هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعپیش‌بینی نرخ ارز در ایران بر مبنای مدل پولی ترکیبی (HM) با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مبتنی بر الگوریتم ژنتیک(GA) و الگوریتم ذرات انبوه (PSO)
رشتهصنایع
صنایع
توضیحاتبا عرض سلام و ادب با توجه به موضوع تحقیق"پیش‌بینی نرخ ارز در ایران بر مبنای مدل پولی ترکیبی (HM) با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مبتنی بر الگوریتم ژنتیک(GA) و الگوریتم ذرات انبوه (PSO)"، باید با توجه به dataha (داخل فایل اکسل می باشد) ابتدا روش شبکه عصبی مصنوعی پیاده کنیم و سپس در ادامه با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و ذرات انبوه، با آموزش شبکه با الگوریتم های فوق، مدل ترکیبی عصبی- ژنتیک و عصبی - ذرات انبوه را پیاده کنیم و در نهایت 3 مدل را با هم مقایسه کنیم( براساس معیارهای اندازه گیری).قابل ذکر می باشد در این تحقیق 8 متغیر مستقل داریم و یک متغیر وابسته. متغیر نرخ ارز EXC وابسته و بقیه متغیرها مستقل می باشند(8 تا) که در اکسل آورده شده است و تمامی متغیرها از سال 1358-1392 داده شده است.(در کل 9 متغیر). یعنی ما در شبکه 8 متغیر ورودی و یک متغیر خروجی داریم. ضمنا یک فایل ضمیمه می باشد که می توان بر اساس آن روش کار را انجام داد. خواهشمند مطالب اضافی هم علاوه بر فایل ارسالی آورده شودتا موضوع نهایی قوی و منسجم باشد.
قیمت به هزار تومان182
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه