هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعگسسته سازی عددی
رشتهعمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
توضیحاتمعادله انتشار است که با رابطه داده شده بایستی گسسته سازی شود و برای زمان های مختلف مقادیر آن در قالب نمودار رسم گردد
قیمت به هزار تومان264
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه