هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوع1-هسیان 2- نقاط راسی
رشتهریاضی
ریاضی کاربردی
توضیحات1- برنامه را بنویسید تابع f را بگیرد هسیان آن را محاسبه کند ابتدا با استفاده از دترمینال در مورد معین مثبت بودن و نیمه معین و .... نظر دهد سپس در صرت محدب محدب بودن را اعلام کند به علاوه با استفاده مقادیر ویژه معین مثبت نیمه مثبت و ... مشخص کند. 2- برنامه بنویسید که دو متغیره باشد نقاط راسی را به دست آورد به علاوه شکل به همراه گرادیان و انیمشین رسم کند. لطفا جواب بدهید برای کی می تونید حاضر کنید ممنون
قیمت به هزار تومان240
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه