هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعسیمولینک
رشتهقدرت
سیستم
توضیحاتاساد من مطالب زیر را از من خواسته - تحقیق کنید کنترل‌کننده PID چیست، کاربرد آن در صنعت کجاست؟ 2- کنترل‌کننده PID چگونه طراحی می‌شود؟ 3- برای یک سیستم درجه دوم نمونه (به انتخاب خودتان)، کنترل کننده PID طراحی کرده و با استفاده از سیمولینک متلب آن را شبیه سازی کنید. تغییر هریک از پارامترهای کنترل‌کننده چه اثری دارد؟ 4- گزارش به همراه فایل سیمولینک
قیمت به هزار تومان100
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه