هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعرسم تابع سری فوریه به ازای مقدار مشخص t و رسم منحنی آن
رشتهعمران
زلزله
توضیحاترسم تابع سری فوریه در نرم افزار متلب به ازای مقدار مشخص فرضی t و رسم منحنی های آن در سه حالت حالت الف)فقط سه ترم تابع در نظر گرفته شود حالت ب)فقط 5 ترم تابع در نظر گرفته شود حالت ج)فقط 10 ترم تابع در نظر گرفته شود
قیمت به هزار تومان50
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه