هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعرسم تابع
رشتهالکترونیک
آنالوگ
توضیحاتبرنامه ای که ضرایب ثابت یک معادله چند جمله ای یا مثلثاتی را دریافت کند و نمودار تابع را در یک جعبه تصویر در یک بازه داده شده با تعداد تقسیمات داده شده رسم کند و محور های مختصات را شماره بندی کند
قیمت به هزار تومان90
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه