هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعطبقه بندي داده هاي سيگنال eeg براي تشخيص باندهاي فركانس در بيماران نرمال و غيرنرمال
رشتهمهندسي پزشکي
بيوالکتريک
توضیحات١-استفاده از داده هاي Https://physionet.org/pn6/capslpdb نمونه هاي خواب نرمال و غيرنرمال (٤مورد از هر كدام) ٢- استخراج ويژگي هاي سيگنال ٣- طبقه بندي با استفاده از ٢ روش از بين svm, knn, random forest و رسم شكل نشان دهنده تفاوت در صحت و دقت بين روشهاي طبقه بندي مورد استفاده براي تعيين frequncy bands در سيگنالهاي eeg براي بيماران نرمال و ايرنرمال
قیمت به هزار تومان240
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه