هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعشبیه سازی سیستم جرم وفنر
رشتهمکانیک
تبدیل انرژی
توضیحاتدر پروژه جرم و فنر جهت انجام شبیه سازی مقدار نیروfa(t)را 923ومقادیر m1=4وm2=2و k=b=1قراردهید!
قیمت به هزار تومان50
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه