هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعبرنامه متلب تفکیک دو عکس - ایجاد اعداد تصادفی و کلاسه بندی و محاسبه خطا
رشتهکامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
توضیحات1- در این پروژه قصد داریم تا یک واسط کاربری(GUI) ایجاد نموده که در آن یک عکس ترکیب شده را بارگزاری کرده و نرم افزار بتواند آن عکس را تفکیک نماید، سپس هردو عکس را در فورم مربوطه نمایش داده و در مسیر دلخواه ما ذخیره نماید. 2- یکدادهنمونهایبااعدادتصادفیودرnک س(5>n)ایجادنمودهوآنراک سهبندینمایید.همچنین از 30% دادهها جهت تست استفاده نمایید و در فرآیند یادگیری از آنها استفاده ننمایید. همچنین میزان خطا و صحت ک سه بند را مشخص نمایید. استفاده از دیتاستهای آماده دستخط تا 50% نمره اضافی دارد. استفاده از چند روش ک سه بندی تا 25% نمره اضافه خواهد داشت. همراه با یک گزارش از نحوه عملکرد سیستم.
قیمت به هزار تومان240
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه