هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعمدلسازی بار معلق رسوب رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی (ANFIS)
رشتهمهندسي عمران
مديريت منابع آب
توضیحاتدیتا ماهانه، دارای یک ورودی و یک خروجی، ورودی دبی آب است، خروجی دبی رسوب
قیمت به هزار تومان156
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه