هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
ردیففایل رشته تحصیلی موضوع قیمت به هزار تومان عملیات
1 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
jhjkh 10 مشاهده جزئیات و خرید
2 کامپیوتر
نرم افزار
یا یا یا 10 مشاهده جزئیات و خرید
3 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
method of line solution pde 100 مشاهده جزئیات و خرید
4 هوافضا
مهندسی فضایی
talab 100 مشاهده جزئیات و خرید
5 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
انتقال حرارت 100 مشاهده جزئیات و خرید
6 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
درسی 100 مشاهده جزئیات و خرید
7 قدرت
سیستم
پخش بار اقتصادی بادر نظر گرفتن واحد بادی 100 مشاهده جزئیات و خرید
8 قدرت
سیستم
شبیه سازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
9 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انتخاب یک سیستم واقعی با تابع تبدیل درجه (مثل پاندول یا جرم و فنر) 100 مشاهده جزئیات و خرید
10 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سوال ؟ 100 مشاهده جزئیات و خرید
11 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
در پيش ¬بيني محتواي رطوبتي در طي فرآيند خشک ¬کردن انگور 100 مشاهده جزئیات و خرید
12 فایل توضیحات قدرت
آنالوگ
ماژول پخش بار با در نظر گرفتن اتوبوستر 100 مشاهده جزئیات و خرید
13 مکانیک
ساخت و تولید
مود طبیعی و لاگرانژ 100 مشاهده جزئیات و خرید
14 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حل تمرین با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
15 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
حل تمرین کنترل 100 مشاهده جزئیات و خرید
16 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه عصبی FEED-FORWARD 100 مشاهده جزئیات و خرید
17 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
برنامه نویسی انتخاب واحد ترم های دانشگاه 100 مشاهده جزئیات و خرید
18 فایل توضیحات صنایع
صنایع
فروشنده دوره گرد 100 مشاهده جزئیات و خرید
19 الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 100 مشاهده جزئیات و خرید
20 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی و سیمولینک 100 مشاهده جزئیات و خرید
21 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
فیلتر وفقی 100 مشاهده جزئیات و خرید
22 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین پردازش تصویر 2 100 مشاهده جزئیات و خرید
23 فایل توضیحات کامپیوتر
تشخیص سرطان سینه با fknn,svm 100 مشاهده جزئیات و خرید
24 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حرکت دو صفحه در سیال با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
25 فایل توضیحات مخابرات
میدان
تشخیص چهره با متلب با روش LBP 100 مشاهده جزئیات و خرید
26 قدرت
سیستم
پايداري سيگنال كوچك 100 مشاهده جزئیات و خرید
27 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی دو تمرین کلاسی درس مخابرات پیشرفته با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
28 فایل توضیحات مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
حل سیستم استوانه ای در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
29 فایل توضیحات مهندسي شيمي
شيمي پيشرفته
معادله euler 100 مشاهده جزئیات و خرید
30 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
سیالاتی وانتقال حرارت 100 مشاهده جزئیات و خرید
31 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل مسئله ارتعاشات مکانیکی 100 مشاهده جزئیات و خرید
32 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
رسم نمودار با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
33 قدرت
سیستم
شیمی 100 مشاهده جزئیات و خرید
34 پزشکی
بیوالکتریک
بررسی آنتروپومتری دست 100 مشاهده جزئیات و خرید
35 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
سیالات 100 مشاهده جزئیات و خرید
36 فایل توضیحات مخابرات
میدان
مدولاسیون fm 100 مشاهده جزئیات و خرید
37 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی مسئله با کد نویسی متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
38 مهندسی شیمی
حل معادله ديفرانسيل 100 مشاهده جزئیات و خرید
39 قدرت
سیستم
شبیه ساری یک مزرعه خورشیدی 100 مشاهده جزئیات و خرید
40 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه کامل مقاله در ورد 100 مشاهده جزئیات و خرید
41 عمران
زلزله
محاسبه تنشهای اصلی و جهتهای آنها و تنش برشی 100 مشاهده جزئیات و خرید
42 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
همگرایی اعداد مختلط 100 مشاهده جزئیات و خرید
43 فایل توضیحات مخابرات
میدان
طراحی. فیلتر 100 مشاهده جزئیات و خرید
44 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تقریب سیگنال ورودی از طریق محاسبه ی ضرایب پیشگویی خطی lpc 100 مشاهده جزئیات و خرید
45 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین 100 مشاهده جزئیات و خرید
46 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین درسی 100 مشاهده جزئیات و خرید
47 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پروژه 100 مشاهده جزئیات و خرید
48 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش تصویر 100 مشاهده جزئیات و خرید
49 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
حل معادله ی دیفرانسیل غیر خطی مرتبه دوم دو بعدی در PDE SOLVER 100 مشاهده جزئیات و خرید
50 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 100 مشاهده جزئیات و خرید
51 فایل توضیحات مهندسي برق الکترونيک
ديجيتال
سه پروژه مربوط به درس سیگنال سیستم 100 مشاهده جزئیات و خرید
52 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی amdmبا guiمطلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
53 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
تئوری جامع ماشین 100 مشاهده جزئیات و خرید
54 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین 100 مشاهده جزئیات و خرید
55 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 100 مشاهده جزئیات و خرید
56 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی با مطلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
57 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
داده کاوی 100 مشاهده جزئیات و خرید
58 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیگنال 100 مشاهده جزئیات و خرید
59 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبی سازی مبدل بوست با استفاده از سیمولینک متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
60 فایل توضیحات قدرت
سیستم
احتمال مهندسي 100 مشاهده جزئیات و خرید
61 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
یادگیری در شبکه بیز 100 مشاهده جزئیات و خرید
62 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرین درسی متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
63 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
برنامه نویسی 100 مشاهده جزئیات و خرید
64 مهندسي صنايع
مديريت نو وفناوري
خوشه بندی داده های مشتریان 100 مشاهده جزئیات و خرید
65 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
محاسبات 100 مشاهده جزئیات و خرید
66 فایل توضیحات مهندسی شیمی
بیوتکنواوژی
کد نویسی سه مدل در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
67 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
فیلترها 100 مشاهده جزئیات و خرید
68 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی و گرفتن شک موج در زمان اتصال کوتاه 100 مشاهده جزئیات و خرید
69 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرین درس مخابرات 100 مشاهده جزئیات و خرید
70 قدرت
سیستم
مدلسازی ماشین القایی سه فاز در حالت اتصال کوتاه 100 مشاهده جزئیات و خرید
71 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
انجام پروژه 100 مشاهده جزئیات و خرید
72 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
سینماتیک معکوس روبات 100 مشاهده جزئیات و خرید
73 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
درخواست 100 مشاهده جزئیات و خرید
74 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی مدل مخفی مارکوف 100 مشاهده جزئیات و خرید
75 فایل توضیحات عمران
زلزله
انجام پروژه محاسبات عددی ترم 4 عمران 100 مشاهده جزئیات و خرید
76 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پیش بینی بار شبکه های توزیع برق با استفاده از شبکه های عصبی 100 مشاهده جزئیات و خرید
77 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه محاسبات عددى در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
78 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرین درس DSS 100 مشاهده جزئیات و خرید
79 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Neural Network Ensembles 100 مشاهده جزئیات و خرید
80 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 100 مشاهده جزئیات و خرید
81 الکترونیک
آنالوگ
انکدر و دیکدر صوت 100 مشاهده جزئیات و خرید
82 کامپیوتر
نرم افزار
لبه يابي تصوير تخريب شده با نويز نمك و فلفل 100 مشاهده جزئیات و خرید
83 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین محاسبات 100 مشاهده جزئیات و خرید
84 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش سیگنال های دیجیتال(dsp) 100 مشاهده جزئیات و خرید
85 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
طراحی بازی مار وسیب 100 مشاهده جزئیات و خرید
86 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه مربوط به درس دینامیک سیستم قدرت 100 مشاهده جزئیات و خرید
87 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرینات پردازش سیگنال به متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
88 قدرت
سیستم
سیمولینک 100 مشاهده جزئیات و خرید
89 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار 100 مشاهده جزئیات و خرید
90 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 100 مشاهده جزئیات و خرید
91 کنترل
نظریه کنترل
کنترل مود لغزشی انتگرالی برای سیستم تعلیق فعال نیم خودرو 100 مشاهده جزئیات و خرید
92 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل خطی 100 مشاهده جزئیات و خرید
93 فایل توضیحات مکانیک
شبیه سازی یک چیلر جذب سطحی 100 مشاهده جزئیات و خرید
94 قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار کنترل سرعت و موقعیت 100 مشاهده جزئیات و خرید
95 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حذف نویز اسپکل با سه فیلتر میانه،گوسی،وینر 100 مشاهده جزئیات و خرید
96 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
هیدرولیک محاسباتی 100 مشاهده جزئیات و خرید
97 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل صنعتی با سیمولینک 100 مشاهده جزئیات و خرید
98 مکانیک
طراحی کاربردی
سودوکو درمتلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
99 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
رسم نمودار 100 مشاهده جزئیات و خرید
100 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ترجمه زبان 100 مشاهده جزئیات و خرید
101 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیرخطی 100 مشاهده جزئیات و خرید
102 عمران
طیف فوریه 100 مشاهده جزئیات و خرید
103 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل تمرین در زمینه DSP 100 مشاهده جزئیات و خرید
104 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل تمرین در زمینه DSP به همراه شبیه سازی یکی از موضوعات ارایه شده در پاورپوینت 100 مشاهده جزئیات و خرید
105 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبیه سازی باgui متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
106 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پروژه نهایی درس کنترل اتوماتیک 100 مشاهده جزئیات و خرید
107 فایل توضیحات مخابرات
میدان
کد نویسی با استفاده از نرم افزار متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
108 فایل توضیحات قدرت
سیستم
گزارش mfile متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
109 فایل توضیحات مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
انتقال حرارت دوبعدی ناپایا در سیستم کارتزین 100 مشاهده جزئیات و خرید
110 هوافضا
جلوبرندگی
ردازش بارکد خوان از طبقه بندی پردازش تصویر 100 مشاهده جزئیات و خرید
111 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
شبکه بندی و حل معادله به روش تفاضل محدود 100 مشاهده جزئیات و خرید
112 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
پیدا کردن باقیمانده توابع تبدیل 100 مشاهده جزئیات و خرید
113 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری 100 مشاهده جزئیات و خرید
114 الکترونیک
الکترونیک نوری
کنترل سطح آب مخزن با منطق فازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
115 عمران
راه ترابری
پیش بینی شدت تصادفات با استفاده از anfis 100 مشاهده جزئیات و خرید
116 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
برخورد یک جریان یکنواخت با تعداد 10 عدد دابلت 100 مشاهده جزئیات و خرید
117 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
Modelling and optimization of gliding arc discharge plasma reactor for methane and carbon dioxide conversion using hybrid artificial neural network—genetic algorithm technique 100 مشاهده جزئیات و خرید
118 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترل کننده ترکیبی fuzzy-pid 100 مشاهده جزئیات و خرید
119 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقایسه دو فیلتر 100 مشاهده جزئیات و خرید
120 ریاضی
ریاضی محض
انتخاب ویژگی یا feature selecton 100 مشاهده جزئیات و خرید
121 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین پردازش تصویر 100 مشاهده جزئیات و خرید
122 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
تمرین درس کنترل صنعتی پیشرفته و کنترل دیجیتال 100 مشاهده جزئیات و خرید
123 فایل توضیحات مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
حل معادله حرارت با روش کرانک نیکلسون دو بعدی 100 مشاهده جزئیات و خرید
124 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حل تمرین در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
125 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
کد حل معادله یک معادله PDE به دو روش 100 مشاهده جزئیات و خرید
126 فایل توضیحات قدرت
سیستم
z trans 100 مشاهده جزئیات و خرید
127 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه کلاسی 100 مشاهده جزئیات و خرید
128 کامپیوتر
نرم افزار
کاهش بعد 100 مشاهده جزئیات و خرید
129 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
یک مدل خطی برای موتور های پله ای مغناطیس دائم 100 مشاهده جزئیات و خرید
130 الکترونیک
دیجیتال
دستگاه ode 100 مشاهده جزئیات و خرید
131 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی یک مودم (فرستنده و گیرنده دیجیتال) QAMیاPSK 100 مشاهده جزئیات و خرید
132 الکترونیک
دیجیتال
پیدا کردن فرکانس طبیعی و مود شکل 100 مشاهده جزئیات و خرید
133 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Color-Guided Depth Recovery From RGB-D Data Using an Adaptive Autoregressive Model 100 مشاهده جزئیات و خرید
134 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
حذف نویز 100 مشاهده جزئیات و خرید
135 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تشخیص الگو 100 مشاهده جزئیات و خرید
136 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیمولینک 100 مشاهده جزئیات و خرید
137 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل مدرن 100 مشاهده جزئیات و خرید
138 کامپیوتر
نرم افزار
حل مساله تخصیص درجه دوم با الگوریتم جهش قورباغه 100 مشاهده جزئیات و خرید
139 کامپیوتر
نرم افزار
استخراج خط مرکزی از تصاویر پزشکی 100 مشاهده جزئیات و خرید
140 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
تفاضلات محدود غیر صریح 100 مشاهده جزئیات و خرید
141 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
سیالات 100 مشاهده جزئیات و خرید
142 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تابع تبدیل در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
143 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
مدل سازی به روش شبکه های عصبی روی داده های ارسال شده 100 مشاهده جزئیات و خرید
144 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جبرانساز pid 100 مشاهده جزئیات و خرید
145 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین محاسبات 100 مشاهده جزئیات و خرید
146 مکانیک
ساخت و تولید
یافتن فرکانس طبیعی 100 مشاهده جزئیات و خرید
147 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
سیگنال صدا 100 مشاهده جزئیات و خرید
148 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
149 کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی توربین بادی در سیمبولینک متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
150 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
کلاس بندی با بیز 100 مشاهده جزئیات و خرید
151 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
بهینه سازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
152 کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحي وشبيه سازي يم سيستم فشار قوي مستقيم (HVDC) 100 مشاهده جزئیات و خرید
153 فایل توضیحات مخابرات
میدان
رسم نمودار سه بعدی 100 مشاهده جزئیات و خرید
154 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مساله 100 مشاهده جزئیات و خرید
155 کامپیوتر
نرم افزار
محاسبه سری فوریه و انتگرال فوریه 100 مشاهده جزئیات و خرید
156 مکانیک
تبدیل انرژی
حل عددي معادلات بقاي مومنتوم وانر‍‍‍ژي وپيوستگي 100 مشاهده جزئیات و خرید
157 قدرت
سیستم
جایابی بهینه منابع تولید پراکنده 100 مشاهده جزئیات و خرید
158 فایل توضیحات مهندسي عمران
محيط زيست
تعدادی تمرین در حدود 100 تا که به عنوان پروژه داده شده است 100 مشاهده جزئیات و خرید
159 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد برای رسم منحنی 100 مشاهده جزئیات و خرید
160 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 100 مشاهده جزئیات و خرید
161 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله 100 مشاهده جزئیات و خرید
162 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Hybrid methods for fuzzy clustering based on fuzzy c-means and improved particle swarm optimization 1020 مشاهده جزئیات و خرید
163 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با هدف کمینه سازی امید ریاضی تعداد کارهای دارای دیرکرد 1020 مشاهده جزئیات و خرید
164 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه چندهدفه با محدودیت منابع چند حالته و قابلیت انقطاع فعالیت ها 1020 مشاهده جزئیات و خرید
165 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
فايل درخواست ارسال گرديد 108 مشاهده جزئیات و خرید
166 مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبات 108 مشاهده جزئیات و خرید
167 فایل توضیحات صنایع
صنایع
توالی عملیات همراه با تعمیرات 1080 مشاهده جزئیات و خرید
168 مخابرات
سیستم
مدل سازی و شبیه سازی روش های طراحی اشکال نامنظم واقع در زیر آب جهت برهم زدن الگوی سوناری آن ها 1080 مشاهده جزئیات و خرید
169 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی یک مفاله 1080 مشاهده جزئیات و خرید
170 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انتخاب و بهینه سازی سبد سهام به روش جستجوی فاخته 1080 مشاهده جزئیات و خرید
171 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بازی دوز و دسته بندی اقتصادی 1080 مشاهده جزئیات و خرید
172 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
درخت تصميم و کلاسترينگ در متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
173 قدرت
سیستم
پروژه متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
174 الکترونیک
نیمه هادیها
matlab 110 مشاهده جزئیات و خرید
175 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
فتوولتاییک 110 مشاهده جزئیات و خرید
176 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
unsteady state two-dimensional mass transfer 110 مشاهده جزئیات و خرید
177 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
ریاضیات عددی 110 مشاهده جزئیات و خرید
178 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
الگورینم ژنتیک 110 مشاهده جزئیات و خرید
179 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ابررسانا 110 مشاهده جزئیات و خرید
180 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
نوشتن الگوریتم های ریاضی مهندسی با متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
181 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
کدنویسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
182 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی شبکه تهویه معدن 110 مشاهده جزئیات و خرید
183 کنترل
اتوماسیون صنعتی
تفکیک فایل صوتی گفتار از موسیقی 110 مشاهده جزئیات و خرید
184 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات تار پیوسته 110 مشاهده جزئیات و خرید
185 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل مسائل معادلات کامل از حساب دیفرانسیل به کمک متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
186 فایل توضیحات صنایع
صنایع
نویز و استانداردسازی داده ها 110 مشاهده جزئیات و خرید
187 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل انتگرال عددی و تعیین مقدار تابع W طیق توضیحات ضمیمه 110 مشاهده جزئیات و خرید
188 فایل توضیحات قدرت
سیستم
LOAD FREQUENCY CONTROL IN THERMAL POWER PLANTS 110 مشاهده جزئیات و خرید
189 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
اتکمیل کردن برنامه شبکه عصبی MLP,RBF 110 مشاهده جزئیات و خرید
190 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص سرطان با استفاده از الگوریتم svm 110 مشاهده جزئیات و خرید
191 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه 110 مشاهده جزئیات و خرید
192 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدلاسیون و فیلتر 110 مشاهده جزئیات و خرید
193 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
control modern 110 مشاهده جزئیات و خرید
194 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم gustafson-kessel 110 مشاهده جزئیات و خرید
195 الکترونیک
آنالوگ
حل معادله گرما 110 مشاهده جزئیات و خرید
196 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی با کد نویسی الگوریتم ترکیبی ga-pso 110 مشاهده جزئیات و خرید
197 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پروژه درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها 110 مشاهده جزئیات و خرید
198 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
رسم نمودار در نرم افزار متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
199 فایل توضیحات عمران
زلزله
بهینه سازی گسسته 110 مشاهده جزئیات و خرید
200 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین شبیه سازی 110 مشاهده جزئیات و خرید
201 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم gustafson-kessel 110 مشاهده جزئیات و خرید
202 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بدست آوردن طيف خروجي ومشخصه محدوده ديناميكي كوانتايزر 110 مشاهده جزئیات و خرید
203 مخابرات
سیستم
تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی 110 مشاهده جزئیات و خرید
204 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل دیجیتال 110 مشاهده جزئیات و خرید
205 صنایع
صنایع
پیش بینی قیمت برق 110 مشاهده جزئیات و خرید
206 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل معادله دیفرانسیل 110 مشاهده جزئیات و خرید
207 فایل توضیحات قدرت
سیستم
موتور 110 مشاهده جزئیات و خرید
208 قدرت
سیستم
پروزه اماده درس انرزی نو 110 مشاهده جزئیات و خرید
209 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
طراحی بند گابیونی 110 مشاهده جزئیات و خرید
210 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
عايق فشار قوي
مخابرات 110 مشاهده جزئیات و خرید
211 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
انجام پروژه به روش SA 110 مشاهده جزئیات و خرید
212 قدرت
سیستم
شبیه سازی و مدلسازی نیروگاه بادی یا استفاده از نرم افزار مطلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
213 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
رسم نمودار 110 مشاهده جزئیات و خرید
214 قدرت
سیستم
تمرین کلاسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
215 مهندسي برق قدرت
الکترونيک قدرت
تست 110 مشاهده جزئیات و خرید
216 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مدلسازی گوش 110 مشاهده جزئیات و خرید
217 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار سیستم باشبیه سازی با سیمولینک و کد نویسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
218 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی تمرین درس کنترل تطبیقی 110 مشاهده جزئیات و خرید
219 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
مقایسه تخمین تابع sinc با استفاده از روشهای مختلف رگرسیون. 110 مشاهده جزئیات و خرید
220 کنترل
نظریه کنترل
پروژه 110 مشاهده جزئیات و خرید
221 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
برنامه نویسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
222 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل pid بویلر 110 مشاهده جزئیات و خرید
223 کامپیوتر
نرم افزار
معمای پازل 8 با الگوریتم ژنتیک در متلب. 110 مشاهده جزئیات و خرید
224 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
تبديل انرژي
بررسي ياتاقان هاي کشويي پله اي رايلي روغن کاري شده با سيال غيرنيوتوني رابينوويچ 110 مشاهده جزئیات و خرید
225 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
كد نويسي متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
226 عمران
ژوتکنیک
تعیین ضریب نفوذ پذیری خاک 110 مشاهده جزئیات و خرید
227 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 110 مشاهده جزئیات و خرید
228 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
ساخت و توليد
Saeed Sheni: Saeed Sheni: سلام یک پروژه با نرم افزار متلب طراحی شود به اینصورت که ما سه نوع تخمه داریم با رنگ ها و اندازه های مختلف بعد از این تخمه ها عکس میگیریم میخوایم نرم افزار‌ اینها رو با میزان اندازه و میزان درجه رنگشون از هم جدا کنه 110 مشاهده جزئیات و خرید
229 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
رگرسیون چندمتغیره غیرخطی 110 مشاهده جزئیات و خرید
230 صنایع
صنایع
الگوريتم ژنتيك 110 مشاهده جزئیات و خرید
231 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
pca ,kpca 110 مشاهده جزئیات و خرید
232 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل مسئله دینامیک سیالات محاسباتی 110 مشاهده جزئیات و خرید
233 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
ترجمه تخصصی برق 110 مشاهده جزئیات و خرید
234 الکترونیک
آنالوگ
مدولاسیون 110 مشاهده جزئیات و خرید
235 ریاضی
ریاضی کاربردی
نویززدایی داده ها به کمک تابع موجک 110 مشاهده جزئیات و خرید
236 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی حفاظت ترانس با مطلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
237 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حداقل مربعات n*p 110 مشاهده جزئیات و خرید
238 فایل توضیحات مخابرات
تمرین درس فرایند های تصادفی 110 مشاهده جزئیات و خرید
239 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر 110 مشاهده جزئیات و خرید
240 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پروژه متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
241 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
شبیه‌سازی و درون‌یابی 110 مشاهده جزئیات و خرید
242 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
حل معادله PDE با شرایط مرزی و اولیه 110 مشاهده جزئیات و خرید
243 عمران
زلزله
حل یک مثال و بدست آوردن جوابهای آن بوسیله MLP 110 مشاهده جزئیات و خرید
244 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی داده های iris بااستفاده از خوشه بندهای سلسله مراتبی و مقایسه آنها 110 مشاهده جزئیات و خرید
245 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
NSGA-II 110 مشاهده جزئیات و خرید
246 هوافضا
سازهای هوایی
طراحی سازه بال پهپاد با حداقل وزن 110 مشاهده جزئیات و خرید
247 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
کلاس بندی 110 مشاهده جزئیات و خرید
248 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
مقدار ویژه ماتریس و نیوتن رافسان 110 مشاهده جزئیات و خرید
249 مکانیک
طراحی کاربردی
بدست اوردن نتایج مقاله به روش dq یا هر روش عددی دیگر 110 مشاهده جزئیات و خرید
250 قدرت
سیستم
مدلسازی و شبیه سازی نیروگاه بادی 110 مشاهده جزئیات و خرید
251 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم به روشRLS 110 مشاهده جزئیات و خرید
252 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کاهش فلیکر ولتاژ 110 مشاهده جزئیات و خرید
253 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی PSS 110 مشاهده جزئیات و خرید
254 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی سیستم PSS بر اساس مقاله پیوست 110 مشاهده جزئیات و خرید
255 قدرت
سیستم
Methods of wind generation control in the power system 110 مشاهده جزئیات و خرید
256 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شبيه سازي يك مدل سيستم خطي متغيير ناپذير با زمان 110 مشاهده جزئیات و خرید
257 مخابرات
میدان
تشخیص چهره با متلب با روش adaboost 110 مشاهده جزئیات و خرید
258 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم 110 مشاهده جزئیات و خرید
259 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
توضیحات تکمیلی در خصوص پروژه سفارش داده شده به شماره : 1680 110 مشاهده جزئیات و خرید
260 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دیتا ست تشخیص قارچ های سمی 110 مشاهده جزئیات و خرید
261 مخابرات
سیستم
کلیات MIMO-OFDM و تخمین کانال آن 110 مشاهده جزئیات و خرید
262 هوافضا
جلوبرندگی
حل معادله دیفرانسیل با روش مونت کارلو 110 مشاهده جزئیات و خرید
263 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پیاده سازی فایل زیر 110 مشاهده جزئیات و خرید
264 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
مسیریابی امن براساس اعتماد آگاه در شبکه های حسگر بی سیم 110 مشاهده جزئیات و خرید
265 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
محاسبات عددي پيشرفته كارشناسي ارشد 110 مشاهده جزئیات و خرید
266 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل 110 مشاهده جزئیات و خرید
267 مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله حرکت ارتعاشات آزاد و اجباری ورق 110 مشاهده جزئیات و خرید
268 کامپیوتر
نرم افزار
کمک 110 مشاهده جزئیات و خرید
269 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
تقطیر چند جزیی 110 مشاهده جزئیات و خرید
270 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل دستگاه معادلات غیرخطی به روش نیوتن ن 110 مشاهده جزئیات و خرید
271 قدرت
سیستم
تغییر فرکانس سه فاز با کمک A/D و D/A 110 مشاهده جزئیات و خرید
272 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
برنامه نویسی متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
273 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
نرم افزار
برنامه نویسی کامپیوتر(درس عمومی رشته مکانیک) 110 مشاهده جزئیات و خرید
274 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انجام پروژه دانشجویی 110 مشاهده جزئیات و خرید
275 الکترونیک
آنالوگ
فشرده سازی تصویر با wavelet packet 110 مشاهده جزئیات و خرید
276 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
برنامه نویسی مطلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
277 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ریاضی مهندسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
278 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی و شبیه سازی مقاله در مورد سیستم صف بنزین 110 مشاهده جزئیات و خرید
279 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
Sampling Theory 110 مشاهده جزئیات و خرید
280 کامپیوتر
نرم افزار
َگرفتن 100 تصویر از اعداد صفر تا نه در 10 فونت مختلف و تشخیص این اعداد از هم 110 مشاهده جزئیات و خرید
281 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
حل معادله با روش رانگ کاتا 110 مشاهده جزئیات و خرید
282 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
تبديل انرژي
کار کلاسی و ترجمه‌‌ی دانشجویی 110 مشاهده جزئیات و خرید
283 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
فتوشاپ 110 مشاهده جزئیات و خرید
284 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شناسایی آماری الگو 110 مشاهده جزئیات و خرید
285 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور شنت-ماشین کمپوند 110 مشاهده جزئیات و خرید
286 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تمرین درسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
287 مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
GUI with MATLAB 110 مشاهده جزئیات و خرید
288 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم ژنتیک 110 مشاهده جزئیات و خرید
289 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
psychophysics 110 مشاهده جزئیات و خرید
290 صنایع
صنایع
simple hub problem 110 مشاهده جزئیات و خرید
291 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تمرین DSP 110 مشاهده جزئیات و خرید
292 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین متلب درس PATTERN 110 مشاهده جزئیات و خرید
293 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
فرآیند تصادفی 110 مشاهده جزئیات و خرید
294 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیش بینی معدل ترم آینده دانشجویان 110 مشاهده جزئیات و خرید
295 مخابرات
میدان
FIR and IIR 110 مشاهده جزئیات و خرید
296 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
متلب-المان محدود‎ 110 مشاهده جزئیات و خرید
297 عمران
ژوتکنیک
محاسبه سختی 110 مشاهده جزئیات و خرید
298 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
توزیع حرارت در یک میله 110 مشاهده جزئیات و خرید
299 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
درخواست حل پروژه دانشجویی 110 مشاهده جزئیات و خرید
300 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادله گرمایی زیررادرنظربگیرید. 110 مشاهده جزئیات و خرید
301 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
برنامه نویسی متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
302 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برنامه نویسی یک شبکه عصبی 110 مشاهده جزئیات و خرید
303 کامپیوتر
نرم افزار
سگمنت بندی عکس ماموگرافی 110 مشاهده جزئیات و خرید
304 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
jpeg 2000 110 مشاهده جزئیات و خرید
305 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی با کد نویسی الگوریتم ژنتیک 110 مشاهده جزئیات و خرید
306 قدرت
سیستم
شبیه سازی ماشین سنکرون 5فاز قطب دائم 110 مشاهده جزئیات و خرید
307 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
بهینه سازی 110 مشاهده جزئیات و خرید
308 مکانیک
ساخت و تولید
حل معادله موج یکبعدی به روش مک کورمک 110 مشاهده جزئیات و خرید
309 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تمرین داده کاوی 110 مشاهده جزئیات و خرید
310 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تمرین درس DSP 110 مشاهده جزئیات و خرید
311 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
فیلتر باترورث 110 مشاهده جزئیات و خرید
312 عمران
ژوتکنیک
بهينه سازي 110 مشاهده جزئیات و خرید
313 قدرت
سیستم
HIGH IMPEDANCE FAULTS DETECTION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 117 مشاهده جزئیات و خرید
314 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
رفتار فاز مایع ایدال با معادله حالت پنگ رابینسون 117 مشاهده جزئیات و خرید
315 مکانیک
طراحی کاربردی
ماتریس 12 مشاهده جزئیات و خرید
316 قدرت
سیستم
Smart grids 120 مشاهده جزئیات و خرید
317 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
318 عمران
مدیریت ساخت
حل مسئله با استفاده از روش درونیابی لاگرانژ 120 مشاهده جزئیات و خرید
319 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله دیفرانسیل مقدار مرزی 120 مشاهده جزئیات و خرید
320 کامپیوتر
نرم افزار
شناسایی ندول های ریوی در تصاویر CT 120 مشاهده جزئیات و خرید
321 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس تئوری جامع ماشین 120 مشاهده جزئیات و خرید
322 کامپیوتر
نرم افزار
سیاه و سفید کردن 120 مشاهده جزئیات و خرید
323 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیش بینی بوسیله روش شبکه عصبی PNN 120 مشاهده جزئیات و خرید
324 مخابرات
طراحی سیستم مخابراتی 120 مشاهده جزئیات و خرید
325 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
استخراج محل پلاک خودرو )پلاک ایران( از تصویر 120 مشاهده جزئیات و خرید
326 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
کانتور پخش آلودگی 120 مشاهده جزئیات و خرید
327 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
OCR 120 مشاهده جزئیات و خرید
328 مخابرات
سیستم
پروژه درس سویچینگ 120 مشاهده جزئیات و خرید
329 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
فیلتر وفقی 120 مشاهده جزئیات و خرید
330 قدرت
سیستم
جایابی بهبنه خازن با الگوریتم ABC 120 مشاهده جزئیات و خرید
331 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل معادله دیفرانسیل کوپل شده 120 مشاهده جزئیات و خرید
332 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه 120 مشاهده جزئیات و خرید
333 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبکه 120 مشاهده جزئیات و خرید
334 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
انتقال حرارت دو بعدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
335 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص موضوع در وسط یک تصویر با پس زمینه طیف دار 120 مشاهده جزئیات و خرید
336 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پردازش تصویر 120 مشاهده جزئیات و خرید
337 فایل توضیحات مهندسی شیمی
حل 5 معادله pde بصورت وابسته به یکدیگر 120 مشاهده جزئیات و خرید
338 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل تطبیقی روی کوادروتور 120 مشاهده جزئیات و خرید
339 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
سه سوال نسبتا ساده 120 مشاهده جزئیات و خرید
340 مکانیک
طراحی کاربردی
مهم نیست 120 مشاهده جزئیات و خرید
341 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
اونگ 120 مشاهده جزئیات و خرید
342 الکترونیک
آنالوگ
الگوریتم زنبور عسل 120 مشاهده جزئیات و خرید
343 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی کانال 120 مشاهده جزئیات و خرید
344 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
نوشتن برنامه نرم افزاری جهت پیاده سازی پاسخ مسائل 4 - 10 و 4 - 53 کتاب سیگنالها و سیستمها (اپنهایم) 120 مشاهده جزئیات و خرید
345 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
المان تیر 120 مشاهده جزئیات و خرید
346 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین درسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
347 ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه کاربردی 120 مشاهده جزئیات و خرید
348 رياضي
رياضي کاربردي
یافتن اعداد 120 مشاهده جزئیات و خرید
349 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین درسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
350 شیمی
نانوشیمی
تبدیل اطلاعات جی پی اس به مسافت و دسته بندی 120 مشاهده جزئیات و خرید
351 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی دستگاه معادلات PDE با روش Finite Element و برنامه نویسی آن در متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
352 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
اصلاح و بهبود یک مدل خاکی 120 مشاهده جزئیات و خرید
353 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
پردازش فیلم 120 مشاهده جزئیات و خرید
354 مهندسی شیمی
فرایند جداساز
رياضيات پيشرفته 120 مشاهده جزئیات و خرید
355 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
MATLAB coding 120 مشاهده جزئیات و خرید
356 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
احتمال 120 مشاهده جزئیات و خرید
357 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
ترجمه تخصصی برق 120 مشاهده جزئیات و خرید
358 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
صنایع(مدیریت استراتژیک) 120 مشاهده جزئیات و خرید
359 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
360 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه ی محاسبات عددی با متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
361 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل عددی پتانسیل الکتریکی و جریان الکتروسموتیک در میکرو کانال موئین 120 مشاهده جزئیات و خرید
362 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
wavelet neural network 120 مشاهده جزئیات و خرید
363 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
یکسوساز 18 پالسه سری 120 مشاهده جزئیات و خرید
364 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر 120 مشاهده جزئیات و خرید
365 مهندسي عمران
مديريت منابع آب
مقایسه دبی ماهانه رودخانه سیاهرود از با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
366 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
بهینه سازی غیرخطی مقید 120 مشاهده جزئیات و خرید
367 مکانیک
طراحی کاربردی
Gui و پدازش سیگنال 120 مشاهده جزئیات و خرید
368 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
بررسی و شبیه سازی در متن کاوی الگوریتم k_mans 120 مشاهده جزئیات و خرید
369 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
پروژه پردازش سیگنال 120 مشاهده جزئیات و خرید
370 الکترونیک
آنالوگ
شبکه عصبی با تبدیل موجک 120 مشاهده جزئیات و خرید
371 فایل توضیحات مهندسی شیمی
شبیه سازی کارکرد باتریهای لیتیومی 120 مشاهده جزئیات و خرید
372 قدرت
سیستم
شبیه سازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
373 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
بررسی پروژه انجام شده 2191 120 مشاهده جزئیات و خرید
374 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل عددی انتقال حرارت و جریان در یک فین و کانال 120 مشاهده جزئیات و خرید
375 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل ماتریسی قاب دوبعدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
376 الکترونیک
آنالوگ
تبیل موجک و تشخیص لبه 120 مشاهده جزئیات و خرید
377 عمران
زلزله
اموزش شبکه عصبی فازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
378 قدرت
سیستم
شبیه سازی موتور دی سی با سیمولینک متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
379 کامپیوتر
نرم افزار
واسط گرافیکی کاربر 120 مشاهده جزئیات و خرید
380 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
تمرین کنترل اتوماتیک 120 مشاهده جزئیات و خرید
381 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
group delay 120 مشاهده جزئیات و خرید
382 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
شبیه سازی راکتور پیوسته.سیستم کنترلی 120 مشاهده جزئیات و خرید
383 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
سیمولینک 120 مشاهده جزئیات و خرید
384 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
الگوریتم ژنتیک 120 مشاهده جزئیات و خرید
385 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
آنالیز کیفیت آب 120 مشاهده جزئیات و خرید
386 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
بررسی نحوه ی ارزیابی تابع چگالی احتمال تعداد تلفات در تصادفات رانندگی نوروز 120 مشاهده جزئیات و خرید
387 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم موازی - موازی سازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
388 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 120 مشاهده جزئیات و خرید
389 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
EEG 120 مشاهده جزئیات و خرید
390 عمران
ژوتکنیک
بهینه یابی ارایش ژئوگرید ها در شیروانی های خاکی با استفاده از بهترین مدل بهینه یابی 120 مشاهده جزئیات و خرید
391 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ریشه یابی ب روش نیوتن و سایر روشها 120 مشاهده جزئیات و خرید
392 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادله گرمایی زیررادرنظربگیرید. 120 مشاهده جزئیات و خرید
393 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تابع تبدیل در نرم افزار متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
394 ریاضی
ریاضی کاربردی
حل معادله لاپلاس در فضای سه بعدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
395 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی برروی مطلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
396 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 120 مشاهده جزئیات و خرید
397 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
شبیه سازی راکتور کوره ای Claus در واحد بازیافت گوگرد 120 مشاهده جزئیات و خرید
398 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نقاط کلیدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
399 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
حل معادله کوپل 120 مشاهده جزئیات و خرید
400 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
معادلات دیفرانسیل جزیی 120 مشاهده جزئیات و خرید
401 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
فرمول 120 مشاهده جزئیات و خرید
402 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
دستگاه ماتریس معین مثبت تجزیه چولسکی 120 مشاهده جزئیات و خرید
403 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 120 مشاهده جزئیات و خرید
404 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
کد نویسی معادله 120 مشاهده جزئیات و خرید
405 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل تحلیلی و حل با متلب یک مثال 120 مشاهده جزئیات و خرید
406 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل مسله ترمودینامیک نفتی با مطلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
407 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کدنویسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
408 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
برنامه نویسی 120 مشاهده جزئیات و خرید
409 کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 4تانک 120 مشاهده جزئیات و خرید
410 فایل توضیحات قدرت
سیستم
قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق 1200 مشاهده جزئیات و خرید
411 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
اعتبار سنجی مدل پیوستی با GAMS و کد نویسی و گرفتن خروجی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری 1200 مشاهده جزئیات و خرید
412 فایل توضیحات کامپیوتر
آنالوگ
الگوریتم نهان نگاری مبتنی بر هیستوگرام 1200 مشاهده جزئیات و خرید
413 مخابرات
میدان
طراحی فیلتر 1200 مشاهده جزئیات و خرید
414 فایل توضیحات صنایع
صنایع
موجودی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
415 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
انجام پروژه با دو الگوریتم MOPSO , SA 1200 مشاهده جزئیات و خرید
416 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبيه سازي مقاله پردازش سيگنال 1200 مشاهده جزئیات و خرید
417 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تصمیم به سرمایه گذاری درشبکه های توزیع تحت شرایط نا مشخص با تولید پراکنده شده 1200 مشاهده جزئیات و خرید
418 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
نگارش بایان نامه 1200 مشاهده جزئیات و خرید
419 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ارائه یک روش جدید جهت بهبود انتخاب داده و قابلیت اطمینان در گرید با استفاده از الگوریتم بهینه سازی واکنش های شیمیایی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
420 هوافضا
دینامیک پرواز
شبیه سازی دینامیک عرضی هواپبما 1200 مشاهده جزئیات و خرید
421 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انجام کد متلب الگوریتم کرم شب تاب برای مسئله زمان بندی پروژه 1200 مشاهده جزئیات و خرید
422 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تعیین آپنه خواب با استفاده از سیگنال EEG 1200 مشاهده جزئیات و خرید
423 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
سنجش از دور - Change Detection 1200 مشاهده جزئیات و خرید
424 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل مساله ی کنترل موجودی با الگوریتم ترکیبی SAو GA 1200 مشاهده جزئیات و خرید
425 فایل توضیحات عمران
زلزله
FEM 1200 مشاهده جزئیات و خرید
426 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
بوستینگ و مپ ردیوس 1200 مشاهده جزئیات و خرید
427 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل انتگرال غیر خطی ولترا با استفاده از چند جمله ای چبیشف 1200 مشاهده جزئیات و خرید
428 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه چندهدفه با محدودیت منابع چند حالته و قابلیت انقطاع فعالیت ها 1200 مشاهده جزئیات و خرید
429 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
حل تمرین 1200 مشاهده جزئیات و خرید
430 کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندی ترافیک شبکه 1200 مشاهده جزئیات و خرید
431 مخابرات
سیستم
پایان نامه ارشد ابرطیفی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
432 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
اسپلاین 1200 مشاهده جزئیات و خرید
433 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
نهان نگاری تصاویر پزشکی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
434 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله ارسالی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
435 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فرکانس بار در میکروگرید مستقل در حضور خودروهای الکتریکی با استفاده از کنترل تطبیقی و الگوریتم pso 1200 مشاهده جزئیات و خرید
436 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی کنترل کننده فازی برای تقاطع با چراغ راهنمایی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
437 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک 1200 مشاهده جزئیات و خرید
438 فایل توضیحات مهندسي برق الکترونيک
نيمه هاديها
کنترل مقاوم کروز قطار پر سرعت 1200 مشاهده جزئیات و خرید
439 فایل توضیحات صنایع
صنایع
Set Covering Problem 1200 مشاهده جزئیات و خرید
440 فایل توضیحات مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
کنترل مقاوم کروز قطار پر سرعت 1200 مشاهده جزئیات و خرید
441 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل گشتاور مستقیم موتور القائی سه فاز بر پایه کنترل منطق فازی جهت بهبود عملکرد دینامیکی به کمک کنترل کننده PID 1200 مشاهده جزئیات و خرید
442 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
A Neuro-Fuzzy System for Characterization of Arm Movements 128 مشاهده جزئیات و خرید
443 مکانیک
ساخت و تولید
راه اندازی موتور القایی سه فاز 128 مشاهده جزئیات و خرید
444 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل عددي انتقال حرارت در فين با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
445 مخابرات
سیستم
تشخیص چهره 130 مشاهده جزئیات و خرید
446 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
4 تا پروژه محاسبات عددی 130 مشاهده جزئیات و خرید
447 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی فیلتر دیجیتال 130 مشاهده جزئیات و خرید
448 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
سرطان سینه 130 مشاهده جزئیات و خرید
449 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدسازی جدایش کاتدی 130 مشاهده جزئیات و خرید
450 کامپیوتر
شناسایی نخود و لوبیا 130 مشاهده جزئیات و خرید
451 کامپیوتر
نرم افزار
موازی سازی در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
452 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندی 130 مشاهده جزئیات و خرید
453 مکانیک
طراحی کاربردی
حل و پیدا کردن معادله دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
454 مکانیک
طراحی کاربردی
هر موضوعی 130 مشاهده جزئیات و خرید
455 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
رسم نمودار با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
456 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
457 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Aircraft Control System Using LQG and LQR Controller with Optimal Estimation-Kalman Filter Design 130 مشاهده جزئیات و خرید
458 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
459 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی متلب برای مسئله ترمو الاستیسیته که روابطش موجوده 130 مشاهده جزئیات و خرید
460 فایل توضیحات مخابرات
دیجیتال
پردازش صوت 130 مشاهده جزئیات و خرید
461 مهندسي مکانيک
تبديل انرژي
بهینه‌سازی سازی نتایج حاصل از خنک کاری هوای ورودی توربین گاز در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
462 کامپیوتر
نرم افزار
تبدیل ارقام دست نویس به دیجیتال با استفاده از روش OCR 130 مشاهده جزئیات و خرید
463 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 130 مشاهده جزئیات و خرید
464 کامپیوتر
نرم افزار
پردازش تصوير 130 مشاهده جزئیات و خرید
465 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل مدرن 130 مشاهده جزئیات و خرید
466 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
اجزا محدود 130 مشاهده جزئیات و خرید
467 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
gui در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
468 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ایجاد یک منو و چند نمودار 130 مشاهده جزئیات و خرید
469 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاش آزاد ورق به روش GDQ 130 مشاهده جزئیات و خرید
470 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شرح 130 مشاهده جزئیات و خرید
471 فایل توضیحات عمران
زلزله
الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
472 الکترونیک
دیجیتال
image perocessing 130 مشاهده جزئیات و خرید
473 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مدولاتور و دمدولاتور 130 مشاهده جزئیات و خرید
474 قدرت
عایق فشار قوی
جریان ها های هججومی در ترانسفورماتورهای قددرت 130 مشاهده جزئیات و خرید
475 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
شبیه سازی انتقال آلودگی در خاک 130 مشاهده جزئیات و خرید
476 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مدل HIV 130 مشاهده جزئیات و خرید
477 صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
مدیریت سیستمها 130 مشاهده جزئیات و خرید
478 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
ساخت و توليد
برنامه نویسی انتخاب واحد ترم های دانشگاه 130 مشاهده جزئیات و خرید
479 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ردیابی حداکثر توان فتوولتاییک با الگوریتم هدایت افزایشی 130 مشاهده جزئیات و خرید
480 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ماشین لرنینگ 130 مشاهده جزئیات و خرید
481 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی DG با الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
482 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ماشین بردار پشتیبان 130 مشاهده جزئیات و خرید
483 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پردازش تکاملی 130 مشاهده جزئیات و خرید
484 قدرت
ماشین درایو
محاسبه پارامترهاي مدار معادل 130 مشاهده جزئیات و خرید
485 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
در بخش توضيحات 130 مشاهده جزئیات و خرید
486 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
Matlab code 130 مشاهده جزئیات و خرید
487 قدرت
سیستم
pss 130 مشاهده جزئیات و خرید
488 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه محاسبات عددی 130 مشاهده جزئیات و خرید
489 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم mlp 130 مشاهده جزئیات و خرید
490 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تبدیل ام فایل به بلوک سیمولینک 130 مشاهده جزئیات و خرید
491 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Software Defined Network 130 مشاهده جزئیات و خرید
492 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
نوشتن ga استاندارد با c 130 مشاهده جزئیات و خرید
493 قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی DTC 130 مشاهده جزئیات و خرید
494 فایل توضیحات قدرت
تیوری جامع ماشین های اکتریکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
495 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه مدل سازی ماشین های سنکرون در مدل dq 130 مشاهده جزئیات و خرید
496 کامپیوتر
خوشه بندي داده ي جرياني 130 مشاهده جزئیات و خرید
497 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
درس پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
498 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تپ چنجر ultc 130 مشاهده جزئیات و خرید
499 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
LDA 130 مشاهده جزئیات و خرید
500 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی درایو موتور Ac 130 مشاهده جزئیات و خرید
501 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین درس سیگنال و سبستم ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
502 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تثبيت تصاوير 130 مشاهده جزئیات و خرید
503 الکترونیک
آنالوگ
آشکارسازی و زدیابی یک هدف 130 مشاهده جزئیات و خرید
504 فایل توضیحات قدرت
سیستم
;کنترل غیر خطی 130 مشاهده جزئیات و خرید
505 کنترل
نظریه کنترل
پروژه درسی کنترل غیرخطی 130 مشاهده جزئیات و خرید
506 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تشخیص پسته خندان 130 مشاهده جزئیات و خرید
507 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Pca-lda 130 مشاهده جزئیات و خرید
508 مکانیک
ساخت و تولید
تحلیل سینماتیک ربات موازی استوارت 6 درجه ازادی 130 مشاهده جزئیات و خرید
509 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شناسایی مرز تصمیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
510 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین 130 مشاهده جزئیات و خرید
511 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل نامعادله 130 مشاهده جزئیات و خرید
512 کنترل
نظریه کنترل
کنترل موتور dc از طریق شبکه عصبی narx 130 مشاهده جزئیات و خرید
513 قدرت
سیستم
طراحی کنترل مقاوم برای statcomدر جبرانسازی فلیکر ناشی از کوره قوس الکتریکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
514 الکترونیک
آنالوگ
حجم مخروط 130 مشاهده جزئیات و خرید
515 عمران
زلزله
ارزیابی پاسخ سیستم یک درجه ازاد 130 مشاهده جزئیات و خرید
516 کامپیوتر
نرم افزار
زنبور عسل 130 مشاهده جزئیات و خرید
517 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترانس ستاره - مثلث با بار Rc 130 مشاهده جزئیات و خرید
518 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص سن از روی صدا با شبکه عصبی 130 مشاهده جزئیات و خرید
519 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی با سیمولینک 130 مشاهده جزئیات و خرید
520 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی با سیمولینک 130 مشاهده جزئیات و خرید
521 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترلر pid با کنترل فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
522 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
انتقال حرارت 130 مشاهده جزئیات و خرید
523 فایل توضیحات مکانیک
مواد مرکب
کامپوزیت 130 مشاهده جزئیات و خرید
524 ریاضی
ریاضی کاربردی
کار با GUI 130 مشاهده جزئیات و خرید
525 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم رقابت های استعماری 130 مشاهده جزئیات و خرید
526 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی با شبکه های عصبی 130 مشاهده جزئیات و خرید
527 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
528 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
برسی داده ها و کد نویسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
529 قدرت
سیستم
جایابیdgوdstatcomباالگوریتم بهینه جستجوی باکتری بهمراه ترجمه ورد 130 مشاهده جزئیات و خرید
530 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدار عملکرد خازن متغییر 130 مشاهده جزئیات و خرید
531 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
درونیابی به روش لاگرانژ و اسپلاین 130 مشاهده جزئیات و خرید
532 الکترونیک
آنالوگ
طراحی alu 130 مشاهده جزئیات و خرید
533 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
لبه یابی و برش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
534 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
Pde 130 مشاهده جزئیات و خرید
535 فایل توضیحات مکانیک
انتقال حرارت یک بعدی 130 مشاهده جزئیات و خرید
536 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
رسم نمودار مربوط به سلول خورشیدی 130 مشاهده جزئیات و خرید
537 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
538 فایل توضیحات مکانیک
مدل سازی و بهینه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
539 مخابرات
سیستم
تشخیص هویت با شکل گوش 130 مشاهده جزئیات و خرید
540 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
اعمال پدیده ی طنین طبیعی به یک سیگنال قلبی با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
541 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
542 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
انواع مدولاسیون ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
543 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بدست آوردن توزیع دما 130 مشاهده جزئیات و خرید
544 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
545 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
طراحی پیانو توسط نرم افزار متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
546 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تبدیل سه فاز به 5 فاز 130 مشاهده جزئیات و خرید
547 پزشکی
بیوالکتریک
تخمین پارامتربا استفاده از pso 130 مشاهده جزئیات و خرید
548 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
رنگ بندی تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
549 قدرت
سیستم
برای هر کدام از موضوع های زیر یه مقاله با شبیه سازی لازم داریم. لطف کنید قیمت بدید تا در صورت توافق کار رو شروع کنیم. 130 مشاهده جزئیات و خرید
550 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
تمرین دانشجویی 130 مشاهده جزئیات و خرید
551 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ترجمه وتهیه پاور پوینت 130 مشاهده جزئیات و خرید
552 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی - 130 مشاهده جزئیات و خرید
553 قدرت
سیستم
مدولاسیون 130 مشاهده جزئیات و خرید
554 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
انجام پروژه متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
555 فایل توضیحات مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
فیت کردن با برنامه متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
556 قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی مدارهای ژنراتور تحریک مستقل-کمپوند-ژنراتور شنت بلند و کوتاه 130 مشاهده جزئیات و خرید
557 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه عصبی فازی جهت تقریب تابع 130 مشاهده جزئیات و خرید
558 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل مساله با متلب درس کنترل سازه 130 مشاهده جزئیات و خرید
559 مکانیک
طراحی کاربردی
پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
560 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی الگوریتم ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
561 فایل توضیحات عمران
زلزله
رگرسیون گرفتن از فرمول با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
562 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبات عددی 130 مشاهده جزئیات و خرید
563 قدرت
سیستم
کنترل سرعت ماشین القایی با منطق فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
564 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی اینورتر CHB چندسطحی 130 مشاهده جزئیات و خرید
565 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
566 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص اعداد کنتور آب منزل 130 مشاهده جزئیات و خرید
567 فایل توضیحات مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
تمرین کلاسی. مربوط به درس شناسایی سیستم ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
568 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی نیروگاه بادی 130 مشاهده جزئیات و خرید
569 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کدنویسی فرمول 130 مشاهده جزئیات و خرید
570 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
انتقال حرارت 130 مشاهده جزئیات و خرید
571 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
Speckle noise reduction methods in cardiac cycles 130 مشاهده جزئیات و خرید
572 کنترل
آنالوگ
کنترل گشتاور موتور القایی با فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
573 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کراکینگ کاتالیست 130 مشاهده جزئیات و خرید
574 کنترل
نظریه کنترل
کنترل ترافیک یک چهار راه با استفاده از منطق فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
575 مکانیک
طراحی کاربردی
تحلیل دینامیکی ربات انعطاف پذیر با استفاده از ماتریس DeNOC 130 مشاهده جزئیات و خرید
576 پزشکی
بیوالکتریک
تصحیح تضعیف تصویر اسپکت 130 مشاهده جزئیات و خرید
577 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
چیز زیادی نمیدونم ازش 130 مشاهده جزئیات و خرید
578 کنترل
نظریه کنترل
طراحی سیستم کنترل فعال ارتعاشات سازه های ساختمانی دارای تأخیر زمانی به روش کنترل ترکیبی H_2/H_∞ با استفاده از تکنیک نامساوی ماتریس خطی 130 مشاهده جزئیات و خرید
579 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پياده سازيALU 130 مشاهده جزئیات و خرید
580 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
تشخیص نقطه تغییر با روش SSA 130 مشاهده جزئیات و خرید
581 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ابزار داده کاوی 130 مشاهده جزئیات و خرید
582 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی فازی در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
583 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدلسازی عددی و آنالیزی 130 مشاهده جزئیات و خرید
584 قدرت
سیستم
درس الکترومغناطیس مقطع کارشناسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
585 کامپیوتر
آنالوگ
الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
586 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
An additive image watermarking method based on particle swarm optimization 130 مشاهده جزئیات و خرید
587 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تکالیف درسی متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
588 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
An additive image watermarking method based on particle swarm optimization 130 مشاهده جزئیات و خرید
589 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش اثر انگشت 130 مشاهده جزئیات و خرید
590 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کد نویسی به تمرین ریاضی پیشرفته 130 مشاهده جزئیات و خرید
591 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
راکتور تایریستور کنترل مقدماتی 130 مشاهده جزئیات و خرید
592 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرینات درس پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
593 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل تمرین محاسبات 130 مشاهده جزئیات و خرید
594 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کدنویسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
595 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی و تخصیص ظرفیت بهینه سیستم های CHP در شبکه توزیع 130 مشاهده جزئیات و خرید
596 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
راهنماي گام به كام حل معادله درجه 1 130 مشاهده جزئیات و خرید
597 فایل توضیحات مهندسي شيمي
طراحي فرايندها
حل مثال کتاب 130 مشاهده جزئیات و خرید
598 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت 130 مشاهده جزئیات و خرید
599 مکانیک
مهندسی جوش
بهینه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
600 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم بهینه سازی مورچگان 130 مشاهده جزئیات و خرید
601 کنترل
نظریه کنترل
پروژه درس فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
602 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ضربه 130 مشاهده جزئیات و خرید
603 کامپیوتر
نرم افزار
ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
604 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم فرا ابتکاری 130 مشاهده جزئیات و خرید
605 قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی موتورالقای خطی 130 مشاهده جزئیات و خرید
606 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه ی بهبود یافته 130 مشاهده جزئیات و خرید
607 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
جدول یونیفاید 130 مشاهده جزئیات و خرید
608 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
دینامیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
609 کامپیوتر
نرم افزار
پیش بینی سرعت باد فروشگاه مهراباد 130 مشاهده جزئیات و خرید
610 کامپیوتر
نرم افزار
پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
611 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام پروژه 130 مشاهده جزئیات و خرید
612 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
حل معادلات دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
613 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
Detecting Leg Bone Fracture In X-Ray Images 130 مشاهده جزئیات و خرید
614 فایل توضیحات هوافضا
مهندسی فضایی
کد طراحی سیستمی 130 مشاهده جزئیات و خرید
615 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
تحلیل خرپا 130 مشاهده جزئیات و خرید
616 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طراحی یا کاربرد فیلتر های دیجیتال 130 مشاهده جزئیات و خرید
617 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
روش تشخیص بیماری، مبتنی بر الگوریتمPCA فازی مقاوم غیرخطی 130 مشاهده جزئیات و خرید
618 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کدینگ 130 مشاهده جزئیات و خرید
619 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
620 کامپیوتر
نرم افزار
الگوريتمk-means 130 مشاهده جزئیات و خرید
621 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
زمان انتظار سرویس بیمار 130 مشاهده جزئیات و خرید
622 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
A New Digital Distance Relaying Scheme for Series-Compensated Double-Circuit Line During Open Conductor and Ground Fault 130 مشاهده جزئیات و خرید
623 عمران
ژوتکنیک
عمران 130 مشاهده جزئیات و خرید
624 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه نویسی در متلب یا میپل 130 مشاهده جزئیات و خرید
625 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهینه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
626 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص چهره 130 مشاهده جزئیات و خرید
627 مکانیک
آنالوگ
متلب پایه 130 مشاهده جزئیات و خرید
628 قدرت
سیستم
درس توان راکتیو 130 مشاهده جزئیات و خرید
629 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 130 مشاهده جزئیات و خرید
630 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پردازش متن 130 مشاهده جزئیات و خرید
631 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
باک بوست 130 مشاهده جزئیات و خرید
632 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل پروژه 130 مشاهده جزئیات و خرید
633 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
استخراج ویژگی حالت تصویر با استفاده از PCA و LBP ترکیبی 130 مشاهده جزئیات و خرید
634 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص اتوماتیک مرکز fovea و optic disc در تصاویر شبکیه چشم 130 مشاهده جزئیات و خرید
635 کامپیوتر
ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
636 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ساختن دست بند برای مشخص کردن امتیاز عددی نوشته های کاربران وب 130 مشاهده جزئیات و خرید
637 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
محاسبات عددی با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
638 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
موج دندان اره ای با فرکانس متغیر 130 مشاهده جزئیات و خرید
639 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کاهش نویز در سیستم های RFid 130 مشاهده جزئیات و خرید
640 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حزف نویز تصویر با موجک 130 مشاهده جزئیات و خرید
641 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهره برداری از سیستم های قدرت 130 مشاهده جزئیات و خرید
642 مخابرات
میدان
انجام تمرین متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
643 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش سیگنال دیجیتال dsp 130 مشاهده جزئیات و خرید
644 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کدنویسی و شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
645 صنایع
صنایع
پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
646 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
معادله پارشال با شرایط مرزی 130 مشاهده جزئیات و خرید
647 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ترانسفورماتورالکترونیکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
648 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل مدرن 130 مشاهده جزئیات و خرید
649 الکترونیک
دیجیتال
بخش بندی تصاویر رادار سار 130 مشاهده جزئیات و خرید
650 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهبود کیفیت توان با استفاده اینورتر تولید پراکنده با کنترل توا اکتیو 130 مشاهده جزئیات و خرید
651 ریاضی
ریاضی کاربردی
معادلات دیفرانسیل تصادفی 130 مشاهده جزئیات و خرید
652 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رفع خطار شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
653 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
شبكه عصبي و داده كاوي 130 مشاهده جزئیات و خرید
654 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس 130 مشاهده جزئیات و خرید
655 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترل کننده ی پیش بین به روش dmc 130 مشاهده جزئیات و خرید
656 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سمینار 130 مشاهده جزئیات و خرید
657 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی کنترل سرعت موتور القایی با خود تنظیم ترکیبی pi و منطق فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
658 الکترونیک
دیجیتال
حذف نویز سیگنال ECG با روش DWT 130 مشاهده جزئیات و خرید
659 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل معادلات دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
660 فایل توضیحات مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
ترمودینامکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
661 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پنهان نگاری تصویر در تصویر به روش lsb 130 مشاهده جزئیات و خرید
662 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
663 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ماشینهای القایی 130 مشاهده جزئیات و خرید
664 فایل توضیحات قدرت
سیستم
MATLAB/Simulink Based Modeling and Simulation of Power Quality Disturbances 130 مشاهده جزئیات و خرید
665 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تکمیل یک تمرین متلب:تخمین پارامترهای سیگنال s(t) 130 مشاهده جزئیات و خرید
666 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل عددی 3معادله دیفرانسیل3مجهول به روش تفاضل محدودFDM 130 مشاهده جزئیات و خرید
667 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل مساله ریاضی 130 مشاهده جزئیات و خرید
668 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
مدلسازی ریاضی معادله براون استوکس 130 مشاهده جزئیات و خرید
669 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شبیه سازی سنسور اثر انگشت به کمک پردازش تصویر در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
670 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پروژه درسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
671 الکترونیک
آنالوگ
تطبیق چهره درتصاویر گرفته شده در نور مرئی و مادون قرمز بااستفاده از ویژگی های دوتصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
672 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
هیستو گرام 130 مشاهده جزئیات و خرید
673 فایل توضیحات قدرت
سیستم
موتور شنت 130 مشاهده جزئیات و خرید
674 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
نرم افزار
تشخیص روبات های وب با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر درخت تصمیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
675 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص روبات های وب با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر درخت تصمیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
676 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل حدی معادله انتگرال- دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
677 کامپیوتر
دیجیتال
پردازش تصویر با مطلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
678 مخابرات
PLP 130 مشاهده جزئیات و خرید
679 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شناسایی الگو 130 مشاهده جزئیات و خرید
680 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
پروژه دانشگاهی 130 مشاهده جزئیات و خرید
681 کامپیوتر
نرم افزار
n queen 130 مشاهده جزئیات و خرید
682 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
683 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل مسایل باروش متلب و الگورتیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
684 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی قطار برقی 130 مشاهده جزئیات و خرید
685 کامپیوتر
نرم افزار
region props 130 مشاهده جزئیات و خرید
686 مکانیک
ساخت و تولید
pardazesh tasvir 130 مشاهده جزئیات و خرید
687 کامپیوتر
نرم افزار
اعمال فیلتر بالا گذر روی تصویر با پارامترهای متفاوت 130 مشاهده جزئیات و خرید
688 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه عصبی فازی جهت تقریب تابع 130 مشاهده جزئیات و خرید
689 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
ماشین بردار پشتیبان 130 مشاهده جزئیات و خرید
690 قدرت
الکترونیک قدرت
مقایسه ی دو صدای ضبط شده توسط نرم افزار متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
691 عمران
محیط زیست
آلودگی هوا 130 مشاهده جزئیات و خرید
692 مهندسی شیمی
بیشینه ساختن بازده تولید هیدروژن با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری 130 مشاهده جزئیات و خرید
693 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
fredholm integral equation example 130 مشاهده جزئیات و خرید
694 صنایع
صنایع
ماشین بردار پشتیبان+الگوریتم کلونی مورچگان 130 مشاهده جزئیات و خرید
695 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تئوری جامع ماشین 130 مشاهده جزئیات و خرید
696 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کد متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
697 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی توابع 130 مشاهده جزئیات و خرید
698 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کاهش هارمونیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
699 کامپیوتر
نرم افزار
تشخصی خودرو همراه 130 مشاهده جزئیات و خرید
700 مهندسي عمران
راه ترابري
پردازش تصویر عکسهای SEM و آب جوشان 130 مشاهده جزئیات و خرید
701 قدرت
حفاظت
هوشمند سازی رله دیجیتال 130 مشاهده جزئیات و خرید
702 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پروژه درس ریاضی مهندسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
703 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
حل یک مثال عملیات دو با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
704 عمران
زلزله
رسم طیف پاسخ 130 مشاهده جزئیات و خرید
705 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
روش اجرا محدود 130 مشاهده جزئیات و خرید
706 الکترونیک
آنالوگ
ضرائب lpc 130 مشاهده جزئیات و خرید
707 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
گشتاورهای اینرسی سطح 130 مشاهده جزئیات و خرید
708 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
svm 130 مشاهده جزئیات و خرید
709 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
کدنویسی روابط طراحی مخزن 130 مشاهده جزئیات و خرید
710 مکانیک
ساخت و تولید
پردازش حرکت روغن در لوله آزمایشگاهی 130 مشاهده جزئیات و خرید
711 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تبدیل الگوریتم به کد متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
712 کنترل
اتوماسیون صنعتی
یادگیری تقویت 130 مشاهده جزئیات و خرید
713 فایل توضیحات مکانیک
پیش بینی اثر دما،رطوبت بر افزایش سم آفلاتوکسین با شبکه عصبی هاپفیلد 130 مشاهده جزئیات و خرید
714 کنترل
کنترلر قند خون pid 130 مشاهده جزئیات و خرید
715 مخابرات
سیستم
شناسایی الگو 130 مشاهده جزئیات و خرید
716 مخابرات
سیستم
بررسی وشبیه سازی روش های فشرده سازی صحبت بر مینای تبدیل ویولت 130 مشاهده جزئیات و خرید
717 مخابرات
سیستم
ردیابی شی 130 مشاهده جزئیات و خرید
718 فایل توضیحات مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
الگوریتم ژنتیک 132 مشاهده جزئیات و خرید
719 کامپیوتر
نرم افزار
MAGHALE A Genetic Algorithm (GA) based Load Balancing Strategy for 140 مشاهده جزئیات و خرید
720 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترل کننده 140 مشاهده جزئیات و خرید
721 فایل توضیحات مخابرات
میدان
رسم نمودار 140 مشاهده جزئیات و خرید
722 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی برای درس انرژی نو 140 مشاهده جزئیات و خرید
723 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی یک مقاله دلخواه 140 مشاهده جزئیات و خرید
724 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
کنترل دور ماشینهای bldc 140 مشاهده جزئیات و خرید
725 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
یک سیستم کنترل آونگ معکوس دو تکه (double inverted pendulum) 140 مشاهده جزئیات و خرید
726 مخابرات
شبکه
شبکه های مخابراتی 140 مشاهده جزئیات و خرید
727 قدرت
سیستم
بررسی شبیه سازی محدود کنند های جریان اتصال کوتاه در سیستم های قدرت باکد متلب 143 مشاهده جزئیات و خرید
728 کامپیوتر
نرم افزار
pareto frontier for job Excution and data transfer time in hybrid cluds uses whith Bee colony 143 مشاهده جزئیات و خرید
729 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
کد svm 143 مشاهده جزئیات و خرید
730 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه شبکه های عصبی 143 مشاهده جزئیات و خرید
731 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین کلاسی 143 مشاهده جزئیات و خرید
732 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص امضا 143 مشاهده جزئیات و خرید
733 مخابرات
سیستم
طبقه بندی تصاویر 143 مشاهده جزئیات و خرید
734 فایل توضیحات قدرت
سیستم
الگوریتم ژنتیک 143 مشاهده جزئیات و خرید
735 عمران
زلزله
مقاله پردازش تصویر 143 مشاهده جزئیات و خرید
736 قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 143 مشاهده جزئیات و خرید
737 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
تمرین در زمینه منطق فازی 143 مشاهده جزئیات و خرید
738 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بخش سیستم و خوشه بندی فازی ( پروژه سریع ) 143 مشاهده جزئیات و خرید
739 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل کننده pid 143 مشاهده جزئیات و خرید
740 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبكه 15 شينه 143 مشاهده جزئیات و خرید
741 کامپیوتر
نرم افزار
تبدیل تصویر به متن (متون انگلیسی) 143 مشاهده جزئیات و خرید
742 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
مدلسازی مکانیزم پیوسیلیر 143 مشاهده جزئیات و خرید
743 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل pde 143 مشاهده جزئیات و خرید
744 کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیرخطی 143 مشاهده جزئیات و خرید
745 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تلفیق برنامه ریزی تولید و نگهداری تعمیرات 143 مشاهده جزئیات و خرید
746 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انجام تمرین رشته برق-کنترل 143 مشاهده جزئیات و خرید
747 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی معادلات PDE 143 مشاهده جزئیات و خرید
748 قدرت
سیستم
ترجمه کتاب 143 مشاهده جزئیات و خرید
749 فایل توضیحات قدرت
سیستم
homework 143 مشاهده جزئیات و خرید
750 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
افزایش سرعت اجرای برنامه 143 مشاهده جزئیات و خرید
751 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله پیوست 143 مشاهده جزئیات و خرید
752 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
خوشه بندی با k-means,FCM,SOM 143 مشاهده جزئیات و خرید
753 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل ولتاژ در شبکه هوشمند برق با استفاده از سیستم فازی 143 مشاهده جزئیات و خرید
754 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندی اثر انگشت 150 مشاهده جزئیات و خرید
755 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
simulink matlab 152 مشاهده جزئیات و خرید
756 الکترونیک
آنالوگ
سیستم نروفازی 156 مشاهده جزئیات و خرید
757 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بهينه سازي يك تابع با linprog 156 مشاهده جزئیات و خرید
758 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
control digital 156 مشاهده جزئیات و خرید
759 فایل توضیحات قدرت
سیستم
A Combination of Shunt Hybrid Power Filter and Thyristor-Controlled Reactor for Power Quality 156 مشاهده جزئیات و خرید
760 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی تصاویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
761 کامپیوتر
نرم افزار
156 مشاهده جزئیات و خرید
762 فایل توضیحات عمران
زلزله
پانوراما 156 مشاهده جزئیات و خرید
763 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی 156 مشاهده جزئیات و خرید
764 قدرت
الکترونیک قدرت
طراحی وشبیه سازی فیلتر درشبکه های قدرت برای هرمونیکها در قسمت سیمولینک متلب(برای تمامی هارمونیک ها) 156 مشاهده جزئیات و خرید
765 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
برنامه نویسی یک دیسکیریت درس cfd 156 مشاهده جزئیات و خرید
766 عمران
رشد افقي شهر 156 مشاهده جزئیات و خرید
767 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تغییر کد پروژه 156 مشاهده جزئیات و خرید
768 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تخمین مقاومت شنت فتوولتاییک با pso 156 مشاهده جزئیات و خرید
769 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تئوری تیموشنکو 156 مشاهده جزئیات و خرید
770 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه درس DSP 156 مشاهده جزئیات و خرید
771 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
772 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی سیستم قدرت 156 مشاهده جزئیات و خرید
773 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
CHANNEL ESTIMATION IN OFDM SYSTEMS 156 مشاهده جزئیات و خرید
774 کامپیوتر
نرم افزار
استانوگرافي (واترماركينگ تصوير با استفاده از الگوريتم LSB ) 156 مشاهده جزئیات و خرید
775 فایل توضیحات مکانیک
مواد مرکب
شبیه سازی معادلات کامپوزیت در متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
776 شیمی
Implict 156 مشاهده جزئیات و خرید
777 مخابرات
رمز
پردازش گفتار 156 مشاهده جزئیات و خرید
778 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش سیگنال های مغزی 156 مشاهده جزئیات و خرید
779 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پردازش و شناسایی سیگنال گفتار 156 مشاهده جزئیات و خرید
780 هوافضا
دینامیک پرواز
مدلسازی یک هواپیمای ساده در سیمولینک و استخراج مشتقات پایداری آن 156 مشاهده جزئیات و خرید
781 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرين DSP 156 مشاهده جزئیات و خرید
782 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مدلغزشی 156 مشاهده جزئیات و خرید
783 عمران
ژوتکنیک
برنامه اجزا محدود 156 مشاهده جزئیات و خرید
784 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام تمرینات کامپیوتری فصل ۱۱ کتاب ضمیمه شده 156 مشاهده جزئیات و خرید
785 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار اقتصادی 156 مشاهده جزئیات و خرید
786 الکترونیک
آنالوگ
الگوریتم 156 مشاهده جزئیات و خرید
787 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
GUI 156 مشاهده جزئیات و خرید
788 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حذف دیجیتالی سیگنال خود تراخلی 156 مشاهده جزئیات و خرید
789 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
برنامه نویسی با متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
790 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
طبقه بندی سلول ها 156 مشاهده جزئیات و خرید
791 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص الگو 156 مشاهده جزئیات و خرید
792 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مخابرات 156 مشاهده جزئیات و خرید
793 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل مستقیم گشتاور بر مبنای مدولاسین بردار فضایی در مبدل پشت به پشت 156 مشاهده جزئیات و خرید
794 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ﻪﯿﺒﺷﮏﺸﺧ ﮏﯿﺘﻨﯿﺳ لﺪﻣ يزﺎﺳﺎﺑ نﻮﺴﻣﺎﺗ ﻢﻗر لﺎﻘﺗﺮﭘ كزﺎﻧ ﺮﺘﺴﺑ نﺪﺷ ﻪﮑﺒﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳاﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ يﺎﻫ 156 مشاهده جزئیات و خرید
795 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله ارسالی 156 مشاهده جزئیات و خرید
796 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
استخراج سریع مرز اشیا در تصاویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
797 فایل توضیحات مخابرات
میدان
face detection 156 مشاهده جزئیات و خرید
798 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شناسایی سرطان کبد بکمک شبکه عصبی 156 مشاهده جزئیات و خرید
799 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
توضیح حل مسله 156 مشاهده جزئیات و خرید
800 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیگنال EEG 156 مشاهده جزئیات و خرید
801 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
سیستم معکوس 156 مشاهده جزئیات و خرید
802 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شخیص انواع گونه ها ی گیاهی 156 مشاهده جزئیات و خرید
803 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی 156 مشاهده جزئیات و خرید
804 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
روش کرانک نیکلسون دو بعدی 156 مشاهده جزئیات و خرید
805 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی چندهدفه 156 مشاهده جزئیات و خرید
806 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش سیگنال 156 مشاهده جزئیات و خرید
807 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار سیستم قدرت به روش گوس سایدل 156 مشاهده جزئیات و خرید
808 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم 156 مشاهده جزئیات و خرید
809 فایل توضیحات کامپیوتر
آنالوگ
انجام پروژه برنامه نویسی در متلب و پیاده سازی آن 156 مشاهده جزئیات و خرید
810 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم رقابت های استعماری 156 مشاهده جزئیات و خرید
811 فایل توضیحات مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
کنترل فرکانس شبکه مستقل شامل باد و دیزل با کنترلر فازی 156 مشاهده جزئیات و خرید
812 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
حل فایل ضمیمه به روش GDQ 156 مشاهده جزئیات و خرید
813 فایل توضیحات شیمی
نانوشیمی
تشخیص بهترین مسیر حرکت در بین چند شهر 156 مشاهده جزئیات و خرید
814 مکانیک
ساخت و تولید
حرکت يک PIG در داخل لوله 156 مشاهده جزئیات و خرید
815 مخابرات
میدان
رمز نگاری 156 مشاهده جزئیات و خرید
816 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پروژه کنترل خطی 156 مشاهده جزئیات و خرید
817 کامپیوتر
نرم افزار
پردازش اشیا در تصویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
818 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
شبکه عصبی فازی تطبیقی 156 مشاهده جزئیات و خرید
819 فایل توضیحات مهندسي عمران
مديريت منابع آب
مدلسازی بار معلق رسوب رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی (ANFIS) 156 مشاهده جزئیات و خرید
820 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
خوشه بندی در شبکه های حسگربیسیم 156 مشاهده جزئیات و خرید
821 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل بهینه مبحث فیلتر کالمن 156 مشاهده جزئیات و خرید
822 مهندسي پزشکي
بيوالکتريک
طبقه بندي داده هاي سيگنال eeg براي تشخيص باندهاي فركانس خواب در بيماران نرمال و غيرنرمال 156 مشاهده جزئیات و خرید
823 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تکالیف درسی متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
824 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
pdepe 156 مشاهده جزئیات و خرید
825 الکترونیک
میکروالکترونیک
بیماری سندروم 156 مشاهده جزئیات و خرید
826 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
مواد مرکب 156 مشاهده جزئیات و خرید
827 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی یهینه 156 مشاهده جزئیات و خرید
828 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله رشته برق قدرت-کد نویسی الکوریتم بهینه سازی‎ 156 مشاهده جزئیات و خرید
829 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پنهان نگاری صوت در تصویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
830 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل خطی 156 مشاهده جزئیات و خرید
831 فایل توضیحات هوافضا
جلوبرندگی
تهیه کد متلب براساس دستگاه معادلات ارایه شده در مقاله ضمیمه 156 مشاهده جزئیات و خرید
832 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص اعداد 156 مشاهده جزئیات و خرید
833 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تعیین جایگشت 156 مشاهده جزئیات و خرید
834 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
محاسباتات 156 مشاهده جزئیات و خرید
835 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
سیستم های توصیه گر 156 مشاهده جزئیات و خرید
836 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
معادله دیفرانسیل 156 مشاهده جزئیات و خرید
837 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل کامل خرپای سه بعدی 156 مشاهده جزئیات و خرید
838 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدل سازی6 156 مشاهده جزئیات و خرید
839 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
تحلیل حرکت ارتعاشی 156 مشاهده جزئیات و خرید
840 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین کلاسی 156 مشاهده جزئیات و خرید
841 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Using Genetic Algorithm for Traffic Light Control 156 مشاهده جزئیات و خرید
842 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه نویسی متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
843 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
فیلتر وفقی 156 مشاهده جزئیات و خرید
844 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی سلول خورشیدی 156 مشاهده جزئیات و خرید
845 مکانیک
طراحی کاربردی
multiclassification 156 مشاهده جزئیات و خرید
846 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
LFM canceling by group delay 156 مشاهده جزئیات و خرید
847 مخابرات
سیستم
connect component extraction 156 مشاهده جزئیات و خرید
848 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ماتریس بزرگ 156 مشاهده جزئیات و خرید
849 مکانیک
ساخت و تولید
کنترل کوادروتور 156 مشاهده جزئیات و خرید
850 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فیلتر اکتیو قدرت با متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
851 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تکمیل تمرین متلب:تخمین پارامترهای عددی سیگنالs(t) 156 مشاهده جزئیات و خرید
852 مکانیک
ساخت و تولید
توربین بادی 156 مشاهده جزئیات و خرید
853 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
معادلات PDE 156 مشاهده جزئیات و خرید
854 فایل توضیحات صنایع
صنایع
کد نویسی الگوریتم ژنتیک برای مساله انتخاب پارکینگ از بین مکان های کاندید 156 مشاهده جزئیات و خرید
855 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
حل مسایل در متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
856 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
هزینه و زمانش رو بگید 156 مشاهده جزئیات و خرید
857 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کدنویسی مقاله پیوست در متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
858 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
قطعه بندی تصویر با الگوریتم FAMS 156 مشاهده جزئیات و خرید
859 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پاندول معکوس از طریق فازی 156 مشاهده جزئیات و خرید
860 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل اتوماتیک 156 مشاهده جزئیات و خرید
861 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کنترل اتوماتیک 156 مشاهده جزئیات و خرید
862 مخابرات
سیستم
مدولاسیون 156 مشاهده جزئیات و خرید
863 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مقاله 160 مشاهده جزئیات و خرید
864 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم کلونی زنبور عسل 160 مشاهده جزئیات و خرید
865 قدرت
سیستم
زنراتور سنکرون 163 مشاهده جزئیات و خرید
866 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل کننده SDRE 169 مشاهده جزئیات و خرید
867 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
تعیین سرعت سطحی آب با پردازش تصویز 169 مشاهده جزئیات و خرید
868 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل کدنویسی محاسبات عددی 169 مشاهده جزئیات و خرید
869 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تبدیل تصویر 3بعدی بر روی صفحه 2بعدی 169 مشاهده جزئیات و خرید
870 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترلر فازی , lqr و pid برای حرکت roll , pitch هواپیما 169 مشاهده جزئیات و خرید
871 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی دما در یک صفحه مدار الکترونیکی 169 مشاهده جزئیات و خرید
872 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه درس تئوری جامع 169 مشاهده جزئیات و خرید
873 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
درخواست کد متلب حل معادله مشتقات جزیی دو بعدی به روش ضمنی (ایمپیلیسیت) با کمک روش ADI 169 مشاهده جزئیات و خرید
874 کامپیوتر
نرم افزار
انتخاب روش مبتنی بر شبکه عصبی در تشخیص بیماری وسواس 169 مشاهده جزئیات و خرید
875 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
پردازش منحنی 169 مشاهده جزئیات و خرید
876 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی با مطلب 169 مشاهده جزئیات و خرید
877 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل تمرینی منتخب از کتاب معین 169 مشاهده جزئیات و خرید
878 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ورق یکسرگیرداربه طول L وضخامتTرابه روش finite differenceشکل مودهاوفرکانس های طبیعی رورسم واستخراج کنید 169 مشاهده جزئیات و خرید
879 قدرت
سیستم
الگوریتم های پیشرفته 169 مشاهده جزئیات و خرید
880 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله 169 مشاهده جزئیات و خرید
881 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انجام پروژه رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید-الگوریتم FA 169 مشاهده جزئیات و خرید
882 قدرت
سیستم
پخش بار 169 مشاهده جزئیات و خرید
883 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن 169 مشاهده جزئیات و خرید
884 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
برنامه متلب مقاله 169 مشاهده جزئیات و خرید
885 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
formulnevisi 169 مشاهده جزئیات و خرید
886 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
نوآوری در مقاله ای در ضمینه شبکه عصبی موجک فازی 169 مشاهده جزئیات و خرید
887 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی مقاله 169 مشاهده جزئیات و خرید
888 مکانیک
تبدیل انرژی
نرم افزار مطلب 169 مشاهده جزئیات و خرید
889 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مبدل slr 169 مشاهده جزئیات و خرید
890 الکترونیک
میکروالکترونیک
تشخيص پلاك خودرو 169 مشاهده جزئیات و خرید
891 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
Comparison of Wide- and High-Frequency Duty-Ratio-to-Inductor-Current Transfer Functions of DC–DC PWM Buck Converter in CCM 169 مشاهده جزئیات و خرید
892 قدرت
سیستم
جایابی و اندازه بهینه تولید پراکنده در شبکه توزیع با در نظر گرفتن خرده فروش و قابلیت اطمینان 169 مشاهده جزئیات و خرید
893 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه محاسبات عددی با متلب 169 مشاهده جزئیات و خرید
894 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
shabihsazi 169 مشاهده جزئیات و خرید
895 فایل توضیحات قدرت
سیستم
گزارش کار شبیه سازی 169 مشاهده جزئیات و خرید
896 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
الگوریتم ژنتیک 169 مشاهده جزئیات و خرید
897 فایل توضیحات مخابرات
میدان
Moving Visual Focus in Salient Object Segmentation 170 مشاهده جزئیات و خرید
898 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
حل دستگاه معادلات pde 175 مشاهده جزئیات و خرید
899 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
فیلترها 175 مشاهده جزئیات و خرید
900 کامپیوتر
نرم افزار
انتخاب بهترین طرح لباس 175 مشاهده جزئیات و خرید
901 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
کار ارزیابی سیستم ماشین با استفاده از سیستم خبره 175 مشاهده جزئیات و خرید
902 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شناسایی صفحه شطرنج و مهره ها 175 مشاهده جزئیات و خرید
903 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی معماری دقیق شبکه عصبی mlp برای جواب بهتر 180 مشاهده جزئیات و خرید
904 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
crqa 182 مشاهده جزئیات و خرید
905 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 182 مشاهده جزئیات و خرید
906 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
محاسبه بهره اطلاعات (information gain) 182 مشاهده جزئیات و خرید
907 کنترل
نظریه کنترل
کنترل هوشمند-کلاسیک(فازی-pid) ربات دلتا با نامعینی مدل(کنترل مقاوم) 182 مشاهده جزئیات و خرید
908 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
زمانبندی در محیط ابر 182 مشاهده جزئیات و خرید
909 قدرت
عایق فشار قوی
بهره برداری-توزیع 182 مشاهده جزئیات و خرید
910 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل 182 مشاهده جزئیات و خرید
911 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبکه های عصبی 182 مشاهده جزئیات و خرید
912 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله ارتعاش یک تیر تیموشنکو روی بستر الاستیک با سختی و مقطع متغیر 182 مشاهده جزئیات و خرید
913 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین درسی 182 مشاهده جزئیات و خرید
914 مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله دیفرانسیل pde با روش GDQ 182 مشاهده جزئیات و خرید
915 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم موازی 182 مشاهده جزئیات و خرید
916 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پلیمر
محاسبات فشار اشباع جز خالص آب 182 مشاهده جزئیات و خرید
917 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بدست آوردن توزیع دما 182 مشاهده جزئیات و خرید
918 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توضیح در عکس 182 مشاهده جزئیات و خرید
919 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پردازش تصویر 182 مشاهده جزئیات و خرید
920 فایل توضیحات قدرت
سیستم
182 مشاهده جزئیات و خرید
921 الکترونیک
آنالوگ
انجام فایل متلب فایل ضمیمه 182 مشاهده جزئیات و خرید
922 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل توان راکتیو 182 مشاهده جزئیات و خرید
923 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
جریان خطا و پنل فتوولتائیک 182 مشاهده جزئیات و خرید
924 قدرت
سیستم
گراف 182 مشاهده جزئیات و خرید
925 فایل توضیحات صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
کد کردن الگوریتم حل مسئله MST(Minimum Spanning Tree) 182 مشاهده جزئیات و خرید
926 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل سرعت بهینه خودروی خورشیدی 182 مشاهده جزئیات و خرید
927 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه 182 مشاهده جزئیات و خرید
928 فایل توضیحات عمران
زلزله
الاستیسیته 182 مشاهده جزئیات و خرید
929 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خواندن اشیا با پردازش تصویر 182 مشاهده جزئیات و خرید
930 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پیش‌بینی نرخ ارز در ایران بر مبنای مدل پولی ترکیبی (HM) با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مبتنی بر الگوریتم ژنتیک(GA) و الگوریتم ذرات انبوه (PSO) 182 مشاهده جزئیات و خرید
931 ریاضی
ریاضی کاربردی
درونیابی یک تابع با نقاط چبیشف 182 مشاهده جزئیات و خرید
932 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
سیستم خبره 182 مشاهده جزئیات و خرید
933 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبيه سازي 182 مشاهده جزئیات و خرید
934 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
3 Home Work 182 مشاهده جزئیات و خرید
935 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین 182 مشاهده جزئیات و خرید
936 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی 182 مشاهده جزئیات و خرید
937 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم random restart hill-climbing 182 مشاهده جزئیات و خرید
938 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
کد متلب 182 مشاهده جزئیات و خرید
939 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه متلب 182 مشاهده جزئیات و خرید
940 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبیه سازی متلب 187 مشاهده جزئیات و خرید
941 مکانیک
طراحی کاربردی
المان محدود 187 مشاهده جزئیات و خرید
942 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص و شمارش خودرو در شاخص های ترافیکی براساس پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
943 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی و شبیه سازی و مقایسه نتایج 195 مشاهده جزئیات و خرید
944 قدرت
سیستم
طراحی یک راکتور متغیر برای متعادل سازی بار و حذف هارمونیک ها 195 مشاهده جزئیات و خرید
945 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نوع درخت از روی تصویر برگ 195 مشاهده جزئیات و خرید
946 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
کدینگ تصاویر تک رنگ به روش برازش منحنی 195 مشاهده جزئیات و خرید
947 فایل توضیحات صنایع
صنایع
برنامه نويسي 195 مشاهده جزئیات و خرید
948 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترلر فازی پنل خورشیدی 195 مشاهده جزئیات و خرید
949 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
خاک های نیمه اشباع 195 مشاهده جزئیات و خرید
950 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ادغام یک خازن فوق العاده و بازیاب دینامیکی ولتاژ، برای طراحی و بهبود کیفیت توان (power quality ) شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
951 فایل توضیحات مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
مدل سازی پیل سوختی 195 مشاهده جزئیات و خرید
952 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
شناسایی سیستم 195 مشاهده جزئیات و خرید
953 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبکه عصبی mlp 195 مشاهده جزئیات و خرید
954 مخابرات
میدان
شناسایی تابلوهای راهنمایی و رانندگی 195 مشاهده جزئیات و خرید
955 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
بررسی حرکت قفسه سینه 195 مشاهده جزئیات و خرید
956 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم co training 195 مشاهده جزئیات و خرید
957 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تمرین 195 مشاهده جزئیات و خرید
958 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهبود هیستوگرام تصویر با استفاده از روش فازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
959 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انرژی باد 195 مشاهده جزئیات و خرید
960 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
Algal Research 195 مشاهده جزئیات و خرید
961 قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله در برنامه گمز 195 مشاهده جزئیات و خرید
962 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی مقاله با مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
963 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیدا کردن متغیر های و وزن ها 195 مشاهده جزئیات و خرید
964 فایل توضیحات ریاضی
تقریب داده های پراکنده 195 مشاهده جزئیات و خرید
965 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
پیش بینی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان وشبکه های عصبی -فازی و برنامه ریزی بیان ژن 195 مشاهده جزئیات و خرید
966 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبيه سازي در محيط سيمولينك 195 مشاهده جزئیات و خرید
967 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی فیلتر 195 مشاهده جزئیات و خرید
968 پزشکی
بیوالکتریک
آنالیز الگوهای مورفولوژی عروق برای تشخیص بیماری آلزایمر 195 مشاهده جزئیات و خرید
969 فایل توضیحات مخابرات
میدان
تبدیل کد c به متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
970 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
sssc 195 مشاهده جزئیات و خرید
971 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص حالات چهره با استفاده از الگوی باینری محلی تغییریافته 195 مشاهده جزئیات و خرید
972 فایل توضیحات مهندسي عمران
زلزله
نوشتن 4تمرین محاسبات عددی در متلب و ارائه خروجی متلب ثبت شده به ایمیل استاد 195 مشاهده جزئیات و خرید
973 مکانیک
طراحی کاربردی
شبیه سازی جکهای هیدرولیک وپنوماتیک 195 مشاهده جزئیات و خرید
974 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بررسی ومقایسه تکنیکهای مختلف حدداکثر توان فتوولتاییک در محیط سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
975 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تحلیل حرارتی صفحه 2بعدی به کمک نرم افزار متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
976 کامپیوتر
نرم افزار
بازشناس الگو 195 مشاهده جزئیات و خرید
977 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
978 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
مدلسازی طول بهینه دایوره آب بند سد کرخه با استفاده از شبکه عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
979 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
کنترل سرعت موتور سوئیچ رلوکتانسی 195 مشاهده جزئیات و خرید
980 صنایع
صنایع
سمینار 195 مشاهده جزئیات و خرید
981 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی آنلاین در سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
982 الکترونیک
آنالوگ
تعیین کمپلیانس لحظه ای بطن قلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
983 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص پلاک خودروهای ایرانی با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
984 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
آزمایش 4 195 مشاهده جزئیات و خرید
985 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
الگوریتم وفقی LMS 195 مشاهده جزئیات و خرید
986 فایل توضیحات قدرت
سیستم
روش کنترلی برای بهبود کیفیت توان در هیبرید 195 مشاهده جزئیات و خرید
987 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
988 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مدلسازی با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
989 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حذف نویز تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
990 الکترونیک
آنالوگ
انتخابی 195 مشاهده جزئیات و خرید
991 پزشکی
بیوالکتریک
ناحیه بندی تصاویر MRI مغزی به کمک FCM بهبود یافته 195 مشاهده جزئیات و خرید
992 عمران
زلزله
استخراج ویژگی های بافت از تصویر اپتیک 195 مشاهده جزئیات و خرید
993 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
تعریف معادلات ترمودینامیکی موجود در متلب و بدست آوردن نتایج با کمک متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
994 فایل توضیحات مهندسي عمران
آب و سازهاي هيدروليکي
کدنویسی مثال دینامیک سیالات با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
995 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص ترک تخم مرغ با استفاذه از PCA و SVM 195 مشاهده جزئیات و خرید
996 کامپیوتر
نرم افزار
با استفاده از نرم افزار متلب نرم افزار فوتشاپ طراحی کنید 195 مشاهده جزئیات و خرید
997 کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی تابع تبدیل موتور 195 مشاهده جزئیات و خرید
998 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
مقاله.تحلیل ارتعاشات پوسته مخروطی با استفاده از روشGDQ 195 مشاهده جزئیات و خرید
999 صنایع
صنایع
الگوریتم PSO 195 مشاهده جزئیات و خرید
1000 کامپیوتر
نرم افزار
محاسبات ابری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1001 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
ترجمه تخصصی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1002 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
سیستم ارتعاشاتی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1003 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
استفاده از ode45 برای حل دستگاه معادلات pde و ode 195 مشاهده جزئیات و خرید
1004 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1005 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
حل معادله موج گرما 195 مشاهده جزئیات و خرید
1006 مخابرات
شبکه
شبیه سازی الگوریتم K-MEANS در مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1007 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
anfis 195 مشاهده جزئیات و خرید
1008 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درخواست شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1009 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1010 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیش بینی میزان آلودگی هوا 195 مشاهده جزئیات و خرید
1011 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل یک دستگاه معادله ماتریسی غیر خطی که از تبدیل معادله کسری غیر خطی جزیی این دستگاه حاصل شده است. 195 مشاهده جزئیات و خرید
1012 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل فازی ترافیک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1013 مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
Mixed direct and indirect algorithm 195 مشاهده جزئیات و خرید
1014 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1015 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم خبره 195 مشاهده جزئیات و خرید
1016 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
رسم نمودار 195 مشاهده جزئیات و خرید
1017 فایل توضیحات صنایع
صنایع
طراحی سیستم های صنعتی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1018 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی مقاله 195 مشاهده جزئیات و خرید
1019 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کد نویسی (شبیه سازی متلب) 195 مشاهده جزئیات و خرید
1020 کامپیوتر
نرم افزار
استنتاج فازی به روش سوگنو 195 مشاهده جزئیات و خرید
1021 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1022 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
Isolated Buck–Boost DC-DC Converters Suitable 195 مشاهده جزئیات و خرید
1023 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص عیوب بافتی در سطوح مختلف با استفاده از تکنیک آنالیز ساختاری تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
1024 صنایع
صنایع
ارایه مدل ریاضی برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1025 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات پیشرفته 195 مشاهده جزئیات و خرید
1026 فایل توضیحات صنایع
صنایع
ga , fuzzy 195 مشاهده جزئیات و خرید
1027 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
سیستم تحریک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1028 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کانالهای مخابراتی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1029 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
حل تمرین کتاب ANMUM_Applied Numerical Methods Using MATLAB_Very Good_INDEXED 195 مشاهده جزئیات و خرید
1030 کنترل
نظریه کنترل
تخمین توان در نیروگاه های بادی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1031 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
بهینه سازی توالی عملیات سوراخکاری در شرایط تعویض ابزار با الگوریتم ژنتیک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1032 فایل توضیحات صنایع
صنایع
matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
1033 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مقایسه پهنای باند مدولاسیون های BPSK,BFSK,MSK 195 مشاهده جزئیات و خرید
1034 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1035 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
درخواست انجام پروژه پردازش سیگنال با استفاده از متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1036 فایل توضیحات مخابرات
میدان
حل مسئله با مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1037 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی سلول خورشیدی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1038 الکترونیک
آنالوگ
اسیلاتور HOPF 195 مشاهده جزئیات و خرید
1039 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
simple feature selection 195 مشاهده جزئیات و خرید
1040 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کدنویسی روابط داخل مقاله با موضوع طراحی الاستیک پلاستیک مخزن 195 مشاهده جزئیات و خرید
1041 فایل توضیحات صنایع
مدیریت نو وفناوری
طراحی سیستم پیش بینی فروش 195 مشاهده جزئیات و خرید
1042 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
حل سوال 195 مشاهده جزئیات و خرید
1043 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
3 عدد پروژه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1044 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی پیل سوختی پلیمری مرتبه 5 با معادلات غیر خطی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1045 قدرت
سیستم
بررسی انواع ژنراتورهای نیروگاه بادی وشبیه سازی عملکرد دو نمونه از آنها 195 مشاهده جزئیات و خرید
1046 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم موازی pso 195 مشاهده جزئیات و خرید
1047 کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی الگوریتم kmeans با مدل برنامه نویسی mapreduce 195 مشاهده جزئیات و خرید
1048 فایل توضیحات قدرت
سیستم
tamrin 195 مشاهده جزئیات و خرید
1049 فایل توضیحات عمران
زلزله
مدل سازی و بهینه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1050 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پروژه شبیه سازی مکانیزم داده شده 195 مشاهده جزئیات و خرید
1051 پزشکی
بیوالکتریک
شناسایی الگو 195 مشاهده جزئیات و خرید
1052 قدرت
سیستم
شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1053 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه نویسی متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1054 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بهینه سازی با استفاده از PSO 195 مشاهده جزئیات و خرید
1055 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم های تکاملی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1056 مخابرات
سیستم
ردیابی اشیا 195 مشاهده جزئیات و خرید
1057 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
حل معادلات موجود در مقاله با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1058 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی شبکه تهویه معدن 195 مشاهده جزئیات و خرید
1059 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
پیاده سازی مقاله ساده پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
1060 قدرت
الکترونیک قدرت
پایداری ولتاژ یا پایداری فرکانس یا پایداری سیگنال کوچک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1061 ریاضی
ریاضی محض
انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات ارسالی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1062 فایل توضیحات قدرت
سیستم
كنترل بهينه فركانس بار با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل در سيستمهاي قدرت تجديد ساختاريافته شاملSMES 195 مشاهده جزئیات و خرید
1063 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
برنامه نویسی متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1064 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
3موضوع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1065 فایل توضیحات قدرت
آنالوگ
بازآرایی شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1066 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
شبیه سازی مقاله 195 مشاهده جزئیات و خرید
1067 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار مقاله 195 مشاهده جزئیات و خرید
1068 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی مقاله درباره یک سیمولاتور 6 درجه ازادی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1069 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
snake segmentation 195 مشاهده جزئیات و خرید
1070 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1071 قدرت
حفاظت
حفاظت 195 مشاهده جزئیات و خرید
1072 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات تیر غیر خطی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1073 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
الگوریتم های پردازش تصویر جهت تشخیص لکه ی نوری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1074 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
proje matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
1075 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی حفاظت ترانس با مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1076 الکترونیک
آنالوگ
میکرو 195 مشاهده جزئیات و خرید
1077 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پیش بینی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1078 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله با نرم افزار متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1079 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص حرکت خودرو 195 مشاهده جزئیات و خرید
1080 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کاهش زمان جستجو در شناسایی اثرانگشت 195 مشاهده جزئیات و خرید
1081 الکترونیک
دیجیتال
پروژه ماشین بردار پشتیبان 195 مشاهده جزئیات و خرید
1082 الکترونیک
دیجیتال
استخراج سد از تصاویر ماهواره 195 مشاهده جزئیات و خرید
1083 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات دیجیتال 195 مشاهده جزئیات و خرید
1084 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص سن با استفاده از تصاویر چهره 195 مشاهده جزئیات و خرید
1085 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
یک روش نیوتن نادقیق برای بهنیه سازی نامحدب با قیود تساوی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1086 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
lbp 195 مشاهده جزئیات و خرید
1087 کنترل
اتوماسیون صنعتی
مقایسه rbf,mlp,svm با uci با داده ی بالای 500 195 مشاهده جزئیات و خرید
1088 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
فیلتر کالمن 195 مشاهده جزئیات و خرید
1089 مکانیک
تبدیل انرژی
روش تابو سرچ در متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1090 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
شبیه سازی ژنراتور القایی تک فاز خود تحریک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1091 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
1092 مکانیک
سیستم محرکه خودرو
بهینه سازی سیستم تعلیق خودرو 195 مشاهده جزئیات و خرید
1093 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه هاپفیلد 195 مشاهده جزئیات و خرید
1094 الکترونیک
الکترونیک نوری
اندازه گیری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1095 فایل توضیحات مخابرات
ساخت عکس پانوراما 195 مشاهده جزئیات و خرید
1096 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
بهبود پنهان نگاری ( واترمارکینگ ) کور به وسیله تبدیل هادامارد 195 مشاهده جزئیات و خرید
1097 مخابرات
میدان
تابع تبدیل 195 مشاهده جزئیات و خرید
1098 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پارکینسون 195 مشاهده جزئیات و خرید
1099 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
تحلیل مدار بکمک روش المان محدود 195 مشاهده جزئیات و خرید
1100 مخابرات
شبکه
ترکیب دو الگوریتم 195 مشاهده جزئیات و خرید
1101 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پنهان نگاری به روش هادامارد 195 مشاهده جزئیات و خرید
1102 مکانیک
ساخت و تولید
مدلسازی و بهینه سازی یک فرایند تولید مکانیکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1103 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
فتوولتاییک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1104 الکترونیک
آنالوگ
ورود سیگنال گسسته 195 مشاهده جزئیات و خرید
1105 فایل توضیحات مهندسي مکانيک
تبديل انرژي
کنترل اتوماتیک با متلب انجام بگیرد 195 مشاهده جزئیات و خرید
1106 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
مقره 195 مشاهده جزئیات و خرید
1107 مکانیک
طراحی کاربردی
تبدیل موجک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1108 فایل توضیحات مکانیک
مدل سازی و بهینه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1109 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه های عصبی(پروژه درس یادگیری ماشین) 195 مشاهده جزئیات و خرید
1110 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تقسیم بندی عروق تصاویر شبکیه با استفاده از موجک گابور دوبعدی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1111 قدرت
سیستم
کنترل کننده های خطی و غیر خطی در محیط سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1112 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
سیستم تحریک ماشین سنکرون 195 مشاهده جزئیات و خرید
1113 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تحلیل تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
1114 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پروژه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1115 صنایع
صنایع
مدل سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1116 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی رله اضافه جریان/دیستانس/دیفرانسیل 195 مشاهده جزئیات و خرید
1117 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
استفاده از کالمن فیلترینگ برای تخمین وضعیت ماهواره 195 مشاهده جزئیات و خرید
1118 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1119 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
واریانس و میانگین اندازه گیری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1120 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
الگوریتم 195 مشاهده جزئیات و خرید
1121 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه با GA و SA 195 مشاهده جزئیات و خرید
1122 فایل توضیحات مخابرات
میدان
اثبات فورمول 195 مشاهده جزئیات و خرید
1123 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
optimization 195 مشاهده جزئیات و خرید
1124 الکترونیک
آنالوگ
اتصال کوتاه نامقارن تکفاز به زمین و دوفاز 195 مشاهده جزئیات و خرید
1125 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
دیتاست پزشکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1126 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین کنترل بهینه 195 مشاهده جزئیات و خرید
1127 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
مدولاسيونهاي دیجيتال 195 مشاهده جزئیات و خرید
1128 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مقاله با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1129 کنترل
نظریه کنترل
شناسایی سیستم 195 مشاهده جزئیات و خرید
1130 الکترونیک
آنالوگ
عمومی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1131 عمران
راه ترابری
آنالیز حساسیت 195 مشاهده جزئیات و خرید
1132 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
طراحی و شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1133 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Modeling and Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor 195 مشاهده جزئیات و خرید
1134 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
شبیه سازی شبکه توزیع آب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1135 قدرت
ماشین درایو
تبدیل ستاره مثلث در متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1136 پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر برنامه کنتراست و..... 195 مشاهده جزئیات و خرید
1137 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
بهره برداری بهینه ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت انرِژی خورشید وباد وقیمت با زاربرق 195 مشاهده جزئیات و خرید
1138 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن 195 مشاهده جزئیات و خرید
1139 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهبود لبه یابی افقی وعمودی در لبه یابی کنی با ساختار شش ضلعی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1140 کامپیوتر
نرم افزار
بخش بندی سیگنال ECG 195 مشاهده جزئیات و خرید
1141 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
ترجمه تخصصی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1142 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تعیین مکان دقیق خطا در شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1143 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
شبیه سازی مقاله 195 مشاهده جزئیات و خرید
1144 الکترونیک
دیجیتال
convert فایل جاوا به matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
1145 فایل توضیحات صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
سيستم هاي هوشمند ترافيك 195 مشاهده جزئیات و خرید
1146 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین شبکه عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1147 قدرت
بررسی پایداری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1148 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش سیگنال 195 مشاهده جزئیات و خرید
1149 فایل توضیحات صنایع
صنایع
قابلیت اطمینان 195 مشاهده جزئیات و خرید
1150 قدرت
الکترونیک قدرت
MPPT 195 مشاهده جزئیات و خرید
1151 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شناسایی خودرو با پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
1152 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیدا کردن مقدار جابجایی یک نقطه 195 مشاهده جزئیات و خرید
1153 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی متون فارسی با شبکه های عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1154 فایل توضیحات قدرت
سیستم
IEEE34-Bus 195 مشاهده جزئیات و خرید
1155 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
آنالیز خوشه ای K-means 195 مشاهده جزئیات و خرید
1156 عمران
زلزله
حل یک المان LCT ‌( بدست آوردن ماتریس سختی و انتقال بار)روش اجزا محدود 195 مشاهده جزئیات و خرید
1157 فایل توضیحات عمران
زلزله
ریاضی مهندسی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1158 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
nonlinear control 195 مشاهده جزئیات و خرید
1159 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل توان راکتیو هماهنگ برای رسیدن به حداقل هزینه های بهره برداری با استفاده از dg 195 مشاهده جزئیات و خرید
1160 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تشخیص ضایعات شبکیه با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1161 عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی جانمایی تسهیلات کارگاهی با الگوریتم رقابت استعماری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1162 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی و شبیه سازی کنترل فازی و pid کربنات کلسیم و سیلیکا در سیستم های زمین گرمایی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1163 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی با سمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1164 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم شبیه سازی تبرید 195 مشاهده جزئیات و خرید
1165 مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
کوره شکست اتان و تولید اتیلن 195 مشاهده جزئیات و خرید
1166 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
کدنویسی مقاله پردازش گفتار 195 مشاهده جزئیات و خرید
1167 کامپیوتر
نرم افزار
رمز نگاری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1168 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل چند تمرین 198 مشاهده جزئیات و خرید
1169 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل معادلات ترکیبی انتقال حرارت تشعشع و هدایت موجود در مقاله. 198 مشاهده جزئیات و خرید
1170 کامپیوتر
نرم افزار
تبدیلDCT , و محاسبه سری 200 مشاهده جزئیات و خرید
1171 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص حجم 208 مشاهده جزئیات و خرید
1172 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
کد متلب 208 مشاهده جزئیات و خرید
1173 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
active queue management 208 مشاهده جزئیات و خرید
1174 فایل توضیحات مهندسی شیمی
آنالوگ
مدلسازی برج خشک کن پاششی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1175 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی مقاله ارسالی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1176 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پروژه درس مخابرات2 208 مشاهده جزئیات و خرید
1177 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبیه سازی با نرم افزار متلب برای مقاله ای با موضوع تشخیص حالت دست از روی ویدئو 208 مشاهده جزئیات و خرید
1178 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی مقاله تئوری تخمین 208 مشاهده جزئیات و خرید
1179 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
ترجمه تخصصی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1180 مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق خودرو(فت درجه آزادی)با کنترلر بهینه شده 208 مشاهده جزئیات و خرید
1181 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
تقریب توابع تک بعدی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1182 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تبدیل فوریه و جسم ارتعاشی درجه 3 208 مشاهده جزئیات و خرید
1183 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل المان cst با متلب و توضیح کامل کدها و مدل کردن در برنامه آباکوس 208 مشاهده جزئیات و خرید
1184 فایل توضیحات مکانیک
طراحیpid کنترل برای مقاله مورد نظر 208 مشاهده جزئیات و خرید
1185 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
الگوردتم ژنتیک و تولباکس 208 مشاهده جزئیات و خرید
1186 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
ارائه یک الگوریتم ترکیبی جهت بازسازی نمایش لبه های افقی و عمودی در تصاویر با ساختار 208 مشاهده جزئیات و خرید
1187 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کذ نویسی اصل variation 208 مشاهده جزئیات و خرید
1188 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پیدا کردن ماتریس میرایی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1189 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
÷روژه درس کنترل مدرن 208 مشاهده جزئیات و خرید
1190 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
برق 208 مشاهده جزئیات و خرید
1191 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل معادله حرارت دیسک در حال چرخش 208 مشاهده جزئیات و خرید
1192 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
1-كنترل كننده LQR بهينه گسسته در زمان 2-كنترل كننده LQR گسسته در زمان حالت ماندگار 208 مشاهده جزئیات و خرید
1193 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
توضیع بار اقتصلدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند مجهولی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1194 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی یک تابع در سیستم های نوع 1 و 2 فازی و اثر نویز روی این سیستم ها 210 مشاهده جزئیات و خرید
1195 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم سوییچ شونده با تاخیر متغیر با زمان 210 مشاهده جزئیات و خرید
1196 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 210 مشاهده جزئیات و خرید
1197 مخابرات
سیستم
یک روش موثر جدید برای حذف نویز ضربه از تصاویر آسیب دیده 216 مشاهده جزئیات و خرید
1198 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
قطعه بندی و بر چسب گذاری تصویر صورت 216 مشاهده جزئیات و خرید
1199 شیمی
شیمی فیزیک
شیمی فیزیک 216 مشاهده جزئیات و خرید
1200 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم تشخیص ایمیل spam 216 مشاهده جزئیات و خرید
1201 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
استاندارد 802.11 216 مشاهده جزئیات و خرید
1202 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
رله های دیستانس 216 مشاهده جزئیات و خرید
1203 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش گفتار 216 مشاهده جزئیات و خرید
1204 فایل توضیحات مخابرات
میدان
تهیه داکیومنت تابع پواسون با استفاده از متلب 216 مشاهده جزئیات و خرید
1205 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
ecg 216 مشاهده جزئیات و خرید
1206 عمران
ژوتکنیک
بهینه یابی مقاطع بتنی تونل 221 مشاهده جزئیات و خرید
1207 قدرت
ماشین درایو
کنترل سرعت موتور القایی با اینورتر منبع جریانی پنج سطح 221 مشاهده جزئیات و خرید
1208 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ریاضی(معادله دیفرانسیلی) 221 مشاهده جزئیات و خرید
1209 صنایع
صنایع
فلوچارت 221 مشاهده جزئیات و خرید
1210 کامپیوتر
نرم افزار
تقاضل محدود 221 مشاهده جزئیات و خرید
1211 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
سيستم
BQADBAADhwMAAvTf2FN-CjeJpXGPQQI 221 مشاهده جزئیات و خرید
1212 قدرت
حفاظت
شبیه سازی 221 مشاهده جزئیات و خرید
1213 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
هدایت موشک با کنترل مد لغزشی مرتبه 2 221 مشاهده جزئیات و خرید
1214 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه متلب و فرترن 221 مشاهده جزئیات و خرید
1215 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تاثیر موسیقی بر روی EEG 221 مشاهده جزئیات و خرید
1216 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
کدنویسی کلیه فرمول ها و روابط داخل یک مقاله 221 مشاهده جزئیات و خرید
1217 قدرت
سیستم
شبیه سازی دیزل ژنراتوربانرم افزارمتلب 221 مشاهده جزئیات و خرید
1218 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بهینه سازی چنذ هدفه با NSGA-II 221 مشاهده جزئیات و خرید
1219 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کد متلب فرکانس ارتعاشی غیرخطی پوسته استوانه ایی 221 مشاهده جزئیات و خرید
1220 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
جداسازی سیگنال قلبی جنین از مادر توسط سیستم فازی نوع 2 221 مشاهده جزئیات و خرید
1221 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
Pso 221 مشاهده جزئیات و خرید
1222 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
پردازش تصویر 221 مشاهده جزئیات و خرید
1223 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 221 مشاهده جزئیات و خرید
1224 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
درون یابی Nevanlina-pick 221 مشاهده جزئیات و خرید
1225 فایل توضیحات قدرت
ماشین القایی دو سو تغذیه بدون جاروبک 221 مشاهده جزئیات و خرید
1226 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش تصویر 221 مشاهده جزئیات و خرید
1227 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Soft-Switched CCM Boost Converters With High Voltage Gain for High-Power Applications 221 مشاهده جزئیات و خرید
1228 الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی تصویر 221 مشاهده جزئیات و خرید
1229 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 221 مشاهده جزئیات و خرید
1230 مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
كنترل موتور دي سي با فيلتر كالمن 221 مشاهده جزئیات و خرید
1231 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انرژی های نو و الکترونیک قدرت 221 مشاهده جزئیات و خرید
1232 مکانیک
تبدیل انرژی
حل عددی انتقال حرارت جابجایی جریان داخل کانال یک بعدی 221 مشاهده جزئیات و خرید
1233 مخابرات
سیستم
شناسای عیب ظاهری میوه سیب با الگوریتم em فازی 221 مشاهده جزئیات و خرید
1234 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پردازش تصویر 222 مشاهده جزئیات و خرید
1235 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنرل مدرن(شبیه سازی متلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
1236 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه مطلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
1237 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه شبیه سازی کنترل مقاوم 234 مشاهده جزئیات و خرید
1238 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
رزمنگاری تصاویر دیجیتال 234 مشاهده جزئیات و خرید
1239 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
یادگیری ماشین 234 مشاهده جزئیات و خرید
1240 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1241 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تخمین داده های پنل به صورت غیر خطی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1242 فایل توضیحات عمران
زلزله
Neural network based inverse kinematics solution for trajectory tracking of a robotic arm 234 مشاهده جزئیات و خرید
1243 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه پتری 234 مشاهده جزئیات و خرید
1244 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل معادله 234 مشاهده جزئیات و خرید
1245 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
آشکار سازی درجه بندی نواحی کاشی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1246 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل غیرارتجاعی سازه ها 234 مشاهده جزئیات و خرید
1247 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
1248 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم ژنتیک 234 مشاهده جزئیات و خرید
1249 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
نوه بدست اوردن چند سطح 234 مشاهده جزئیات و خرید
1250 کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی بازسازی تصویر 234 مشاهده جزئیات و خرید
1251 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص حالت های چهره 234 مشاهده جزئیات و خرید
1252 کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی تصویر 234 مشاهده جزئیات و خرید
1253 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
روش عددی مربعات دیفرانسیل 234 مشاهده جزئیات و خرید
1254 فایل توضیحات قدرت
سیستم
optimal switch placement 234 مشاهده جزئیات و خرید
1255 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تنظیم ضرایب pid توسط الگوریتم SOGA 234 مشاهده جزئیات و خرید
1256 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 234 مشاهده جزئیات و خرید
1257 کنترل
کنترل گشتاور موتور الکتریکی با فازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1258 کامپیوتر
نرم افزار
pareto frontier for job Excution and data transfer time in hybrid cluds uses whith Bee colony 234 مشاهده جزئیات و خرید
1259 فایل توضیحات عمران
زلزله
پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی زئولیت با استفاده از روش منطق فازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1260 قدرت
الکترونیک قدرت
فیلتر اکتیو 3 فاز موازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1261 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس بهره برداری 234 مشاهده جزئیات و خرید
1262 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
هیدرولیک 234 مشاهده جزئیات و خرید
1263 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سلول های فتوولتاییک 234 مشاهده جزئیات و خرید
1264 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
چنتا تمرین کلی کلاسی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1265 مخابرات
میدان
تشخیص yesوnoباشبکه عصبی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1266 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
÷روژه درس کنترل مدرن 234 مشاهده جزئیات و خرید
1267 ریاضی
ریاضی کاربردی
پروژه پیش بینی سری های زمانی ترکیبی شبکه های عصبی فازی و یه الگوریتم بهینه ساز 234 مشاهده جزئیات و خرید
1268 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل معادله دیفرانسیل جزیی پل هاوسون به روش تفاضل محدود ضمنی و با الگوریتم توماس(ماتریس سه قطری) با نرم افزار متلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
1269 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
کنترل پیش مدل 234 مشاهده جزئیات و خرید
1270 فایل توضیحات عمران
زلزله
ترسیم اشکال هندسی در متلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
1271 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص چهره سه بعدی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1272 قدرت
سیستم
ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم خورشیدی به روش ترکیبی SAو P&O 234 مشاهده جزئیات و خرید
1273 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان یابی ایستگاه های شارژ خودروهای برقی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1274 فایل توضیحات مهندسی شیمی
مهندسی فرآیند
بهینه سازی مبدل حرارتی صفحه -پره با مینیمم کردن مقدار آنتروپی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1275 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
انجام 6 تمرین 234 مشاهده جزئیات و خرید
1276 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
کدنویسی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1277 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه پایان ترم 234 مشاهده جزئیات و خرید
1278 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
پروژه برنامه نویسی به زبان متلب‎‎‎ 234 مشاهده جزئیات و خرید
1279 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
DNA Sequences Alignment Based MPI 237 مشاهده جزئیات و خرید
1280 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدل حرارتی لیزر 237 مشاهده جزئیات و خرید
1281 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبيه سازي 237 مشاهده جزئیات و خرید
1282 قدرت
سیستم
جایابی در شبکه های توزیع 237 مشاهده جزئیات و خرید
1283 فایل توضیحات قدرت
سیستم
soft starter 240 مشاهده جزئیات و خرید
1284 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
pattern 240 مشاهده جزئیات و خرید
1285 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
Wide-Speed-Range Operation ofDTC-Based PMSM Drive System Using MTPF Contro 240 مشاهده جزئیات و خرید
1286 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1287 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
قطعه بندی با استفاده از مدل کانتور فعال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1288 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Sliding mode control of a class of underactuated systems 240 مشاهده جزئیات و خرید
1289 صنایع
صنایع
حل دستگاه معدلات غیر خطی بوسیله الگوریتم ابتکاریMathematica 240 مشاهده جزئیات و خرید
1290 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل دیجیتال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1291 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
برنامه متلب تفکیک دو عکس - ایجاد اعداد تصادفی و کلاسه بندی و محاسبه خطا 240 مشاهده جزئیات و خرید
1292 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
رمزنگاری و پنهان نگاری یک تصویر رنگی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1293 فایل توضیحات مکانیک
سیستم محرکه خودرو
کد نویسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1294 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرین 240 مشاهده جزئیات و خرید
1295 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طراحي و شبيه سازي فيلتر پايين گذر مرتبه پنجم چبي شف 240 مشاهده جزئیات و خرید
1296 مخابرات
تشخیص نفوذ با کلاس بندی شبکه عصبی و بهینه ساز pso 240 مشاهده جزئیات و خرید
1297 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
MAGHALE Parallel Ant Colony Optimization on Graphics Processing Units 240 مشاهده جزئیات و خرید
1298 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهینه سازی کلاس بندی شبکه عصبی با الگوریتم ازدهام ذرات. 240 مشاهده جزئیات و خرید
1299 فایل توضیحات قدرت
سیستم
DFIG 240 مشاهده جزئیات و خرید
1300 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله ریاضی با استفاده از زنجیره مارکوف_الگوریتم NVE مونت کارلو 240 مشاهده جزئیات و خرید
1301 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1302 مکانیک
تبدیل انرژی
ایجاد پروفیل های پره های ایرفویل کمپرسور موتور جت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1303 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
الگوریتم بهینه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1304 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
Teaching of Simulation an Adjustable Speed Drive of Induction Motor Using MATLAB/Simulink in Advanced Electrical Machine Laboratory 240 مشاهده جزئیات و خرید
1305 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
الگوریتم رمزنگاری تصویر با دنباله آشوب و DNA و الگوریتم ژنتیک 240 مشاهده جزئیات و خرید
1306 قدرت
سیستم
شبیه سازی در زمینه machine lerning 240 مشاهده جزئیات و خرید
1307 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه کارشناسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1308 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Chaotic GSA,SVM 240 مشاهده جزئیات و خرید
1309 کامپیوتر
نرم افزار
بررسی پارامترهای شبکه عصبی چندلایه ر مدیریت توان و انرژی شبکه های حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1310 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهبود تصویر با استفاده از بهینه سازی هوشمند 240 مشاهده جزئیات و خرید
1311 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
فایل با پسوند nc 240 مشاهده جزئیات و خرید
1312 الکترونیک
آنالوگ
تطبیق چهره درتصاویر گرفته شده در نور مرئی و مادون قرمز بااستفاده از ویژگی های دوتصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
1313 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبکه عصبی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1314 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور با استفاده از روشهای عددی مبتنی برBDF 240 مشاهده جزئیات و خرید
1315 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
qft 240 مشاهده جزئیات و خرید
1316 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
انجام تمرین کلاسی پردازش تصویر با استفاده از متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1317 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
متلب GUI 240 مشاهده جزئیات و خرید
1318 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1319 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
هیستوگرام 240 مشاهده جزئیات و خرید
1320 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تخمین فرکانس در سیستم های قدرت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1321 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تئوری تخمین 240 مشاهده جزئیات و خرید
1322 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی با متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1323 قدرت
الکترونیک قدرت
Matlab Simulink 240 مشاهده جزئیات و خرید
1324 پزشکی
بیوالکتریک
طراجی فیلتر و مقایسه فرکانس 240 مشاهده جزئیات و خرید
1325 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
حذف نویز تصویر ماهواره 240 مشاهده جزئیات و خرید
1326 الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1327 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
نوشتن کد متلب مقاله 240 مشاهده جزئیات و خرید
1328 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1329 کامپیوتر
نرم افزار
ادغام دو الگوریتم ژنتیک و فرهنگی برای بهینه سازی انرژی و تاخیر و توان عملیاتی در مسیریابی شبکه حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1330 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل کننده PI برای سیستم توربین بادی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1331 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم رقابت استعماری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1332 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل غیرخطی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1333 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
رویتگر تطبیقی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1334 کامپیوتر
نرم افزار
sift algorithm 240 مشاهده جزئیات و خرید
1335 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
فیزیک نیمه هادی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1336 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله 240 مشاهده جزئیات و خرید
1337 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
DPC 240 مشاهده جزئیات و خرید
1338 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 240 مشاهده جزئیات و خرید
1339 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
آنالیز سیگنال ecg با استفاده از cross wavelet transform 240 مشاهده جزئیات و خرید
1340 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس قابلیت اطمینان 240 مشاهده جزئیات و خرید
1341 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تطبیقی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1342 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترمیم تصویر به روش فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1343 کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیر خطی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1344 فایل توضیحات عمران
زلزله
ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی‎ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1345 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
سفارش انجام پروژه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1346 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
طراحی کنترل پیش بین برای ارایه ای از مبدل های انرژی موج 240 مشاهده جزئیات و خرید
1347 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
هدایت موشک با کنترل مد لغزشی مرتبه 2 240 مشاهده جزئیات و خرید
1348 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی چند هدفه یک سیستم خورشیدی برای تولید هیدروژن 240 مشاهده جزئیات و خرید
1349 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل کامل 19 تمرین ریاضی مهندسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1350 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حذف نویز اسپکل با فیلتر وینر از تصاویر اکو 240 مشاهده جزئیات و خرید
1351 قدرت
سیستم
طبقه بندی عکس ترمو گرافی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1352 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
حل مسئله ارتعاشات مکانیکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1353 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
پردازش گفتار 240 مشاهده جزئیات و خرید
1354 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
خوشه بندی و طبقه بندی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1355 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پنهان نگاری اطلاعات در صوت به روش طیف گسترده 240 مشاهده جزئیات و خرید
1356 قدرت
عایق فشار قوی
پروژه براي درس فناوري عايق و فشارقوي 240 مشاهده جزئیات و خرید
1357 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رسم ناحیه اطمینان با آزمون احتمال تجربی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1358 مکانیک
تبدیل انرژی
حل معادله انتقال حرارت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1359 قدرت
سیستم
دانلود پروژه شناسایی الگو یا شناسایی تغییر حالت چهره pattern recognition با نرم افزار متلب بهمراه کد وتوضیحات 240 مشاهده جزئیات و خرید
1360 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شناسایی تومور مغز با استفاده از Anfis 240 مشاهده جزئیات و خرید
1361 کنترل
نظریه کنترل
طراحي رگولاتور خطي كمك فنر 240 مشاهده جزئیات و خرید
1362 قدرت
سیستم
مقاله کنترل راکتیو باترجمه وشبیه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1363 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیستم هوشمند فازی نوع 2 برای تشخیص پزشکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1364 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبکه هی حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1365 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص تومور سرطانی در عکسهای با فرمت dicom 240 مشاهده جزئیات و خرید
1366 کامپیوتر
نرم افزار
تخمین هزینه پروژه های نرم افزاری با روش pso 240 مشاهده جزئیات و خرید
1367 کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی تصویر و واترمارکینگ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1368 فایل توضیحات قدرت
سیستم
رگرسيون با آپديت توسط الگوريتم كلوني مورچه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1369 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1370 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
feature selection 240 مشاهده جزئیات و خرید
1371 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار هارمونیکی در شبکه توریع 240 مشاهده جزئیات و خرید
1372 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مدل ریاضی بهینه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1373 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تابع هدف محدب - تک لایه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1374 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
روش های حل بهینه سازی تصادفی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1375 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
No-reference image quality assessment using interval type 2 fuzzysets 240 مشاهده جزئیات و خرید
1376 قدرت
سیستم
توان رکتیو 240 مشاهده جزئیات و خرید
1377 کامپیوتر
نرم افزار
خوشه بندی معنایی تگ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1378 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1379 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1380 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فیلتر کالمن -بوکی در کنترل موقعیت کوادروتور 240 مشاهده جزئیات و خرید
1381 الکترونیک
آنالوگ
ارائه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1382 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی بهینه pmu با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان با الگوریتم زنبور عسل 240 مشاهده جزئیات و خرید
1383 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
گالرکین ناپیوسته 240 مشاهده جزئیات و خرید
1384 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبكه 15 شينه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1385 الکترونیک
آنالوگ
تخمین هزینه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1386 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
SVR 240 مشاهده جزئیات و خرید
1387 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
استفاده از منطق فازی در تشخیص سرطان سینه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1388 مهندسي برق کنترل
نظريه کنترل
طراحی کنترل کننده بک استپینگ مقاوم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1389 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
آنالیز ارتعاشات توربوکمپرسورهای گازی با الگوریتم SVM 240 مشاهده جزئیات و خرید
1390 الکترونیک
الکترونیک نوری
محاسبه خواص نوری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1391 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تشخیص خطا در پنل های فتوولتاییک 240 مشاهده جزئیات و خرید
1392 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص امضا با متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1393 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی مقاله ارسال شده 240 مشاهده جزئیات و خرید
1394 کامپیوتر
نرم افزار
خوشه بندي متن فارسي با استفاده از دو الگوريتم stream&resolver 240 مشاهده جزئیات و خرید
1395 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
Skin detection 240 مشاهده جزئیات و خرید
1396 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
جداسازی سیگنالهای همزمان(ADSP) 240 مشاهده جزئیات و خرید
1397 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
مبدل دلتاي سيگما 240 مشاهده جزئیات و خرید
1398 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی کنترل سیستم های سوئیچینگ با مبدل dc به dc 240 مشاهده جزئیات و خرید
1399 مهندسي پزشکي
بيوالکتريک
طبقه بندي داده هاي سيگنال eeg براي تشخيص باندهاي فركانس در بيماران نرمال و غيرنرمال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1400 صنایع
صنایع
شبکه عصبی فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1401 ریاضی
ریاضی کاربردی
1-هسیان 2- نقاط راسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1402 مکانیک
ساخت و تولید
سیمولینک 240 مشاهده جزئیات و خرید
1403 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
درخواست همکاری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1404 قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1405 فایل توضیحات صنایع
صنایع
کد نویسی معادله با مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1406 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدیریت بهینه سازی تجهیزات خانه هوشمند 240 مشاهده جزئیات و خرید
1407 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
واترمارکینگ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1408 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1409 کامپیوتر
نرم افزار
طراحی سامانه پیش بینی رهایش دارو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1410 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
رگولاتور خود تنطیم فرکشنال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1411 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
image processing with fuzzy 240 مشاهده جزئیات و خرید
1412 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
ردیابی حرکت بدن انسان در دنباله های ویدئویی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1413 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
مقاوم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1414 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تعريف پروژه يایانی درس CRM 240 مشاهده جزئیات و خرید
1415 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
واترمارکینگ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1416 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه ( کد نویسی)مدلسازی ماشین سنکرون در مدلdqo 240 مشاهده جزئیات و خرید
1417 فایل توضیحات قدرت
سیستم
System Operation and Energy Management of a Renewable Energy-Based DC Micro-Grid for High Penetration Depth Application 240 مشاهده جزئیات و خرید
1418 کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی آموزش مدل مخفی مارکوف در بازشناسی گفتار به کمک الگوریتم ژنتیک وسیستم مصنوعی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1419 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
جذب سطحی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1420 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
روش المان مرزی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1421 صنایع
صنایع
مکانیابی تسهیلات-طراحی شبکه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1422 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
روش تشخیص و شناسایی عدد از تصاویر گوناگون به کمک سیستم فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1423 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
MPPT P&O 240 مشاهده جزئیات و خرید
1424 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
توده پرندگان موازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1425 مکانیک
طراحی کاربردی
انالیز یک پوسته fgp مخروطی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1426 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
watermarking 240 مشاهده جزئیات و خرید
1427 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
کد مونت کارلو 240 مشاهده جزئیات و خرید
1428 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
ویولت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1429 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تشخیص هویت با شکل گوش 240 مشاهده جزئیات و خرید
1430 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه با GA و SA 240 مشاهده جزئیات و خرید
1431 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
Matched Filter and Bit Error Rate (BER) 240 مشاهده جزئیات و خرید
1432 مکانیک
ساخت و تولید
نرم افزار متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1433 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
پروژه متلب برای درس کنترل بهینه- برنامه ریزی پویا-فوری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1434 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Color Image Segmentation for Medical Images using L*a*b* Color Space 240 مشاهده جزئیات و خرید
1435 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص حروف 240 مشاهده جزئیات و خرید
1436 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تعیین ترک های نوشابه - پردازش تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
1437 مخابرات
سیستم
فشرده سازی تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
1438 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
DSP 240 مشاهده جزئیات و خرید
1439 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل یک مساله با دو الگوریتم حل شود و مقایسه انها حتما با گزارش 240 مشاهده جزئیات و خرید
1440 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1441 کنترل
اتوماسیون صنعتی
طراحی کنترل کننده pid-lqr&lead lag 240 مشاهده جزئیات و خرید
1442 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی پروژه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1443 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
چند برنامه کوتاه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1444 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی مقاله کنترل فازی دیابت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1445 مهندسی شیمی
صنایع غذایی
شناسایی و جداسازی سه گونه پیاز الوده به لهیدگی باکتریایی از پیاز سالم با استفاده از سیستم پردازش تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
1446 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1447 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی ULTCها با مدل هیبرید 240 مشاهده جزئیات و خرید
1448 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
روش های انتگرال گیری عددی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1449 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص توده در بافت 240 مشاهده جزئیات و خرید
1450 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
خوشه بندی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1451 فایل توضیحات مهندسی شیمی
کاتالیست
پیدا کردن ویسکوزیته و.. 240 مشاهده جزئیات و خرید
1452 ریاضی
ریاضی محض
feature selection 240 مشاهده جزئیات و خرید
1453 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص و تفکیک قطره و مه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1454 مکانیک
طراحی کاربردی
کد نویسی یک قاب در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1455 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم زمانبدی شاخه و حد با هدف کاهش تاخیر lmax 240 مشاهده جزئیات و خرید
1456 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
پردازش تصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
1457 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Steganography و Watermarking 240 مشاهده جزئیات و خرید
1458 هوافضا
سازهای هوایی
هدایت و کنترل یک سازه پرنده با دوربین (هدایت به سمت یه هدف خاص ) 240 مشاهده جزئیات و خرید
1459 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
واترمارکینگ و استگانوگرافی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1460 قدرت
سیستم
پروژه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1461 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص پلاک خودرو با شبکه عصبی هاپفیلد 240 مشاهده جزئیات و خرید
1462 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش ویدیو 240 مشاهده جزئیات و خرید
1463 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترجمه کدهای ارسال شده 240 مشاهده جزئیات و خرید
1464 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبیه سازی واتر مارکینگ با سیستم خبره 240 مشاهده جزئیات و خرید
1465 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تکمیل و بهینه سازی و 240 مشاهده جزئیات و خرید
1466 کنترل
نظریه کنترل
كنرل موتور دي سي با استفاده از فيلتر كالمن 240 مشاهده جزئیات و خرید
1467 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تبدیل صدای مرد به زن و بالعکس با DSP در نرم افزار متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1468 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مهندسی پزشکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1469 فایل توضیحات مهندسي برق مخابرات
سيستم
شبیه سازی مقاله 240 مشاهده جزئیات و خرید
1470 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
توزیع حرارت در یک میله یک بعدی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1471 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی درس پردازش سیگنالهای بیولوژیکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1472 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بررسی ومقایسه تکنیکهای مختلف حدداکثر توان فتوولتاییک در محیط سیمولینک 240 مشاهده جزئیات و خرید
1473 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقالات 240 مشاهده جزئیات و خرید
1474 فایل توضیحات عمران
زلزله
تابو سرچ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1475 کامپیوتر
نرم افزار
فضای هدف ودادن ورودی ورسیدن به هدف 240 مشاهده جزئیات و خرید
1476 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حل تحلیلی و رسم نمودار مدل انتشار بدافزار 240 مشاهده جزئیات و خرید
1477 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه های حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1478 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی معادلات انتگرال ولترا با موجک هار 240 مشاهده جزئیات و خرید
1479 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب خوشه بندی و طبقه بندی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1480 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
بهینه سازی و ماتریس تنک 240 مشاهده جزئیات و خرید
1481 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
STUDY OF INDUCTION MOTOR DRIVE WITH DIRECT TORQUE CONTROL SCHEME AND INDIRECT FIELD ORIENTED CONTROL SCHEME USING SPACE VECTOR MODULATION 240 مشاهده جزئیات و خرید
1482 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
Particle swarm optimisation in efficiency improvement of vector controlled surface mounted permanent magnet synchronous motor drive 240 مشاهده جزئیات و خرید
1483 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
طبقه بندی مشتریان بانک با یک سیستم خبره فازی بر پایه اطلاعات بانکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1484 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
( پیش بینی دمای هوا مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ) پیاده سازی توی مطلب .میشه بفرمایید انجام میدید یا نه و هزینش چقدر میشه ؟ ممنون 240 مشاهده جزئیات و خرید
1485 الکترونیک
آنالوگ
معادله فیزیکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1486 الکترونیک
دیجیتال
پیدا کردن مشکل یک مدار چاپی از روی database 240 مشاهده جزئیات و خرید
1487 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
موجک هار 240 مشاهده جزئیات و خرید
1488 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک روش جدید برای باتری خودروهای برقی: یک سیستم توسعه دهنده محدوده مبتنی بر سلول سوختی هیدروژن 240 مشاهده جزئیات و خرید
1489 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تعیین فرکانس گام سیگنال گفتار یا تشخیص احساس از روی گفتار 240 مشاهده جزئیات و خرید
1490 الکترونیک
آنالوگ
انجام پروژه شبیه سازی رباتیک توسط متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1491 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
َشبیه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1492 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کد گذاری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1493 کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی مقاله با متلب در زمینه قطعه بندی تصاویر پزشکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1494 الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1495 مخابرات
سیستم
تشخیص هویت با شکل گوش 240 مشاهده جزئیات و خرید
1496 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم مورچگان و الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1497 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم تشخیص نفوذ با منطق فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1498 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
تعیین دما در نقاط مختلف شبکه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1499 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
improved narrowband low-pass IIR filters in fix-point systems 240 مشاهده جزئیات و خرید
1500 ریاضی
ریاضی محض
کومپایل کردن کدهای C در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1501 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
اعمال تکنیک حسگری فشرده بر روی دو الگوریتم خوشه بندی leach و k-means 240 مشاهده جزئیات و خرید
1502 کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترل قند خون pid 240 مشاهده جزئیات و خرید
1503 فایل توضیحات مهندسي برق قدرت
الکترونيک قدرت
طراحی ترانسفورماتور در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1504 مخابرات
سیستم
پیاده سازی فیلتر wiener به روش IIR در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1505 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
برنامه نویسی از روی مقاله 240 مشاهده جزئیات و خرید
1506 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
تبدیل ماتریس مولد به یک ماتریس بررسی توازن 247 مشاهده جزئیات و خرید
1507 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل برداری 247 مشاهده جزئیات و خرید
1508 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل گراف 247 مشاهده جزئیات و خرید
1509 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل کننده های پیش بین برای فراهم آوردن شرایط آسایش تهویه مطبوع 247 مشاهده جزئیات و خرید
1510 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی مقاله 247 مشاهده جزئیات و خرید
1511 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه در ورد 247 مشاهده جزئیات و خرید
1512 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
مدلسازی 247 مشاهده جزئیات و خرید
1513 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Network Sensor 247 مشاهده جزئیات و خرید
1514 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سيمولينك 247 مشاهده جزئیات و خرید
1515 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
فن اوري اطلاعات.شناسايي الگو.متلب 247 مشاهده جزئیات و خرید
1516 کامپیوتر
نرم افزار
ازاد 247 مشاهده جزئیات و خرید
1517 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین 247 مشاهده جزئیات و خرید
1518 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
========= 247 مشاهده جزئیات و خرید
1519 عمران
مدیریت منابع آب
لینک نرم افزار hec-hms با matlab 247 مشاهده جزئیات و خرید
1520 مکانیک
سیستم محرکه خودرو
مدل موتور احتراق داخلی بنزینی در سیمولینک 247 مشاهده جزئیات و خرید
1521 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله با نرم افزار متلب 247 مشاهده جزئیات و خرید
1522 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی 247 مشاهده جزئیات و خرید
1523 مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل معادله PDE 247 مشاهده جزئیات و خرید
1524 قدرت
پیل سوختی اکسید جامد 264 مشاهده جزئیات و خرید
1525 قدرت
سیستم
جایابی DG 264 مشاهده جزئیات و خرید
1526 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص عیوب پارچه با استفاده از روش ویولت گابور 264 مشاهده جزئیات و خرید
1527 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
DOA estimation for attitude determination on communication satellites 264 مشاهده جزئیات و خرید
1528 قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی کامل نیروگاه بادی با متلب به همراه mفایلهایش 264 مشاهده جزئیات و خرید
1529 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی الگوریتم id3 264 مشاهده جزئیات و خرید
1530 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
نوشتن برنامه 264 مشاهده جزئیات و خرید
1531 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
بهینه سازی هزینه-کیفیت-زمان با استفاده از الگوریتم PSO 264 مشاهده جزئیات و خرید
1532 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مدل سازی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1533 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم تشخیص میل های اسپم 264 مشاهده جزئیات و خرید
1534 قدرت
سیستم
الگوریتم قطره های آب هوشمند IWD 264 مشاهده جزئیات و خرید
1535 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
matlab-Bellman-Ford algorithm 264 مشاهده جزئیات و خرید
1536 مکانیک
طراحی کاربردی
اجزای محدود FEM 264 مشاهده جزئیات و خرید
1537 فایل توضیحات قدرت
سیستم
اتصال سری توربین های بادی و انتقال انرژی از شبکه انتقال بصورت dc 264 مشاهده جزئیات و خرید
1538 فایل توضیحات قدرت
سیستم
chaotic optimization algorithm 264 مشاهده جزئیات و خرید
1539 مکانیک
طراحی کاربردی
بارگذاري نانو لوله تحت بارگذاري هاي مختلف 264 مشاهده جزئیات و خرید
1540 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
ارتعاشات 264 مشاهده جزئیات و خرید
1541 فایل توضیحات عمران
زلزله
ضرایب لاگرانژ 264 مشاهده جزئیات و خرید
1542 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ترجمه مقالات و تهیه RIVIEWو شبیه سازی(البته شبیه سازی بطور کامل نباشد هم مشکلی نیست) 264 مشاهده جزئیات و خرید
1543 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
Developing a Robot Control Scheme Robust to Uncertain Model Parameters and Unmodeled Dynamics 264 مشاهده جزئیات و خرید
1544 مکانیک
ساخت و تولید
تحلیل سینماتیک ربات موازی استوارت 6 درجه ازادی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1545 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Multi-objective Flower Algorithm for Optimization 264 مشاهده جزئیات و خرید
1546 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
کنترل تطبیقی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1547 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
گسسته سازی عددی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1548 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل کننده برای سیستم های DC فتوولتیک 264 مشاهده جزئیات و خرید
1549 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی مبدا انالوگ به دیجیتال تقریب متوالی با matlab 264 مشاهده جزئیات و خرید
1550 الکترونیک
آنالوگ
جبران سازی توان راکتیوبا تجهیز dststcom در کاهش تلفات شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم گرانشی GSA ر محیط نرم افزاری MATLAB بمنظور تعیین مکان بهینه جبران سازها 264 مشاهده جزئیات و خرید
1551 کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم چکه آب های هوشمند 264 مشاهده جزئیات و خرید
1552 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مسئله زمان بندی امتحانات 264 مشاهده جزئیات و خرید
1553 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
فراصوت 264 مشاهده جزئیات و خرید
1554 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی یک طرح اجتناب از ازدحام مبتنی بر اتوماتای یادگیر در شبکه حسگر بی سیم 264 مشاهده جزئیات و خرید
1555 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مدل سازی وکنترل یک عمود پرواز بدون سرنشین با ساختارجدید 264 مشاهده جزئیات و خرید
1556 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مکانیابی سلسله مراتبی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1557 کامپیوتر
نرم افزار
پیش بینی به روش سری زمانی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1558 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Dip 264 مشاهده جزئیات و خرید
1559 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین شناسایی آماری الگو 264 مشاهده جزئیات و خرید
1560 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل تطبیقی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1561 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
جايابي بهينه ريكلوزر در شبكه هاي توزيع 264 مشاهده جزئیات و خرید
1562 فایل توضیحات عمران
زلزله
مونت کارلو 264 مشاهده جزئیات و خرید
1563 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
Adaptive neural network control for a class of continuous stirred tank reactor systems 264 مشاهده جزئیات و خرید
1564 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ارایه روشی برای یافتن نخبگان در شبکه های اجتماعی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1565 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
8 وزیر 264 مشاهده جزئیات و خرید
1566 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم تشخیص نوع درخت از روی برگ 264 مشاهده جزئیات و خرید
1567 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
روش صریح و روش کرنک نیکسون 264 مشاهده جزئیات و خرید
1568 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
mpc & fmpc 264 مشاهده جزئیات و خرید
1569 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اصلاح ضریب توان (PFC) 264 مشاهده جزئیات و خرید
1570 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
ترجمه 264 مشاهده جزئیات و خرید
1571 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی مقاله ارسال شده 264 مشاهده جزئیات و خرید
1572 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
آشوب در مدل هاجکین-هاکسلی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1573 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
بررس پایداری سیستم های چندعامله 264 مشاهده جزئیات و خرید
1574 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پردازش تصویر دیجیتال 264 مشاهده جزئیات و خرید
1575 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
یک روش نیوتن نادقیق برای بهنیه سازی نامحدب با قیود تساوی 270 مشاهده جزئیات و خرید
1576 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سه عدد تمرين درس شبكه عصبي 270 مشاهده جزئیات و خرید
1577 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی فرود هواپیمای Hl20 با منطق فازی 270 مشاهده جزئیات و خرید
1578 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
منطق فازی 270 مشاهده جزئیات و خرید
1579 کنترل
نظریه کنترل
شناسایی سیستم ها با شبکه عصبی 270 مشاهده جزئیات و خرید
1580 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل معادلات انتگرال غیر خطی به روش بسل 30 مشاهده جزئیات و خرید
1581 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کدنویسی 30 مشاهده جزئیات و خرید
1582 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
مکانیک و کنترل در روباتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1583 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
بهینه سازی و حل معادله دیفرانسیل 300 مشاهده جزئیات و خرید
1584 کنترل
اتوماسیون صنعتی
مدل سازی کنترلی و تابع انتقال فرایندهای NGL 300 مشاهده جزئیات و خرید
1585 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تمرین های کلاسی کنترل 300 مشاهده جزئیات و خرید
1586 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل پیش بین 4 تانک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1587 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
acoustic. modeling 300 مشاهده جزئیات و خرید
1588 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
پیداکردنerrorدرمعادله غیرخطی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1589 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل مدل با الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1590 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل مدل با الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1591 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیگنال ecg و emg 300 مشاهده جزئیات و خرید
1592 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
نرم افزاز متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1593 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
نرم افزار متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1594 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Online optimalcontrolofunknowndiscrete-timenonlinearsystems byusingtime-basedadaptivedynamicprogramming 300 مشاهده جزئیات و خرید
1595 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم تاخیر دار و تعیین ضرایب کنترل کننده با استفاده از روش بهینه سازی LMI ( CCL( 300 مشاهده جزئیات و خرید
1596 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مدل دینامیکی و کنترل نیروگاه بادی با سیستم ذخیره ساز انرژی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1597 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله تحت متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1598 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
استخراج خط ساحلی از تصاویر پل سارpolsar با استفاده از کانتور فعال فازی شده 300 مشاهده جزئیات و خرید
1599 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه فازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1600 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی و پياده سازی ماشين بينايی تشخيصگر اسکناسهای ايرانی و تفکيک کننده 300 مشاهده جزئیات و خرید
1601 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
SPEECH ENHANCEMENT 300 مشاهده جزئیات و خرید
1602 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
مدل سازی و طراحی کنترلر خود تنظیم کنندهPID فازی شیرهای سروهیدرولیکی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1603 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترجمه مقاله 50 300 مشاهده جزئیات و خرید
1604 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 300 مشاهده جزئیات و خرید
1605 قدرت
سیستم
شبیه سازی ، pid کنترلر و منطق فازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1606 کنترل
اتوماسیون صنعتی
کنترلر توربین بادی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1607 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
fuse saving 300 مشاهده جزئیات و خرید
1608 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1609 فایل توضیحات قدرت
سیستم
رفتار دینامیکی DFIG تحت شرایط خطای لینک DC 300 مشاهده جزئیات و خرید
1610 فایل توضیحات قدرت
سیستم
300 مشاهده جزئیات و خرید
1611 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
تغییر در کد متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1612 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ارزیابی قابلیت اطمینان منابع نیروگاه بادی بزرگ 300 مشاهده جزئیات و خرید
1613 مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی سیکل جذبی/ تراکمی با الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1614 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی الگویتم ژنتیک با فیلترهای بالاگذر 300 مشاهده جزئیات و خرید
1615 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
bci 300 مشاهده جزئیات و خرید
1616 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سنسورهای صوتی زیرآبی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1617 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
تمرین15 فصل سوم LMS 300 مشاهده جزئیات و خرید
1618 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پروژه محاسبات عددي 300 مشاهده جزئیات و خرید
1619 مکانیک
طراحی کاربردی
شبیه سازی مقاله 300 مشاهده جزئیات و خرید
1620 فایل توضیحات مهندسی شیمی
فرایند جداساز
مدلسازی ریاضی. معادلاتPDE 300 مشاهده جزئیات و خرید
1621 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
اشکار ساز لبه با فازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1622 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1623 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
حل یک pde غیر خطی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1624 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله 300 مشاهده جزئیات و خرید
1625 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
داده های جدول اکسل 300 مشاهده جزئیات و خرید
1626 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
MPPT سلول سوختی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1627 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تبدیل شبیه سازی دیگسایلنت به متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1628 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Two-stage stochastic unit commitment model including non-generation resources with conditional value-at-risk constraints 300 مشاهده جزئیات و خرید
1629 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
using CDF and TDF and Guassian capula 300 مشاهده جزئیات و خرید
1630 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مدل برنامه ریزی خطی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1631 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ژنراتور 300 مشاهده جزئیات و خرید
1632 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1633 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو 300 مشاهده جزئیات و خرید
1634 قدرت
سیستم
ماکزیمم سازی توان توربین 300 مشاهده جزئیات و خرید
1635 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
دینامیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1636 مکانیک
طراحی کاربردی
المان محدود 300 مشاهده جزئیات و خرید
1637 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
بخش بندی تصاویر mri 300 مشاهده جزئیات و خرید
1638 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی فرمول ارائه شده و حل آن 300 مشاهده جزئیات و خرید
1639 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
BRIEF 300 مشاهده جزئیات و خرید
1640 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص و شمارش خودرو در شاخص های ترافیکی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1641 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مکان یابی دستگاههای خودپرداز بانکها 300 مشاهده جزئیات و خرید
1642 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
آنالیز سیگنال ecg 300 مشاهده جزئیات و خرید
1643 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برای درس امنیت هستش در متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1644 فایل توضیحات پزشکی
پروژه شبیه سازی در محیط MATLAB و ترجمه مقاله با عنوان Multistage Adaptive Filter for ECG Signal Processing 300 مشاهده جزئیات و خرید
1645 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص امضای ایرانی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1646 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
تشریح کامل مقاله و شبیه سازی آن 300 مشاهده جزئیات و خرید
1647 کنترل
نظریه کنترل
کنترل سیستمهای HVAC 300 مشاهده جزئیات و خرید
1648 صنایع
صنایع
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيك 300 مشاهده جزئیات و خرید
1649 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ديناميك ربات 300 مشاهده جزئیات و خرید
1650 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Hybrid Modeling ofBoost Inverter Using Minimum Ripple Control 300 مشاهده جزئیات و خرید
1651 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرین درس DSS 300 مشاهده جزئیات و خرید
1652 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
بدست اوردن خروجی های لازم از الگوریتم مسیریابی شبیه سازی شده LEACH 300 مشاهده جزئیات و خرید
1653 قدرت
سیستم
شبیه سازی و گزارش 300 مشاهده جزئیات و خرید
1654 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
تشخیص آتش در سیستم های نظارت ویدئویی با شبکه های عصبی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1655 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
New fault tolerant matrix converter 300 مشاهده جزئیات و خرید
1656 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
بهينه سازي خطي 300 مشاهده جزئیات و خرید
1657 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پارامتریک اکتیو کانتور 300 مشاهده جزئیات و خرید
1658 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
انتخاب واحد 300 مشاهده جزئیات و خرید
1659 فایل توضیحات مکانیک
بهینه سازی پاسخ ارتعاشی یک قاب سه بعدی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1660 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
ناوبری و هدایت 300 مشاهده جزئیات و خرید
1661 مخابرات
شبکه
شبیه سازی یک مقاله 300 مشاهده جزئیات و خرید
1662 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
دو گزارش از دو موضوع فازی- عصبی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1663 قدرت
سیستم
کوپلینگ دو برنامه وابسته 300 مشاهده جزئیات و خرید
1664 الکترونیک
دیجیتال
شناسايي نوع خودرو در تصاوير 300 مشاهده جزئیات و خرید
1665 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
رباتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1666 فایل توضیحات عمران
زلزله
بهینه سازی مهاربند با استفاده از الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1667 فایل توضیحات قدرت
سیستم
الکترونیک صنعتی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1668 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
پیش بینی ظرفیت باربری شمع بوسیله تعداد ضربات چکش 300 مشاهده جزئیات و خرید
1669 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
الگوریتم مورچگان پیوسته 300 مشاهده جزئیات و خرید
1670 فایل توضیحات قدرت
سیستم
TPWRS.2012.2207972-Implementing-Virtual-Inertia-in-DFIG-Based-Wind-Power-Generation 300 مشاهده جزئیات و خرید
1671 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مدلسازی یک برج تقطیر صنعتی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1672 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Deformable Template Matching within a Bayesian Framework for Hand-Written Graphic Symbol Recognition 300 مشاهده جزئیات و خرید
1673 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Approximate graph edit distance computation by means of bipartite graph matching 300 مشاهده جزئیات و خرید
1674 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ofSplit Phase Type Single Phase Induction Motor 300 مشاهده جزئیات و خرید
1675 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص وتطبیق چهره 300 مشاهده جزئیات و خرید
1676 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Chaotic Image Encryption Based On Discrete Wavelet 300 مشاهده جزئیات و خرید
1677 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم قدرت 300 مشاهده جزئیات و خرید
1678 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
خطی سازی ماشین سنکرون 300 مشاهده جزئیات و خرید
1679 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
بهینه سازی زمان نشست و ریپل خروجی در مبدل بوست با الگوریتم pso 300 مشاهده جزئیات و خرید
1680 مهندسی شیمی
شیمی پیشرفته
معادلات پی دی ای غیرخطی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1681 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه 300 مشاهده جزئیات و خرید
1682 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
بهینه سازی با الگوریتم تکاملی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1683 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی ادوات facts 300 مشاهده جزئیات و خرید
1684 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
سری زمانی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1685 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مدلغزشی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1686 فایل توضیحات قدرت
سیستم
نیروگاه دودکش خورشیدی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1687 صنایع
صنایع
دو مقاله در زمینه های هوش مصنوعی و مالیات 300 مشاهده جزئیات و خرید
1688 پزشکی
بیوالکتریک
مدلسازی بیولوژیکی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1689 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی الگوریتم pnlms 300 مشاهده جزئیات و خرید
1690 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
حذف تداخل با کمک decimator 300 مشاهده جزئیات و خرید
1691 صنایع
صنایع
پیش بینی قیمت سهام به وسیله شبکه عصبی مصنوعی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1692 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
محاسبه پارامترهای دما و فشار 300 مشاهده جزئیات و خرید
1693 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مدل سازی تحلیلی برای تصمیم گیری در مورد دست به دست کردن طیف (کانال ارتباطی ) در شبکه های رادیو شناختی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1694 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1695 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی یک خانه هوشمند 300 مشاهده جزئیات و خرید
1696 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
ارتعاشات 300 مشاهده جزئیات و خرید
1697 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
بهینه سازی با کد نویسی الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
1698 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص اسپم 300 مشاهده جزئیات و خرید
1699 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی مدارات آنالوگ به دیجیتا با متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1700 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
نهانگاری 300 مشاهده جزئیات و خرید
1701 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
Novel current sensing photovoltaic maximum power point tracking based on sliding mode control strategy 300 مشاهده جزئیات و خرید
1702 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Random projection-basedpartialfeatureextractionforrobust face recognition 300 مشاهده جزئیات و خرید
1703 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
کنترل ارتعاشات 300 مشاهده جزئیات و خرید
1704 فایل توضیحات مکانیک
تبدیل انرژی
ایجاد چند جمله‌ای 300 مشاهده جزئیات و خرید
1705 فایل توضیحات مهندسي عمران
زلزله
پروژه درسی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1706 مخابرات
سیستم
عملکرد سیستم¬هایPLC در حضور انواع نویز و کدینگ توربو؛ 300 مشاهده جزئیات و خرید
1707 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
واترمارکینگ با استفاده از تبدیل موجک گسسته و توزیع t-student 300 مشاهده جزئیات و خرید
1708 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مبدل DC-DC 300 مشاهده جزئیات و خرید
1709 صنایع
صنایع
پیش بینی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1710 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
inpainting 300 مشاهده جزئیات و خرید
1711 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1712 فایل توضیحات هوافضا
دینامیک پرواز
معادلات حرکت 300 مشاهده جزئیات و خرید
1713 الکترونیک
آنالوگ
کنترل دور موتور ac با روش فرکانسی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1714 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حس گر بی سیم با استفاده از الگوریتم خفاش 300 مشاهده جزئیات و خرید
1715 فایل توضیحات مهندسي کامپيوتر
هوش مصنوعي و رباتيک
تبدیل موجک(wavelet) 300 مشاهده جزئیات و خرید
1716 فایل توضیحات مهندسی شیمی
ترمودینامیک وسنتیک
شیبه سازی معادله CPA 300 مشاهده جزئیات و خرید
1717 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تمرین شناسایی سیستم 300 مشاهده جزئیات و خرید
1718 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
روش dqm 300 مشاهده جزئیات و خرید
1719 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات نوری-فیبر نوری +لیزر 300 مشاهده جزئیات و خرید
1720 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
a power consumption balancing algorithm based on evolved bat algorithm for wireless sensor network 300 مشاهده جزئیات و خرید
1721 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل مود لغزشی مرتبه دوم دیجیتال برای سیستم‌های غیرخطی نامعین 300 مشاهده جزئیات و خرید
1722 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو نیروگاه بادی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1723 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Discrete particle swarm optimisation for ontology alignment 300 مشاهده جزئیات و خرید
1724 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
کنترل خط اضطرار اتوبانها ( تشخیص پلاک خودرو) با استفاده از پردازش تصویر 300 مشاهده جزئیات و خرید
1725 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
یادگیری ماشین 300 مشاهده جزئیات و خرید
1726 مکانیک
فیلتر کردن نمودار پاسخ زمانی و رسم صحیح نمودار fft 300 مشاهده جزئیات و خرید
1727 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله IEEE 300 مشاهده جزئیات و خرید
1728 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1729 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
بهینه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1730 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
برنامه با کد نویسی با متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1731 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
Cardiotocography 302 مشاهده جزئیات و خرید
1732 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
مربع روبیک و 8 وزیر 324 مشاهده جزئیات و خرید
1733 مخابرات
سیستم
رادار 324 مشاهده جزئیات و خرید
1734 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Torque_Ripple_Reduction_of_the_Torque_Predictive_Control_Scheme 324 مشاهده جزئیات و خرید
1735 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش یک عکس از pcb 324 مشاهده جزئیات و خرید
1736 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
بررسی پروژه های قبلی ثبت شده 336 مشاهده جزئیات و خرید
1737 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بزرگنمایی تصویر 336 مشاهده جزئیات و خرید
1738 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems✩ 336 مشاهده جزئیات و خرید
1739 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Robust Adaptive Dynamic Programming and Feedback Stabilization of Nonlinear Systems 336 مشاهده جزئیات و خرید
1740 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Discrete time robust control of robot manipulators in the task space using adaptive fuzzy estimator 336 مشاهده جزئیات و خرید
1741 صنایع
صنایع
الگوریتم هارمونی چند هدفه ترکیبی یا بهبود یافته 336 مشاهده جزئیات و خرید
1742 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
قطعه بندی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1743 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
مدلسازی محیط های غیر متمرکز 336 مشاهده جزئیات و خرید
1744 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
برنامه ریزی مسیر و کنترل بهینه انطباقی برای گروهی از مدل های وسایل نقلیه چرخ دار با آونگ برگشته 336 مشاهده جزئیات و خرید
1745 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبکه عصبی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1746 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل غیرخطی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1747 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حذف نویز 336 مشاهده جزئیات و خرید
1748 قدرت
سیستم
A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems 336 مشاهده جزئیات و خرید
1749 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی مقاله 336 مشاهده جزئیات و خرید
1750 پزشکی
بیوالکتریک
کنترل عصبی عضلانی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1751 فایل توضیحات کنترل
آنالوگ
کنترل پیش بین 336 مشاهده جزئیات و خرید
1752 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تشخیص خطا و کنترل تحمل پذیر خطا برای سیستم های با تاخیر زمانی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1753 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
مدل سازی کوره پخت سیمان 336 مشاهده جزئیات و خرید
1754 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فرکانس بار 336 مشاهده جزئیات و خرید
1755 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل کننده ی بهینه برای ژنراتور القای تغذیه کننده مضاعف (DFIG) با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیل (DE) 336 مشاهده جزئیات و خرید
1756 فایل توضیحات قدرت
سیستم
دینامیک 336 مشاهده جزئیات و خرید
1757 فایل توضیحات مخابرات
میدان
جبران سازی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1758 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Adaptive dynamic programming and optimal control of nonlinear nonaffine systems✩ 336 مشاهده جزئیات و خرید
1759 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
Guidance Law to Control Impact Time and Angle 336 مشاهده جزئیات و خرید
1760 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی دو مقاله 336 مشاهده جزئیات و خرید
1761 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
تخمین تاخیر حالت به وسیله روش های بهینه سازی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1762 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبيه سازي مقاله برق قدرت با متلب 336 مشاهده جزئیات و خرید
1763 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
حل تمرین درسی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1764 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
سری زمانی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1765 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حل تمرین پردازش تصویر 336 مشاهده جزئیات و خرید
1766 قدرت
الکترونیک قدرت
باتری لیتیوم 336 مشاهده جزئیات و خرید
1767 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شبکه cdma 336 مشاهده جزئیات و خرید
1768 قدرت
سیستم
پخش بار و جایابی استتکام 336 مشاهده جزئیات و خرید
1769 الکترونیک
آنالوگ
فقط شبیه سازی 336 مشاهده جزئیات و خرید
1770 کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی سریال و موازی JPEG decoder 336 مشاهده جزئیات و خرید
1771 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال های مغزی EEG 336 مشاهده جزئیات و خرید
1772 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
Impact of Interference on Secrecy Capacity in a Cognitive Radio Network 336 مشاهده جزئیات و خرید
1773 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
Mathematical modelling and experimental investigation of tropical fruits drying 336 مشاهده جزئیات و خرید
1774 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تولید پراکنده 336 مشاهده جزئیات و خرید
1775 فایل توضیحات قدرت
سیستم
الگوریتم اصلاح شده هدایت افزایشی برای سیستم های فتوولتاییک در شرایط سایه های مقطعی و تنوع بار 336 مشاهده جزئیات و خرید
1776 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
شبیه سازی و مقایسه ی NOMA و OMA بر اساس مقاله ی موجود 336 مشاهده جزئیات و خرید
1777 مکانیک
تبدیل انرژی
رانگ کوتا مرتبه 4 36 مشاهده جزئیات و خرید
1778 قدرت
سیستم
سیستم های کنترل فیدبک حالت 36 مشاهده جزئیات و خرید
1779 پزشکی
بیوالکتریک
تشخیص تومور مغزی 36 مشاهده جزئیات و خرید
1780 فایل توضیحات مکانیک
ساخت و تولید
انجام اعمالی روی ماتریس و رسم چند منحنی 36 مشاهده جزئیات و خرید
1781 فایل توضیحات مکانیک
طراحی کاربردی
یافتن مقادیر ویژه ماتریس 36 مشاهده جزئیات و خرید
1782 مکانیک
ساخت و تولید
انتقال حرارت 36 مشاهده جزئیات و خرید
1783 قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل 36 مشاهده جزئیات و خرید
1784 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
کنترل دمای کوره 36 مشاهده جزئیات و خرید
1785 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مخابراتي يا شبكه پيشنهاد با خودتان 36 مشاهده جزئیات و خرید
1786 کامپیوتر
نرم افزار
قطعه بندی تصویر با الگوریتم LS-SVM 360 مشاهده جزئیات و خرید
1787 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
استخراج ویژگی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1788 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
sliding mode 360 مشاهده جزئیات و خرید
1789 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
نوشتن یک تابع و گرادیان ان به صورت اسکالر 360 مشاهده جزئیات و خرید
1790 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
شبیه سازی سیستم تشخیص خطای اتصال حلقه به حلقه در موتور dc 360 مشاهده جزئیات و خرید
1791 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
An effective heuristic for combined heat-and-power production planning with power ramp constraints 360 مشاهده جزئیات و خرید
1792 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
بهینه سازی شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل 360 مشاهده جزئیات و خرید
1793 فایل توضیحات مهندسی شیمی
طراحی فرایندها
حل عددی معادله به روش اورتوگونال 360 مشاهده جزئیات و خرید
1794 مهندسي عمران
مديريت ساخت
حل مسئله سيمپلكس ساده 360 مشاهده جزئیات و خرید
1795 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Graceful labeling 360 مشاهده جزئیات و خرید
1796 فایل توضیحات مخابرات
شبکه
شبیه سازی الگوریتم K-MEANS در شبکه حسگر بی سیم در محیط مطلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
1797 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی تصاویر با روش vector quantization 360 مشاهده جزئیات و خرید
1798 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی ردگیری سیگنال PN در گیرنده ی طیف گسترده در متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
1799 مکانیک
تبدیل انرژی
مدلسازی سیستم فتوولتاییک حرارتی pvt 360 مشاهده جزئیات و خرید
1800 فایل توضیحات مهندسي عمران
مديريت ساخت
توسعه مدلی جهت تخصیص بهینه منابع مالی پروژه های ساختمانی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1801 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
Distributed Scheduling in MIMO Empowered Cognitive Radio Ad Hoc Networks 360 مشاهده جزئیات و خرید
1802 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
الگوریتم پیشنهادی کنترل مقاوم غیر خطی توزیع شده در ریزشبکه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1803 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
هدایت موشک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1804 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیستم فتو ولتاییک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1805 فایل توضیحات کنترل
نظریه کنترل
فازی عصبی - Hierarchical T–S fuzzy-neural control of anti-lock braking system and active suspension in a vehicle✩ 360 مشاهده جزئیات و خرید
1806 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
متن کاوی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1807 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
سیستم خبره مبتنی بر دانش پردازش تصویر برای تشخیص و شمارش خودرو 360 مشاهده جزئیات و خرید
1808 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
متن کاوی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1809 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1810 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
Single Phase Boost Inverter Using Hybrid Modelling Approache 360 مشاهده جزئیات و خرید
1811 صنایع
صنایع
متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
1812 فایل توضیحات کنترل
اتوماسیون صنعتی
شناسایی سیستم با الگوریتمlsوrls 360 مشاهده جزئیات و خرید
1813 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تقطیع تصویر با الگوریتم فراابتکاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
1814 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 360 مشاهده جزئیات و خرید
1815 فایل توضیحات مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
بهینه سازی چیدمان مبدلهای حرارتی به کمک الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1816 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
active queue management 360 مشاهده جزئیات و خرید
1817 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی و ترجمه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1818 فایل توضیحات قدرت
سیستم
DC–DC converter with high voltage gain and reduced switch stress 360 مشاهده جزئیات و خرید
1819 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ناحیه پایداری 360 مشاهده جزئیات و خرید
1820 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
تخمین فرکانس در سیستم های قدرت 360 مشاهده جزئیات و خرید
1821 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
انتخاب بهترین تابع برای حل مسئله موج 360 مشاهده جزئیات و خرید
1822 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدلسازی جریان هجومی بر اساس شبکه عصبی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1823 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پیش بینی عملکرد هسته فرومغناطیس ترانس با روش هوش محاسباتی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1824 فایل توضیحات صنایع
صنایع
طبقه بندی ABC موجودی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1825 فایل توضیحات مخابرات
سیستم
مخابرات بی سیم 360 مشاهده جزئیات و خرید
1826 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
وزن دهی به مشخصه ها 360 مشاهده جزئیات و خرید
1827 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1828 مخابرات
آنالوگ
کنترل پارکینگ هوشمند با پردازش نصویر 360 مشاهده جزئیات و خرید
1829 کامپیوتر
نرم افزار
بهبود خوشه بندی خود سازمانده حسگرها در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از ماشین یادگیر 360 مشاهده جزئیات و خرید
1830 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بهبود خوشه بندی خود سازمانده حسگرها در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از ماشین یادگیر 360 مشاهده جزئیات و خرید
1831 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
Monte Carlo simulation-based probabilistic assessment of DG penetration in medium voltage distribution networks 360