هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعجستجوی تصاویر مشابه بر اساس خوشه بندی
رشتهکامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
توضیحاتویژگی رنگ و بافت هر تصویر از نرم افزار متلب استخراج شده و در بانکی نگهداری میشود.از کاربر عکس ورودی دریافت شده ،سپس با روش خوشه بندی kmeans ویژگی رنگ و بافت بررسی شده و با اجرای الگوریتم تصاویر مشابه با تصویر ورودی استخراج می شوند/
قیمت به هزار تومان80
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه