هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعپیدا کردن درایه های صفر مجاور هم در یک آرایه سع بعدی
رشتهمخابرات
سیستم
توضیحاتبرنامه یک ماتریس سه بعدی که درایه های آن بصورت رندم صفر و یک هستند بگیرد و بر اساس شرایط و الگوریتم توضیح داده شده در فایل های پیوست تعداد درایه های صفر مورد نیاز را مجاور یکدیگر را در خروجی درج نماید.
قیمت به هزار تومان90
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه