هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعطراحی بند گابیونی
رشتهعمران
آب و سازهای هیدرولیکی
توضیحاتمقطع طولي يك بند گابيوني مستطيل شكل به طول 5 متر و ارتفاع 3 متر را در نظر بگيريد. يك برنامه رايانهاي در محيط نرمافزار متلب يا متمتيكا توسعه دهيد كه مقطع طولي بدنه سد را ترسيم نموده و آن را به المانهاي مربعي به ابعاد 1 متر تقسيم كند. همچنين شمارهگذاري گرهها و المانها و نيز تعيين مختصات هر گره را انجام دهد و با توجه به توابع درونياب المانهاي چهارضلعي و مختصات گرههاي شبكه، ماتريس ژاكوبين تبديل هر المان (رابطه 35 جزوه) را بدست آورد. همچنين هر المان را براساس رابطه زير محاسبه
قیمت به هزار تومان110
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه