هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعژنتیک
رشتهکامپیوتر
نرم افزار
توضیحاتیک الگوریتم ژنتیک پیشنهاد دهید که اعداد 1 تا 15 را طوری در سطرها و ستون های یک مربع 3*3 جای دهد که مجموع سطر ها و ستون ها برابر با عدد 26 شوند. برای این مساله ساختار کروموزوم را ترسیم کنید؟ شبه کد تولید جمعیت اولیه را بنویسید؟ تابع شایستگی را بفرم ریاضی بنویسید ؟ شبه کد عمل جفت گیری تک نقطه ای را بنویسید؟
قیمت به هزار تومان130
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه