هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعمحاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROR
رشتهمکانیک
تبدیل انرژی
توضیحاتکدهایی جهت یافتن مجهول در معادله ای میخواستم. معادله در فایل پیوست موجود است. هدف پیدا کردن ROR است. Cf1=43978452 J=0.1 i0=77330000 N=6 با سپاس
قیمت به هزار تومان50
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه