هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعآنالیز سیستم دو درجه آزادی
رشتهمکانیک
ساخت و تولید
توضیحاتبا رسم بلوک دیاگرام مسئله در matlab پاسخ سیستم را برای هر درجه آزادی در شرایط ارتعاشات واداشته بر حسب زمان استخراج کنید.
قیمت به هزار تومان90
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه