هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعکنترل فرکانس شبکه مستقل شامل باد و دیزل با کنترلر فازی
رشتهمهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
توضیحاتاصلاحات شبیه سازی سمیناررا انجام دهید و دوباره ارسال کنید. در قالب چند فایل باید همه شکل موج های تولید و مصرف که در گزارش شبیه سازی گزارش دادی را با قرار دادن اسکوپ خروجی بگیری. یعنی در یک فایل خروجی تولید کننده ها را بگیری و در فایل دیگر مصرف کننده ها را و نه همه را در یک فایل!!! در فایل ارسالی فقط انحراف فرکانس سیستم در مقیاسی کوچک قابل رویت است. و در فایل دیگر انحراف فرکانس شبکه در ازای تغییر بار و در ازای تغییرتوان باد را با قرار دادن اسکوپ گزارش کنید چیزی شبیه به نمودار های انتهای ورد
قیمت به هزار تومان156
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه