هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
موضوعپروژه پردازش سیگنال
رشتهکنترل
نظریه کنترل
توضیحاتبه نام خدا پروژه پردازش سیگنال 1- با استفاده از دستور wavread فایل صوتی test1.wav را بخوانید و با استفاده از دستور wavplay آن را پخش کنید. فرکانس نمونه برداری از سیگنال صوتی 32000 هرتز است. ب) حال هنگام پخش فایل صوتی با دستور wavplay فرکانس نمونه برداری را 16000 تنظیم کنید و مورد تاثیر آن بحث کنید ج) اندازه طیف فرکانسی سیگنال صوتی را نمایش دهید و محدوده مولفه های فرکانسی سیگنال صوتی را مشخص کنید. د) یک فیلتر مناسب طراحی کنید که مولفه های فرکانسی مهم فایل صوتی را عبور داده و مولفه های متناظر با نویز را حذف کند. فیلتر را از نوع FIR طراحی کنید و مرتبه آن را 50 در نظر بگیرید و پاسخ فرکانسی آن را رسم کنید. ه) سیگنال خروجی فیلتر را پخش کنید و میزان نویز سیگنال را با سیگنال اصلی مقایسه کنید و در مورد دلیل آن بحث کنید. ط) اگر سیگنال صوتی خروجی فیلتر را y در نظر بگیریم، می توان به صورت زیر آن را اکو کرد. که سیگنال اکو شده است و برای تولید سیگنال اکو شده برای باید لحاظ شود. سیگنال اکو شده را پخش کنید و از اکو شدن سیگنال اطمینان حاصل کنید. ظ) تابع تبدیل سیستم اکو کننده را تعیین کنید و معکوس آن را نیز تعیین کنید. و) فیلتر معکوس سیستم اکو کننده را به سیگنال اکو شده اعمال کنید و نتیجه حذف اکو را بررسی کنید.
قیمت به هزار تومان120
برای خرید کلیک کنید


ورود اعضا

تماس با ما

آدرس :تهران -میدان شهدا

تلفن دفتر :02133059952

تلفن همراه :09363949351

ایمیل:matlabproject.ir@gmail.com

لطفا پرروزه های خود را فقط از طریق لینک سفارش انجام پروزه ارسال نمایید

خبرنامه