هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعسیگنال صدا
رشتهالکترونیک
دیجیتال
توضیحاتسلام سیگنال صدا را از درگاه صدا با نرخ نمونه برداری مناسب ذخیره نمایید. توان سیگنال صدا را محاسبه نمایید. چگالی طیف توان سیگنال ذخیره شده را محاسبه و رسم نمایید. این سیگنال را از یک فیلتر FIR عبور دهید چگالی طیف توان خروجی فیلتر را به صورت تئوری و شبیه سازی محاسبه و رسم نمایید. موفق باشید
قیمت به هزار تومان100
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه