هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعشناسایی سیستم با الگوریتمlsوrls
رشتهکنترل
اتوماسیون صنعتی
توضیحاتفایل انجام شده تمرین ضمیمه شده و من میخواهم همین کارها روی سیستم دیگری انجام شود تشکر
قیمت به هزار تومان360
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه