هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعاستفاده از کالمن فیلترینگ برای تخمین وضعیت ماهواره
رشتهمخابرات
سیستم
توضیحاتدر این مقاله با استفاده از کالمن فیلترینگ سعی شده تا وضعیت یک ماهواره با در نظر گرفتن برخی سنسور ها و شرایط اتمسفریک تخمین زده شود.
قیمت به هزار تومان195
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه