هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعکد svm
رشتهکامپیوتر
معماری کامپیوتر
توضیحاتیک دیتا ست ورودی داریم که شامل کامنت کاربران است. ابتدا با پردازش کامنت ها، کامنت های مناسب شناسایی ميشوند. سپس روی این کامنت ها پردازش میشود و براساس سایر ویژگی ها، یک طبقه بند svm و با هسته RBFطراحي میشود. برای تقسیم داده ها به صورت train , test نیز از روش k-fold با k=10 انجام شود
قیمت به هزار تومان143
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه