هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعتنش صفحه ای
رشتهمکانیک
طراحی کاربردی
توضیحاتیک صفحه باضخامت ناچیز(فرض تنش صفحه ای)در نظر بگیرید که یک طرفش فیکس شده و از یک طرف هم تحت کشش قرار دارد.بااستفاده از روش المان محدود تنش در هر گره رو بدست بیاورید. چندنکته: 1.حل دستیش هم میخام 2.قابل تعمیم باشه حتما(یعنی واسه هرمساله ای با هرتعداد سطر و ستون جواب بده) 3.المان بندیش مطابق عکس باشه.
قیمت به هزار تومان90
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه