هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعتوالی عملیات همراه با تعمیرات
رشتهصنایع
صنایع
توضیحاتدر مقاله بیس تعدادی کار در محیط کار کارگاهی بر روی یک یا چند ماشین پردازش می گردند. هر یک از ماشین ها دارای قابلیت اطمینان اولیه ای می باشند. این مقدار با گذشت زمان کاهش می یابد. اگر قابلیت اطمینان ماشین از حدی کاهش یابد ماشین نیاز به تعمیر خواهد داشت. قرار است به این مدل متغیری اضافه شود مبنی بر اینکه تصمیم بر پذیرش یا رد برخی از این کارها نماید طوریکه تابع هدف حداقل گردد
قیمت به هزار تومان1080
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه