هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعشبیه سازی سیستم تخلیه و بارگیری بندر
رشتهکامپیوتر
آنالوگ
توضیحاتسیستم تخلیه و بارگیری بندری را در نظر بگیرید. فرض کنید در بندر دو اسکله تخلیه و بارگیری وجود دارد. کشتی ها با تناژ مشخص و بر اساس جدول زمانی ضمیمه جهت تخلیه و بارگیری وارد می‌شوند. برنامه ای بنویسید که شبیه سازی سیستم تخلیه و بارگیری بندری را انجام داده و مواردی چون متوسط زمان انتظار ، احتمال انتظار کشتی ها، درصد زمان مشغول بودن هر واحد تخلیه و بارگیری، متوسط زمان ماندن کشتی ها در سیستم را مشخص کند .در نهایت پس از شبیه سازی، بر اساس نتایج به دست آمده، کارایی یا عدم کارایی سیستم تخلیه و بارگیری نتیجه گیری شود. (داده های ورودی مسئله بر اساس توافق صورت گرفته بصورت تصادفی در نظر گرفته شود و برنامه برای چندین ورودی متفاوت تست شود)
قیمت به هزار تومان420
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه