هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعتکمیل پروژه نیمه تمام تشخیص پلاک خودرو در شرایط نامساعد جوی
رشتهکامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
توضیحاتاین پروژه شامل 2 قسمت است که هر دو قسمت آن به صورت جداگانه انجام شده است و به خوبی جواب می دهد. در بخش اول روش پیشنهادی، بهبود تصویر از طریق حذف خودکار نویز در یک تصویر مجزا با استفاده از تجزیه تصویر صورت می پذیرد. به همین منظور، یک چارچوب حذف نویز بر مبنای یک تصویر از طریق تدوین حذف نویز به عنوان یک مسأله تجزیه تصویر بر مبنای آنالیز مؤلفه های موفولوژیکی پیشنهاد شده است. این بخش بر اساس مقاله Automatic Single-Image-Based Rain Streaks انجام شده است. و در بخش دوم، بعد از بهبود تصویر با استفاده از روشی بهینه و ساده و در عین حال کارآمد اقدام به تشخیص پلاک های ایرانی خودروها خواهیم کرد. که این بخش هم بر اساس مقاله «تشخیص پلاک خودرو های ایرانی با پردازش تصویر و تکنیک های نرمال فاکتور» انجام شده است. درخواست بنده ایجاد ارتباط بین این دو بخش و به دست آوردن خروجی مناسبت است.
قیمت به هزار تومان80
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه