هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعشبیه سازی کامینز
رشتهکامپیوتر
توضیحات قطعه بندی تصویر با استفاده از الگوریتم خوشه بندی k_means : الگوریتم ارائه شده در درس پیاده سازی شود، از تابع k_means متلب استفاده نشود. نتیجه الگوریتم روی تصاویر متفاوت ارائه شود. گزارش کتبی پرینت شده شامل چکیده ، فهرست مطالب و فصل بندیهای مربوط به 1- تئوری و الگوریتم مساله ، 2- پیاده سازی ،3- آزمایشها ، 4- نتیجه گیری آماده گردد. تصویر خوانده شده را به بازه 0 تا 1 تبدیل نمایید با تابع : im2double مرکز دو خوشه را در شروع برابر 0 و 1 در نظر بگیرید.
قیمت به هزار تومان80
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه