هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعتشخیص امضا
رشتهکامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
توضیحات سه امضاء را با چهار روش MLP ، RBF ، LVQ و هاپفيلد تشخيص دهيد. بصورت جداگانه باشد.. کدهای برنامه برایم ارسال شود...
قیمت به هزار تومان240
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه