هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعاستنتاج فازی به روش سوگنو
رشتهکامپیوتر
نرم افزار
توضیحاتکد متلب استنتاج فازی به روش سوگنو با ۶معیار ورودی و ۱۷قانون،قوانین شامل طیف لیکرت ۷گزینه ای فوق العاده مهم تا بی اهمیت هستند به صورت کیفی که با مثلثی فازی به کمی تبدیل شده و محاسبه خروجی به روش سوگنو. همرا با فلوچارت کامل توضیح روش
قیمت به هزار تومان195
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه