هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعمقایسه دبی ماهانه رودخانه سیاهرود از با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی
رشتهمهندسي عمران
مديريت منابع آب
توضیحاتبه روش استنتاج فازی در متلب داده های نرمال شده تعیین شوند
قیمت به هزار تومان120
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه