هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعکنترلگر دیجیتال و LQR
رشتهکنترل
نظریه کنترل
توضیحاتتمرین مهندسی کنترل با ارائه ای در هفت مرحله : دانشجویان دراین پروژه باید سیستم فیزیکی "پاندول معکوس" را انتخاب کرده و بقیه مراحل را با توجه به معادلات این سیستم ادامه دهند: 1. بدست آوردن معادلات دینامیکی سیستم؛ تبدیل آن به معادلات در فضای زمان پیوسته (یا استفاده از معادلات حالت زمان پیوسته که در مقالات منتشر شده موجود است). 2. تحلیل سیستم پیوسته (بررسی پایداری سیستم با استفاده ازروش های متداول، رسم مکان ریشه ها، رسم پاسخ ضربه و پله سیستم حلقه باز). 3. طراحی کنترلگر (کنترگر دیجیتال و LQR) برای سیستم پیوسته و رسم پاسخ ضربه یا پله سیستم حلقه بسته. 4. گسسته سازی سیستم پیوسته و رسم مکان ریشه ها در فضای z، رسم پاسخ ضربه و پله برای سیستم حلقه باز گسسته¬شده. 5. طراحی کنترگر مناسب (کنترگر دیجیتال و LQR) برای سیستم گسسته شده (رسم مکان ریشه ها، رسم پاسخ ضربه و پله سیستم حلقه باز) 6. بررسی رفتار سیستم حلقه بسته مرحله پنج با سیستم حلقه بسته مرحله سه (مقایسه روش مستقیم و غیر مستقیم). 7. نوشتن گزارش : در کلیه مراحل معادلات سیستم، روش طراحی، معادلات کنترل گر بدست آمده، بلوک دیاگرام سیستم حلقه بسته، برنامه متلب، نتیجه اجرای برنامه به فرم رسم نمودارهای لازم با زیر نویس های مناسب و نیز نامگذاری مناسب محورها در نمودارها و رسم شکل های مقایسه ای در یک نمودار نوشته شود.
قیمت به هزار تومان90
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه