هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعکنترل تطبیقی نزدیک به بهینه برای یک کلاس از سیستم غیر خطی غیر آفین زمان پیوسته با محدودیت های نا برابر
رشتهکنترل
نظریه کنترل
توضیحاتچکیده: حالت محدودیت نابرابری به ندرت در نوشته های چاپی حل مشکل کنترل بهینه غیر خطی براساس روش برنامه نویسی دینامیک (پویا_ADP) در نظر گرفته شده است. در این مقاله یک الگوریتم actor-critic برای حل مشکل کنترل بهینه با یک تابع هزینه تخفیف خورده برای سیستم های غیر خطی غیر آفین یک کلاس از حالت-محدود در نظر گرفته شده است. برای غلبه بر مشکلات ناشی از محدودیت های نابرابری و غیرخطی بودن و غیر آفین بودن سیستم های کنترل شده ، یک تکنیک تبدیل جدید با توابع ضعیف طراحی مجدد شده و یک روش پیش جبران برای تبدیل مسئله ی کنترل بهینه ی محدود به یک نامحدود برای سیستم غیر خطی آفین معرفی شده است.سپس براساس سیاست تکرار الگوریتم (PI) ، یک طرح AC آنلاین برای یادگیری سیاسیت کنترل تقریبا بهینه برای دینامیک های غیرخطی آفین بدست آمده ، ارائه شده است. با استفاده از اطلاعات مدل های غیر خطی ، قوانین به روز تطبیقی جدید برای تضمین همگرایی شبکه عصبی (NN) وزن ها و پایداری دینامیک های غیرخطی آفین بدون نیاز به سیگنال پروب ، طراحی شده اند . درنهایت ، اثر بخشی روش ارائه شده با مطالعات شبیه سازی تایید شده اند. کلید واژه ها: سیستم های غیر خطی غیرآفین ، محدودیت های نابرابری ، کنترل بهینه تطبیقی ، شبکه عصبی
قیمت به هزار تومان480
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه