکترونیک
نیمه هادیها
مقالاتی در مورد تشخیص چهره 70 مشاهده جزئیات و خرید
398 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
حل تمرین درسی 336 مشاهده جزئیات و خرید
399 ریاضی
آنالوگ
ماتریس 50 مشاهده جزئیات و خرید
400 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام پروژه با نرم افزار متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
401 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
بهینه سازی زمان نشست و ریپل خروجی در مبدل بوست با الگوریتم pso 300 مشاهده جزئیات و خرید
402 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
پایداری و کنترل کوادروتور در حضور نقص عملگرها 600 مشاهده جزئیات و خرید
403 فایل توضیحات مکانیک
ارتعاشات 80 مشاهده جزئیات و خرید
404 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
فن اوري اطلاعات.شناسايي الگو.متلب 247 مشاهده جزئیات و خرید
405 مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله حرکت ارتعاشات آزاد و اجباری ورق 110 مشاهده جزئیات و خرید
406 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
Dermatological Disease Detection Using Image Processing and Machine Learning 480 مشاهده جزئیات و خرید
407 فایل توضیحات صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
کد کردن الگوریتم حل مسئله MST(Minimum Spanning Tree) 182 مشاهده جزئیات و خرید
408 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تجزیه و تحلیل سیستم ها 70 مشاهده جزئیات و خرید
409 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سیگنال سیستم 90 مشاهده جزئیات و خرید
410 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
انتخاب واحد 300 مشاهده جزئیات و خرید
411 قدرت
سیستم
سیمولینک 100 مشاهده جزئیات و خرید
412 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر 120 مشاهده جزئیات و خرید
413 فایل توضیحات مکانیک
طراحیpid کنترل برای مقاله مورد نظر 208 مشاهده جزئیات و خرید
414 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
پیش بینی هزینه پروژه جدید از طریق شبکه عصبی مصنوعی ANN با بهره گیری از اطلاعات پروژه های حاضر 50 مشاهده جزئیات و خرید
415 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حاصلضرب سیگنال 90 مشاهده جزئیات و خرید
416 قدرت
سیستم
مدلسازی ماشین القایی سه فاز در حالت اتصال کوتاه 100 مشاهده جزئیات و خرید
417 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
احتمال 120 مشاهده جزئیات و خرید
418 فایل توضیحات پزشکی
پروژه شبیه سازی در محیط MATLAB و ترجمه مقاله با عنوان Multistage Adaptive Filter for ECG Signal Processing 300 مشاهده جزئیات و خرید
419 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیگنال EEG 156 مشاهده جزئیات و خرید
420 قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی و کاهش ریپل مبدل سپیک با الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
421 کامپیوتر
نرم افزار
ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
422 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
داده های جدول اکسل 300 مشاهده جزئیات و خرید
423 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تئوری جامع ماشن الکترکی 360 مشاهده جزئیات و خرید
424 مخابرات
سیستم
تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی 110 مشاهده جزئیات و خرید
425 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیرخطی 336 مشاهده جزئیات و خرید
426 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص اشیا و لیبل گذاری 80 مشاهده جزئیات و خرید
427 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی با کد نویسی الگوریتم ترکیبی ga-pso 110 مشاهده جزئیات و خرید
428 قدرت
سیستم
ماتریس تلاقی شبکه و ybus 60 مشاهده جزئیات و خرید
429 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه کارشناسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
430 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
431 فایل توضیحات عمران
زلزله
کد نویسی ماتریس سختی 90 مشاهده جزئیات و خرید
432 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
کد svm 143 مشاهده جزئیات و خرید
433 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROR 50 مشاهده جزئیات و خرید
434 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
435 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
436 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیش بینی مصرف گاز براساس شبکه عصبی 660 مشاهده جزئیات و خرید
437 کنترل
اتوماسیون صنعتی
تفکیک فایل صوتی گفتار از موسیقی 110 مشاهده جزئیات و خرید
438 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROR 50 مشاهده جزئیات و خرید
439 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی با کد نویسی الگوریتم ژنتیک 110 مشاهده جزئیات و خرید
440 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نقاط کلیدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
441 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
پردازش فیلم ترافیک 60 مشاهده جزئیات و خرید
442 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن 195 مشاهده جزئیات و خرید
443 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تابع تبدیل در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
444 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بینایی ماشین 70 مشاهده جزئیات و خرید
445 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
سیالات 100 مشاهده جزئیات و خرید
446 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تابع تبدیل در نرم افزار متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
447 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مبدل slr 169 مشاهده جزئیات و خرید
448 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
Adaptive neural network control for a class of continuous stirred tank reactor systems 264 مشاهده جزئیات و خرید
449 کامپیوتر
نرم افزار
n queen 130 مشاهده جزئیات و خرید
450 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
افزایش سرعت اجرای برنامه 143 مشاهده جزئیات و خرید
451 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی با کد نویسی الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
452 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن 420 مشاهده جزئیات و خرید
453 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی یک سو ساز تک فاز با کنترل کننده occ 480 مشاهده جزئیات و خرید
454 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل مساله ریاضی 130 مشاهده جزئیات و خرید
455 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
اعمال فالت به سیستم کشتی-تصادفی 80 مشاهده جزئیات و خرید
456 الکترونیک
دیجیتال
دستگاه ode 100 مشاهده جزئیات و خرید
457 الکترونیک
نیمه هادیها
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
458 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
Segmentation of Overlapping Elliptical Objects in Silhouette Images Sahar Zafari, Tuomas Eerola, Jouni Sampo, Heikki Kälviäinen, and Heikki Haario 80 مشاهده جزئیات و خرید
459 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
توابع و ماتریس ها 60 مشاهده جزئیات و خرید
460 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
استفاده از کالمن فیلترینگ برای تخمین وضعیت ماهواره 195 مشاهده جزئیات و خرید
461 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی 80 مشاهده جزئیات و خرید
462 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
463 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن 169 مشاهده جزئیات و خرید
464 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
فتوولتاییک 195 مشاهده جزئیات و خرید
465 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدل برنامه با الگوریتم ژنتیک 600 مشاهده جزئیات و خرید
466 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سقوط آزاد 60 مشاهده جزئیات و خرید
467 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
optimization 80 مشاهده جزئیات و خرید
468 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
optimization 40 مشاهده جزئیات و خرید
469 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل 110 مشاهده جزئیات و خرید
470 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی تکاملی در سیستم های پیشنهاد دهنده 90 مشاهده جزئیات و خرید
471 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
لبه یابی تصاویر ماهواره ای با الگوریتم رقابت استعماری وآنتروپی شانون 600 مشاهده جزئیات و خرید
472 فایل توضیحات مکانیک
شبیه سازی یک چیلر جذب سطحی 100 مشاهده جزئیات و خرید
473 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
چنتا تمرین کلی کلاسی 234 مشاهده جزئیات و خرید
474 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
MPPT P&O 240 مشاهده جزئیات و خرید
475 کامپیوتر
نرم افزار
ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
476 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی رویتگر برای سیستم دارای تاخیر در خروجی 70 مشاهده جزئیات و خرید
477 کنترل
نظریه کنترل
کنترل مود لغزشی انتگرالی برای سیستم تعلیق فعال نیم خودرو 100 مشاهده جزئیات و خرید
478 قدرت
الکترونیک قدرت
پایداری ولتاژ یا پایداری فرکانس یا پایداری سیگنال کوچک 195 مشاهده جزئیات و خرید
479 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
کار با شبکه پرسپترون چند لایه 50 مشاهده جزئیات و خرید
480 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم کشتی- تصادفی 60 مشاهده جزئیات و خرید
481 الکترونیک
دیجیتال
متلب ورک 60 مشاهده جزئیات و خرید
482 کامپیوتر
نرم افزار
شناسایی اجسام 80 مشاهده جزئیات و خرید
483 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
glcm 60 مشاهده جزئیات و خرید
484 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 100 مشاهده جزئیات و خرید
485 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی مقاله 360 مشاهده جزئیات و خرید
486 فایل توضیحات قدرت
سیستم
استفاده از تبدیل گسسته فوریه در استخراج مولفه اصلی سیگنال های ولتاژ و جریان قدرت 80 مشاهده جزئیات و خرید
487 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
488 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
یک موتور سوییچ رلوکتانس با ابعاد موجود در یک رفرنس در نرم افزار اتو کد کشیده شود 420 مشاهده جزئیات و خرید
489 ریاضی
ریاضی کاربردی
1-هسیان 2- نقاط راسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
490 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
گالرکین ناپیوسته 240 مشاهده جزئیات و خرید
491 مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله دیفرانسیل pde با روش GDQ 182 مشاهده جزئیات و خرید
492 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
تقریب توابع تک بعدی 208 مشاهده جزئیات و خرید
493 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین 100 مشاهده جزئیات و خرید
494 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 100 مشاهده جزئیات و خرید
495 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
انواع مدولاسیون ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
496 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مدل ریاضی بهینه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
497 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پروژه 100 مشاهده جزئیات و خرید
498 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی مقاله 360 مشاهده جزئیات و خرید
499 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
نمونه برداری وبازسازی سیگنال 70 مشاهده جزئیات و خرید
500 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
پروژه با fem 360 مشاهده جزئیات و خرید
501 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تکمیل پروژه نیمه تمام تشخیص پلاک خودرو در شرایط نامساعد جوی 80 مشاهده جزئیات و خرید
502 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص کلاه برداری در کارت اعتباری توسط الگوریتم ژنتیک و جست و جوی پراکنده 360 مشاهده جزئیات و خرید
503 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل غیرارتجاعی سازه ها 234 مشاهده جزئیات و خرید
504 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
انتقال حرارت 130 مشاهده جزئیات و خرید
505 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
استفاده از ode45 برای حل دستگاه معادلات pde و ode 195 مشاهده جزئیات و خرید
506 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی چند هدفه یک سیستم خورشیدی برای تولید هیدروژن 240 مشاهده جزئیات و خرید
507 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی با لژاندر 80 مشاهده جزئیات و خرید
508 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
آب شیرین کن HD 80 مشاهده جزئیات و خرید
509 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی ترانسفورماتور 80 مشاهده جزئیات و خرید
510 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حذف نویز تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
511 فایل توضیحات عمران
زلزله
انتگرال 50 مشاهده جزئیات و خرید
512 الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
513 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی 60 مشاهده جزئیات و خرید
514 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 300 مشاهده جزئیات و خرید
515 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین کلاسی 143 مشاهده جزئیات و خرید
516 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
qft 240 مشاهده جزئیات و خرید
517 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
SPEECH ENHANCEMENT 300 مشاهده جزئیات و خرید
518 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Software Defined Network 130 مشاهده جزئیات و خرید
519 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال صوتی 50 مشاهده جزئیات و خرید
520 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیدا کردن متغیر های و وزن ها 195 مشاهده جزئیات و خرید
521 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم کشتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
522 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
شناسایی سیستم 195 مشاهده جزئیات و خرید
523 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کد متلب 208 مشاهده جزئیات و خرید
524 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
جدول ها را به عنوان خروجی متلب میخواهم 480 مشاهده جزئیات و خرید
525 مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
کوره شکست اتان و تولید اتیلن 195 مشاهده جزئیات و خرید
526 ریاضی
ریاضی محض
کومپایل کردن کدهای C در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
527 فایل توضیحات قدرت
سیستم
نمایش سری فوریه در متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
528 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
برنامه نویسی در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
529 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نویز گوسی 90 مشاهده جزئیات و خرید
530 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نویز فلفل نمکی 90 مشاهده جزئیات و خرید
531 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور سنکرون مجازی 360 مشاهده جزئیات و خرید
532 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
متلب چیدمان تسهیلات در کاگاه های عمرانی با الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
533 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
========= 247 مشاهده جزئیات و خرید
534 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
ترجمه تخصصی 195 مشاهده جزئیات و خرید
535 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
ترجمه تخصصی 90 مشاهده جزئیات و خرید
536 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ایجاد چند جمله‌ای 300 مشاهده جزئیات و خرید
537 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
توابع مثلثاتی 60 مشاهده جزئیات و خرید
538 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
گفتار پردازی رقمی 70 مشاهده جزئیات و خرید
539 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ایجاد چند جمله‌ای 60 مشاهده جزئیات و خرید
540 مکانیک
ساخت و تولید
کنترل کوادروتور 156 مشاهده جزئیات و خرید
541 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تابع سازی 60 مشاهده جزئیات و خرید
542 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
الگوریتم 195 مشاهده جزئیات و خرید
543 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رفع خطار شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
544 فایل توضیحات مکانیک
شناسایی سیستم غیر خطی با استفاده از روش تخمین حداکثر احتمال وقوع 360 مشاهده جزئیات و خرید
545 ریاضی
ریاضی کاربردی
درونیابی یک تابع با نقاط چبیشف 182 مشاهده جزئیات و خرید
546 فایل توضیحات مکانیک
مکانیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
547 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
یافتن نقاط min , max 70 مشاهده جزئیات و خرید
548 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
برنامه نویسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
549 فایل توضیحات عمران
زلزله
ترسیم اشکال هندسی در متلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
550 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
DSP 240 مشاهده جزئیات و خرید
551 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری 100 مشاهده جزئیات و خرید
552 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
درون یابی Nevanlina-pick 221 مشاهده جزئیات و خرید
553 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی خودرو هیبریدی 600 مشاهده جزئیات و خرید
554 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حذف نویز 80 مشاهده جزئیات و خرید
555 کامپیوتر
نرم افزار
پیش بینی به روش سری زمانی 264 مشاهده جزئیات و خرید
556 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
فیلتر کالمن 195 مشاهده جزئیات و خرید
557 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
558 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی 360 مشاهده جزئیات و خرید
559 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
560 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیرخطی 100 مشاهده جزئیات و خرید
561 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
فراصوت 264 مشاهده جزئیات و خرید
562 مکانیک
تبدیل انرژی
شبیه سازی در محیط PDE 90 مشاهده جزئیات و خرید
563 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل کننده فرکانس 90 مشاهده جزئیات و خرید
564 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی مثال های مقاله 420 مشاهده جزئیات و خرید
565 مخابرات
سیستم
پردازش گفتار 50 مشاهده جزئیات و خرید
566 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی مقاله درباره یک سیمولاتور 6 درجه ازادی 195 مشاهده جزئیات و خرید
567 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترلگر دیجیتال و LQR 90 مشاهده جزئیات و خرید
568 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
روش تفاضلی جدید برای قیمت گذاری اختیار کوانتو 90 مشاهده جزئیات و خرید
569 الکترونیک
آنالوگ
سیستم پیشنهاد دهنده مقصد گردشگری با شبکه عصبی. 60 مشاهده جزئیات و خرید
570 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادلات پارشال 360 مشاهده جزئیات و خرید
571 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پروژه کنترل خطی 156 مشاهده جزئیات و خرید
572 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
چیز زیادی نمیدونم ازش 130 مشاهده جزئیات و خرید
573 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل معادله دیفرانسیل 60 مشاهده جزئیات و خرید
574 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پردازش تصویر 182 مشاهده جزئیات و خرید
575 کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی تصویر 234 مشاهده جزئیات و خرید
576 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقایسه پهنای باند مدولاسیون های BPSK,BFSK,MSK 195 مشاهده جزئیات و خرید
577 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ماشین BLDC و القایی (تئوری جامع) 600 مشاهده جزئیات و خرید
578 کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی بازسازی تصویر 234 مشاهده جزئیات و خرید
579 کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندي و خوشه بندي 70 مشاهده جزئیات و خرید
580 کنترل
نظریه کنترل
adaptive nonlinear control 480 مشاهده جزئیات و خرید
581 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
استخراج سریع مرز اشیا در تصاویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
582 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
متغییر های تصادفی 80 مشاهده جزئیات و خرید
583 مکانیک
طراحی کاربردی
المان محدود 300 مشاهده جزئیات و خرید
584 فایل توضیحات کنترل
کنترل تطبیقی 480 مشاهده جزئیات و خرید
585 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبه خیز تیر اویلر برنو لی وتیموشنکو تحت بار گذاری های مختلفروی تکیه گاه های ساده و گیردار 70 مشاهده جزئیات و خرید
586 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو 300 مشاهده جزئیات و خرید
587 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
پردازش منحنی 169 مشاهده جزئیات و خرید
588 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
اعمال پدیده ی طنین طبیعی به یک سیگنال قلبی با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
589 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حذف نویز 336 مشاهده جزئیات و خرید
590 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی جبرانساز خط انتقال 360 مشاهده جزئیات و خرید
591 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
همگرایی اعداد مختلط 100 مشاهده جزئیات و خرید
592 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل دستگاه معادلات دیفرانسیل 70 مشاهده جزئیات و خرید
593 کنترل
نظریه کنترل
کنترل کیفی 80 مشاهده جزئیات و خرید
594 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه متلب و فرترن 221 مشاهده جزئیات و خرید
595 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پروژه محاسبات عددي 300 مشاهده جزئیات و خرید
596 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل کامل 19 تمرین ریاضی مهندسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
597 مکانیک
طراحی کاربردی
اجزای محدود FEM 264 مشاهده جزئیات و خرید
598 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
genometric image correction 70 مشاهده جزئیات و خرید
599 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Estimation of load capacitance and stray inductance in lightningimpulse voltage test circuits 420 مشاهده جزئیات و خرید
600 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
601 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پروژه درس مخابرات2 208 مشاهده جزئیات و خرید
602 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی و گزارش کار 480 مشاهده جزئیات و خرید
603 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل معادله مرتبه 2 60 مشاهده جزئیات و خرید
604 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
نوشتن برنامه 264 مشاهده جزئیات و خرید
605 فایل توضیحات کامپیوتر
تشخیص سرطان سینه با fknn,svm 100 مشاهده جزئیات و خرید
606 فایل توضیحات قدرت
تیوری جامع ماشین های اکتریکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
607 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طبقه بندی svm 60 مشاهده جزئیات و خرید
608 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ریاضی(معادله دیفرانسیلی) 221 مشاهده جزئیات و خرید
609 کامپیوتر
نرم افزار متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
610 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
OCR 120 مشاهده جزئیات و خرید
611 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
استخراج محل پلاک خودرو )پلاک ایران( از تصویر 120 مشاهده جزئیات و خرید
612 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه مطلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
613 فایل توضیحات مهندسی شیمی
آنالوگ
مدلسازی برج خشک کن پاششی 208 مشاهده جزئیات و خرید
614 فایل توضیحات مخابرات
دیجیتال
پردازش صوت 130 مشاهده جزئیات و خرید
615 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
داده گرافیکی متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
616 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
معادلات حرکت 70 مشاهده جزئیات و خرید
617 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله دیفرانسیل مقدار مرزی 120 مشاهده جزئیات و خرید
618 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی یک طبقه بند 80 مشاهده جزئیات و خرید
619 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی فیلتر دیجیتال 130 مشاهده جزئیات و خرید
620 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
انتقال حرارت 100 مشاهده جزئیات و خرید
621 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
خرپا 70 مشاهده جزئیات و خرید
622 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
روش اجرا محدود 130 مشاهده جزئیات و خرید
623 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس ریاضی مهندسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
624 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس ریاضی مهندسی 70 مشاهده جزئیات و خرید
625 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس ریاضی مهندسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
626 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس ریاضی مهندسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
627 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
هزینه و زمانش رو بگید 156 مشاهده جزئیات و خرید
628 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شناسایی خودرو با پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
629 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
شبیه سازی کنترلر pid 80 مشاهده جزئیات و خرید
630 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اصلاح ضریب توان (PFC) 264 مشاهده جزئیات و خرید
631 عمران
مدیریت منابع آب
لینک نرم افزار hec-hms با matlab 247 مشاهده جزئیات و خرید
632 کامپیوتر
نرم افزار
SVM ماشین بردار پشتیبان 360 مشاهده جزئیات و خرید
633 ریاضی
ریاضی کاربردی
درونیابی 60 مشاهده جزئیات و خرید
634 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 120 مشاهده جزئیات و خرید
635 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
انتقال جرم 420 مشاهده جزئیات و خرید
636 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
پروژه دانشگاهی 130 مشاهده جزئیات و خرید
637 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 120 مشاهده جزئیات و خرید
638 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیمولینک 100 مشاهده جزئیات و خرید
639 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حل مسائل کامپیوتری ریاضی مهندسی متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
640 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Color-Guided Depth Recovery From RGB-D Data Using an Adaptive Autoregressive Model 100 مشاهده جزئیات و خرید
641 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تکلیف درس سیگنال 80 مشاهده جزئیات و خرید
642 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس 130 مشاهده جزئیات و خرید
643 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
هماهنگی بین رله ها در شبکه توزیع 540 مشاهده جزئیات و خرید
644 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
نوشتن کد و رسم 1 تا 7 جمله اول ان در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
645 مخابرات
سیستم
تخمین تعداد منابع در تصاویر ابرطیفی 50 مشاهده جزئیات و خرید
646 مخابرات
سیستم
پایان نامه ارشد ابرطیفی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
647 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پياده سازي تمرينهاي فايل پيوست در نرم افزار متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
648 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
حل تمرین با استفاده از متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
649 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
بهینه سازی با الگوریتم تکاملی 300 مشاهده جزئیات و خرید
650 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل یک مساله با دو الگوریتم حل شود و مقایسه انها حتما با گزارش 240 مشاهده جزئیات و خرید
651 کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندی ترافیک شبکه 1200 مشاهده جزئیات و خرید
652 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تفاضل محدود در انتقال حرارت 80 مشاهده جزئیات و خرید
653 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبات عددی با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
654 کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی iris و kfold 70 مشاهده جزئیات و خرید
655 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مقاله درس ارزیابی 50 مشاهده جزئیات و خرید
656 فایل توضیحات عمران
زلزله
تمرین کلاسی 70 مشاهده جزئیات و خرید
657 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی فرمول پیش پردازش داده 40 مشاهده جزئیات و خرید
658 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
659 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
Customer acquisition methods for poster 960 مشاهده جزئیات و خرید
660 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
Finite volume 420 مشاهده جزئیات و خرید
661 فایل توضیحات قدرت
سیستم
A Combination of Shunt Hybrid Power Filter and Thyristor-Controlled Reactor for Power Quality 600 مشاهده جزئیات و خرید
662 کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترلر برای سیستم آونگ معکوس با منطق فازی(FLC) 360 مشاهده جزئیات و خرید
663 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
بوستینگ و مپ ردیوس 1200 مشاهده جزئیات و خرید
664 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
شبیه سازی سیستم جرم وفنر 50 مشاهده جزئیات و خرید
665 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدولاسیون دامنه 70 مشاهده جزئیات و خرید
666 فایل توضیحات صنایع
صنایع
دسته بندی 360 مشاهده جزئیات و خرید
667 کامپیوتر
نرم افزار
زاویه دادن یکی از اشیا تصویر 80 مشاهده جزئیات و خرید
668 کامپیوتر
نرم افزار
زاویه دادن یکی از اشیا تصویر 70 مشاهده جزئیات و خرید
669 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل تطبیقی نزدیک به بهینه برای یک کلاس از سیستم غیر خطی غیر آفین زمان پیوسته با محدودیت های نا برابر 480 مشاهده جزئیات و خرید
670 فایل توضیحات هوافضا
مهندسی فضایی
کد طراحی سیستمی 130 مشاهده جزئیات و خرید
671 کنترل
اتوماسیون صنعتی
بهينه سازي و مدلسازي مخازن نفت 720 مشاهده جزئیات و خرید
672 فایل توضیحات صنایع
صنایع
برنامه نویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
673 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
snake segmentation 195 مشاهده جزئیات و خرید
674 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
امضای کور 360 مشاهده جزئیات و خرید
675 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 100 مشاهده جزئیات و خرید
676 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
Pso 221 مشاهده جزئیات و خرید
677 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
finite element 40 مشاهده جزئیات و خرید
678 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پارامتریک اکتیو کانتور 300 مشاهده جزئیات و خرید
679 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
معادله 60 مشاهده جزئیات و خرید
680 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدلسازی عددی و آنالیزی 130 مشاهده جزئیات و خرید
681 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
انجام برنامه نویسی متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
682 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه شبیه سازی مکانیزم داده شده 195 مشاهده جزئیات و خرید
683 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
NSGA-II 110 مشاهده جزئیات و خرید
684 کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی الگوریتم kmeans با مدل برنامه نویسی mapreduce 195 مشاهده جزئیات و خرید
685 فایل توضیحات قدرت
سیستم
آز کنترل 60 مشاهده جزئیات و خرید
686 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سوال با نرم افزار متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
687 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
.حل یک دستگاه دو در دو معادلات دیفرانسیل غیرخطی 80 مشاهده جزئیات و خرید
688 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
درخواست همکاری 240 مشاهده جزئیات و خرید
689 ریاضی
ریاضی محض
toolbox شبکه عصبی در MATLAB‎ 50 مشاهده جزئیات و خرید
690 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تئوری صف 90 مشاهده جزئیات و خرید
691 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تحلیل تصویر با متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
692 کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی مقاله رشته کنترل با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
693 عمران
مدیریت ساخت
محاسبه زاویه پنل خورشیدی 70 مشاهده جزئیات و خرید
694 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بهره برداري از سيستم هاي قدرت 85 مشاهده جزئیات و خرید
695 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
محاسبات فشار اشباع جز خالص آب 182 مشاهده جزئیات و خرید
696 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
697 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه محاسبات عددی 80 مشاهده جزئیات و خرید
698 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
SLIDING MODE 420 مشاهده جزئیات و خرید
699 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حذف دیجیتالی سیگنال خود تراخلی 156 مشاهده جزئیات و خرید
700 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
701 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی 70 مشاهده جزئیات و خرید
702 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه مطلب براي محاسبات عددي 80 مشاهده جزئیات و خرید
703 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
بررسی و شبیه سازی در متن کاوی الگوریتم k_mans 50 مشاهده جزئیات و خرید
704 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
اونگ 120 مشاهده جزئیات و خرید
705 فایل توضیحات عمران
زلزله
ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی‎ 240 مشاهده جزئیات و خرید
706 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
مقاله.تحلیل ارتعاشات پوسته مخروطی با استفاده از روشGDQ 195 مشاهده جزئیات و خرید
707 کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی svm 90 مشاهده جزئیات و خرید
708 مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی سیکل جذبی/ تراکمی با الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
709 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 240 مشاهده جزئیات و خرید
710 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حرکت دو صفحه در سیال با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
711 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
رویتگر تطبیقی 240 مشاهده جزئیات و خرید
712 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص ارقام 50 مشاهده جزئیات و خرید
713 کامپیوتر
نرم افزار
تار کردن ایمیج از طریق دو نرم افزار Matlab و ISE Design 80 مشاهده جزئیات و خرید
714 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی با متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
715 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پردازش منحنی 70 مشاهده جزئیات و خرید
716 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترجمه مقاله 50 300 مشاهده جزئیات و خرید
717 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
matlab 60 مشاهده جزئیات و خرید
718 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
برنامه نویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
719 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل معادله دیفرانسیل کوپل شده 120 مشاهده جزئیات و خرید
720 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی دما در یک صفحه مدار الکترونیکی 169 مشاهده جزئیات و خرید
721 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بدست آوردن threshold 50 مشاهده جزئیات و خرید
722 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
در بخش توضيحات 130 مشاهده جزئیات و خرید
723 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
آونگ در حال گردش 50 مشاهده جزئیات و خرید
724 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص حالات چهره با استفاده از الگوی باینری محلی تغییریافته 195 مشاهده جزئیات و خرید
725 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
کنترل 40 مشاهده جزئیات و خرید
726 مخابرات
سیستم
پروژه درس سویچینگ 120 مشاهده جزئیات و خرید
727 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
حل تمرین کنترل 100 مشاهده جزئیات و خرید
728 مکانیک
ساخت و تولید
مود طبیعی و لاگرانژ 100 مشاهده جزئیات و خرید
729 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
استانه گیری و.... 50 مشاهده جزئیات و خرید
730 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل گراف 247 مشاهده جزئیات و خرید
731 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
اجزا محدود 130 مشاهده جزئیات و خرید
732 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
aaa 90 مشاهده جزئیات و خرید
733 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهبود هیستوگرام تصویر با استفاده از روش فازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
734 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رسم نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
735 قدرت
الکترونیک قدرت
پخش بار 60 مشاهده جزئیات و خرید
736 کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترل کننده 60 مشاهده جزئیات و خرید
737 کنترل
اتوماسیون صنعتی
حل مسئله 40 مشاهده جزئیات و خرید
738 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
4 تا پروژه محاسبات عددی 130 مشاهده جزئیات و خرید
739 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
تعیین سرعت سطحی آب با پردازش تصویز 169 مشاهده جزئیات و خرید
740 کنترل
آنالوگ
حل شیش سوال محاسبات با برنامه متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
741 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
SEMI-SUPERVISED CLUSTERING FOR HIGH-DIMENSIONAL 360 مشاهده جزئیات و خرید
742 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
موتور pmsm 360 مشاهده جزئیات و خرید
743 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام تمرین شبکه عصبی با متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
744 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
برنامه با کد نویسی با متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
745 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی معادله حالت 80 مشاهده جزئیات و خرید
746 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
باینری 420 مشاهده جزئیات و خرید
747 فایل توضیحات عمران
زلزله
ریاضی مهندسی 195 مشاهده جزئیات و خرید
748 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تمرین ریاضی مهندسی 90 مشاهده جزئیات و خرید
749 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
روش dqm 300 مشاهده جزئیات و خرید
750 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کد متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
751 صنایع
صنایع
تعيين قيمت اپارتمان 40 مشاهده جزئیات و خرید
752 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کد نویسی مقاله به روش الگوریتم ژنتیک 40 مشاهده جزئیات و خرید
753 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی و شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
754 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بازنویسی کد 50 مشاهده جزئیات و خرید
755 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی با الگوریتم رقابت استعماری 70 مشاهده جزئیات و خرید
756 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
نهان نگاری تصاویر پزشکی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
757 فایل توضیحات صنایع
صنایع
كدنويسي الگوريتمهاي TS، GA، PSO، ACO 40 مشاهده جزئیات و خرید
758 عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
الگوریتم ژنتیک چند هدفه 80 مشاهده جزئیات و خرید
759 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
لوله پیتو استاتیک 70 مشاهده جزئیات و خرید
760 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین 60 مشاهده جزئیات و خرید
761 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی با استفاده از تبدیل والش دامارد 80 مشاهده جزئیات و خرید
762 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص بیماری بر پایه منطق فازی و بهینه سازی آن با الگوریتم های PSO و غذایابی باکتریایی و کرم شب تاب 900 مشاهده جزئیات و خرید
763 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص توده در بافت 240 مشاهده جزئیات و خرید
764 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تحلیل تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
765 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه اى بنويسيد كه دو روش نيوتون را اجرا كند.سپس هر دو مثال را در هريك جايگذارى كرده نتايج را بررسی كند. 40 مشاهده جزئیات و خرید
766 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
برخورد یک جریان یکنواخت با تعداد 10 عدد دابلت 100 مشاهده جزئیات و خرید
767 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
معادله پارشال با شرایط مرزی 130 مشاهده جزئیات و خرید
768 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
اعمال چند عمل روی سیگنال 50 مشاهده جزئیات و خرید
769 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدل سازی6 156 مشاهده جزئیات و خرید
770 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تخمین غیر پارامتریک تابع چگالی 60 مشاهده جزئیات و خرید
771 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
محاسبه بارش سالانه 480 مشاهده جزئیات و خرید
772 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
انجام پروژه مکانیک مطابق با توضیحات ارسالی 600 مشاهده جزئیات و خرید
773 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 130 مشاهده جزئیات و خرید
774 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل عددی معادله PDE به روش تفاضل محدود 90 مشاهده جزئیات و خرید
775 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی معادله دیفرانسیل استوانه سه بعدی 60 مشاهده جزئیات و خرید
776 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی جهت حل مسئله پخش بار نیروگاه‌ها با الگوریتم زنبور عسل 420 مشاهده جزئیات و خرید
777 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام تمرينات ساده پرداش سيگنال با متلب‎‎ 80 مشاهده جزئیات و خرید
778 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
Detecting Leg Bone Fracture In X-Ray Images 130 مشاهده جزئیات و خرید
779 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
بررسی و شبیه سازی در متن کاوی الگوریتم k_mans 120 مشاهده جزئیات و خرید
780 فایل توضیحات هوافضا
سازهای هوایی
پروژه سيمولينك 50 مشاهده جزئیات و خرید
781 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم فرا ابتکاری 130 مشاهده جزئیات و خرید
782 قدرت
سیستم
گراف 182 مشاهده جزئیات و خرید
783 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Two New Control Signal Approaches for Obtaining the MRAS-CDM and a Real-time Application 360 مشاهده جزئیات و خرید
784 قدرت
سیستم
سیمولینک مدار تحریک مستقل 50 مشاهده جزئیات و خرید
785 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
wavelet neural network 120 مشاهده جزئیات و خرید
786 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی تولباکس 50 مشاهده جزئیات و خرید
787 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
tamrin 80 مشاهده جزئیات و خرید
788 قدرت
الکترونیک قدرت
پیاده سازی شبکه 220/400kvدر طول 100km ترسیم ولتاژ و جریان ابتدا و انتهای خط با اعمال بارهای خازنی سلفی مقاومتی و محاسبهTHDخط 60 مشاهده جزئیات و خرید
789 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
بهینه سازی سبد با الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
790 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Hybrid Modeling ofBoost Inverter Using Minimum Ripple Control 300 مشاهده جزئیات و خرید
791 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
محاسبات ابتدایی ریاضی 60 مشاهده جزئیات و خرید
792 الکترونیک
دیجیتال
پردازش چند سیگنال 60 مشاهده جزئیات و خرید
793 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حداقل مربعات n*p 110 مشاهده جزئیات و خرید
794 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
گسسته سازی عددی 264 مشاهده جزئیات و خرید
795 صنایع
صنایع
الگوريتم ژنتيك 110 مشاهده جزئیات و خرید
796 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
MATLAB coding 120 مشاهده جزئیات و خرید
797 فایل توضیحات صنایع
صنایع
matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
798 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
799 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کانالهای مخابراتی 195 مشاهده جزئیات و خرید
800 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
توضیح حل مسله 156 مشاهده جزئیات و خرید
801 مخابرات
سیستم
تشخیص مدولاسیونQAM در مانال فیدینگ چندمسیره 40 مشاهده جزئیات و خرید
802 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل دستگاه معادله خطی 70 مشاهده جزئیات و خرید
803 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تخمین غیر پارامتریک تابع چگالی 80 مشاهده جزئیات و خرید
804 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
معادله ریاضی 90 مشاهده جزئیات و خرید
805 فایل توضیحات هوافضا
سازهای هوایی
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
806 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
برنامه نویسی متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
807 قدرت
سیستم
تمرین کلاسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
808 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پیزوالکتریک 540 مشاهده جزئیات و خرید
809 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه درس بهره برداری 70 مشاهده جزئیات و خرید
810 عمران
زلزله
بهینه سازی مبتنی بر قابلیت اعتماد 40 مشاهده جزئیات و خرید
811 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی کانال 120 مشاهده جزئیات و خرید
812 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش گفتار 70 مشاهده جزئیات و خرید
813 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
پروژه متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
814 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سنسورهای صوتی زیرآبی 300 مشاهده جزئیات و خرید
815 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 80 مشاهده جزئیات و خرید
816 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه درس تئوری جامع 169 مشاهده جزئیات و خرید
817 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
DSP 60 مشاهده جزئیات و خرید
818 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات بی سیم 360 مشاهده جزئیات و خرید
819 شیمی
شیمی فیزیک
matlab 50 مشاهده جزئیات و خرید
820 مکانیک
تبدیل انرژی
حاصل جمع نمرات دانش آموزان و نمايش آنها بر اساس شاگرد اول 50 مشاهده جزئیات و خرید
821 صنایع
صنایع
فلوچارت 221 مشاهده جزئیات و خرید
822 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ناحیه پایداری 360 مشاهده جزئیات و خرید
823 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
برنامه نویسی متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
824 الکترونیک
آنالوگ
اپل 50 مشاهده جزئیات و خرید
825 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
Single Phase Boost Inverter Using Hybrid Modelling Approache 360 مشاهده جزئیات و خرید
826 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تخمین داده های پنل به صورت غیر خطی 234 مشاهده جزئیات و خرید
827 کامپیوتر
ریشه یابی معادله با استفاده از دنباله خاص 50 مشاهده جزئیات و خرید
828 فایل توضیحات عمران
زلزله
پیش بینی شاخص های دوام بتن 90 مشاهده جزئیات و خرید
829 قدرت
سیستم
محاسبه ماتریس 70 مشاهده جزئیات و خرید
830 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل مدرن 130 مشاهده جزئیات و خرید
831 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
معادلات حرکت 90 مشاهده جزئیات و خرید
832 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
سفارش شبیه سازی 540 مشاهده جزئیات و خرید
833 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل مسله 90 مشاهده جزئیات و خرید
834 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
سری فوریه 80 مشاهده جزئیات و خرید
835 عمران
مدیریت ساخت
پروژه متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
836 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
نوشتن برنامه و گرفتن نمودار 60 مشاهده جزئیات و خرید
837 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
مکانیک و کنترل در روباتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
838 فایل توضیحات شیمی
شیمی تجزیه
رسم نمودار grand plot 80 مشاهده جزئیات و خرید
839 فایل توضیحات قدرت
سیستم
گزارش کار شبیه سازی 169 مشاهده جزئیات و خرید
840 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
رسم نمودار در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
841 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین شناسایی سیستم 300 مشاهده جزئیات و خرید
842 الکترونیک
آنالوگ
معادله فیزیکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
843 کامپیوتر
نرم افزار
تمرین در محیط متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
844 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه تخصصي برق 70 مشاهده جزئیات و خرید
845 فایل توضیحات قدرت
سیستم
متلب-مثال 3-3 80 مشاهده جزئیات و خرید
846 فایل توضیحات هوافضا
دینامیک پرواز
معادلات حرکت 300 مشاهده جزئیات و خرید
847 فایل توضیحات عمران
زلزله
جدول را به عنوان خروجی متلب میخواهم 90 مشاهده جزئیات و خرید
848 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
شبیه سازی شبکه توزیع آب 195 مشاهده جزئیات و خرید
849 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طراحی gui ساده برای کد مطلب ارسال شده 60 مشاهده جزئیات و خرید
850 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
برنامه به زبان مطلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
851 ریاضی
ریاضی کاربردی
حل مسئله بهینه سازی چند معیاره به کمک الگوریتم تکاملی تعاملی 360 مشاهده جزئیات و خرید
852 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاشات 300 مشاهده جزئیات و خرید
853 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین 80 مشاهده جزئیات و خرید
854 فایل توضیحات قدرت
سیستم
فتوولتاییک 70 مشاهده جزئیات و خرید
855 مکانیک
تبدیل انرژی
نرم افزار متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
856 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبيه سازي مقاله برق قدرت با متلب 336 مشاهده جزئیات و خرید
857 فایل توضیحات مهندسی شیمی
کاتالیست
پیدا کردن ویسکوزیته و.. 240 مشاهده جزئیات و خرید
858 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
حل مجموعه معادلات غیرخطی بروش نیوتن رافسون 90 مشاهده جزئیات و خرید
859 مهندسی شیمی
صنایع غذایی
شناسایی و جداسازی سه گونه پیاز الوده به لهیدگی باکتریایی از پیاز سالم با استفاده از سیستم پردازش تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
860 مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبات 40 مشاهده جزئیات و خرید
861 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
حل مجموعه معادلات غیرخطی بروش نیوتن رافسون 70 مشاهده جزئیات و خرید
862 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حل تمرین 60 مشاهده جزئیات و خرید
863 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی پروژه 240 مشاهده جزئیات و خرید
864 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پیش‌بینی نرخ ارز در ایران بر مبنای مدل پولی ترکیبی (HM) با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مبتنی بر الگوریتم ژنتیک(GA) و الگوریتم ذرات انبوه (PSO) 182 مشاهده جزئیات و خرید
865 فایل توضیحات مکانیک
مدل سازی و بهینه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
866 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تعیین ترک های نوشابه - پردازش تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
867 فایل توضیحات عمران
زلزله
پردازش سری فوریه رکورد زلزله 40 مشاهده جزئیات و خرید
868 فایل توضیحات عمران
زلزله
رسم سری فوریه 50 مشاهده جزئیات و خرید
869 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
استخراج ویژگی حالت تصویر با استفاده از PCA و LBP ترکیبی 130 مشاهده جزئیات و خرید
870 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مدلسازی یک برج تقطیر صنعتی 300 مشاهده جزئیات و خرید
871 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خواندن اشیا با پردازش تصویر 182 مشاهده جزئیات و خرید
872 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام تمرین ساده شبکه عصبی با متلب‎‎ 70 مشاهده جزئیات و خرید
873 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام دو پروژه ساده پردازش تصویر‎ 90 مشاهده جزئیات و خرید
874 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
برنامه نویسی متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
875 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
رباتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
876 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
مواد مرکب 156 مشاهده جزئیات و خرید
877 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 221 مشاهده جزئیات و خرید
878 فایل توضیحات عمران
زلزله
رسم تابع سری فوریه به ازای مقدار مشخص t و رسم منحنی آن 50 مشاهده جزئیات و خرید
879 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
ترجمه 40 مشاهده جزئیات و خرید
880 ریاضی
ریاضی محض
انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات ارسالی 195 مشاهده جزئیات و خرید
881 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار 100 مشاهده جزئیات و خرید
882 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
نوشتن برنامه در متلب براي بدست آوردن زمان ظهر خورشيدي و طلوع و غروب خورشيد با دادن روز سال و طول و عرض جغرافيايي 80 مشاهده جزئیات و خرید
883 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه ی محاسبات عددی با متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
884 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تخمین موقعیت 360 مشاهده جزئیات و خرید
885 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
الگوردتم ژنتیک و تولباکس 208 مشاهده جزئیات و خرید
886 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم تبرید 420 مشاهده جزئیات و خرید
887 مکانیک
ساخت و تولید
حرکت يک PIG در داخل لوله 156 مشاهده جزئیات و خرید
888 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل سوال ضمیمه شده 90 مشاهده جزئیات و خرید
889 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
890 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
انتقال حرارت 130 مشاهده جزئیات و خرید
891 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدسازی با مطلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
892 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری 195 مشاهده جزئیات و خرید
893 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
کنترل تطبیقی 264 مشاهده جزئیات و خرید
894 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش سیگنال 156 مشاهده جزئیات و خرید
895 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی 420 مشاهده جزئیات و خرید
896 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی 420 مشاهده جزئیات و خرید
897 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
پروپوزال( نوآوری به همراه شبیه سازی) 900 مشاهده جزئیات و خرید
898 عمران
زلزله
تحلیل یک قاب با نرم افزار متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
899 الکترونیک
آنالوگ
محاسبات عددی 70 مشاهده جزئیات و خرید
900 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
حل تمرين درس آمار به وسيله متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
901 فایل توضیحات مخابرات
میدان
حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول و رسم جواب 80 مشاهده جزئیات و خرید
902 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن -بوکی در کنترل موقعیت کوادروتور 240 مشاهده جزئیات و خرید
903 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
طبقه بندی سلول ها 156 مشاهده جزئیات و خرید
904 مکانیک
ساخت و تولید
شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک 90 مشاهده جزئیات و خرید
905 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی تمرین درس کنترل تطبیقی 110 مشاهده جزئیات و خرید
906 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مدلسازی گوش 110 مشاهده جزئیات و خرید
907 فایل توضیحات مکانیک
مدل سازی و بهینه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
908 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
رسم نمودار 110 مشاهده جزئیات و خرید
909 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
محاسبه جذر عدد C 60 مشاهده جزئیات و خرید
910 فایل توضیحات مکانیک
انتقال حرارت یک بعدی 130 مشاهده جزئیات و خرید
911 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
فالت 720 مشاهده جزئیات و خرید
912 الکترونیک
میکروالکترونیک
تشخيص تومور مغزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون 40 مشاهده جزئیات و خرید
913 صنایع
صنایع
ُسفارش 840 مشاهده جزئیات و خرید
914 صنایع
صنایع
کد نویسی با متلب برای مقاله از ژورنالی معتبر 600 مشاهده جزئیات و خرید
915 ریاضی
ریاضی کاربردی
تعیین الگوی قیمت محصول 780 مشاهده جزئیات و خرید
916 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
مکانیک - کمانش 840 مشاهده جزئیات و خرید
917 مخابرات
سیستم
طبقه بندی تصاویر 143 مشاهده جزئیات و خرید
918 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین پیل سوختی 780 مشاهده جزئیات و خرید
919 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تعیین نرخ خرابی کابل 720 مشاهده جزئیات و خرید
920 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل عددی معادله غیر خطی با متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
921 مخابرات
سیستم
مدل سازی و شبیه سازی روش های طراحی اشکال نامنظم واقع در زیر آب جهت برهم زدن الگوی سوناری آن ها 1080 مشاهده جزئیات و خرید
922 کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی تابع تبدیل موتور 195 مشاهده جزئیات و خرید
923 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین 130 مشاهده جزئیات و خرید
924 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
شبیه سازی دینامیکی ربات چهارپا و ارتقاء عملکرد آن در مواجهه با موانع صعب العبور 840 مشاهده جزئیات و خرید
925 فایل توضیحات صنایع
صنایع
طبقه بندی ABC موجودی 360 مشاهده جزئیات و خرید
926 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقاله 3 کنترل درایو موتور BLDC 600 مشاهده جزئیات و خرید
927 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقاله ۱ کنترل درایو موتور BLDC 600 مشاهده جزئیات و خرید
928 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تخصص طیف در شبکه های رادیوشناختی 40 مشاهده جزئیات و خرید
929 الکترونیک
آنالوگ
محاسبات عددی 40 مشاهده جزئیات و خرید
930 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تقطیع تصویر با الگوریتم فراابتکاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
931 کامپیوتر
نرم افزار
مشاوره پایان نامه 80 مشاهده جزئیات و خرید
932 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
یک سوال ریاضی 60 مشاهده جزئیات و خرید
933 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
یادگیری شبکه عصبی پرسپترون با استفاده از الگوریتم انتشار به عقب 60 مشاهده جزئیات و خرید
934 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
الگوریتم رمزنگاری تصویر با دنباله آشوب و DNA و الگوریتم ژنتیک 240 مشاهده جزئیات و خرید
935 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
جدا سازی rbg 60 مشاهده جزئیات و خرید
936 پزشکی
بیوالکتریک
آنالیز الگوهای مورفولوژی عروق برای تشخیص بیماری آلزایمر 195 مشاهده جزئیات و خرید
937 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
رزمنگاری تصاویر دیجیتال 234 مشاهده جزئیات و خرید
938 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات تار پیوسته 110 مشاهده جزئیات و خرید
939 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم ژنتیک 40 مشاهده جزئیات و خرید
940 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی مقاله با مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
941 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
خشک کن خورشیدی 80 مشاهده جزئیات و خرید
942 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Comparison of RF power sensor calibration using a vector network analyzer and a direct transfer system 720 مشاهده جزئیات و خرید
943 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان مناسب ریکلوزرها در شبکه های فشار متوسط 480 مشاهده جزئیات و خرید
944 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بررسي بيماري تيروييد در يك جامعه آماري به وسيله منطق فازي 60 مشاهده جزئیات و خرید
945 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی فیلترهای کاربردی در متلب 960 مشاهده جزئیات و خرید
946 قدرت
پیل سوختی اکسید جامد 264 مشاهده جزئیات و خرید
947 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدسازی جدایش کاتدی 130 مشاهده جزئیات و خرید
948 فایل توضیحات هوافضا
دینامیک پرواز
سیستم جرم فنر دمپر 80 مشاهده جزئیات و خرید
949 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
آنالیز تفاضلات متناهی برای مساله قابلیت ارتجاعی-حرارتی خطی و تحلیل عددی روشهای چند شبکه‌ای 840 مشاهده جزئیات و خرید
950 مخابرات
سیستم
تشخیص صدا،بیماری،پردازش تصویر 90 مشاهده جزئیات و خرید
951 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
cfd 360 مشاهده جزئیات و خرید
952 مخابرات
سیستم
مدولاسیون 156 مشاهده جزئیات و خرید
953 مخابرات
سیستم
کانالهای مخابراتی 360 مشاهده جزئیات و خرید
954 مخابرات
سیستم
استفاده از تبدیل موجک برای طیف سنجی در باند وسیع 40 مشاهده جزئیات و خرید
955 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
یادگیری ماشین 300 مشاهده جزئیات و خرید
956 هوافضا
دینامیک پرواز
نسبت ارتفاع 80 مشاهده جزئیات و خرید
957 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
ترجمه 264 مشاهده جزئیات و خرید
958 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
959 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهینه سازی تکاملی 360 مشاهده جزئیات و خرید
960 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی متون فارسی با شبکه های عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
961 قدرت
بررسی پایداری 195 مشاهده جزئیات و خرید
962 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بازی دوز و دسته بندی اقتصادی 1080 مشاهده جزئیات و خرید
963 مخابرات
سیستم
تخمین کور مشخصه های اینترلیور 40 مشاهده جزئیات و خرید
964 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم تشخیص نوع درخت از روی برگ 264 مشاهده جزئیات و خرید
965 کامپیوتر
نرم افزار
حل مساله تخصیص درجه دوم با الگوریتم جهش قورباغه 100 مشاهده جزئیات و خرید
966 ریاضی
ریاضی محض
ریاضیات 40 مشاهده جزئیات و خرید
967 مخابرات
سیستم
zoming/shrinking/bilinear/ 60 مشاهده جزئیات و خرید
968 مخابرات
سیستم
connect component extraction 156 مشاهده جزئیات و خرید
969 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
Mode of transport 70 مشاهده جزئیات و خرید
970 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Dip 264 مشاهده جزئیات و خرید
971 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
;کنترل روبات دو بازو با شبکه موجک فازی عصبی و الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
972 کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 480 مشاهده جزئیات و خرید
973 مکانیک
طراحی کاربردی
تبدیل موجک 195 مشاهده جزئیات و خرید
974 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص نواحی پلاک 360 مشاهده جزئیات و خرید
975 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
انجام پروژه شبکه عصبی‎‎‎‎‎‎‎ 480 مشاهده جزئیات و خرید
976 مخابرات
شبکه
ترکیب دو الگوریتم 195 مشاهده جزئیات و خرید
977 الکترونیک
آنالوگ
تبیل موجک و تشخیص لبه 120 مشاهده جزئیات و خرید
978 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
mppt سیستم فوتوولتاییک 420 مشاهده جزئیات و خرید
979 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
پیش بینی با افق بیشتر از یک مرحله بر اساس شبکه های عصبی چند ورودی - چند خروجی 360 مشاهده جزئیات و خرید
980 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
ترکیب سرویس با آگاهی از کیفیت سرویس در محاسبات ابری با استفاده از روش مبتنی بر کلونی زنبورعسل 360 مشاهده جزئیات و خرید
981 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مکانیابی سلسله مراتبی 264 مشاهده جزئیات و خرید
982 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
رسم نمودار 90 مشاهده جزئیات و خرید
983 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
watermarking 240 مشاهده جزئیات و خرید
984 کامپیوتر
نرم افزار
ترکیب سرویس 480 مشاهده جزئیات و خرید
985 قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار کنترل سرعت و موقعیت 100 مشاهده جزئیات و خرید
986 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام پروژه 130 مشاهده جزئیات و خرید
987 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار مقاله 195 مشاهده جزئیات و خرید
988 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص نواحی متن 420 مشاهده جزئیات و خرید
989 قدرت
سیستم
شبیه سازی نیروگاه بادی با توان 5 KWA 90 مشاهده جزئیات و خرید
990 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل عددی پتانسیل الکتریکی و جریان الکتروسموتیک در میکرو کانال موئین 120 مشاهده جزئیات و خرید
991 فایل توضیحات مکانیک
پنجه رباتیک 40 مشاهده جزئیات و خرید
992 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مختصات نقاط 80 مشاهده جزئیات و خرید
993 الکترونیک
آنالوگ
جواب مینیمم مساله غیرخطی 360 مشاهده جزئیات و خرید
994 پزشکی
بیوالکتریک
تصحیح تضعیف تصویر اسپکت 130 مشاهده جزئیات و خرید
995 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انجام کد متلب الگوریتم کرم شب تاب برای مسئله زمان بندی پروژه 1200 مشاهده جزئیات و خرید
996 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
استخراج منحنی سرعت - زمان 60 مشاهده جزئیات و خرید
997 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
تبدیل فوریه 60 مشاهده جزئیات و خرید
998 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
pca ,kpca 110 مشاهده جزئیات و خرید
999 کامپیوتر
نرم افزار
تبدیل تصویر به متن (متون انگلیسی) 143 مشاهده جزئیات و خرید
1000 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
حل مساله ی خرپا با جزای محدود 80 مشاهده جزئیات و خرید
1001 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
انجام پروژه متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1002 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
1003 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله به روش رانگ کوتا 80 مشاهده جزئیات و خرید
1004 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل ععدی دو معادله دیفرانسیل مرتبه 4 70 مشاهده جزئیات و خرید
1005 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
GUI 156 مشاهده جزئیات و خرید
1006 مکانیک
طراحی کاربردی
بارگذاري نانو لوله تحت بارگذاري هاي مختلف 264 مشاهده جزئیات و خرید
1007 فایل توضیحات صنایع
صنایع
نوشتن یک الگوریتم برای پیدا کردن یک عدد 70 مشاهده جزئیات و خرید
1008 قدرت
سیستم
شبیه ساری یک مزرعه خورشیدی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1009 ریاضی
ریاضی کاربردی
فیزیک 60 مشاهده جزئیات و خرید
1010 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
كاهش مصرف انرژي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از شبكه‌هاي عصبي 960 مشاهده جزئیات و خرید
1011 قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت با متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1012 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درخواست شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1013 قدرت
سیستم
پخش بار شبکه شعاعی به روش پسرو پیش رو به روش جمع توانی درحضور منابع تولید پراکنده. 90 مشاهده جزئیات و خرید
1014 قدرت
سیستم
کنترلر مد لغزش برای مبدل dc/dc 360 مشاهده جزئیات و خرید
1015 الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر در ماموگرافی 600 مشاهده جزئیات و خرید
1016 فایل توضیحات مکانیک
انتگرال گیری ذوزنقه ای 70 مشاهده جزئیات و خرید
1017 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل نامعادله 130 مشاهده جزئیات و خرید
1018 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کوادروتور(پهباد) 900 مشاهده جزئیات و خرید
1019 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
ترجمه مقاله 70 مشاهده جزئیات و خرید
1020 فایل توضیحات مهندسی شیمی
DATA FITTING 40 مشاهده جزئیات و خرید
1021 فایل توضیحات پزشکی
هوش محاسباتی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1022 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
انتخاب بهترین تابع برای حل مسئله موج 360 مشاهده جزئیات و خرید
1023 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
نوشتن کد متلب مقاله 240 مشاهده جزئیات و خرید
1024 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پیاده سازی یک الگوریتم بهینه سازی غیر خطی با متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1025 الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی با استفاده از الگوریتم mopso 600 مشاهده جزئیات و خرید
1026 فایل توضیحات قدرت
سیستم
DFIG 240 مشاهده جزئیات و خرید
1027 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهینه سازی کلاس بندی شبکه عصبی با الگوریتم ازدهام ذرات. 240 مشاهده جزئیات و خرید
1028 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
بهینه سازی فیلتر گابور با الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
1029 مخابرات
تشخیص نفوذ با کلاس بندی شبکه عصبی و بهینه ساز pso 240 مشاهده جزئیات و خرید
1030 فایل توضیحات قدرت
سیستم
دینامیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
1031 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم تشخیص خطای اتصال حلقه به حلقه در موتور dc 360 مشاهده جزئیات و خرید
1032 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کمانش ورق کامپوزیتی 540 مشاهده جزئیات و خرید
1033 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدل سازی توربین بادی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1034 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
توربین بادی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1035 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
بهینه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1036 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی و شبیه سازی کنترل فازی و pid کربنات کلسیم و سیلیکا در سیستم های زمین گرمایی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1037 عمران
زلزله
پروزه اجزا محدود 420 مشاهده جزئیات و خرید
1038 مکانیک
ساخت و تولید
پردازش حرکت روغن در لوله آزمایشگاهی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1039 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدلسازی پایداری میکروگرید با ذخیره سازی انرژی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1040 مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
کدنویسی متلب یه داده 40 مشاهده جزئیات و خرید
1041 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه چندهدفه با محدودیت منابع چند حالته و قابلیت انقطاع فعالیت ها 1020 مشاهده جزئیات و خرید
1042 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Stability of the Kalman filter for continuous time output error systems 90 مشاهده جزئیات و خرید
1043 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
حل مسایل در متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
1044 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1045 الکترونیک
دیجیتال
convert فایل جاوا به matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
1046 فایل توضیحات قدرت
سیستم
میکروگرید 70 مشاهده جزئیات و خرید
1047 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی معادلات انتگرال ولترا با موجک هار 240 مشاهده جزئیات و خرید
1048 صنایع
صنایع
پیش بینی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1049 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پردازش تصویر 960 مشاهده جزئیات و خرید
1050 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تبدیل یک نمودار ساده حوزه زمانی به حوزه فرکانسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1051 فایل توضیحات قدرت
سیستم
فیلتر کالمن 40 مشاهده جزئیات و خرید
1052 الکترونیک
آنالوگ
عمومی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1053 کنترل
نظریه کنترل
تلفیق و ترکیب UKF و Particle Filter 600 مشاهده جزئیات و خرید
1054 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهینه سازی چند هدفه با الگوریتم ژنتیک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1055 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مدلغزشی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1056 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان مرف آب شهر تهران 80 مشاهده جزئیات و خرید
1057 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
استفاده از دستور k-fold 60 مشاهده جزئیات و خرید
1058 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه پردازش سیگنال در متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1059 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه چندهدفه با محدودیت منابع چند حالته و قابلیت انقطاع فعالیت ها 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1060 فایل توضیحات صنایع
صنایع
توزیع آماری 90 مشاهده جزئیات و خرید
1061 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی باgui متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1062 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Robust Adaptive Dynamic Programming and Feedback Stabilization of Nonlinear Systems 420 مشاهده جزئیات و خرید
1063 مخابرات
میدان
car_detection 480 مشاهده جزئیات و خرید
1064 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems 360 مشاهده جزئیات و خرید
1065 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پیش بینی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1066 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم کولونی مورچه ها 80 مشاهده جزئیات و خرید
1067 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سلول های فتوولتاییک 234 مشاهده جزئیات و خرید
1068 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
pdepe 156 مشاهده جزئیات و خرید
1069 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پباده سازی مقاله با متلب 600 مشاهده جزئیات و خرید
1070 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پردازش تصویر 221 مشاهده جزئیات و خرید
1071 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تخصیص ذخیره ساز در سیستم قدرت 540 مشاهده جزئیات و خرید
1072 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
Optimal boundary control for water hammer 780 مشاهده جزئیات و خرید
1073 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
توسعه سیستم هوشمند ترکیبی برای تشخیص تومور مغزی 600 مشاهده جزئیات و خرید
1074 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه تخصصی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1075 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تعیین آپنه خواب با استفاده از سیگنال EEG 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1076 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems✩ 420 مشاهده جزئیات و خرید
1077 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
مقاوم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1078 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل بهینه مبحث فیلتر کالمن 156 مشاهده جزئیات و خرید
1079 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن درس کنترل بهینه 40 مشاهده جزئیات و خرید
1080 کنترل
نظریه کنترل
کنترل ترافیک یک چهار راه با استفاده از منطق فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1081 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
تشریح کامل مقاله و شبیه سازی آن 300 مشاهده جزئیات و خرید
1082 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
3 عدد پروژه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1083 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Network Sensor 247 مشاهده جزئیات و خرید
1084 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی اینورتر CHB چندسطحی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1085 الکترونیک
آنالوگ
اسیلاتور HOPF 195 مشاهده جزئیات و خرید
1086 مکانیک
ساخت و تولید
model reference PID controller 80 مشاهده جزئیات و خرید
1087 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1088 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
سیمولینک و شبیه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1089 کامپیوتر
نرم افزار
ترکیب الگوریتم 360 مشاهده جزئیات و خرید
1090 قدرت
سیستم
کلاس بندی فازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1091 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
پردازش فیلم 120 مشاهده جزئیات و خرید
1092 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
رنگ بندی تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1093 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
دینامیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1094 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
steady-state RGA 360 مشاهده جزئیات و خرید
1095 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ژنراتور 300 مشاهده جزئیات و خرید
1096 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تبدیل شبیه سازی دیگسایلنت به متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1097 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
گزارش 80 مشاهده جزئیات و خرید
1098 فایل توضیحات کنترل
کنترل یک ربات بصورت گسسته 80 مشاهده جزئیات و خرید
1099 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مدلغزشی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1100 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرين DSP 156 مشاهده جزئیات و خرید
1101 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
محاسبه انتگرال 40 مشاهده جزئیات و خرید
1102 مخابرات
رمز
پردازش گفتار 156 مشاهده جزئیات و خرید
1103 مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق خودرو(فت درجه آزادی)با کنترلر بهینه شده 208 مشاهده جزئیات و خرید
1104 قدرت
سیستم
جایابی بهینه منابع تولید پراکنده 90 مشاهده جزئیات و خرید
1105 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تطبیقی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1106 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص ترک تخم مرغ با استفاذه از PCA و SVM 195 مشاهده جزئیات و خرید
1107 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
برنامه ریزی مسیر و کنترل بهینه انطباقی برای گروهی از مدل های وسایل نقلیه چرخ دار با آونگ برگشته 336 مشاهده جزئیات و خرید
1108 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدلاسیون و فیلتر 110 مشاهده جزئیات و خرید
1109 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
کنترل سرعت موتور سوئیچ رلوکتانسی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1110 کنترل
اتوماسیون صنعتی
matlab function 60 مشاهده جزئیات و خرید
1111 کامپیوتر
نرم افزار
بازشناس الگو 195 مشاهده جزئیات و خرید
1112 مکانیک
تبدیل انرژی
حل معادله پی دی ای غیرخطی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1113 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Online optimalcontrolofunknowndiscrete-timenonlinearsystems byusingtime-basedadaptivedynamicprogramming 300 مشاهده جزئیات و خرید
1114 عمران
ژوتکنیک
بهینه یابی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1115 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Robust Adaptive Dynamic Programming and Feedback Stabilization of Nonlinear Systems 336 مشاهده جزئیات و خرید
1116 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مدولاتور و دمدولاتور 130 مشاهده جزئیات و خرید
1117 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems✩ 336 مشاهده جزئیات و خرید
1118 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی معادله به روش اورتوگونال 360 مشاهده جزئیات و خرید
1119 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل دیجیتال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1120 قدرت
سیستم
Smart grids 120 مشاهده جزئیات و خرید
1121 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
control digital 156 مشاهده جزئیات و خرید
1122 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
رانگ کوتای مرتبه 4 60 مشاهده جزئیات و خرید
1123 کنترل
کنترلر قند خون pid 130 مشاهده جزئیات و خرید
1124 کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل قند خون pid 240 مشاهده جزئیات و خرید
1125 قدرت
سیستم
جایابی بهینه منابع تولید پراکنده 100 مشاهده جزئیات و خرید
1126 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
مالی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1127 فایل توضیحات صنایع
صنایع
قابلیت اطمینان 195 مشاهده جزئیات و خرید
1128 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی توابع 130 مشاهده جزئیات و خرید
1129 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
واترمارکینگ با استفاده از تبدیل موجک گسسته و توزیع t-student 300 مشاهده جزئیات و خرید
1130 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
تفاضلات محدود غیر صریح 100 مشاهده جزئیات و خرید
1131 عمران
ژوتکنیک
بهینه یابی ارایش ژئوگرید ها در شیروانی های خاکی با استفاده از بهترین مدل بهینه یابی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1132 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل حدی معادله انتگرال- دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
1133 قدرت
سیستم
پخش بار و جایابی استتکام 336 مشاهده جزئیات و خرید
1134 الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1135 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل معادلات دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
1136 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حل تمرین در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1137 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل غیر خطی پاندول معکوس 360 مشاهده جزئیات و خرید
1138 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین کلاسی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1139 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه های عصبی(پروژه درس یادگیری ماشین) 195 مشاهده جزئیات و خرید
1140 مکانیک
تبدیل انرژی
حل دسته معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1141 مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل یک پاندول معکوس با ورودی موقعیت 60 مشاهده جزئیات و خرید
1142 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
حل معادله با روش رانگ کاتا 110 مشاهده جزئیات و خرید
1143 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
سیستم های توصیه گر 156 مشاهده جزئیات و خرید
1144 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
خانه های هوشمند 40 مشاهده جزئیات و خرید
1145 فایل توضیحات قدرت
سیستم
گزارش mfile متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1146 فایل توضیحات عمران
زلزله
الاستیسیته 182 مشاهده جزئیات و خرید
1147 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل ماتریسی قاب دوبعدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1148 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مقاله (طراحی موتور القایی تکفاز با خازن دائم بکمک الگوریتم اجتماع ذرات بهبود یافته) 600 مشاهده جزئیات و خرید
1149 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات دیجیتال 195 مشاهده جزئیات و خرید
1150 فایل توضیحات صنایع
صنایع
لجستیک معکوس 480 مشاهده جزئیات و خرید
1151 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
رسم نمودار 100 مشاهده جزئیات و خرید
1152 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
درس المان محدود 720 مشاهده جزئیات و خرید
1153 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
رفع خطا 40 مشاهده جزئیات و خرید
1154 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems✩ 336 مشاهده جزئیات و خرید
1155 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
طراحی فیلتر 90 مشاهده جزئیات و خرید
1156 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
موتورهای جریان مستقیم dc 40 مشاهده جزئیات و خرید
1157 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه نویسی متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1158 قدرت
سیستم
مدلسازی و شبیه سازی نیروگاه بادی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1159 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ديناميك ربات 300 مشاهده جزئیات و خرید
1160 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 720 مشاهده جزئیات و خرید
1161 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
کلاس بندی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1162 فایل توضیحات ریاضی
تمرین دانشجویی در حد مقدماتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1163 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
کشف عیوب سنگ 70 مشاهده جزئیات و خرید
1164 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل معادله موج 60 مشاهده جزئیات و خرید
1165 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
متلب ساده و مقدماتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1166 ریاضی
ریاضی کاربردی
روش انتگرال گیری عددی با استفاده از روش گاوس چبی شف 40 مشاهده جزئیات و خرید
1167 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
سینماتیک معکوس روبات 100 مشاهده جزئیات و خرید
1168 قدرت
الکترونیک قدرت
قیمت دهی برای انجام دو پروژه 660 مشاهده جزئیات و خرید
1169 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام پروژه طبقه بندي 80 مشاهده جزئیات و خرید
1170 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
Developing a Robot Control Scheme Robust to Uncertain Model Parameters and Unmodeled Dynamics 264 مشاهده جزئیات و خرید
1171 فایل توضیحات مخابرات
میدان
به دست آوردن مودار انرژی بر حسب k 80 مشاهده جزئیات و خرید
1172 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
7معادله 7 مجهول 70 مشاهده جزئیات و خرید
1173 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل کننده pid 143 مشاهده جزئیات و خرید
1174 پزشکی
بیوالکتریک
تجزیه و تحلیل مدار های الکتریکی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1175 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
به دست آوردن معادله 70 مشاهده جزئیات و خرید
1176 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تابــع 70 مشاهده جزئیات و خرید
1177 قدرت
سیستم
شبیه سازی و مدلسازی نیروگاه بادی یا استفاده از نرم افزار مطلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
1178 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل تمرین با متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1179 هوافضا
دینامیک پرواز
مدلسازی یک هواپیمای ساده در سیمولینک و استخراج مشتقات پایداری آن 156 مشاهده جزئیات و خرید
1180 عمران
زلزله
مقاله پردازش تصویر 143 مشاهده جزئیات و خرید
1181 مکانیک
ساخت و تولید
ربات استورات 40 مشاهده جزئیات و خرید
1182 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین شبیه سازی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1183 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
سیستم های تشخیص نفوذ 360 مشاهده جزئیات و خرید
1184 عمران
زلزله
ارزیابی پاسخ سیستم یک درجه ازاد 130 مشاهده جزئیات و خرید
1185 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو 80 مشاهده جزئیات و خرید
1186 الکترونیک
آنالوگ
حل معادله گرما 110 مشاهده جزئیات و خرید
1187 کنترل
نظریه کنترل
نمودار رویه ها 50 مشاهده جزئیات و خرید
1188 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل کننده PI برای سیستم توربین بادی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1189 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
انتقال حرارت دو بعدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1190 ریاضی
ریاضی کاربردی
محاسبه 60 مشاهده جزئیات و خرید
1191 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی درایو موتور Ac 130 مشاهده جزئیات و خرید
1192 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی مدار الکتریکی در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1193 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه عصبی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1194 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه 110 مشاهده جزئیات و خرید
1195 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تحلیل حرارتی صفحه 2بعدی به کمک نرم افزار متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1196 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
DOA estimation for attitude determination on communication satellites 264 مشاهده جزئیات و خرید
1197 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی مقاله ارسالی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1198 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل مسله 50 مشاهده جزئیات و خرید
1199 مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
بهینه سازی پارامترهای موثر بر افزایش تولید هیدروژن با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری 90 مشاهده جزئیات و خرید
1200 فایل توضیحات عمران
زلزله
الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1201 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی متلب برای مسئله ترمو الاستیسیته که روابطش موجوده 130 مشاهده جزئیات و خرید
1202 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تمرین 195 مشاهده جزئیات و خرید
1203 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
کد نویسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1204 کامپیوتر
شناسایی نخود و لوبیا 130 مشاهده جزئیات و خرید
1205 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
انجام 4 معادله در برنامه متلب و رسم نمودار و جواب آن 80 مشاهده جزئیات و خرید
1206 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کنترل اتوماتیک 156 مشاهده جزئیات و خرید
1207 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل اتوماتیک 156 مشاهده جزئیات و خرید
1208 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
توابع تبدیل مربوط به پروژه درس کنترل پیشرفته )مدرن( 60 مشاهده جزئیات و خرید
1209 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم تشخیص نفوذ با منطق فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1210 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
خطی سازی فیدبک 90 مشاهده جزئیات و خرید
1211 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل مود لغزشی مرتبه دوم دیجیتال برای سیستم‌های غیرخطی نامعین 300 مشاهده جزئیات و خرید
1212 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
معادلات دیفرانسیل جزیی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1213 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل موشک هنگام برگشت به زمین 480 مشاهده جزئیات و خرید
1214 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تئوری جامع ماشین 130 مشاهده جزئیات و خرید
1215 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
power harvesting 780 مشاهده جزئیات و خرید
1216 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترلر PID 60 مشاهده جزئیات و خرید
1217 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
Comparison of Wide- and High-Frequency Duty-Ratio-to-Inductor-Current Transfer Functions of DC–DC PWM Buck Converter in CCM 169 مشاهده جزئیات و خرید
1218 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
پروژه برنامه نویسی متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1219 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی مقالهMm 720 مشاهده جزئیات و خرید
1220 مکانیک
تبدیل انرژی
معادله ديفرانسيل جزيى 40 مشاهده جزئیات و خرید
1221 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
برنامه نویسی متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
1222 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل مسایل باروش متلب و الگورتیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
1223 قدرت
سیستم
درونیابی دوبعدی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1224 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی مقاله 169 مشاهده جزئیات و خرید
1225 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
متلب-المان محدود‎ 110 مشاهده جزئیات و خرید
1226 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
المان محدود-مبحث زمانی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1227 فایل توضیحات مکانیک
آنالوگ
تحلیل حرارتی به کمک نرم افزار متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1228 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1229 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
پردازش تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
1230 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
یک مدل خطی برای موتور های پله ای مغناطیس دائم 100 مشاهده جزئیات و خرید
1231 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی کنترل سرعت موتور القایی با خود تنظیم ترکیبی pi و منطق فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1232 مخابرات
میدان
نويز زدايي تصاوير ديجيتال 60 مشاهده جزئیات و خرید
1233 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
سنکرون سازی مدارات آشوبگون chua 420 مشاهده جزئیات و خرید
1234 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه نویسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1235 ریاضی
ریاضی کاربردی
الگوریتم اویلر 70 مشاهده جزئیات و خرید
1236 قدرت
الکترونیک قدرت
قیمت دهی برای انجام دو پروژه 40 مشاهده جزئیات و خرید
1237 کنترل
آنالوگ
طراحی کنترل pid 40 مشاهده جزئیات و خرید
1238 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقایسه دو فیلتر 100 مشاهده جزئیات و خرید
1239 پزشکی
بیومواد
رسم نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
1240 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل تطبیقی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1241 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
شبیه سازی مقاله شیرین سازی آب‎ 40 مشاهده جزئیات و خرید
1242 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مجتمع سازی سیستم فتوولتائیک با DVR 480 مشاهده جزئیات و خرید
1243 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ارائه جدول زمانی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک 480 مشاهده جزئیات و خرید
1244 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور شنت-ماشین کمپوند 110 مشاهده جزئیات و خرید
1245 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
خطی سازی ماشین سنکرون 300 مشاهده جزئیات و خرید
1246 قدرت
سیستم
طراحی سیستم کنترل ابشاری با کنترلهای PI(انتگرال گیر) 80 مشاهده جزئیات و خرید
1247 کنترل
نظریه کنترل
توربین بادی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1248 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پروژه نهایی درس کنترل اتوماتیک 100 مشاهده جزئیات و خرید
1249 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
برج خنک کننده 360 مشاهده جزئیات و خرید
1250 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی پروژه قدرت با سیمولینک متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1251 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تخمین تاخیر حالت به وسیله روش های بهینه سازی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1252 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
شرایط مرزی نویمان 60 مشاهده جزئیات و خرید
1253 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
ارتقا کنتراست 70 مشاهده جزئیات و خرید
1254 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
سيستم کنترل خطی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1255 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Community Detection in online social Networks Using PSO 720 مشاهده جزئیات و خرید
1256 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیستم کنترل 60 مشاهده جزئیات و خرید
1257 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله برق قدرت با نرم های متلب و گمز 720 مشاهده جزئیات و خرید
1258 فایل توضیحات قدرت
Intelligent Distributed Generation and Storage Units for DC Microgrids—A New Concept on Cooperative Control Without Communications Beyond Droop Control 720 مشاهده جزئیات و خرید
1259 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
ضربه قوچ 70 مشاهده جزئیات و خرید
1260 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان یابی تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک 70 مشاهده جزئیات و خرید
1261 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه درس محاسبات پیشرفته 80 مشاهده جزئیات و خرید
1262 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
نوشتن دستورات پروژه 50 مشاهده جزئیات و خرید
1263 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
یک برنامه متلب بنویسید 80 مشاهده جزئیات و خرید
1264 قدرت
سیستم
درس الکترومغناطیس مقطع کارشناسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1265 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
شبکه عصبی فازی تطبیقی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1266 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
Gui و پدازش سیگنال 90 مشاهده جزئیات و خرید
1267 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه درس ارتعاشات اتفاقی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1268 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
fault و delay 660 مشاهده جزئیات و خرید
1269 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی سلول خورشیدی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1270 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص مدل هواپیما بااستفاده از پردازش تصویر 40 مشاهده جزئیات و خرید
1271 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
سیستم تحریک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1272 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
matlab 60 مشاهده جزئیات و خرید
1273 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ترجمه وتهیه پاور پوینت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1274 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
matlab 60 مشاهده جزئیات و خرید
1275 عمران
زلزله
سری و انتگرال فوریه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1276 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین درسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1277 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین درسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1278 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین درسی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1279 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین درسی 182 مشاهده جزئیات و خرید
1280 صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
شبیه سازی انتقال بین بخشی در زنچیره تامین 40 مشاهده جزئیات و خرید
1281 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کد نویسی در متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1282 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل معادله و ترسیم نمودار در برنامه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1283 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
انجام پروژه شبکه عصبی‎ 90 مشاهده جزئیات و خرید
1284 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تابع تبدیل مخزن 50 مشاهده جزئیات و خرید
1285 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل فرایند 480 مشاهده جزئیات و خرید
1286 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شناسایی و طبقه بندی تصاویر چهره 80 مشاهده جزئیات و خرید
1287 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
استفاده از واترمارکینگ برای تصاویر دیجیتال با شبکه عصبی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1288 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاشات 40 مشاهده جزئیات و خرید
1289 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
محاسبه کار مجازی وروش نیوتن سپس شبیه سازی با متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1290 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1291 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
محاسبات عددی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1292 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1293 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1294 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
CFD-انتقال حرارت یک بعدی از دیوار 90 مشاهده جزئیات و خرید
1295 فایل توضیحات کنترل
کنترل متغیرهای تصادفی. فیلتر کالمن 40 مشاهده جزئیات و خرید
1296 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تخصیص اسکله 540 مشاهده جزئیات و خرید
1297 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیستم فتو ولتاییک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1298 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ژنتیک و PSO 40 مشاهده جزئیات و خرید
1299 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شرح 130 مشاهده جزئیات و خرید
1300 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کانوولوشن 40 مشاهده جزئیات و خرید
1301 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
کدنویسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1302 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
sound and vibration 780 مشاهده جزئیات و خرید
1303 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس تئوری جامع ماشین 120 مشاهده جزئیات و خرید
1304 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل کدنویسی محاسبات عددی 169 مشاهده جزئیات و خرید
1305 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
رسم نمودار با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1306 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
libsvm for MATLAB 40 مشاهده جزئیات و خرید
1307 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1308 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
تخمین 40 مشاهده جزئیات و خرید
1309 کامپیوتر
نرم افزار
کلونی حشرات 70 مشاهده جزئیات و خرید
1310 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
استخراج ویژگی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1311 عمران
مدیریت منابع آب
افزایش تفکیک مکانی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1312 مخابرات
سیستم
ردیابی شی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1313 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن 480 مشاهده جزئیات و خرید
1314 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
طراحی و پیاده سازی 720 مشاهده جزئیات و خرید
1315 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
سیستم چند متغیره نمونه 420 مشاهده جزئیات و خرید
1316 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
فیلتر باترورث 110 مشاهده جزئیات و خرید
1317 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
نوشتن معادلات جابجایی بازو به شکل ماتریسی در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1318 قدرت
سیستم
شبیه سازی ماشین سنکرون 5فاز قطب دائم 110 مشاهده جزئیات و خرید
1319 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص چهره سه بعدی براساس تبدیل هیلبرت 40 مشاهده جزئیات و خرید
1320 مهندسی شیمی
بیشینه ساختن بازده تولید هیدروژن با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری 130 مشاهده جزئیات و خرید
1321 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کد نویسی معادلات پایان نامه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1322 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
روش اجزا محدود-مش بندی 600 مشاهده جزئیات و خرید
1323 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم دودویی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1324 مکانیک
طراحی کاربردی
حل عدد مسئله انتقال حرارت به همراه داکیومنت-مکانیک - طراحی کاربردی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1325 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبکه های عصبی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1326 مکانیک
ساخت و تولید
توربین بادی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1327 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
EEG 120 مشاهده جزئیات و خرید
1328 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص چهره افراد با svm 40 مشاهده جزئیات و خرید
1329 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تشخیص الگو 100 مشاهده جزئیات و خرید
1330 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طبقه بندي 90 مشاهده جزئیات و خرید
1331 کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1332 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
جايابي بهينه ريكلوزر در شبكه هاي توزيع 264 مشاهده جزئیات و خرید
1333 فایل توضیحات مخابرات
میدان
شبیه سازی مقاله مخابرات زیر در محیط سیمولینک متلب 600 مشاهده جزئیات و خرید
1334 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
احراز هویت در تصاویر سیاه سفید با Svm و random forest 360 مشاهده جزئیات و خرید
1335 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر های منبع امپدانس 360 مشاهده جزئیات و خرید
1336 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Simplex 70 مشاهده جزئیات و خرید
1337 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طبقه بند 40 مشاهده جزئیات و خرید
1338 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
روش میان مرکز فازی Fuzzy C-means 80 مشاهده جزئیات و خرید
1339 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
روش های انتگرال گیری عددی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1340 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهبود کیفیت توان با استفاده اینورتر تولید پراکنده با کنترل توا اکتیو 130 مشاهده جزئیات و خرید
1341 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
محاسبه بر اساس کد آماده 50 مشاهده جزئیات و خرید
1342 عمران
راه ترابری
پیش بینی شدت تصادفات با استفاده از anfis 100 مشاهده جزئیات و خرید
1343 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
کنترل پیش مدل 234 مشاهده جزئیات و خرید
1344 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
توربین بادی 660 مشاهده جزئیات و خرید
1345 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انجام تمرین رشته برق-کنترل 143 مشاهده جزئیات و خرید
1346 قدرت
سیستم
پخش بار 169 مشاهده جزئیات و خرید
1347 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
المان بندی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1348 فایل توضیحات مخابرات
میدان
شبیه سازی مدار 13 باسIEEE 90 مشاهده جزئیات و خرید
1349 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انجام پروژه رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید-الگوریتم FA 169 مشاهده جزئیات و خرید
1350 قدرت
سیستم
تغییر فرکانس سه فاز با کمک A/D و D/A 110 مشاهده جزئیات و خرید
1351 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تمرین درس شناسایی آمار 80 مشاهده جزئیات و خرید
1352 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله رشته برق قدرت-کد نویسی الکوریتم بهینه سازی‎ 156 مشاهده جزئیات و خرید
1353 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل فقط معادله پروژه زیر با مش و لمس‎--فوری فوری 80 مشاهده جزئیات و خرید
1354 الکترونیک
آنالوگ
شبکه عصبی با تبدیل موجک 120 مشاهده جزئیات و خرید
1355 الکترونیک
آنالوگ
میکرو 195 مشاهده جزئیات و خرید
1356 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل PID یک سیستم ربات صنعتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1357 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حل و اجرا تمرین 60 مشاهده جزئیات و خرید
1358 الکترونیک
آنالوگ
تتت 40 مشاهده جزئیات و خرید
1359 صنایع
صنایع
مکانیابی تسهیلات-طراحی شبکه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1360 فایل توضیحات مکانیک
بهینه سازی پاسخ ارتعاشی یک قاب سه بعدی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1361 مکانیک
طراحی کاربردی
Gui و پدازش سیگنال 120 مشاهده جزئیات و خرید
1362 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی معادلات دینامیکی قطار با متلب 660 مشاهده جزئیات و خرید
1363 فایل توضیحات قدرت
سیستم
System Operation and Energy Management of a Renewable Energy-Based DC Micro-Grid for High Penetration Depth Application 240 مشاهده جزئیات و خرید
1364 قدرت
سیستم
انتخاب یک سیم نمونه10شینه محاسبه پخش بار 50 مشاهده جزئیات و خرید
1365 قدرت
سیستم
مدل سازی و شبیه سازی یک سیستم کنترل خطی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1366 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی PSS 110 مشاهده جزئیات و خرید
1367 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص داده پرت 90 مشاهده جزئیات و خرید
1368 مخابرات
سیستم
پروژه آماده 40 مشاهده جزئیات و خرید
1369 قدرت
سیستم
شبیه سازی و گزارش 300 مشاهده جزئیات و خرید
1370 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی فازی در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1371 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص حالت تعجب 480 مشاهده جزئیات و خرید
1372 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تشخیص خطا و کنترل تحمل پذیر خطا برای سیستم های با تاخیر زمانی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1373 فایل توضیحات قدرت
سیستم
optimal switch placement 234 مشاهده جزئیات و خرید
1374 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تمرین کلاسی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1375 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی در متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
1376 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
روش میان مرکز فازی Fuzzy C-means 50 مشاهده جزئیات و خرید
1377 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ترجمه مقالات و تهیه RIVIEWو شبیه سازی(البته شبیه سازی بطور کامل نباشد هم مشکلی نیست) 264 مشاهده جزئیات و خرید
1378 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بخش سیستم و خوشه بندی فازی ( پروژه سریع ) 143 مشاهده جزئیات و خرید
1379 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین پرسپترون 80 مشاهده جزئیات و خرید
1380 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تاثیر موسیقی بر روی EEG 221 مشاهده جزئیات و خرید
1381 مکانیک
طراحی کاربردی
شبیه سازی مقاله 300 مشاهده جزئیات و خرید
1382 فایل توضیحات قدرت
سیستم
chaotic optimization algorithm 264 مشاهده جزئیات و خرید
1383 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
هیدروگراف خروجی زیرسطح 60 مشاهده جزئیات و خرید
1384 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل تطبیقی روی کوادروتور 120 مشاهده جزئیات و خرید
1385 قدرت
سیستم
پايداري سيگنال كوچك 100 مشاهده جزئیات و خرید
1386 کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیر خطی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1387 قدرت
سیستم
طراحی کنترل مقاوم برای statcomدر جبرانسازی فلیکر ناشی از کوره قوس الکتریکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1388 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
برنامه نویسه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1389 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پیش بینی عملکرد هسته فرومغناطیس ترانس با روش هوش محاسباتی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1390 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدلسازی جریان هجومی بر اساس شبکه عصبی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1391 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم رقابت استعماری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1392 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
هیدروگراف خروجی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1393 فایل توضیحات قدرت
سیستم
روش کنترلی برای بهبود کیفیت توان در هیبرید 195 مشاهده جزئیات و خرید
1394 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
آزمایش 4 195 مشاهده جزئیات و خرید
1395 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل عددل كانال با متلب با استفاده از 3 روش ذكر شده در صورت مسئلهي انتقال حرارت سيال داخ 70 مشاهده جزئیات و خرید
1396 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور با استفاده از روشهای عددی مبتنی برBDF 240 مشاهده جزئیات و خرید
1397 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
فایل با پسوند nc 240 مشاهده جزئیات و خرید
1398 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ماشین لرنینگ 130 مشاهده جزئیات و خرید
1399 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
color spaces 90 مشاهده جزئیات و خرید
1400 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
الگوریتم بهینه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1401 فایل توضیحات قدرت
سیستم
هماهنگی رله اضافه جریان با الگوریتم pso 480 مشاهده جزئیات و خرید
1402 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Aircraft Control System Using LQG and LQR Controller with Optimal Estimation-Kalman Filter Design 130 مشاهده جزئیات و خرید
1403 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1404 فایل توضیحات قدرت
سیستم
رسم تصاویر و جدول 600 مشاهده جزئیات و خرید
1405 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
بررسی حرکت قفسه سینه 195 مشاهده جزئیات و خرید
1406 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاشات عرضی اجباری تیر تیموشنکو 480 مشاهده جزئیات و خرید
1407 فایل توضیحات صنایع
صنایع
برنامه نويسي 195 مشاهده جزئیات و خرید
1408 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل عددي انتقال حرارت در فين با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1409 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1410 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کدنویسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1411 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
آشوب در مدل هاجکین-هاکسلی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1412 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1413 مکانیک
ساخت و تولید
حل معادله موج یکبعدی به روش مک کورمک 110 مشاهده جزئیات و خرید
1414 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
ارتقا کد نوشته شده با متلب با GUI 360 مشاهده جزئیات و خرید
1415 هوافضا
جلوبرندگی
رسم سری فوریه با متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1416 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
compressed sensing 80 مشاهده جزئیات و خرید
1417 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی فایل لیچ با استفاده از متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
1418 قدرت
سیستم
جایابی و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق 90 مشاهده جزئیات و خرید
1419 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
در قمست توضیحات شرح داده شده است 80 مشاهده جزئیات و خرید
1420 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه های حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1421 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برنامه نویسی یک شبکه عصبی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1422 ریاضی
ریاضی محض
برنامه اي كه هر عدد اعشاري و صحيح را از مبناي دلخواه به مبناي دلخواه ببرد 40 مشاهده جزئیات و خرید
1423 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
توزیع حرارت در یک میله یک بعدی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1424 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
توزیع حرارت در یک میله 110 مشاهده جزئیات و خرید
1425 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرين درس شبكه هاي عصبي با نرم افزار متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1426 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کدنویسی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1427 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
یهینه سازی تابع 80 مشاهده جزئیات و خرید
1428 عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
ایجاد الگوریتم 50 مشاهده جزئیات و خرید
1429 فایل توضیحات عمران
زلزله
مکانیک محاسباتی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1430 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1431 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
LFM canceling by group delay 156 مشاهده جزئیات و خرید
1432 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 360 مشاهده جزئیات و خرید
1433 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
group delay 120 مشاهده جزئیات و خرید
1434 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی معادلات PDE 143 مشاهده جزئیات و خرید
1435 الکترونیک
الکترونیک نوری
کنترل سطح آب مخزن با منطق فازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1436 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
تحلیل هارمونیکی موج 90 مشاهده جزئیات و خرید
1437 فایل توضیحات قدرت
سیستم
میکروگرید 420 مشاهده جزئیات و خرید
1438 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
کدنویسی مقاله دو سه صفحه ای 420 مشاهده جزئیات و خرید
1439 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهنیه سازی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1440 مکانیک
طراحی کاربردی
شبیه سازی معادلات دینامیکی در نرم افزار متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1441 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
Develop a function to analyse weather report 960 مشاهده جزئیات و خرید
1442 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اجرای تمرین با مطلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
1443 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مدل سازی وکنترل یک عمود پرواز بدون سرنشین با ساختارجدید 264 مشاهده جزئیات و خرید
1444 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بدست آوردن هارمونیک های موج نامنظم 60 مشاهده جزئیات و خرید
1445 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
ode45 70 مشاهده جزئیات و خرید
1446 فایل توضیحات عمران
زلزله
FEM 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1447 پزشکی
بیوالکتریک
طراحی سیستم تشخیص بیماری وسواس 80 مشاهده جزئیات و خرید
1448 مکانیک
تبدیل انرژی
کد نویسی تعدادی رابطه به صورت جی یو آی 960 مشاهده جزئیات و خرید
1449 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی تمرین درسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1450 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی سیستم PSS بر اساس مقاله پیوست 110 مشاهده جزئیات و خرید
1451 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
مدل سازی وکنترل یک عمود پرواز بدون سرنشین با ساختارجدید 40 مشاهده جزئیات و خرید
1452 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
پیاده سازی مقاله ساده پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
1453 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
بهينه سازي خطي 300 مشاهده جزئیات و خرید
1454 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کاهش فلیکر ولتاژ 110 مشاهده جزئیات و خرید
1455 الکترونیک
آنالوگ
جبران سازی توان راکتیوبا تجهیز dststcom در کاهش تلفات شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم گرانشی GSA ر محیط نرم افزاری MATLAB بمنظور تعیین مکان بهینه جبران سازها 264 مشاهده جزئیات و خرید
1456 کامپیوتر
نرم افزار
پردازش اشیا در تصویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
1457 هوافضا
سازهای هوایی
طراحی سازه بال پهپاد با حداقل وزن 110 مشاهده جزئیات و خرید
1458 فایل توضیحات قدرت
سیستم
آزمایش شماره 2 70 مشاهده جزئیات و خرید
1459 الکترونیک
آنالوگ
تبدیل فوریه 50 مشاهده جزئیات و خرید
1460 کنترل
آنالوگ
کنترل گشتاور موتور القایی با فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1461 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل فایل ضمیمه به روش GDQ 156 مشاهده جزئیات و خرید
1462 کنترل
کنترل گشتاور موتور الکتریکی با فازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1463 هوافضا
دینامیک پرواز
شبیه سازی دینامیک عرضی هواپبما 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1464 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی یک مفاله 1080 مشاهده جزئیات و خرید
1465 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
پیاده سازی مقاله 480 مشاهده جزئیات و خرید
1466 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص حالت های چهره 234 مشاهده جزئیات و خرید
1467 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
روش کرانک نیکلسون دو بعدی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1468 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه‌سازی مقاله 360 مشاهده جزئیات و خرید
1469 فایل توضیحات قدرت
سیستم
آز سیستم قدرت 50 مشاهده جزئیات و خرید
1470 هوافضا
مهندسی فضایی
طراحی کنترلر هواپیما 90 مشاهده جزئیات و خرید
1471 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 110 مشاهده جزئیات و خرید
1472 صنایع
صنایع
ارایه مدل ریاضی برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1473 فایل توضیحات صنایع
صنایع
coding 40 مشاهده جزئیات و خرید
1474 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی روابط داده شده با سیمولینک 40 مشاهده جزئیات و خرید
1475 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
اصلاح و بهبود یک مدل خاکی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1476 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تبدیل سه فاز به 5 فاز 130 مشاهده جزئیات و خرید
1477 الکترونیک
آنالوگ
نرم افزار متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1478 فایل توضیحات عمران
زلزله
تخمین میزان استفاده از مواد کاهنده آب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1479 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تمرين درسي بازشناسي الگو 80 مشاهده جزئیات و خرید
1480 فایل توضیحات صنایع
صنایع
درخواست حل 960 مشاهده جزئیات و خرید
1481 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رفع خطا در سیمولینک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1482 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار اقتصادی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1483 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله ارتعاش یک تیر تیموشنکو روی بستر الاستیک با سختی و مقطع متغیر 182 مشاهده جزئیات و خرید
1484 الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1485 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
جایابی ماشین مجازی با الگوریتم کلونی مورچه 480 مشاهده جزئیات و خرید
1486 قدرت
تخمین پارامتر توسط روش pso 480 مشاهده جزئیات و خرید
1487 قدرت
سیستم
پروزه اماده درس انرزی نو 110 مشاهده جزئیات و خرید
1488 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل تمرین 60 مشاهده جزئیات و خرید
1489 قدرت
سیستم
جایابیdgوdstatcomباالگوریتم بهینه جستجوی باکتری بهمراه ترجمه ورد 130 مشاهده جزئیات و خرید
1490 صنایع
صنایع
پیش بینی قیمت برق 110 مشاهده جزئیات و خرید
1491 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترلر pid با کنترل فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1492 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
مدلسازی 247 مشاهده جزئیات و خرید
1493 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
مدلسازی دینامیک توربین بادی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1494 کامپیوتر
نرم افزار
زنبور عسل 130 مشاهده جزئیات و خرید
1495 فایل توضیحات مهندسی شیمی
حل 5 معادله pde بصورت وابسته به یکدیگر 120 مشاهده جزئیات و خرید
1496 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص موضوع در وسط یک تصویر با پس زمینه طیف دار 120 مشاهده جزئیات و خرید
1497 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی الگویتم ژنتیک با فیلترهای بالاگذر 300 مشاهده جزئیات و خرید
1498 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
شبیه سازی سیستم محرکه کشتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1499 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مدل سازی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1500 مکانیک
تبدیل انرژی
انتگرال گیری 50 مشاهده جزئیات و خرید
1501 الکترونیک
دیجیتال
ردیابی شی متحرک و تشخیص سرعت آن با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر 420 مشاهده جزئیات و خرید
1502 پزشکی
بیوالکتریک
طراجی فیلتر و مقایسه فرکانس 240 مشاهده جزئیات و خرید
1503 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
active queue management 360 مشاهده جزئیات و خرید
1504 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
A novel fractional order fuzzy PID controller and its optimal time domain tuning based on integral performance indices 600 مشاهده جزئیات و خرید
1505 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
استخراج نقاط ماکزیمم و مینیمم زیگزاگی بر اساس مقادیر کمینه و بیشینه قیمت در هر روز 70 مشاهده جزئیات و خرید
1506 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فازی عصبی - Hierarchical T–S fuzzy-neural control of anti-lock braking system and active suspension in a vehicle✩ 360 مشاهده جزئیات و خرید
1507 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شناسایی لبه با الگوریتم مورچگان و ژنتیک و سپس بجای ژنتیک یه الگوریتمه دفراابتکاری دیگر 540 مشاهده جزئیات و خرید
1508 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه عصبی FEED-FORWARD 100 مشاهده جزئیات و خرید
1509 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل غیر خطی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1510 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاش آزاد ورق به روش GDQ 130 مشاهده جزئیات و خرید
1511 مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
مدل ریاضی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1512 فایل توضیحات مکانیک
روش تفاضل محدود-معادلات به r وابسته است 40 مشاهده جزئیات و خرید
1513 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تحلیل و شبیه سازی متغیرهای تصادفی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1514 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ابررسانا 110 مشاهده جزئیات و خرید
1515 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی تصاویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
1516 مکانیک
طراحی کاربردی
هر موضوعی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1517 قدرت
سیستم
شبیه سازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1518 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
active queue management 208 مشاهده جزئیات و خرید
1519 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بهينه سازي يك تابع با linprog 156 مشاهده جزئیات و خرید
1520 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
active queue management 80 مشاهده جزئیات و خرید
1521 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه برنامه نویسی به زبان متلب‎‎‎ 234 مشاهده جزئیات و خرید
1522 فایل توضیحات مکانیک
پیش بینی اثر دما،رطوبت بر افزایش سم آفلاتوکسین با شبکه عصبی هاپفیلد 130 مشاهده جزئیات و خرید
1523 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1524 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
مدلسازی ریاضی فرایند جذب ناخالصی اتیل استات در دی اکسید کربن فوق بحرانی توسط کربن فعال 80 مشاهده جزئیات و خرید
1525 الکترونیک
آنالوگ
شمارش افراد 360 مشاهده جزئیات و خرید
1526 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
a power consumption balancing algorithm based on evolved bat algorithm for wireless sensor network 300 مشاهده جزئیات و خرید
1527 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
3حاسبات عددی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1528 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک روش جدید برای باتری خودروهای برقی: یک سیستم توسعه دهنده محدوده مبتنی بر سلول سوختی هیدروژن 240 مشاهده جزئیات و خرید
1529 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Project 1: Random Variables Simulation and Analysis (By MATLAB) In 80 مشاهده جزئیات و خرید
1530 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حس گر بی سیم با استفاده از الگوریتم خفاش 300 مشاهده جزئیات و خرید
1531 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
ریز شبکه 90 مشاهده جزئیات و خرید
1532 کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی توربین بادی در سیمبولینک متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1533 قدرت
سیستم
جایابی و اندازه بهینه تولید پراکنده در شبکه توزیع با در نظر گرفتن خرده فروش و قابلیت اطمینان 169 مشاهده جزئیات و خرید
1534 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تعیین مکان دقیق خطا در شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1535 قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور القایی دو سو تغذیه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1536 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل بهینه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1537 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
بهره برداری بهینه ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت انرِژی خورشید وباد وقیمت با زاربرق 195 مشاهده جزئیات و خرید
1538 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
Mathematical modelling and experimental investigation of tropical fruits drying 336 مشاهده جزئیات و خرید
1539 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
Novel current sensing photovoltaic maximum power point tracking based on sliding mode control strategy 300 مشاهده جزئیات و خرید
1540 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
الگوریتم ژنتیک باینری 60 مشاهده جزئیات و خرید
1541 کنترل
نظریه کنترل
برنامه نویسی کنترل چند متغیره 80 مشاهده جزئیات و خرید
1542 الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی تصویر 221 مشاهده جزئیات و خرید
1543 ریاضی
الکترونیک نوری
کد مطلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1544 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
تمرین 80 مشاهده جزئیات و خرید
1545 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم زمانبدی شاخه و حد با هدف کاهش تاخیر lmax 240 مشاهده جزئیات و خرید
1546 مکانیک
تبدیل انرژی
Cubic spilin 50 مشاهده جزئیات و خرید
1547 فایل توضیحات عمران
زلزله
محاسبه ماکزیمم ومینیمم تنش از فایل متنی پیوست 70 مشاهده جزئیات و خرید
1548 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1549 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
رسم نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
1550 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک با متلب - پروژه زمانبندی 840 مشاهده جزئیات و خرید
1551 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
حل مسئله 60 مشاهده جزئیات و خرید
1552 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی مقاله کنترل فازی دیابت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1553 صنایع
صنایع
پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1554 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Cdfوpdf 80 مشاهده جزئیات و خرید
1555 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حزف نویز تصویر با موجک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1556 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ساختن دست بند برای مشخص کردن امتیاز عددی نوشته های کاربران وب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1557 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برآورد كليدزني حداكثر اضافه ولتاژ گذرا در خط انتقال انرژي دار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي 360 مشاهده جزئیات و خرید
1558 الکترونیک
آنالوگ
معدلات شبکه ماتریس ادمیتانس با معادلات گوس سایدل 80 مشاهده جزئیات و خرید
1559 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ارزیابی نت ترانس با شبکه عصبی rbf 80 مشاهده جزئیات و خرید
1560 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی مقاله 480 مشاهده جزئیات و خرید
1561 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص سن با استفاده از تصاویر چهره 195 مشاهده جزئیات و خرید
1562 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات بی سیم سلولی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1563 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Guidance Law to Control Impact Time and Angle 336 مشاهده جزئیات و خرید
1564 مکانیک
طراحی کاربردی
سودوکو درمتلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1565 فایل توضیحات قدرت
کنترل مدرن 40 مشاهده جزئیات و خرید
1566 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
انجام پروژه 480 مشاهده جزئیات و خرید
1567 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
proje matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
1568 قدرت
سیستم
شبیه سازی پدیده فروروزنانس 360 مشاهده جزئیات و خرید
1569 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترجمه مقاله 70 مشاهده جزئیات و خرید
1570 الکترونیک
آنالوگ
بارکد 60 مشاهده جزئیات و خرید
1571 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم بهینه سازی مورچگان 130 مشاهده جزئیات و خرید
1572 کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی مقاله 40 مشاهده جزئیات و خرید
1573 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کدنویسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1574 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه مربوط به درس دینامیک سیستم قدرت 100 مشاهده جزئیات و خرید
1575 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مقاله طراحی pss 70 مشاهده جزئیات و خرید
1576 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
چهره 90 مشاهده جزئیات و خرید
1577 کامپیوتر
نرم افزار
تبدیل موجک گسسته در فشرده سازی تصاویر دیجیتال 80 مشاهده جزئیات و خرید
1578 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
کدنویسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1579 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Neural Network Ensembles 100 مشاهده جزئیات و خرید
1580 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
یافتن آستانه تصویر از روش آتسو بر پایه الگوریتم کرم شب تاب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1581 الکترونیک
آنالوگ
بارکد 80 مشاهده جزئیات و خرید
1582 فایل توضیحات صنایع
صنایع
کد نویسی معادله با مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1583 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی موتور DC 70 مشاهده جزئیات و خرید
1584 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
کدنویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1585 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی و گرفتن شک موج در زمان اتصال کوتاه 100 مشاهده جزئیات و خرید
1586 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمیرنات محاسبات عددی پیشرفته 40 مشاهده جزئیات و خرید
1587 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل المان cst با متلب و توضیح کامل کدها و مدل کردن در برنامه آباکوس 208 مشاهده جزئیات و خرید
1588 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
لبخند 360 مشاهده جزئیات و خرید
1589 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر بارکد بومی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1590 مهندسی شیمی
فرایند جداساز
رياضيات پيشرفته 120 مشاهده جزئیات و خرید
1591 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبی سازی مبدل بوست با استفاده از سیمولینک متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1592 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1593 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص الگو 156 مشاهده جزئیات و خرید
1594 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
مقایسه تخمین تابع sinc با استفاده از روشهای مختلف رگرسیون. 110 مشاهده جزئیات و خرید
1595 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 480 مشاهده جزئیات و خرید
1596 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 480 مشاهده جزئیات و خرید
1597 کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی تصویر و واترمارکینگ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1598 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حذف نویز تصویر با الگوریتم ژنتیک ترکیبی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1599 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم 70 مشاهده جزئیات و خرید
1600 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
درخواست کد متلب حل معادله مشتقات جزیی دو بعدی به روش ضمنی (ایمپیلیسیت) با کمک روش ADI 169 مشاهده جزئیات و خرید
1601 فایل توضیحات قدرت
سیستم
الگوریتم ژنتیک 143 مشاهده جزئیات و خرید
1602 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی با شبکه های عصبی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1603 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
حل معادله موج گرما 195 مشاهده جزئیات و خرید
1604 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
dsp 40 مشاهده جزئیات و خرید
1605 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی قسمتی از مقاله 80 مشاهده جزئیات و خرید
1606 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
image denosing 600 مشاهده جزئیات و خرید
1607 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
riyazi 40 مشاهده جزئیات و خرید
1608 کامپیوتر
نرم افزار
ادغام دو الگوریتم ژنتیک و فرهنگی برای بهینه سازی انرژی و تاخیر و توان عملیاتی در مسیریابی شبکه حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1609 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
محاسبات 60 مشاهده جزئیات و خرید
1610 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتمهای تکاملی و علوم شناختی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1611 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تبدیل به کد مطلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1612 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی مقاله 90 مشاهده جزئیات و خرید
1613 پزشکی
میکروالکترونیک
طراحی جبران کننده فازlead و lag 60 مشاهده جزئیات و خرید
1614 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
بهینه سازی مسیر ربات متحرک چرخ دار بوسیله کنترل بهینه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1615 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تبدیل به کد مطلب و ترسیم نمودارهای آن وزدن دو مثال 60 مشاهده جزئیات و خرید
1616 قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی DTC 130 مشاهده جزئیات و خرید
1617 صنایع
صنایع
صف و سرویس 70 مشاهده جزئیات و خرید
1618 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم mlp 130 مشاهده جزئیات و خرید
1619 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ماشین بردار پشتیبان 130 مشاهده جزئیات و خرید
1620 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مدل HIV 130 مشاهده جزئیات و خرید
1621 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی فیلتر 195 مشاهده جزئیات و خرید
1622 قدرت
سیستم
پروژه بررسي حالات گذرا 40 مشاهده جزئیات و خرید
1623 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادلات دیفرانسیل انتگرال با مشتقات جزیی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1624 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
ریاضیات عددی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1625 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1626 مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
محاسبه حجم مخلوط های گازی مختلف 70 مشاهده جزئیات و خرید
1627 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترلر فازی پنل خورشیدی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1628 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
method of line solution pde 100 مشاهده جزئیات و خرید
1629 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پاندول معکوس از طریق فازی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1630 عمران
زلزله
حل یک المان LCT ‌( بدست آوردن ماتریس سختی و انتقال بار)روش اجزا محدود 195 مشاهده جزئیات و خرید
1631 عمران
زلزله
رسم طیف پاسخ 130 مشاهده جزئیات و خرید
1632 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
1633 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش سیگنال 195 مشاهده جزئیات و خرید
1634 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
بهینه سازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1635 عمران
ژوتکنیک
درون یابی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1636 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
STUDY OF INDUCTION MOTOR DRIVE WITH DIRECT TORQUE CONTROL SCHEME AND INDIRECT FIELD ORIENTED CONTROL SCHEME USING SPACE VECTOR MODULATION 240 مشاهده جزئیات و خرید
1637 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
کنترل پاندول معکوس از طریق فازی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1638 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروزه شبیه سازی مقاله IEEE با سیمولینگ متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1639 فایل توضیحات ریاضی
روش گوس سایدل و ژاکوبی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1640 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل ارتعاشات 300 مشاهده جزئیات و خرید
1641 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
معادلات PDE 156 مشاهده جزئیات و خرید
1642 فایل توضیحات قدرت
سیستم
دینامیک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1643 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی در نرم افزار مطلب و حل دو مساله وترسیم نمودارهای مربوط به آن 70 مشاهده جزئیات و خرید
1644 مخابرات
میدان
نمونه برداری و دیجیتال کردن تابع سینک 50 مشاهده جزئیات و خرید
1645 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین کنترل بهینه 195 مشاهده جزئیات و خرید
1646 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین متلب درس PATTERN 110 مشاهده جزئیات و خرید
1647 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین کنترل بهینه 60 مشاهده جزئیات و خرید
1648 مخابرات
میدان
محاسبه ی خودهمبستگی سیگنال صوتی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1649 مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی یک قاب در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1650 فایل توضیحات قدرت
سیستم
z trans 100 مشاهده جزئیات و خرید
1651 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
کد حل معادله یک معادله PDE به دو روش 100 مشاهده جزئیات و خرید
1652 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاش تیر 60 مشاهده جزئیات و خرید
1653 فایل توضیحات قدرت
ماشین القایی دو سو تغذیه بدون جاروبک 221 مشاهده جزئیات و خرید
1654 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
فیلتر وفقی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1655 کنترل
اتوماسیون صنعتی
سیمولینک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1656 قدرت
سیستم
سیستم پایدار 60 مشاهده جزئیات و خرید
1657 عمران
زلزله
الاسیسیته 80 مشاهده جزئیات و خرید
1658 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تمرین درسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1659 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش سیگنال دیجیتال dsp 130 مشاهده جزئیات و خرید
1660 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1661 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1662 صنایع
صنایع
برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک با نرم افزار متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1663 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل دیجیتال 50 مشاهده جزئیات و خرید
1664 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
پروژه متلب برای درس کنترل بهینه- برنامه ریزی پویا-فوری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1665 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص چهره 80 مشاهده جزئیات و خرید
1666 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص چهره 130 مشاهده جزئیات و خرید
1667 قدرت
سیستم
اتصال استتکام به سیستم قدرت وبرسی تاثیر ان در پایداری ولتاژو بهبود توان راکتیو 360 مشاهده جزئیات و خرید
1668 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی کنترل غیرخطی یک توربین بادی با سرعت متغییر با استفاده از مدل دو توده 420 مشاهده جزئیات و خرید
1669 الکترونیک
آنالوگ
پياده سازى بلوك دياگرامى مخابرات 90 مشاهده جزئیات و خرید
1670 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
زمان انتظار سرویس بیمار 130 مشاهده جزئیات و خرید
1671 مکانیک
ساخت و تولید
محاسبات عددی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1672 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی یکی از روش های مدوله سازی در متلب 840 مشاهده جزئیات و خرید
1673 الکترونیک
آنالوگ
مدوله و دمدوله سازی AMدر سیمولینک متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1674 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مﻄالعه تاثير نيروگاه هاي بادي بر پايداري ديناميكي وگذرا سيستم هاي قدرت 960 مشاهده جزئیات و خرید
1675 هوافضا
جلوبرندگی
حل معادله دیفرانسیل با روش مونت کارلو 110 مشاهده جزئیات و خرید
1676 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل مدرن 90 مشاهده جزئیات و خرید
1677 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
دو گزارش از دو موضوع فازی- عصبی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1678 کامپیوتر
نرم افزار
پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1679 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
فرستنده و گيرنده B-PSK همراه نويز 80 مشاهده جزئیات و خرید
1680 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم کاهش هزینه pso 90 مشاهده جزئیات و خرید
1681 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
نمرات کلاس مهندسی برق 60 مشاهده جزئیات و خرید
1682 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
روش المان مرزی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1683 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
محاسبات عددی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1684 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
خوشه بندی در شبکه های بیسیم متحرک 40 مشاهده جزئیات و خرید
1685 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش سیگنال های دیجیتال(dsp) 100 مشاهده جزئیات و خرید
1686 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
معادلات حاکم بر ارتعاشات عرضی یک میکروتیر 70 مشاهده جزئیات و خرید
1687 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فرکانس بار 336 مشاهده جزئیات و خرید
1688 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
رگولاتور خود تنطیم فرکشنال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1689 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
رسم نمودار 50 مشاهده جزئیات و خرید
1690 قدرت
سیستم
بررسی انواع ژنراتورهای نیروگاه بادی وشبیه سازی عملکرد دو نمونه از آنها 195 مشاهده جزئیات و خرید
1691 ریاضی
ریاضی محض
دو تا مسئله 70 مشاهده جزئیات و خرید
1692 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبات عددی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1693 قدرت
سیستم
مبدل کاهنده ccm بار مقاومتی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1694 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
کنترل پیش بین 336 مشاهده جزئیات و خرید
1695 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی پروژه در متلب با موضوع دسته بندی تصاویر با بخشی ازدادههای مجموعه ی Corel 420 مشاهده جزئیات و خرید
1696 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تشخیص خطا در پنل های فتوولتاییک 240 مشاهده جزئیات و خرید
1697 مکانیک
ساخت و تولید
تحلیل سینماتیک ربات موازی استوارت 6 درجه ازادی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1698 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مکان یابی دستگاههای خودپرداز بانکها 300 مشاهده جزئیات و خرید
1699 فایل توضیحات عمران
زلزله
خرپا 80 مشاهده جزئیات و خرید
1700 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1701 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
طراحی پیانو توسط نرم افزار متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1702 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم بهینه سازی ترکیبی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1703 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه کلاسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1704 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 264 مشاهده جزئیات و خرید
1705 کامپیوتر
آنالوگ
معادلات دیفرانسیل 50 مشاهده جزئیات و خرید
1706 کامپیوتر
نرم افزار
معادلات دیفرانسیل 50 مشاهده جزئیات و خرید
1707 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام تمرینات کامپیوتری فصل ۱۱ کتاب ضمیمه شده 156 مشاهده جزئیات و خرید
1708 مهندسی شیمی
حل معادله ديفرانسيل 100 مشاهده جزئیات و خرید
1709 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
مربوط به درس انتقال حرارت 2 600 مشاهده جزئیات و خرید
1710 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پياده سازي به زبان متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
1711 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
کدنویسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1712 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم رقابت های استعماری 130 مشاهده جزئیات و خرید
1713 شیمی
Implict 156 مشاهده جزئیات و خرید
1714 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
طراحی چند مدار 420 مشاهده جزئیات و خرید
1715 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تغییر رنگ پس زمینه و رنگ متن 60 مشاهده جزئیات و خرید
1716 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1717 الکترونیک
آنالوگ
حل معادله پخش بار به روش نیوتون رافسون 60 مشاهده جزئیات و خرید
1718 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
رسم نمودار سریه فوریه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1719 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
تعریف معادلات ترمودینامیکی موجود در متلب و بدست آوردن نتایج با کمک متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1720 مکانیک
ساخت و تولید
تحلیل سینماتیک ربات موازی استوارت 6 درجه ازادی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1721 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Pca-lda 130 مشاهده جزئیات و خرید
1722 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین درس سیگنال و سبستم ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
1723 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
درس پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1724 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برنامه متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1725 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله ضمیمه شده 50 مشاهده جزئیات و خرید
1726 مکانیک
تبدیل انرژی
سری فوریه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1727 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Discrete time robust control of robot manipulators in the task space using adaptive fuzzy estimator 336 مشاهده جزئیات و خرید
1728 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی مدار فوق در سیمولینگ متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1729 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
الگوریتم پیشنهادی کنترل مقاوم غیر خطی توزیع شده در ریزشبکه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1730 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برازش منحنی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1731 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پرو›ه متلب همگرایی سیگنال 70 مشاهده جزئیات و خرید
1732 پزشکی
بیوالکتریک
سری فوریه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1733 صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 90 مشاهده جزئیات و خرید
1734 کنترل
اتوماسیون صنعتی
مدل سازی کنترلی و تابع انتقال فرایندهای NGL 300 مشاهده جزئیات و خرید
1735 صنایع
صنایع
حل دستگاه معدلات غیر خطی بوسیله الگوریتم ابتکاریMathematica 240 مشاهده جزئیات و خرید
1736 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
کد دهی توابع 60 مشاهده جزئیات و خرید
1737 قدرت
سیستم
پخش بار 90 مشاهده جزئیات و خرید
1738 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1739 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله با نرم افزار متلب 247 مشاهده جزئیات و خرید
1740 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو نیروگاه بادی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1741 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
shabihsazi 169 مشاهده جزئیات و خرید
1742 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین درس سیگنال و سبستم ها 90 مشاهده جزئیات و خرید
1743 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مسیریابی شبکه های کامپیوتری با الگورتم PSO 360 مشاهده جزئیات و خرید
1744 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه محاسبات عددی با متلب 169 مشاهده جزئیات و خرید
1745 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
کد متلب 182 مشاهده جزئیات و خرید
1746 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
خوشه بندی با k-means,FCM,SOM 143 مشاهده جزئیات و خرید
1747 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جبرانساز pid 100 مشاهده جزئیات و خرید
1748 فایل توضیحات عمران
زلزله
تابو سرچ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1749 پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر برنامه کنتراست و..... 195 مشاهده جزئیات و خرید
1750 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
ردیابی شی در ویدئو 80 مشاهده جزئیات و خرید
1751 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
salam 80 مشاهده جزئیات و خرید
1752 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
noise map 50 مشاهده جزئیات و خرید
1753 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
2 پروژه 90 مشاهده جزئیات و خرید
1754 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فیلتر اکتیو قدرت با متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
1755 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تکمیل و بهینه سازی و 240 مشاهده جزئیات و خرید
1756 فایل توضیحات قدرت
سیستم
موتور شنت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1757 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
فرآیند تصادفی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1758 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1759 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی یک مودم (فرستنده و گیرنده دیجیتال) QAMیاPSK 100 مشاهده جزئیات و خرید
1760 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی فیلتر 80 مشاهده جزئیات و خرید
1761 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص و تفکیک قطره و مه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1762 پزشکی
بیوالکتریک
مدلسازی بیولوژیکی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1763 صنایع
صنایع
simple hub problem 110 مشاهده جزئیات و خرید
1764 فایل توضیحات مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
حل معادله حرارت با روش کرانک نیکلسون دو بعدی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1765 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترل کننده ترکیبی fuzzy-pid 100 مشاهده جزئیات و خرید
1766 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
زمان بندی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1767 مکانیک
ساخت و تولید
مقاومت مصالح 60 مشاهده جزئیات و خرید
1768 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طبقه بندی با svm 80 مشاهده جزئیات و خرید
1769 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کدنویسی و شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1770 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
نهانگاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
1771 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهره برداری از سیستم های قدرت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1772 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فایل ضمیمه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1773 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شناسایی آماری الگو 110 مشاهده جزئیات و خرید
1774 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
فرم کانونیک معادله 40 مشاهده جزئیات و خرید
1775 کامپیوتر
ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1776 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پارکینسون 195 مشاهده جزئیات و خرید
1777 فایل توضیحات مهندسی شیمی
نانومواد
استخراج رابطه ریاضی از اطلاعات تجربی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1778 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
سیستم کنترل خطی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1779 الکترونیک
دیجیتال
: ردیابی شی متحرک و تشخیص سرعت آن با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر 480 مشاهده جزئیات و خرید
1780 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
نرم افزار در کنترل 90 مشاهده جزئیات و خرید
1781 قدرت
سیستم
پخش بار توسط روش نیوتن- رافسون 60 مشاهده جزئیات و خرید
1782 مکانیک
ساخت و تولید
محاسبه حجم مایع درون مخزن استوانه ای شکل 50 مشاهده جزئیات و خرید
1783 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل مسئله درس ریاضی مهندسی پیشرفته 50 مشاهده جزئیات و خرید
1784 الکترونیک
دیجیتال
شناسايي نوع خودرو در تصاوير 300 مشاهده جزئیات و خرید
1785 مخابرات
سیستم
کلیات MIMO-OFDM و تخمین کانال آن 110 مشاهده جزئیات و خرید
1786 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دیتا ست تشخیص قارچ های سمی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1787 قدرت
سیستم
سیمولینک یکسوساز نیم موج سه فاز کنترل شده با بار موتوری 70 مشاهده جزئیات و خرید
1788 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم 110 مشاهده جزئیات و خرید
1789 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
توده پرندگان موازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1790 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
سیگنال گسسته 70 مشاهده جزئیات و خرید
1791 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل دستگاهAX=b با روشهای ذکرشده 50 مشاهده جزئیات و خرید
1792 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس بهره برداری 234 مشاهده جزئیات و خرید
1793 فایل توضیحات قدرت
آنالوگ
بازآرایی شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1794 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
جذب سطحی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1795 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1796 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
Path Following of Underactuated Marine Vessels in the Presence of Ocean Currents 480 مشاهده جزئیات و خرید
1797 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل کننده ی بهینه برای ژنراتور القای تغذیه کننده مضاعف (DFIG) با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیل (DE) 336 مشاهده جزئیات و خرید
1798 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شبیه سازی با متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1799 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کراکینگ کاتالیست 40 مشاهده جزئیات و خرید
1800 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم به روشRLS 110 مشاهده جزئیات و خرید
1801 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین محاسبات 100 مشاهده جزئیات و خرید
1802 الکترونیک
آنالوگ
انجام فایل متلب فایل ضمیمه 182 مشاهده جزئیات و خرید
1803 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
هارمونیک 90 مشاهده جزئیات و خرید
1804 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله 40 مشاهده جزئیات و خرید
1805 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله 70 مشاهده جزئیات و خرید
1806 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله 60 مشاهده جزئیات و خرید
1807 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رگولاتور باک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1808 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم رقابت های استعماری 156 مشاهده جزئیات و خرید
1809 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر 600 مشاهده جزئیات و خرید
1810 فایل توضیحات مکانیک
مهندسی جوش
محاسبات 50 مشاهده جزئیات و خرید
1811 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک موتور القایی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1812 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل دترمینان ماتریس 70 مشاهده جزئیات و خرید
1813 پزشکی
بیوالکتریک
کنترل عصبی عضلانی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1814 فایل توضیحات قدرت
سیستم
نوشتن چند الگوریتم در متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1815 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل جند مسله با نرم افزار مطلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1816 صنایع
صنایع
درخواست کدمتلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1817 کنترل
نظریه کنترل
مدلسازی سیستم کنترل NC 40 مشاهده جزئیات و خرید
1818 کامپیوتر
نرم افزار
معمای پازل 8 با الگوریتم ژنتیک در متلب. 110 مشاهده جزئیات و خرید
1819 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
robast adaptive path following of underactuated ships 360 مشاهده جزئیات و خرید
1820 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش تصویر 360 مشاهده جزئیات و خرید
1821 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
ازمايش نمونه برداري سيگنال 40 مشاهده جزئیات و خرید
1822 قدرت
الکترونیک قدرت
پخش بار کلی با کمک نیوتون رافسون 60 مشاهده جزئیات و خرید
1823 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
برق قدرت 540 مشاهده جزئیات و خرید
1824 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک روش جامع جهت محاسبه تلفات انتقال برای هر یک از مصرف کننده ها 360 مشاهده جزئیات و خرید
1825 الکترونیک
نیمه هادیها
یک ایکس ان رابگیرد 60 مشاهده جزئیات و خرید
1826 کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترل کننده فازی-بهینه برای نوسانات جرثقیل های سقفی 600 مشاهده جزئیات و خرید
1827 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
مسائل انتقال حرارت 420 مشاهده جزئیات و خرید
1828 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1829 فایل توضیحات عمران
زلزله
الگوریتم ژنتیک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1830 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
سیالاتی وانتقال حرارت 100 مشاهده جزئیات و خرید
1831 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
optimal robust control... 420 مشاهده جزئیات و خرید
1832 کنترل
اتوماسیون صنعتی
مقاله فازی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1833</