هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعپیش بینی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان وشبکه های عصبی -فازی و برنامه ریزی بیان ژن
رشتهعمران
محیط زیست
توضیحاتسیزده ستون در قالب 35 ردیف داده موجود است - می خواهیم رگرسیون موجود(R^2) بین هر ستون با ستون آخر زرد رنگ را به صورت جدا گانه بدست آوریم - از 35 ردیف موجود 25 تای آن را به صورت ورودی وtrain انتخاب کرده و 10 تای دیگر را target در نظر میگیریم - با استفاده از روش های ماشین بردار پشتیبان وبرنامه ریزی بیان ژن وشبکه عصبی- فازی رابطه بین همه ستون ها با هم و ستون زرد رنگ را بدست آوریم (ستون اول و دوم علاوه بر حضور در مقایسه اول یکبار دیگر به صورت مجزا و تک تک با ستون زرد رنگ مدل سازی شود ) - میزان خطای موجود (MRE,NRMSE)بین مدلسازی و واقعیت را بدست آوریم - دستور ترسیم نمودار های موجود و مورد نیاز در هر روش مثل نمودار میزان خطا حتما باشدودر برنامه نوشته شود - دستورات به صورت فایل edit موجود باشد - در آخر باید بتوانیم با داده های موجود در دوازده ستون اول در یک ردیف. مقدار عدد ستون 13 زرد رنگ را پیشبینی کنیم با تشکر
قیمت به هزار تومان195
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه