هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعفشرده سازی تصویر
رشتهکامپیوتر
نرم افزار
توضیحات3. با استفاده از تبدیل فوریه، تبدیل کسینوسی و تبدیل سینوسی یک تصویر را با حذف تعداد نمونه های متفاوت (1/2، 3/4، 7/8 و 15/16 از نمونه ها) فشرده سازی و بازسازی کنید. در هر تصویر بازسازی شده میزان خطا را با معیار MSE بدست آورید و نمودارمیزان خطای MSE را بر حسب میزان فشرده سازی رسم کنید. بهترین روش فشرده سازی (روش با کمترین میزان خطا) کدام است؟ ( معیار MSE معیار میانگین مربعات خطا است که برابر است با میانگین توان دوم تفاضل مقادیر اصلی با مقادیر محاسبه شده است.)
قیمت به هزار تومان234
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه