هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعشبیه سازی فرستنده و گیرنده دیجیتال
رشتهمخابرات
شبکه
توضیحاتیک فرستنده و گیرنده دیجیتال مطابق فصل اول درس مخابرات دیجیتال شبیه سازی کنید که دارای موارد زیر باشد: 1- Random bit generator 2- Huffman code 3- Hamming code 4- BPSK and QPSK Modelator 5- AWGN and Rayleigh channel و در انتها Bit Error Rate آنرا بدست آورید. کانال awgn و rayleigh را با هم مقایسه کنید. مدولاسیونهای BPSK و QPSK را با هم مقایسه کنید
قیمت به هزار تومان480
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه