هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعخوشه بندی
رشتهکامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
توضیحاتالگوریتم خوشه بندی دیتا ست را وارد کن هرکدام از دادهها را به عنوان یک خوشه بگیر(هر رکورد یک داده است) به هر خوشه یک شماره بده یک مقدار آستانه برای شباهت داده ها تعیین کن (معیار شباهت فاصله می باشد) تا رسیدن به تعداد معین خوشه ها و عدم کاهش میزان خوشه ها مراحل زیر را تکرار کن : I را رندوم بین 1 تا n بگیر (n تعداد خوشه ها) معیار شباهت i را با خوشه های همسایه محاسبه کن (از همسایگی مور استفاده شود) مجموعه خوشه های با بیشترین شباهت را پیدا کن ( عامل بر اساس بردار جهت حرکتش به جهتی حرکت میکند اگر عامل در مسیر حرکت خود همسایه ی مشابهی را مشاهده نمود بر اساس میزان مشابهت با همسایه جهت حرکت خود را تغییر می دهد ) خوشه ای که بیشترین شباهت را به خوشه iام دارد با خوشه I ترکیب کن و با نام i ذخیره کن شماره خوشه ها را به روز رسانی کن در صورت امکان ادامه به مرحله 7 برو در غیر این صورت به مرحله 14 برو نمایش نتیجه نهایی
قیمت به هزار تومان70
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه