هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعدرونیابی
رشتهریاضی
ریاضی کاربردی
توضیحاتسوال1-تابع f(x)=sinxرا به ازای n=10,100,1000,10000 در [0,1]با روش تفاضلات متناهی درونیابی کنید. یا سوال2-با کمک کامپیوتر پدیده rungeرا تصویر کنید.
قیمت به هزار تومان60
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه