هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوع بررسی آماری فاصله اطمینان ورسم نمودار
رشتهریاضی
ریاضی محض
توضیحاتبرنامه ۱: بررسی آماری نمرات دروس ریاضی فیزیک و برنامه نویسی دانشجویان رشته نقشه برداری نمرات این ۳ درس طبق جدول زیر میباشد محاسبه میانگین انحراف معیار کو واریانس و ضریب همبستگی و ترسیم هیستوگرام این دروس برنامه شماره ۲ - درس تئوری خطاها با توجه به داده های موجود در عکس برای هر کدام از ستون های ۱ و۲ و۳ یک فاصله اطمینان ۹۰ درصد بدست آوری. برنامه نویسی در متلب_ رسم شکل مربوط به فاصله اطمینان الزامی است.
قیمت به هزار تومان90
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه