هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعحاصل جمع نمرات دانش آموزان و نمايش آنها بر اساس شاگرد اول
رشتهمکانیک
تبدیل انرژی
توضیحاتپروژه درسي: تعداد مشخصي از نمرات دانش آموزان را دريافت و مجموع آنها را به ترتيب دانش آموز اول(صعودي) نشان دهد.
قیمت به هزار تومان50
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه