هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعحل عددی معادله دیفرانسیل معمولی با لژاندر
رشتهریاضی
ریاضی کاربردی
توضیحاتکد مربوط به مقاله از ابتدا نوشته شود به این ترتیب که :ماتریس عملیاتی موجود در مقاله اجرا شود وسپس با استفاده از تابع پایه ای لژاندر وروش موجود در مقاله معادله دیفرانسیل معمولی حل شود
قیمت به هزار تومان80
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه