هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعمعادله فیزیکی
رشتهالکترونیک
آنالوگ
توضیحاتیک معادله ی فیزیکی غیر خطی انتخاب کنید و به چهار روش زیر حل کنید:1-روش تقریب خطی2-روش نیوتن3-روش مولر4-روشg(x) درپروژه موارد ذیل رعایت شود 2-توضیحات صورت مساله3-بیان روابط4_شرح مساله5_روش ها 6_فلوچارت7-پرینت برنامه(محاسبات تکراری حذف)8-نتایج(به صورت جدول و نمودار)
قیمت به هزار تومان240
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه